Руксандра Мариа Флорою Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова Робърт Бакс Настоящият доклад


Участие на сектора в международно сътрудничество или обмен на информация конкретно в областта на (А)ИКстраница13/28
Дата30.07.2018
Размер2.37 Mb.
ТипДоклад
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28

2.7. Участие на сектора в международно сътрудничество или обмен на информация конкретно в областта на (А)ИК


 1. Засега има малко информация за участието на българския туристически сектор в специфично международно сътрудничество или обмен на информация в областта на (А)ИК. Такива дейности са осъществявани изключително на национално (правителствено) ниво и не специално в туристическия сектор.

 2. В този контекст могат да бъдат цитирани две важни събития, в които България (вкл. Министерството на туризма) е участвала:

2.7.1. Развитие на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (2011 г.)112


 1. Дунавският регион обхваща осем държави-членки на ЕС (Германия, Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Словения, България и Румъния) и 6 държави извън ЕС (Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна и Молдова).

 2. Регионът е изправен пред редица предизвикателства, сред които екологичните заплахи (замърсяване на водата, наводнения, изменението на климата) са посочени на първо място.

 3. Стратегията обхваща 11 приоритетни области, в подкрепа на нейните четири основни стълба. Свързаните с (А)ИК включват:

A) Свързване на региона на река Дунав

1) Насърчаване на дейностите в областта на културата и туризма и преките контакти между хората

Б) Опазване на околната среда в Дунавския регион

2) Управление на екологичните рискове3) Опазване на биологичното разнообразие, ландшафтите и качеството на въздуха и почвите

2.7.2. 2017 – Международна година на устойчивия туризъм за развитие113


 1. Генералната асамблея на ООН обяви 2017 г. за Международна година на устойчивия туризъм за развитие, припомняйки потенциалът на туризма за постигане на напредък по глобалната Програма за устойчиво развитие 2030 г. и 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР).

 2. Инициативата за тази „международна година“ има за цел да осигури подкрепа за промяна в политиките, бизнес практиките и поведението на потребителите към по-устойчив туристически сектор, който може да допринесе ефективно за постигането на целите за устойчиво развитие. През 2017 г. популяризирането на значението на туризма ще акцентира върху 6 основни сфери: 1. Приобщаващ и устойчив икономически растеж; 2. Социално включване, заетост и намаляване на бедността; 3. Ефективно използване на ресурсите и опазване на околната среда, и борба срещу изменението на климата; 4. Културни ценности, многообразие и културно наследство; 5. Взаимно разбирателство, мир и сигурност. На Световната организация по туризъм (WTO) е възложено да съдейства за организирането и провеждането на „Международната година“ в сътрудничество с правителствата, съответните организации в системата на ООН, международни и регионални организации и други заинтересовани страни.

2.8. Специфични за секторите в България текущи или предвидени мерки, свързани с АИК


 1. От различни публикации и проучвания в интернет, интервюта на отделни лица от българските туристически институции и предприятия (Приложение 3.6.), става ясно, че има само едно събитие, свързано с АИК, в което българска туристическа организация е взела участие. Става дума за една конференция, проведена в Националния дворец на културата на 3 декември 2015 г. Конференцията е била организирана от Коалицията за климата (2005)114 (вж. също Каре 8) в партньорство с WWF и Министерството на околната среда и водите. Туристическият сектор се е представлявал от Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ). Конференцията под наслов „Измененията на климата – предизвикателствата пред българската природа и туризъм“ е била проведена в рамките на 11-то издание на Дни на предизвикателствата в България115. Основната й цел е била да запознае българското общество с важността на темата за изменението на климата преди Конференцията на ООН по изменението на климата в Париж на 30 ноември – 11 декември 2015 г.116. Трите основни теми на конференцията са били: туризъм, спорт и защитени територии. Темата на панела, касаещ туризма, е била: „Изменението на климата – риск или възможности за развитието и управлението на туризма“. Не е имало последващи действия след конференцията, въпреки че по време на дискусиите са били изтъкнати климатичните промени в България и техните ефекти върху развитието на туризма в страната.


  Каре 8. Коалиция за климата

  Създадената през 2005 г. Коалиция за климата е неформална група от организации и граждани, работещи активно за намаляване на заплахите от изменението на климата, причинено от човешка дейност, чрез прилагане на политики и мерки за решаване на този проблем. Нейните членове включват НПО, групи за гражданска инициатива, академични институти, медии, представители на бизнеса и различни браншови организации.

  Тя организира различни събития – кампании, прожекции, изложби, дискусии и семинари, насочени както към по-добро разбиране на проблемите, причинени от изменението на климата в страната, така и към предизвикване на по-сериозна гражданска активност и ангажираност по тези въпроси.

  На политическо ниво Коалицията разработва предложения и позиции по отношение на стратегии, свързани с изменението на климата, закони и планове. Също така тя участва в международни събития, кампании и инициативи.


  Фигура 16. Официален плакат на конференциятаИзточник: Архив от Конференцията за изменение на климата

 1. Основните организации извън туристическия сектор, които участват активно в свързани с АИК действия в България и чужбина, са Министерството на околната среда и водите и Националния доверителен екофонд117. Представител на екофонда участва в организираната от правителството на Австрия и Kommunalkredit Public Consulting на 30-31 март 2017 г. във Виена конференция под надслов „Отвъд Париж: Финансиране и изпълнение на ангажиментите в областта на изменението на климата“118.

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница