С Х е м а з а а н а л и з на здравословното състояние на децатаДата15.01.2018
Размер229.44 Kb.


С Х Е М А З А А Н А Л И З

НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА
І. Име и номер на детското заведение ................................................................................

1. Точен адрес…………………………………....................…, телефон……………………

2. Име на медицинския специалист, обслужващ детското заведение

...............................................................................................…………… телефон …………ІІ. Обслужван контингент


Общ брой групи

Общ брой деца

От тях на възраст

В това число1- 3 г.

3 - 7 г.

Момчета

Момичета
ІІІ. Данни за антропометричните показатели
1. Сборна таблица за оценка на ръста на децата от детското заведение


І група

норма


ІІ група

разширена нормаІІІ група

извън норматаброй деца

(Х  1S)


брой деца между

(Х  1S) и (Х  2S)под

(Х - 2S)


над

( Х + 2S)1-3

3-7

1-3

3-7

1-3

3-7

1-3

3-7

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж
2. Сборна таблица за оценка на телесната маса на децата от детското заведение
І група

норма


ІІ група

разширена нормаІІІ група

извън норматаброй деца

(Х  1S)


брой деца между

(Х  1S) и (Х  2S)под

(Х - 2S)


над

(Х + 2S)


1-3

3-7

1-3

3-7

1-3

3-7

1-3

3-7

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж


Забележка:

Индивидуалната оценка на ръста и телесната маса за всяко дете се определя по таблиците, посочени в Приложение № 6


ІV. Изследване на физическа дееспособност
Брой деца, покрили нормите за физическа дееспособност за съответната възраст ..........

Измерванията на показателите за физическа дееспособност се извършва от педагог в детското заведение.

V. Диспансерно наблюдение (по Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, публикувана в ДВ, бр. 106 от 2004 г.)


МКБ

Заболявания, които изискват диспансерно наблюдение

Брой диспансерни деца

1

2
A 02

Салмонелозен ентерит
A 07.1

Ламблиаза
A 07.8

Протозойни чревни болести
А 15.0

Туберкулоза на белите дробове
В 18.1-18.8

Хроничен вирусен хепатит B
B 67.0

Ехинококоза
B 80

Ентеробиоза
C 81.9

Болест на Hodgking
C 94.1

Хронична еритремия
C 95.9

Левкемия
D 50.0-9

Жеязонедоимъчни анемии
D 56.9

Таласемия, неуточнена
D 58.0

Др. наследствени хемолитични анемии
D 61.0

Конституционална апластична анемия
D 66

Вроден дефицит на фактор VIII
D 69.0

Алергична пурпура (Schonlein Henoch)
D 69.6

Тромбоцитопения, неуточнена
D 80

Наследствена хипогамаглобулинемия
E 03.0

Хипотиреоидизъм
E 03.1

Вроден хипотиреоидизъм
E 04.0

Нетоксична дифузна гуша
E 05.0

Тиреотоксикоза с дифузна гуша
E 06.3

Тиреоидит на Хашимото
Е 07.1

Дисхормонална гуша
E 10.9

Инсулинозависим диабет
Е 20.0

Хипопаратиреоидизъм
Е 28.2

Синдром на поликистоза на яйчниците
Е 34.3

Нанизъм, некласифициран другаде
E 84.0

Кистозна фиброза с белодробни прояви
F 40

Фобийни тревожни разстройства
F 41

Други тревожни разстройства
F 48

Други невротични разстройства
F 84

Генерализирани разст. в развитието детски аутизъм
F 90

Хиперкинетични разстройства
F 98

Др. поведенчески и емоционални разстройства
G 04.8

Състояние след менингоенцефалит
G 91.0

Хидроцефалия
G 40.0-8

Епилепсия
G 54.0

Увреждане на брахиалния плексус
G 71

Първични мускулни увреждания
G 80.0-8

Детска церебрална парализа
G 91.0

Хидроцефалия
H 26.0

Детска, юношеска катаракта
H 40

Глаукома
H 40.5

Вторич. глаукома, дължаща се на болести на окото
H 47.5

Увреждания на другите зрителни пътища
H 54.0

Слепота и намалено зрение
H 54.1

Слепота на едно око и намал. зрение на другото
H 54.2

Намаление на зрението на двете очи
H 65.2

Негнойно възпаление на средното ухо
H 90

Глухота
I 00

Ревматизъм без данни за засягане на сърцето
I 10

Есенциална /първична/ хипертония
I 11

Хипертонична болест на сърцето
I 34.0

Митрална (клапна) инсуфициенция
I 34.1

Митрален (клапен) пролапс
I 35.0

Аортна (клапна) стеноза
I 44.2

Атриовентрикуларен блок, пълен
I 45.6

Синдром на преждевременното възбуждане
I 51.8

Други неточно определени болести на сърцето
J 30.1

Алергичен ринит, причинен от полени
J 30.2

Други сезонни алергични ринити
J 30.3

Други алергични ринити
J 41.0

Обикновен хроничен бронхит
J 44.0

Хр. обструктивна белодробна болест с ОРИДДП
J 45.0

Астма
J 45.1

Неалергична астма
K 25

Язва на стомаха
K 26

Язва на дуоденума
K 73

Хр. персистиращ хепатит, некласифиц. другаде
K 80.4

Камъни на жлъчните пътища с холецистит
K 90.0

Цьолиакия
L 40.0

Псориазис вулгарис
M 02

Реактивни артропатии
M 08.0

Юношески ревматоиден артрит
M 08.8

Други юношески артрити
M 46.0

Вьзп.спондилопатии – ентезопатия на гръбн. стълб
M 92.0

Други юношески остеохондрози
N 03

Хроничен нефритен синдром
N 04

Нефрозен синдром
N 05

Нефритен синдром, неуточнен
N 11

Хроничен тубулоинтестициален нефрит
N 10-N 16

Остър и хроничен пиелонефрит
N 20

Нефролитиаза
Q 03.0

Вродена хидроцефалия
Q 05.2

Лумбална spina bifida с хидроцефалия
Q 16.1

Вродена липса, атрезия и стриктура на слух. канал
Q 20.0

Vcc Общ артериален трункус
Q 20.3

Vcc дискордантно свързване на камерите с артерии
Q 21.0

Междукамерен септален дефект
Q 21.1

Междупредсърден септален дефект
Q 21.3

Тетралогия на Fallot
Q 21.4

Аортопулмонален септален дефект
Q 22.0

Атрезия на клапата на белодробната артерия
Q 22.4

Вродена стеноза на трикуспидалната клапа
Q 23.0

Вродена стеноза на аортната клапа
Q 23.1-3

Вродена митрална и АК инсуфициенция
Q 24.0

Декстракардия
Q 24.8

Други уточнени вродени аномалии на сърцето
Q 25.0

Отворен дуктус артериозус
Q 25.1

Коарктация на аортата
Q 25.3

Стеноза на аортата
Q 26.8

Други вродени аномалии на големите вени
Q 43.0

Дивертикул на Meckel
Q 61.1

Бъбречна поликистоза, инфантилен тип
Q 61.4

Бъбречна дисплазия
Q 62.1

Атрезия и стеноза на уретера
Q65.0

Вродена деформация на бедрото
Q 71

Редукционни дефекти на горен крайник
Q 77.4

Ахондроплазия
Q 78.1

Полиостеозна фиброзна дисплазия
Q 85.1

Туберозна склероза
Q 91.0

Синдром на Edwards
T 90.5

Последици от вътречерепна травмаОбщо диспансерни деца

Забележка:

Колона 1 – вписват се само заболяванията, за които има диспансеризирани деца от детското заведение, като се използва списъкът на болестите, при които децата подлежат на диспансеризация по Приложение № 4 към чл. 12 по Наредба № 39 на МЗ от 2004 г.

Колона 2 – вписва се броят деца, диспансеризирани за съответното заболяване по време на профилактични прегледи, извършени в периода от месец септември до месец декември за същата календарна година.
VI. Регистрирани заболявания и аномалии при основния профилактичен преглед на децата, проведен в периода септември - декември, отразен в личните им профилактични карти


Заболявания и аномалии

Шифър

Брой деца

всичко

В това число


0-3 г.

4-6 г.

а

б

1

2

3

Общ брой деца


0

Общо прегледани деца

01


Туберкулоза (010-018)

02


Злокачествени новообразувания (140-208)

03


Болести на щитовидната жлеза (240-246)

04


Захарна болест (диабет) (250)

05


Затлъстяване (278)

06


Болести на кръвта и кръвотворните органи (280-289)

07


Неврози (300)

08


Специални симптоми и синдроми (заекване, тикове, анорексия, енурезис, стереотипи) (307)

09


Специфично забавяне в развитието (315)

10


Олигофрения (317-319)

11


Детска церебрална парализа (343)

12


Епилепсия (345)

13


Нарушения на рефракцията и акомодацията (367)

14


Смущения в зрението (368)

15


Слепота и намалено зрение (369)

16


Болести на ухото и на мастоидния израстък (380-389)

17


в т.ч. Глухота (389)

18


Остър ревматизъм и хронична ревмат. кардиопатия (390-398)

19


Хипертонична болест (401-405)

20


Хронични заболявания на тонзилите и аден. вегетации (474)

21


Алергичен ринит (477)

22


Пневмония (480)

23


Хроничен бронхит (491)

24


Астма (493)

25


Язва на стомаха и дванадесетопръстника (531-532)

26


Гастрит и дуоденит (535)

27


Абдоминална херния (550-553)

28


Хроничен хепатит (571.4)

29


Остър и хроничен гломерулонефрит (580-583)

30


Остър и хроничен пиелонефрит (590)

31


Камъни в бъбрека и уретера (592)

32


Кръвотечения от половите органи и смущения на менструацията (626)

33


Артропатии и сродни заболявания (710-719)

34


Плоско стъпало, придобито (734)

35


Гръбначни изкривявания (737)

36


Вродени аномалии (740-759)

37


в т.ч. на сърдечно съдовата система (745-747)

38


крипторхизъм (752)

39


Късни последици от травми и отравяния (905-909)

40


Други

41


Открити заболявания - всичко

42

Дата:


Изготвил анализа: .........................................................................................................................

име и фамилия на медицинския специалист, телефон

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница