С. Драганово, облДата02.02.2018
Размер61.86 Kb.Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Светла Николова Дживтерева

Адрес
с. Драганово, обл. Великотърновска, пк 5137

ТелефонФаксE-mail
svetlajd@abv.bg
Националност
българскаДата на раждане


Трудов стаж


2012 - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", главен асистент, преподавател по български фолклор.2007 - 2011 г. - ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, хоноруван преподавател.


Образование и обучение

Доктор, шифър 05.04.09 (Фолклористика), ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009 г.

Магистър, специалност Български език и Руски език, професионална квалификация учител по български език и литература и по руски език и литература, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 1994 г.
Майчин език
българскиДруги езици

руски език

• Четене
отлично

• Писане
отлично

• Разговор
отличноТехнически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.


Работа с компютриСвидетелство за управление на МПС
Да.
Приложения
списък с публикации:
Монографии:

2013 Българската митопоетична картина за свят в народните гатанки. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2013, 338 стр. ISBN:978-954-524-907-5

Студии и статии:

1996 Модел на света в някои български фолклорни балади // Фолклорни модели на света. Трети северозападни четения на Асоциация “Онгъл”. Тезиси. ИК “Род”, С. 1996, 13-14 (http://www.ongal.net/editions/2Folkmodeli96/7DZIGER.DOC).

1997 Спасовден в българския вариант на шаманската сватба. // Конфесия и фолклор. Четвърти северозападни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” (София, 23 ноември 1996 г.). Тезиси. ИК “Род”, С. 1997, 39-41 (www.ongal.net/editions/3Conf_folk/16DJIVTER.DOC).

1999 Календарни съответствия в песента “Свети Илия и девет лами”. // Фолклорното родство. Пети четения на Асоциация “Онгъл”. Тезиси. ИК “Род”, С. 1999, 48-52 (www.ongal.net/editions/4Folk_rod/14DZIFT.doc).

1999 Наблюдения върху топонимията на селата Горталово, Плевенско и Кошарна, Русенско. // Живата старина. Юбилеен сборник по случай 150г. от рождението на Димитър Маринов. Русе, 1999, 103-106. (Доклад на: Първи пролетни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” - Русе, 30-31 май 1998 г.)

2000 Митопоетични паралели в обредните текстове по Коледа и при баене. // Арнаудов сборник. Арнаудови четения. Сборник доклади и съобщения. Т. І., Русе, 2000, 70-72.

2000 Семантика и функция на гатанките. // Светци и фолклор. Годишник на Асоциация “Онгъл”, Т. 1, г. І, 1998,. ИК “Род”. С. 2000, 79-83 (www.ongal.net/editions/5Sve_folk/16Sve-Ji.doc).

2001 Гатанки с отговор “таралеж”. // Култ и обредност. Годишник на Асоциация “Онгъл”, Т. 2, г. ІІ, 2001,. ИК “Род”,С. 2001, 210-214 (www.ongal.net/editions/6Kult_obr/37Svetla_ji.doc).

2003 Гатанки с отговор “тиква”. // Езици на общуването (Фолклор и религия). Годишник на Асоциация “Онгъл”, Т. 3, г. ІІІ, 2003, ИК “Род”, С. 2003, 171-173. (Доклад на: Трети пролетни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” - Русе, 27-28 май 2000 г.)

2004 Два етюда за вариантите на календарния преход в българските народни гатанки. // Етнос и менталност. Годишник на Асоциация “Онгъл”, т. 4, г. IV, 2004, ИК “Род”, С. 2004, 26-36

2004 За един модел на етничното усвояване на пространството. // Етнос и менталност. Годишник на Асоциация “Онгъл”, т. 4, г. IV, 2004, ИК “Род”, С. 2004, 49-56; също под заглавие: Варианти на етничното усвояване на пространството. // В: Електронно списание LiterNet, 29.06.2007, № 6 (91) (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/varianti.htm)

2006 Овеществяване на хронотопа в две обредни песни. // Проглас (ВТУ), г. ХV, 2006, кн. 1, 2006, 97-112; също и в: Електронно списание LiterNet, 28.05.2006, № 5 (78) (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/oveshtestviavane.htm).

2007 Баладата “Гьорги Грозния” – произход на сюжета и място в българската митопоетична традиция. // В: Електронно списание LiterNet, 12.08.2007, № 8 (93) (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/baladata.htm)

2007 Тодоровата седмица: рефлекси на митологичния модел. // Етнология и демонология. С., ROD, 2007, 79-95; също и в: Електронно списание LiterNet, 20.11.2006, № 11 (84) (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/todorovata.htm)

2008 Космологичната образност в народните гатанки (Гатанки с отговор река, път и дим). // Етнология на пространството, Ч. 2. С., ИК „Род”, 2008, ISBN: 1311493Х.

2008 Миторитуална основа на обичая „Газене чирепни".// Етнология на пространството, Ч. 2. (Годишник на Асоциация „Онгъл”, т. 6, год. V, 2007). С., ИК „Род”, 2008, ISBN: 1311493Х.

2008 Раждането на огъня в българските народни гатанки. // Филологический сборник. ІІІ. Твер - Велико Търново, 2008 стр. 193-196, ISBN 978-5-88997-341-7

2008 Човекът във фолклорния модел на света (по материали от българските народни гатанки). // 45 години Филологически факултет: Юбилеен сборник. Велико Търново, 2008, с. 329-335, IBN 978-954-524-673-9

2008 Историята на житното зърно (по материали от българските народни гатанки) . // Проглас (ВТУ), г. ХVІІ, 2008, кн. 2, стр. 58-72 IBN 08617902

2008 Змията и славеят в народните гатанки. // Арнаудов сборник, том 5, Русе, 2008, с. 116-126, ISBN: 978-954-8190-57-2

2009 Българската митопоетична картина за свят в народните гатанки. Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен "доктор". // Велико Търново, 2009

2009 Параметри и социални функции на гатанковото прение. // сб. Българската Vita Sexualis. ИК “Род”, 2009, с. 26-36, ISBN 978-954-476-046-5

2012 Сюжетопораждащи матрици при изграждане на някои фолклорни устни разкази. В: Известия на Регионален исторически музей - Русе, Т. ХVІ, "Град - етнология - социализъм". Сборник с доклади от ХІІІ Национална етнографска конференция в България. Русе, 2012, с. 388-394, ISSN 1313-7336

2013 Сюжетопораждащи матрици в някои български етиологични легенди и обреди. В: "Език и етнос", Годишник на Асоциация “Онгъл”, т. 11, г. VІІІ, 2013, ИК “Род”, С. 2013, с. 271-278. ISSN 1311-493X

2013 Коледуване и Коледа в Русенско. В: "Хърцои, том 1 - Коледни песни.", Съставител и редактор: Тодор Моллов, изд. РИМ - Русе, ИИК "РОД", Русе 2013, ISBN 978-954-062-5

2014 Пролетните момински обреди в контекста на миторитуалните идеи на инициацията. В: Арнаудов сборник, Т. 8, ISBN: 978-619-7058-33-8 Русе, 2014, с. 62-70

2017 Наблюдения върху припева на коледните песни. В сб. "Вяра и култ", Годишник на Асоциация “Онгъл”, т. 15, г. ХІ, 2017, ИК “Род”, С. 2017, с. 110-117.

Рецензии:


2013 Дживтерева, Светла, "Тодор Моллов. Етнология и медиевистика. (Топоси. Имена. Светци.)", В: Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство., Велико Търново, 2012/2013 г.; също в: Електронно списание LiterNet, 17.03.2014, № 3 (172) "Етнология и медиевистика", или мисъл, слово и дух в пространствата на етничния светоглед, (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/todor-mollov.htm)
2013 Дживтерева, Светла, Т. Моллов "Болен Дойчин", Т. 1. "Песента за Болен Дойчин в българския фолклор. Изследване"; Т. Моллов "Болен Дойчин", Т. 2. "Песента за Болен Дойчин в българския фолклор. Текстове", В: Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство., Велико Търново, 2012/2013 г.; също в: Електронно списание LiterNet, 27.04.2014, № 4 (173), "Болен Дойчин и Черен Арапин" - борбата за българския космос, (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/mollov-dojchin.htm)


стр.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница