Резюме на изследваните практики в частта политическа реклама и разпределение на безплатно ефирно време францияДата27.10.2018
Размер91.53 Kb.
РЕЗЮМЕ НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПРАКТИКИ В ЧАСТТА ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЕЗПЛАТНО ЕФИРНО ВРЕМЕ

ФРАНЦИЯ

Електронните медии във Франция нямат право да излъчват платено политическо съдържание. Задължени са да предоставят равнопоставен достъп и условия за отразяване на политическите партии и кандидати. Достъпът до това отразяване е обвързан най-вече с последните изборни резултати. Политическите партии, присъствали в предходния парламент могат да получат до три часа ефирно време за отразяването на своите кампании в обществените радиостанции и телевизии. Политическите партии, които са подкрепили най-малко 75 мажоритарни кандидати, но не са имали свои представители в предходния парламент, могат да получат най-много по 7 минути.

Висшият съвет за електронни медии изисква обществените и частни радиа и телевизии, да изготвят седмични отчети за предоставяното ефирно време към различните кандидати. На уебстраницата на този орган се публикуват и резултатите от последователен мониторинг над медийното отразяване по време на кампанията.

Традиционно във Франция първоначалните резултати се съобщават едновременно от медиите в 20 ч. в изборната нощ. Ако някоя медия, социологическа агенция или гражданин публикува предварителна информация за вота под каквато и да била форма, френското законодателство предвижда глоба до 75 000 евро.ГЕРМАНИЯ

Партиите, които са регистрирали кандидатска листа на парламентарни избори в поне една провинция, получават безплатно ефирно време в обществените електронни медии. Това време е разделено пропорционално и при парламентарно представените партии кореспондира с броя на получените от тях места. За извънпарламентарните партии е определено минимално отразяване.

Ефирното време за рекламни клипове в обществените медии е безплатно, като времето за рекламни клипове е строго регулирано, за да не може да се „залее” екранът. Продължителността на клиповете е по минута и половина. На изборите през 2009 г. за цялата кампания Социал-Демократическата Партия, имаща най-много места в Бундестага към този момент, получава 12 минути ефирно време (осем рекламни клипа), а всички партии, които не са парламентарно представени, получават по три минути (два клипа).

Частните медии са задължени да предложат ефирно време за отразяване на кампанията на политическите партии. От своя страна партиите са задължени да възстановят направените разходи за това отразяване, които не могат да бъдат повече от 35% от стойността на търговските реклами.

За големите партии в Германия безплатното ефирно време е бонус и те не го смятат за основен стълб в предизборните си кампании, тъй като участват в политически дискусии целогодишно, а не само по време на изборите.

Нещата не стоят по същия начин за по-малките партии, които имат ограничени финансови ресурси и като цяло са по-малко отразявани в медиите. За тях безплатното ефирно време е от основно значение.

Една от препоръките в последния доклад на ОССЕ е обществените електронни медии да обмислят публичното оповестяване на критериите за разпределение на безплатното ефирно време, като по този начин ще се увеличи прозрачността и предсказуемостта на предизборната кампания.

Партиите могат да заплащат за реклама в печатните издания, които от своя страна имат право да преценят дали да приемат такава реклама или не.ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Забранено е закупуването на политическа реклама в електронните медии – обществени и частни.Кодексът на електронните медии посочва конкретно как се прилагат изискванията за безпристрастност по време на предизборни кампании. Съгласно текстовете, основните политически партии следва да получат конкретно определена част от отразяването. Електронните медии трябва да отделят време и за отразяването на други партии и независими кандидати, които имат и предлагат интересни и значими идеи. Отразяването на мероприятия от предизборната кампания е забранено единствено по време на изборния ден.

Обществената БиБиСи има свои разписани правила и задължения за безпристрастност при отразяването на избори, а за тяхното спазване следи БиБиСи Тръст.

Всички телевизионни и радио програми с обществени функции следва да излъчват „партийни изборни манифести“. Всяка от основните политически партии получава по две или повече такива излъчвания с дължина до 4 минути и 40 секунди. Останалите регистрирани партии са отразявани, ако имат кандидати в поне една шеста от избирателните райони. Съдържанието на тези изборни програми следва да е съобразено с всички изисквания на Кодекса за електронните медии, независимо че отговорността за спазването им носят самите партии.

Печатните медии имат пълна редакционна свобода по отношение на отразяването на предизборната кампания. Дейността им е под надзора на Комисията за жалби към пресата, чиито решения следва да се публикуват от вестника, срещу който има подадени жалби.

На изборите през 2010 г. за пръв път в историята на Обединеното кралство се провеждат предизборни дебати, в които участват лидерите на трите големи партии. Те протичат в рамките на три последователни четвъртъка и са с дължина от по 90 минути. Съгласието за дебатите е постигнато след преговори между представители на трите основни партии и на телевизиите АйТиВи, СкайНюз и БиБиСи, които предават дебатите.

ИТАЛИЯ

Забранено е закупуването на политическа реклама в електронните медии.

Партиите получават и равен достъп до предизборни програми в националните електронни медии. Излъчването на политически реклами не е задължително за частните медии, но е задължително за националните. Тези реклами са дефинирани като политическа програма или мнение, с продължителност между 1 и 3 минути за телевизионните канали, и от 30 до 90 секунди за радио станциите.

Анализът на практиките от предсрочните парламентарни избори в Италия през февруари 2013 г., показва че медиите са отразили кампаниите на над 60 участници.

Няма платени хроники като формат на отразяване на предизборната кампания.

Правилата са еднакви за всички национални телевизии – както за частните, така и за държавната RAI. В предизборния период те са задължени да предоставят безплатно телевизионно време, посветено на политическа тематика. То включва интервюта, кръгли маси, пресконференции и др.

В началото на предизборната кампания това телевизионно време е разделено поравно между парламентарно представените сили и тези, които имат поне двама евродепутати. В заключителната фаза на кампанията, след официалното регистриране на кандидатите, т.е. в последния месец, участват с еднакво време и новорегистрираните политически сили.

Има различни формати на отразяване – интервюта на журналист с кандидат до 5 минути, кръгли маси с участието на до 6 конкурента или пресконференции, които са за лидерите на коалиции (45 минутни), които отговарят на въпросите на множество журналисти. Всяко предаване на изборна тематика, може да предостави не повече от 25 % от времето си на отделен кандидат, в рамките на една седмица в един и същ часови пояс. Така и големите, и малките политически формации, имат абсолютно еднакво ефирно време за отразяване на своята кампания, което е напълно безплатно.

Няма платени рекламни политически клипове. До тези регулация се стига, след като преди 20 години Силвио Берлускони влиза в политиката и залива страната с масова политическа реклама, която като на медиен магнат не му струва нищо.

Този подход дава шанс на новите политически формации, без големи финансови възможности и поставя ограничения на средствата, които се харчат за политика.

Платената реклама може да излъчва само по регионалните и местни оператори, като цената й не може да надвишава 70 % от стойността на търговската реклама.

Петнадесет дни преди изборния ден в страната е забранено публичното оповестяване и разпространяване на резултати от проучвания на общественото мнение относно нагласите на избирателите преди вота (дори да са извършени в периода преди забраната).

УНГАРИЯ

Законодателството в страната постановява, че всички кандидати трябва да бъдат поставени пред равни условия за осъществяването на политическа реклама за своите кампании – в това число е определено и безплатно ефирно време в държавните електронни медии.

В Унгария има легална дефиниция за „политическа реклама”.

Разрешена е платената политическа реклама в електронните медии.

ГЪРЦИЯ

Електронните медии - публични и частни, са задължени да гарантират плурализъм на мненията и да следват принципа на пропорционалното отразяване по време на изборната кампания. Ефирно време се предоставя пропорционално на гласовете, които съответната партия е получила на предходните парламентарни избори.

Медиите предоставят на Съвета за електронни медии всяка седмица статистика относно отразяването на партии и кандидати. Съветът от своя страна осъществява проверки на случаен принцип. Мониторингът на медийното отразяване на предизборната кампания през май 2012 г. показва, че изискванията за пропорционално ефирно време са спазени и няма подадени жалби относно медийното отразяване на кампанията. По време на предизборната кампания е било предоставено и ефирно време на 13-те партии, които не са представени в гръцкия или европейския парламент.

Националните електронни медии са задължени да организират поне три независими дебата с парламентарно представените партии и да предоставят всяка седмица по десет минути ефирно време на всяка от тях, в които да се представят платформите им. Партиите извън парламента имат по пет минути всяка седмица за представяне на платформите си.

Платена агитация не е разрешена. За изборите през 2012 г. държавата е отпуснала 6 млн. евро, с които да финансира медийното отразяване на кампаниите. Двете най-големи партии са получили две трети от сумата, а останалата част е била разпределена пропорционално между другите парламентарно представени партии. На 13-те партии извън парламента е представено отразяване за сумите от 10 050 евро до 20 100 евро.

Въпреки дебатите в страната за отпадане забраната да се публикуват проучвания за нагласите на избирателите 15 дни преди изборния ден, това правило е в сила и по време на последните избори.РУМЪНИЯ

Съгласно Изборния закон държавните обществени медии осигуряват безплатно отразяване на всички изборни кандидати, а частните медии трябва да прилагат една и съща тарифа. Изборният закон въвежда и изискването частните ТВ и радио станции да предоставят на кандидатите време за отразяване на техните кампании, пропорционално на това, предоставено от държавните медии.

Изборният закон изисква и всички кандидати, които искат да получат безплатно ефирно време от обществените медии, да заявят това в рамките на 48 часа от насрочването датата за изборите. Това позволява на съответните ТВ и радио станции да организират своите програмни схеми, но от друга страна е твърде стриктно изискване към кандидатите.

Частните електронни медии предварително трябва да заявят намерението си да отразяват кампанията, както и да обявят своите програмни схеми преди официалното стартиране на предизборната кампания. Определени са видовете програми, разрешени в допълнение към новините.СЪРБИЯ

Нормативната база предоставя възможност за платено отразяване на политическите кампании в медиите, но същевременно задължава всички телевизионни и радио оператори да предоставят „равни възможности“ за кандидатите. Това правило се препотвърждава от Закона за електронното излъчване на информация, в който публичните оператори са задължени да осигурят безплатно и балансирано излъчване на политически материали.

Според закона, кандидатите могат да използват платено ефирно време, което не трябва да надхвърля 5 минути на ден, както за публичните, така и за частните електронни оператори.

АЛБАНИЯ

Обществените медии предоставят безплатно ефирно време на политическите партии. Това време е разпределено между отделните кандидати, както следва:  • Не по-малко от 30 минути за парламентарно представените партии, получили повече от 20% от депутатските места в предходния парламент;

  • 15 или повече минути безплатно ефирно време за по-малките партии, които са получили парламентарно представителство в предходния парламент;

  • 10 или повече минути безплатно ефирно време за партиите, които не са били представени в предходния парламент.

За частните електронни медии, изборният закон въвежда максимален праг на ефирното време, което партиите могат да закупят.

Наред с регулациите по отношение на политическото представяне, изборният кодекс определя 90 безплатни минути на година, които публичните радио и телевизионни канали трябва да предоставят за осъществяването на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия.

В Албания е въведена забрана да се публикуват резултати от социологически изследвания за партиите 5 дни преди началото на изборите.

МАКЕДОНИЯ

Според закона всички държавни плащания за реклама или отразяване в медиите трябва да бъдат прекратени с определянето на дата, на която ще се проведат изборите. Въпреки тези разпоредби наблюдателите на ОССЕ са отчели в последния си доклад, че тази практика не е била прекратена и редица оператори са продължили да излъчват рекламно съдържание, платено от държавния и различни местни бюджети средства.Платената политическа реклама в националните обществени електронни медии не е разрешена. За политическата реклама в частните медии не съществуват сериозни ограничения, като нейната продължителност може да бъде до 15 минути на час (от които до 10 могат да се разпределят за отделен кандидат).Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница