Резюме на научните трудове на д-р Соня Борисова Сергиева, дмДата06.05.2017
Размер14.43 Kb.
РЕЗЮМЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ
На д-р Соня Борисова Сергиева, дм
Д-р Соня Борисова Сергиева, дм се представя с общо 208 научни труда. От тях: 1 дисертационен труд, 2 участия в монографии и 80 научни статии в български и чуждестранни периодични списания и научни сборници, а 125 са отпечатани резюмета на презентации, докладвани на български и чуждестранни симпозиуми и конгреси. Публикациите имат 30 цитирания в чуждестранни списания, а в български – 42, с общ impact factor (IF) – 63,381. Девет от научните статии са публикувани в списания, индексирани в Pub Med - NCBI.

От публикуваните 80 статии, 30 са отпечатани на латиница, а 50 - на кирилица. Двадесет и четири от статиите, написани на латиница, са публикувани в научни списания, а 6 – в сборници от представени в пълен текст доклади на научни форуми.

Четиридесет и девет от статиите, написани на кирилица са публикувани в научни списания, а 1 в сборник – доклади. Д-р Сергиева е първи автор на 39 от тях, втори автор на 23 и трети и последващ автор на 18 стаии.

От представените отпечатани резюмета 67 са на латиница: 43 са публикувани в списания, а 24 в сборник-резюмета от съответния научен форум. Петдесет и осем резюмена са написани на кирилица: 25 са публикувани в списания, а 33 в сборник-резюмета от съответния научен форум. На 65 от резюметата д-р Сергиева е първи автор, а на 20 – втори автор, а на 40 – трети и последващ автор.Научните трудове, публикувани след придобиване на научната степен “доктор”, са съответно: 2 участия в монографии, 71 научни статии на кирилица и латиница и 113 отпечатани резюмета в български и чуждестранни периодични списания и сборници.
Д-р Сергиева работи активно в областта на нуклеарномединската диагностика, стадиране и проследяване на болните с онкологични заболявания, като прилага цялата гама от съвременни радиофармацевтици и методи за тази цел: целотелесни, динамични, SPECT u SPECT-CT изследвания. Нуклеарномедицинските методи намират широко приложение в ежедневната практика на д-р Сергиева и при други неонкологични заболявания като тиреоидната патология, белодробни и нефрологични заболявания, промени в костните и ставни структури с доброкачествен характер.
Каталог: doc -> konkursi -> docent -> 15.02.2013Sergieva
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
15.02.2013Sergieva -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по научната специалност по научна специалност „
konkursi -> Резюме на научните трудове на полк. Доц. Евгени белоконски, дмн
konkursi -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" в област на висше образование Здравеопазване и спорт по професионално направление Медицина и научна специалност „Обща хирургия" за нуждите на
konkursi -> Конкурс за щатно осигурена академична длъжност


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница