Ролята на интелектуалната собственост за ефективен бизнес необходими мерки за конкурентност на пазара на текстил и конфекцияДата15.10.2018
Размер342.5 Kb.


Ролята на интелектуалната собственост за ефективен бизнес
НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА ПАЗАРА НА ТЕКСТИЛ И КОНФЕКЦИЯ


  • Да осигурим суровинната си база
  • Да защитим интелектуалната и индустриалната си собственост  • Да насочим усилията си в законовата защита и адаптацията си към ЕС
  • Да обединим усилията си в общия стремеж да запазим и развием леката промишленост в България


СУРОВИННА БАЗА ЗА Т/О-ЗНАЧЕНИЕТО НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

`Изграждане на общи работни групи с Министерства и ведомства с определяне на общите проблеми свързани със суровинната база за текстила и облеклото


~Изготвяне на експертни становища за поетапно субсидиране на определени видове суровини съобразено с общата стратегия за развитие на производството на текстил
в България
~Конституиране на организации на производители на суровини /земеделски и животновъдни организации/за текстила с нестопанска цел

и обвързване с обща стратегия на производителите на текстил и облекло в България
ОСНОВНИ МОМЕНТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗАЛЕГНАТИ В ПРЕГОВОРНИТЕ ГЛАВИ  • На 15 юни България затвори и последните две преговорни глави-”Политика на конкуренцията “ и “Други въпроси”

  • ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА:

  • ~Забрана на споразумения, които ограничават конкуренцията и на злоупотреби с господстващо положение на пазара

~Контрол върху отпускането на държавните помощи
ЗАТВОРЕНИ ПРЕГОВОРНИ ГЛАВИ КАСАЕЩИ ИНДУСТРИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ТЕКСТИЛА И ОБЛЕКЛОТО И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА ИМ
ГЛАВА 1 “СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ”

ГЛАВА 5 “ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО”

ГЛАВА 15 “ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА”

ГЛАВА 16 “МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

ВЪПРОСИТЕ - ПРЕДМЕТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ В РАМКИТЕ НА РАЗДЕЛ „ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО“:

.~ Дружествено право

  • ~Счетоводство
  • ~Интелектуална собственост
  • ~Индустриална собственост

В ОБЛАСТТА НА ЗАКРИЛАТА НА ПРАВАТА ВЪРХУ ИИС Р.БЪЛГАРИЯ ОСЪЩЕСТВИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАВОТО НА ЕО В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО С:
~Закон за авторското право и сродните му права

~Закон за патентите

~Закон за марките и географските означения

~Закон за промишления дизайн
ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ- 3 ОСНОВНИ ГРУПИ:
1. Индустриална собственост-търговски марки, географски означения, патенти, полезни модели, промишлен дизайн

2. Авторско право и сродни права - литературни и художествени произведения, база данни, компютърни програми, права на организации

3. Неразкрита информация-ноу-хау

ИИС Е ГЛОБАЛНАТА НАСЪРЧИТЕЛНА СРЕДА В КОЯТО СПОСОБСТВА ВСЯКА НОВА ДОБРА И ПЕЧЕЛИВША ИДЕЯ ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕНА ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ТЕРИТОРИЯ КАТО ЗАКОНЕН ДАДЕН ОТ ДЪРЖАВАТА МОНОПОЛ ОТ КОЙТО ДА ИЗВЛЕЧЕМ МАКСИМАЛНА ПАЗАРНА ИЗГОДА-ВИСОКА ПЕЧАЛБА И ДОБРА РЕПУТАЦИЯ И `КОЯТО В ДАДЕН МОМЕНТ СЕ ПРЕВРЪЩА В ПАРИ /независимо дали тази идея е свързана с нов продукт, услуга, технология, или каквато и да било друга иновация/.

Единственият начин за оцеляване на Т/О след 2005г- нови качествени продукти и тяхната защита!

ПРАВАТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ СЕ ПРИДОБИВАТ :
` чрез регистрация

~срещу определена сума съгласно определени тарифи за това

~за определен период от време

~ограничена територия според заявката за регистрация

~в специализиран държавен орган-Патентното ведомство

ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО:

~ поддържа за всяка марка и географско означение досие, което включва цялата документация по регистрацията и последващите вписвания

~ предоставя на трети лица информация за заявена марка или географско означение с инструкция от председателя

~събира такси за заязяване, приоритет, регистрация, издаване на свидетелства, подновяване на регистрацията, вписвания, поправка на грешки, обжалване на откази, отменяне и заличаване, продължаване на срокове, публикации, международни регистрации, информация за заявена марка или го, справки и извлечения от държавните регистри в размери, определени с тарифа, одобрена от МС.

Патентната информация е общественодостъпна и може да се използва за проучване къде да се инвестира, информация за технологичното ниво и актуалното състояние на индустриалното ниво на дадена фирма.

Видове марки и Ролята на NGO -при регистрацията им.

~насочване към специалисти за проверка и регистрация

~регистрация на колективна марка/КМ/:притежание на сдружение на производители, търговци или на лица, извършващи услуги, което е юридическо лице. КМ отличава стоките или услугите на членовете на сдружението от тези на други лица.

Правила за използването и: данни за лицата, които могат да я ползват, условие за членство в сдружението, условия за ползване на марката и др. Лица, които не са членове на сдружението , не могат да получават разрешение за ползване на КМ.

Сертификатна марка: удостоверява-състана, начина на изработване, качеството или др. характеристики на стоките или услугите, произвеждани или предлагани от лица, с разрешението и под контрола на притежателя на марката

ИИС- ЗНАЧЕНИЕ ЗА БИЗНЕСА И ОЦЕНКА

Оценка на ИИС /НА/ се използва от бизнеса за по ефективно управление на активите на неговите структури и при:

~увеличаване на капитала

~промяна на собствеността

~преобразуване на предприятия

~създаване на съвместни предприятия

~удовлетворявания на искания на акционери, съдружници или кредитори

теглене на кредит като обезпечение

~застрахователни операции, данъчно облагане и др.

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА

Териториалност на закрилата

Регионални и международни организации за закрила на ИИС.

Гранични мерки за защита на права върху ИИС.

Човешкият гений е изворът на изкуството и изобретенията.Именно те са обезпечили живота на много достойни хора. Дълг на държавата е да осигурят защитата на изкуството и изобретенията“/надпис от купола на Световната организация за интелектуална собственост в Женева/.

За повече информация за конкретни международни актове в областта на ИИС: www.oami.eu.int


BULGARIAN ASSOCIATION OF TEXTILE AND CLOTHING (BATEC)
This event has been implemented with the financial support of the European Community’s PHARE programme. The views expressed herein are those of the participants and BATEC and can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Commission.

Това събитие бе осъществено с финансовата подкрепа на програма ФАР на Европейската общност. Изразените на него възгледи са на участниците и БАТЕК и затова по никакъв начин не могат да бъдат взети като отражение на официалното мнение на Европейската комисия.
Каталог: download -> sites
sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
sites -> Номер по cas индекс
sites -> Лице изпълнило задачата
sites -> Полезни връзки
sites -> Преработка за премахване на замърсители, проддаващи се на биологично отстраняване /първично и вторично пречистване/. Анализ и проби на отпадните води /методи за анализ/. Разпоредби за контрол на замърсяването
sites -> Bsp2 perfectlink project Survey on Competitiveness
sites -> 2 Нормативна справка 3 Общи положения
sites -> Кодекс за социално осигуряване ксо 09 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
sites -> Закон за марките и географските означения, Закон за промишления дизайн, Закон за патентите, Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни, Закон за топологията на интегралните схеми


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница