Руксандра Мариа Флорою Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова Робърт Бакс Настоящият доклад


Междусекторни въпроси, компромисни решения и единодействие на варианти за адаптациястраница18/28
Дата30.07.2018
Размер2.37 Mb.
ТипДоклад
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28

3.4. Междусекторни въпроси, компромисни решения и единодействие на варианти за адаптация


 1. Въздействията от изменението на климата могат да се отразят отрицателно на устойчивото развитие на страната по различни начини, включително водните ресурси, горското стопанство, енергетиката, транспорта, здравеопазването, селското стопанство, както и биологично разнообразие – като всички те могат да повлияят на туристическия сектор. Водният сектор, земеделието, горите и биоразнообразието са в силна взаимозависимост с туризма, а също така са свързани с променящите се модели на земеползване и промяната на населението155.

 2. Следователно, процесът на адаптация в сектора на туризма не може да бъде започнат в изолация и трябва да бъде поставен в рамките на по-широкия контекст на политиките и стратегиите за устойчиво развитие на дадена страна и да обмисля последиците и адаптация в други сектори.

 3. Освен това, са необходими допълнителни знания за вторичните ефекти на последиците и адаптацията на регионално и глобално равнище.156. Като хоризонтална тема, необходима е по-добра комуникация, споделени знания и сътрудничество за създаване на знания.

 4. Стратегиите, политиките и действията за адаптация към изменението на климата, политики и действия, включително тяхното интегриране в други политики, бележат напредък на всички равнища на управление (транснационални, национални и местни) в Европейския съюз157. България трябва да стане част от този процес като:

 • повишава съгласуваността на своите политики с всички екологични и секторни политики на ЕС;

 • въвежда ефективни и ефикасни действия на всички равнища на управление, чрез многостепенно управление и транснационални платформи за сътрудничество;

 • засилва подходите за гъвкаво „адаптивно управление“;

 • комбинира технологични решения;

 • чрез основани на екосистемите подходи и „меки“ мерки;

 • включва частния сектор.

 1. Туризмът е изключително разнообразен икономически сектор и възможностите за включване на много местни, национални и, където е приложимо, международни заинтересовани страни, трябва да бъдат търсени. Заинтересованите страни могат да бъдат разделени на две групи – 1) тези, които участват пряко в сектора на туризма (Министерството на туризма, местната власт, представители на туристическата индустрия, представители на туристическите синдикати, местни предприятия), както и тези, чийто живот е засегнат от туризма (местните общности); и 2) тези в другите сектори, които а) могат да бъдат засегнати от действията за адаптация в туризма (например, транспорт, енергетика или селско стопанство), б) чиито действия за адаптация могат да се отразят върху туризма (например, застрахователната индустрия, сектора на здравеопазването), или в) които имат друг опит в съответната област (например университети, неправителствени организации).

 2. В процеса на анализа на мерките за адаптация на туризма в България бяха идентифицирани следните основни хоризонтални въпроси:

 3. По-ефективно използване на оскъдните водните ресурси – в България това означава на първо място намаляване на загубите на вода поради остарели и счупени водопроводи в цялата страна. Според Българската асоциация по водите най-малко 50% от питейната вода в България се губи, като някои райони губят цели 80% от питейната си вода. През последните години се наблюдава тенденция към намаляване на течовете, но засега България продължава да изостава в сравнение с други европейски страни. В други страни от ЕС ниво на течове от 20% се смята за критично, изискващо незабавни действия. Проблемът може да бъде решен чрез модернизация на водоснабдителната система, намаляването на кражбите на вода и оптимизиране на налягането в системите за доставка на вода158. Трябва да се вземат незабавни мерки по крайбрежието на Черно море, където водата е доста оскъдна и където са наблюдавани намаляващи количества валежи. Нарастващото търсене на вода ще увеличи цената й и вероятността от конфликти с други потребители на вода.

 4. Друг свързан проблем с много голямо значение за сектора на туризма е емисиите на парникови газове от автомобилния транспорт, което допринася за изменението на климата. Една от основните задачи, обявени от бъдещото българско правителство, е завършването на мрежата от магистрали в страната. Засега България все още разчита до голяма степен на автомобилния транспорт и не се споменава нищо за нови технологии или за въведени нови горива. Управлението на емисиите на парникови газове е с много нисък приоритет в политиката на страната. Възможна препоръчителна мярка за смекчаване на последиците за сектора на туризма в България е въвеждането на алтернативни средства за транспорт за туристите – велосипеди в градове и курорти, или въвеждането на електрически, хибридни или леки автомобили и автобуси, използващи газ.

 5. Други междусекторни въпроси могат да бъдат забелязани между туризма и горското стопанство (вж. Приложение 4.7), туризма и градската среда (Приложение 4.8.), туризма и екосистемите, туризма и човешкото здраве (в този случай здравето на туристите), туризма и селското стопанство (потребление и туристически оферти за био- и екопродукти). Всички дейности за адаптация в тези сектори ще имат положителни странични ефекти върху туризма.

 6. Основен въпрос със сериозно влияние върху туризма е застаряването на населението във всички страни от ЕС. За повече от 10 години много страни от ЕС са разработили различни механизми и социални програми, за да се осигурят почивки за възрастни хора и пенсионери, което може да гарантира продължителен туристически сезон и заетост в различни дестинации159.

 7. Обобщение на това, как ефектите от изменението на климата в други сектори се отразяват върху сектора на туризма – положително или отрицателно – е дадено в Таблица 5.

Таблица 5. Матрица на взаимозависимостите

ЗасягащТУРИЗМА

Ефект от ИК в ….

(вж. по-долу)Положително

Отрицателно

Селско стопанство

 • Нови видове храни, произвеждани и предлагани на туристите

 • Производство на хранителни продукти

Биоразнообразие и екосистеми (ландшафт, активи)

 • Променящи се метеорологични модели

 • Загуба на активи (напр., сняг, брегова ивица)

Енергетика

 • По-продължителен среден престой

 • По-висока степен на иновации

 • По-бавен растеж на пристиганията

Горско стопанство

 • Нови туристически продукти (горски плодове, гъби)

 • Нови гори като буферни зони (съхранение на вода, улавяне на въглерод)

 • По-лоши условия за туризъм

Човешко здраве

 • Нови туристически продукти - спа, уелнес, общо благосъстояние

Транспорт

 • По-добър достъп до (нови) туристически дестинации и атракции

 • Увеличаващи се емисии на парникови газове

 • Въздействие върху инфраструктурата

Градска среда

 • По-атрактивна при сценарий на екстремни метеорологични явления

 • По-кратък среден престой

Води

 • Пестенето на вода намалява уязвимости, позволява грижа за по-голям брой туристи

 • По-дълъг среден престой

Забележка: Горната матрица на секторните взаимозависимости отразява как влиянието на климатичните промени в един отрасъл влияе позитивно или отрицателно върху сектора на туризма

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница