С п и с ъ к на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 От закона за съдебната властДата19.01.2018
Размер136.84 Kb.
С П И С Ъ К
НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1

ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

/АКТУАЛИЗИРАН ПО ЧЛ. 402, АЛ. 1 И 2/


ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ОКРЪЖЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -ГАБРОВО

Първи клас. “Криминалистични експертизи”


    1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства


1.1.1.14.10.2008 Христо Илиев Димитров - Габрово, ул. Слънчев Бряг 3, тел. 066/823446;

1.1.2.14.10.2008 Христо Колев Деевски – Габрово, ул. Неофит Рилски 27, тел. 066/820648;

1.1.3.22.10.2010 Валентин Тодоров Иванов – Габрово, ул. Градище 41, ет.3, ап.5, тел. 066/864284, 0888/959822;

1.1.4.22.10.2010 Георги Иванов Маджаров – Габрово, ул. Йосиф Соколски 17, ет.1, ап.2, тел. 066/886502, 0898/760639;
Втори клас. “Съдебномедицински експертизи”
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
2.1.2.14.10.2008 Янко Георгиев Колев – Габрово, ул. Свищовска 88, тел. 066/808911/ 250, 241, 0888/631192;

2.1.3.14.10.2008 Станислав Рачев Рачев – Габрово, ул. Емануил Манолов 20, тел. 066/873870, 0898/546291; специалност “Медицина” и “Право”;
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Станислав Рачев Рачев – Габрово, ул. Емануил Манолов 20, тел. 066/873870, 0898/546291; специалност “Медицина” и “Право”;

Янко Георгиев Колев – Габрово, ул. Свищовска 88, тел. 066/808911/ 250, 241, 0888/631192;


2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
2.3.1.22.10.2010 Николай Гинчев Тюфекчиев – живущ гр. София, ул. Коста Лулчев 25, ет.13, ап.44, адрес за връзка гр.София ул. “6-ти септември” № 2, ет.1, ап.5 /фирма Проген ООД/, тел. 0888/829010, специалност Биохимия и микробиология, квалификация биохимик микробиолог със специализация вирусология;

Мая Иванова Кичева – живуща София, ул. Неофит Рилски 25, ет.5, ап.14, адрес за връзка гр.София ул. “6-ти септември” № 2, ет.1, ап.5 /фирма Проген ООД/, тел. 0887/575365, съдебно-биологични експертизи, специалист молекулярна биология;
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
2.4.1.14.10.2008 Мая Иванова Кичева – живуща София, ул. Неофит Рилски 25, ет.5, ап.14, адрес за връзка гр.София ул. “6-ти септември” № 2, ет.1, ап.5 /фирма Проген ООД/, тел. 0887/575365, съдебно-биологични експертизи, специалист молекулярна биология;

Янко Георгиев Колев – Габрово, ул. Свищовска 88, тел. 066/808911/ 250, 241, 0888/631192;

Николай Гинчев Тюфекчиев – живущ гр. София, ул. Коста Лулчев 25, ет.13, ап.44, адрес за връзка гр.София ул. “6-ти септември” № 2, ет.1, ап.5 /фирма Проген ООД/, тел. 0888/829010, специалност Биохимия и микробиология, квалификация биохимик микробиолог със специализация вирусология;
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Станислав Рачев Рачев – Габрово, ул. Емануил Манолов 20, тел. 066/873870, 0898/546291; специалност “Медицина” и “Право”;

Янко Георгиев Колев – Габрово, ул. Свищовска 88, тел. 066/808911/ 250, 241, 0888/631192;


2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
2.6.1.14.10.2008 Младен Колев Пенчев – Севлиево, ул. Митко Палаузов 10, вх. А, тел. 0675/83059, 0886/740730;

2.6.10.14.10.2008 Николай Михайлов Влаев – Габрово, ул. Брянска 5Б, тел. 066/865040,0888/300473;

Янко Георгиев Колев – Габрово, ул. Свищовска 88, тел. 066/808911/ 250, 241, 0888/631192;


Трети клас. “Съдебна експертиза на психичното състояние”
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
3.1.1.14.10.2008 Любомир Димитров Трифонов – Габрово, ул. Емануил Манолов 12, вх. А, ап. 6, тел. 066/803887, 0885/251655;

3.1.2.14.10.2008 Райна Досева Петрова – Севлиево, ул. Гимназиална 35, тел. 0885/399885;

3.1.5.14.10.2008 Божидар Георгиев Мончев – Севлиево, ж.к. Москов бл. 11, ап. 26, тел.0675/5946, 0675/33419;
3.3. Съдебно-психолого-психиатрична експертиза
3.3.1.14.10.2008 Донка Иванова Господинова – Габрово, бул. Трети март 6, вх. А, ап. 6, тел. 0888/409147, 066/806019, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни;

3.3.2.14.10.2008 Сюзан Месру Садъкова - Томева – Севлиево, ул. Канлъдере 29, тел. 0675/82150, 0888/087949;

3.3.3.14.10.2008 Николай Стоянов Дойчев – Севлиево - с. Кормянско, общ. Севлиево, ул. Тридесет и четвърта 2, тел. 0887/035427;

3.3.4.14.10.2008 Мирослава Мариянова Касамакова – Севлиево, ул. Баучер 8, тел: 0675/81841, 0889/525306;
Четвърти клас. “Съдебно-икономически експертизи”
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

4.1.1.14.10.2008 Вержиния Стоянова Ангелова – Габрово, ул. Варовник 18, бл. 7, ап. 11, тел. 066/805353, 0889/373666;

4.1.2.14.10.2008 Дарина Василева Пенчева – Габрово, ул. Алеко Константинов 2, тел. 066/803444, 0888/454677;

4.1.3.14.10.2008 Елена Савчева Трифонова – Габрово, ул. Баждар 17, тел. 066/822810, 0887/647134;

4.1.4.14.10.2008 Маргарита Ганчева Маринова – Габрово, ул. Радост 2, тел. 066/870223, 0886/078534;

4.1.5.14.10.2008 Мариана Тачева Ганчева – Габрово, ул. Селимица 4, вх. В, ет. 6, ап. 11, тел. 066/850376, 066/860129, 0888/732517;

4.1.6.14.10.2008 Мария Генчева Стоева – Габрово, ул. Омуртаг 5, тел. 066/862329;

4.1.7.14.10.2008 Мария Милоева Тачева – Габрово, ул. Чумерна 20, ет. 4, ап. 14, тел. 066/857691, 0887/981459;

4.1.8.14.10.2008 Николина Минкова Бабарова – Габрово, ул. Свищовска 63, вх. А, ап. 3, тел. 066/822132, 0887/277107;

4.1.10.14.10.2008 Стефка Иванова Чукурова – Габрово, бул. Трети март 76, вх.В, ет.1, ап. 2, тел.066/823905, 0886/229804;

4.1.11.14.10.2008 Христо Недялков Христов – Габрово, ул. Софроний Врачански 9, тел.066/866525;

4.1.12.14.10.2008 Цецка Христова Мечкова – Габрово, ул. Брянска 56, вх.Д, ап.12, тел. 0884/071235;

4.1.13.14.10.2008 Юлияна Георгиева Стефанова – Габрово, ул. Вапцаров 56, тел. 066/821216, 0887/195299;

4.1.14.14.10.2008 Веселин Генов Василев – Севлиево, ул. Гочо Москов 1, тел. 0675/30112, 0888/244288;

4.1.15.14.10.2008 Георги Димитров Георгиев – Севлиево, ж.к Димитър Благоев бл. 5, ап. 48, тел. 0675/32676, 0888/355966;

4.1.16.14.10.2008 Моника Тотева Тотева – Севлиево, ул. Крушевска 12, тел. 0899/634540;

4.1.17.14.10.2008 Ради Пенков Гечев – Севлиево, ж.к. М. Палаузов, бл. 1, вх. Г, ет. 7, ап. 20, тел. 0675/83554, 0885/203265;

4.1.18.14.10.2008 Донка Маринова Атанасова – Дряново, ул. Шипка 143, тел. 0899/207601;

4.1.19.14.10.2008 Теодора Цанева Петкова – Трявна, Христо Ботев 4, тел: 0677/3971, 0896/694290;

4.1.20.14.10.2008 Петя Цвяткова Рачева - Иванова – Габрово, ул. Чардафон 14, вх. А, ет. 3, ап. 5, тел: 066/809098, 0888/266887;

4.1.22.14.10.2008 Георги Иванов Капев – Габрово, ул. Ал. Богориди № 3, тел. 066/865709, 0885/235021;

4.1.23.14.10.2008 Ивелина Георгиева Кръстинкова – Габрово, ул. Капитан дядо Никола 28, тел. 066/804237, 0887/603251;

4.1.31.14.10.2008 Пенка Георгиева Маркова – Дряново, ул. Стефан Стамболов 19, тел. 0676/74115;

4.1.32.27.10.2009 Радка Лазарова Михова – Габрово, ул. Морава 5, ап.14, тел. 066/878178, 0896/657830;специалност “Икономика на промишлеността”,Сертификат “Вътрешен одитор в публичния сектор”,Удостоверение за преминат курс “Управление, контрол и одит на средствата от Европейския съюз”;

4.1.33.27.10.2009 Диана Иванова Колева – Габрово, ул. Младост 1, ет.3, ап.15, тел. 066/822184, 0888/732585, 0882/711070; специалност ”Счетоводстово и контрол”,Сертификат за обучение по Международни счетоводни стандарти, Удостоверение за медитор от Министерство на правосъдието;

4.1.34.04.03.2010 Катя Недева Денева - Трявна, ул.Ангел Кънчев 78, пк.87, тел.0677/3763, специалност”Счетоводство и контрол”;

4.1.35.22.10.2010 Ивелина Стефкова Цонева – Габрово, ул. Клокотница № 4, тел. 0897994202, специалност “Счетоводство и контрол”;
4.2 Съдебно финансово-икономическа експертиза
4.2.1.14.10.2008 Стилиян Петков Събев – Севлиево, ул. Никола Дабев 19, тел. 0675/80086, 0885/162704;

4.2.2.14.10.2008 Марко Минчев Пенев – с. Царева ливада, ул. Александър Стамболийски 19, тел.06723/678, 0877/101828;

4.2.3.14.10.2008 Димитър Върбанов Митев – Габрово – ул. Еделвайс 3, тел. 066/870060, 0885/951899;

4.2.4.14.10.2008 Димитър Иванов Кинчев - Габрово, ул. Софроний Врачански 3, тел. 066/32397;

4.2.5.14.10.2008 Стоян Янев Вълчев – Габрово, ул. Смърч 1, ап. 6, тел. 066/864521, 066/803621, 0886/581039;

4.2.14.27.10.2009 Румяна Пантелеева Савчева – Габрово, ул. Габрил Кръстевич 5, ет. 3, ап.6, тел.066/877687, 0889/182423; специалност “Икономика на промишлеността”;

4.2.15.04.03.2010 Никола Георгиев Корназов Габрово, ул Антим I 3, ап.16, тел. 066/863470, 0898979426, специалност “Икономика на търговията”;

4.2.16.22.10.2010 Нели Колева Кузманова - Трявна, ул. Бреза 10, тел. 0887535015, специалност ”Икономика на търговията”;
4.3. Съдебно - стокова експертиза
4.3.1.14.10.2008 Стефка Иванова Харитонова - Пандова – Трявна, ул. Патриарх Евтимий 97, вх. В, ет. 6, ап. 18, тел.0677/5365, 0899/805049, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;

4.3.2.14.10.2008 Деян Ганчев Денчев – Севлиево, ул. Еделвайс 21, тел. 0675/35410, 0889/410232 оценка на машини и съоръжения, автотехническа експертиза-проблеми, методика, пазарна стойност;

4.3.3.14.10.2008 Петър Георгиев Гердемски – Габрово, бул. Могильов 3, тел. 066/874134, 0896/256500, специалност “Икономика на промишлеността”;

4.3.4.14.10.2008 Румен Георгиев Георгиев – Габрово, ул. Васил Друмев 6, вх. В, тел. 066/800810, 066/800850, 0888/423293, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях;

4.3.5.14.10.2008 Милка Иванова Ганчева – Севлиево, ул. Ботьо Ангелов 10, Б, тел. 0889/351061, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи;

4.3.6.14.10.2008 Ирена Манева Иванова – Калпазанова – Габрово, бул. Столетов 30, 066/822703, 0888/429101, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения;

4.3.7.14.10.2008 Кунчо Христов Петров – Габрово, ул. Люлякова градина 6, ет. 2, ап. 4, тел: 066/804131, 0896/292949, 0898/981756 - оценка на недвижими имоти;

4.3.8.14.10.2008 Тинка Крумова ДосковаГаброво, ул. Турист 6, тел: 0899/312100 - оценка на недвижими имоти;

4.3.9.14.10.2008 Радинка Вълова Гергова – с. Столът, ул. Васил Левски, тел: 066/802602,0888/768747- оценка на недвижими имоти и земеделски земи;

4.3.10.14.10.2008 Дончо Стефанов Петров – с. Сенник, ул. Първи май 6, тел: 066/802602,0885/739490 - оценка на недвижими имоти и земеделски земи;

4.3.16.14.10.2008 Цона Георгиева Христова – Севлиево, ул. Ст. Бъчваров 23, ап.13 тел. 0675/32056, 0889403769 оценка на недвижими имоти и земеделски земи, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества ;

4.3.17.27.10.2009 Росица Георгиева Донева – Габрово, ул. Николаевска 134, ап.13 тел. 066/806929, 0888/542490, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, оценка на машини и съоръжения, активи;
Пети клас. “Съдебно инженерно-технически експертизи”
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
5.1.1.14.10.2008 Алекси Атанасов Чиликов – Габрово, ул. Свищовска 61, вх. Б, ап. 10, тел. 066/824000, 0887/768748 - специалност “Механично уредостроене”;

5.1.2.14.10.2008 Гатьо Рачев Гатев, Габрово, ул. Г.Кръстевич 2, вх. А, ап. 6, тел. 066/869719, 0877/495106 – специалност “Ел.обзавеждане и автоматика на промишлеността”;

5.1.3.14.10.2008 Георги Симеонов Щебунаев – Габрово, ул. Петър Падалски бл.1, ет. 3, ап.2, тел. 066/869996, 0896/640561 – специалност “Механично уредостроене”;

5.1.5.14.10.2008 Гочо Николов Гочев – Габрово, ул. Кирил и Методий 1, тел. 0899/826115 – специалност “Механично уредостроене”;

5.1.6.14.10.2008 Йордан Симеонов Йорданов – Габрово, ул. Видима 33, ап.7, тел.066/821931/536, 0899/440636, специалност “Електронна техника”;

5.1.7.14.10.2008 Красимир Маринов Иванов – Габрово, ул. Ст. Караджа № 9, ап. 24, тел. 066/824086, 0898/939910, специалност “Електроенергетика”;

5.1.8.14.10.2008 Михаил Стефанов Станев – Габрово, ул. Тотьо Иванов 16, тел. 0888/764994, 0899/251441 - специалност “Технология на машиностроенето”;

5.1.9.14.10.2008 Николай Ганчев Ганчев – Габрово, ул. Селимица 4, вх. В, ет. 6, ап. 11, тел.066/850376, 0898/552033, специалност “Хидро и пневмо техника”;

5.1.10.14.10.2008 Николай Христов Козарев – Габрово, ул. Хаджи Димитър 31, тел. 066/808708, 0878/307736, 0897/307736, специалност ”Радиотехника”;

5.1.11.14.10.2008 Първан Йорданов Илиев – с. Враниловци, ул. Ц. Станчев 25, тел. 0889/724086, специалност ”Технология на машиностроенето”;

5.1.12.14.10.2008 Цветан Любомиров Цонев – Габрово, ул. Кукуш 2, тел. 066/876632, 0899/999944 – специалност “Електротехника и електроника”;

5.1.13.14.10.2008 Генко Тодоров Иванов – Севлиево, ул. Бузлуджа 2, тел. 0675/32592, 0898/541855, специалност “Двигатели с вътрешно горене”;

5.1.14.14.10.2008 Катя Костова Колева – Трявна, ул. Бреза 39, тел. 0677/2031, 0677/2549, 0899/823537, 0878/762879 – специалност “Механично уредостроене”;

5.1.22.27.10.2009 Ивайло Пенчев Баев – Габрово, ул. Любен Каравелов 27, ап. 10, тел. 066/862247, 066/861568, 0889/101172;

5.1.23.27.10.2009 Иван Стефанов Иванов – Габрово, ул. Николаевска 134, ап. 13, тел. 066/806929, 0888/732591; специалност “Механично уредостроене”, Удостоверение за ограничена проектантска правоспособност да проектира самостоятелно строежи от V и VI кат., съгласно чл137, ал.1, т.5 и т.6 от ЗУТ по част ЕЛЕКТРИЧЕСКА и по част АВТОМАТИЗАЦИЯ и КИП;

5.1.24.22.10.2010 доц. д-р.инж. Ради Христов Ганев – дом. адрес ул. Капитан Андреев № 8, кв. Лозенец, 1421 София, сл. адрес ВСУ “Л. Каравелов, ул. Суходолска 175, 1373 София, тел. 0887/892118, специалност: АВ -боеприпаси, инженер –химик /инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества/, доцент “Техника и технология на взривните работи";
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
5.2.1.14.10.2008 Божидар Митев Илиев – Габрово, ул. Мирни дни 8, ет. 4, ап. 11, тел. 066/869781, 0887/130586;

5.2.2.14.10.2008 Веселин Илиев Илиев – Габрово, ул. Васил Друмев 5, ет. 1, ап. 2, тел. 066/864808, 0888/144432 ;

5.2.3.14.10.2008 Димитър Стефанов Димитров - Габрово, ул. Николаевска 99, ет. 2, ап. 4, тел.066/869236, 066/808669, 0878/803514;

5.2.4.14.10.2008 Петър Ангелов Петров – с. Поповци, тел. 066/800692, 0899/135574, 0885/966477;

5.2.5.14.10.2008 Мирослав Иванов Христов – Севлиево, ж.к. Митко Палаузов, бл. 8, вх. А, ап. 5, тел. 0675/34234, 0889/526939;

5.2.6.14.10.2008 Христофор Йорданов Христов – Севлиево, ул. Цар Симеон Велики 7, тел. 0887/823900, 0895/412992;

5.2.9.27.10.2009 Георги Симеонов Семов - Габрово, ул. Васил Друмев 4, тел. 0888/426016 - специалност “Технология на машиностроенето”; Сертификат за “Експерт по автотехнически експертизи”;
5.3. Съдебно инженерно-технологична експертиза
5.3.1.14.10.2008 Добрин Петров Шиков – Габрово, ул. Младост 32, ап. 5, тел. 066/853195, 0887/268523, специалност “Технология на машиностроенето”;

5.3.2.14.10.2008 Стоян Лалев Лалев – Габрово, ул. Слънчев дол 1, тел. 066/866972, 0888/812623 - специалност “Горско стопанство и дърводобив”;

доц. д-р.инж. Ради Христов Ганев – дом. адрес ул. Капитан Андреев № 8, кв. Лозенец, 1421 София, сл. адрес ВСУ “Л. Каравелов, ул. Суходолска 175, 1373 София, тел. 0887/892118, специалност: АВ -боеприпаси, инженер –химик /инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества/, доцент “Техника и технология на взривните работи";5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
5.5.2.14.10.2008 Анка Гатева Николова – Габрово, ул. А. Кънчев 42, тел. 066/820411, 0885/594723;

5.5.3.14.10.2008 Велина Иванова Ракова – Габрово, ул. Алеко Константинов 5, тел. 066/820041, 0896/712730;

5.5.4.14.10.2008 Деян Иванов Георгиев – Габрово, ул. Варовник 8, ет. 3, ап. 9, тел. 066/801376, 066/852076, 0887/218828;

5.5.5.14.10.2008 Евгения Шишева Живкова - Габрово, ул. Видима 37, ет. 4, ап. 12, тел. 066/801367, 066/801913, 0887/589415;

5.5.6.14.10.2008 Йотка Петрова Станчева – Габрово, ул. Петър Михов 59, ет. 3, ап. 9, тел. 066/801366, 066/855586, 0899/836259;

5.5.7.14.10.2008 Лиляна Тотева Велчева – Габрово, ул. Омуртаг 3, ап. 5, тел. 066/864116, 0899/943150;

5.5.8.14.10.2008 Найда Цочева Щебунаева – Габрово, ул. Петър Падалски, бл. 1 ет. 3, ап. 2, тел. 066/860838, 0898/833025;

5.5.9.14.10.2008 Николай Димитров Калпазанов – Габрово, бул. Столетов 30, ап. 3, тел. 066/822703, 0885/306842;

5.5.10.14.10.2008 Фанка Иванова Дочева – Габрово, ул. Петър Михов 29, ет. 3, ап. 6, тел. 066/804495, 0887/598601;

5.5.11.14.10.2008 Христина Владимирова Павлова – Габрово, ул. Орловска 129, ап. 82, тел. 066/806868, 0898/593930, 066/818383;

5.5.12.14.10.2008 Янка Димитрова Ралева – Габрово, ул. Венец 12, ет. 6, ап. 16, тел. 066/803030, 0899/323800;

5.5.13.14.10.2008 Боряна Йорданова Иванова – Дряново, ул. Ст. Стамболов 38, тел. 0888/866221;

5.5.14.14.10.2008 Иван Станчев Иванов – Дряново, ул. Стефан Стамболов 38, тел. 0676/73404, 0898/477983, 0888/866221;

5.5.15.14.10.2008 Владка Христова Гатева – Габрово, бул. Могильов 84, ап. 6, тел. 066/872924, 0898/449927;

5.5.16.14.10.2008 Христо Рачев Рашеев – Габрово, ул. Пенчо Славейков 4, тел. 066/861807, 0889/619282;

5.5.17.14.10.2008 Юлия Георгиева Георгиева – Габрово, бул. Могильов 45, ап. 15, тел. 0889/062863;

5.5.18.14.10.2008 Мария Дончева Стоева – Габрово, ул. Варовник 16, тел: 066/818440, 0889/289216;

5.5.26.27.10.2009 Димитър Илиев Босев – Габрово, ул. Чардафон 11, ет. 4, ап. 7, тел. 066/820811, 0887/308221, 0899/146200, специалност “Земеустройство”, Удостоверение за инженер-геодезист, Лиценз за оценка на недвижими имоти, Лиценз за оценка на земеделски земи и подобренията върху тях, Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, Лиценз за специалист по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ;

Цона Георгиева Христова – Севлиево, ул. Ст. Бъчваров 23, ап.13 тел. 0675/32056, 0889403769 оценка на недвижими имоти и земеделски земи, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества ;

доц. д-р.инж. Ради Христов Ганев – дом. адрес ул. Капитан Андреев № 8, кв. Лозенец, 1421 София, сл. адрес ВСУ “Л. Каравелов, ул. Суходолска 175, 1373 София, тел. 0887/892118, специалност: АВ -боеприпаси, инженер –химик /инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества/, доцент “Техника и технология на взривните работи";
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
5.6.2.27.10.2009 Пламен Стефанов Генчев - Габрово, ул. Осми март 36, тел. 066/822431, 066/800160, 0888/447312 специалност “Пожарна и аварийна безопасност”;

доц. д-р.инж. Ради Христов Ганев – дом. адрес ул. Капитан Андреев № 8, кв. Лозенец, 1421 София, сл. адрес ВСУ “Л. Каравелов, ул. Суходолска 175, 1373 София, тел. 0887/892118; специалност: АВ -боеприпаси, инженер –химик /инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества/, доцент “Техника и технология на взривните работи";


Шести клас. “Съдебно-биологични експертизи”
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.1.1.14.10.2008 Йорданка Николова Димитрова – Габрово, ул. Мир 25, ет. 2, ап. 11, тел. 066/869865, 0884/628948;

Мая Иванова Кичева – живуща София, ул. Неофит Рилски 25, ет.5, ап.14, адрес за връзка гр.София ул. “6-ти септември” № 2, ет.1, ап.5 /фирма Проген ООД/, тел. 0887/575365, съдебно-биологични експертизи, специалист молекулярна биология;


6.2. Съдебна-зоологическа експертиза;
6.2.1.14.10.2008 Делка Александрова Мезинова – Габрово, ул. Лазар Донков 3, тел. 066/878298, 0885/006256;

6.2.2.14.10.2008 Стефка Димитрова Игнатова – Дряново, ул. Бузлуджа 8, тел. 0676/75839;

6.2.4.14.10.2008 Христо Димитров Митев –Габрово, ул. Л. Каравелов 29, ет. 4, ап. 8, тел. 066/879235, 0877/049088;

Мая Иванова Кичева – живуща София, ул. Неофит Рилски 25, ет.5, ап.14, адрес за връзка гр.София ул. “6-ти септември” № 2, ет.1, ап.5 /фирма Проген ООД/, тел. 0887/575365, съдебно-биологични експертизи, специалист молекулярна биология;


6.3. Съдебна-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – живуща София, ул. Неофит Рилски 25, ет.5, ап.14, адрес за връзка гр.София ул. “6-ти септември” № 2, ет.1, ап.5 /фирма Проген ООД/, тел. 0887/575365, съдебно-биологични експертизи, специалист молекулярна биология;
6.4. Съдебна-ентомологична експертиза
Янко Георгиев Колев – Габрово, ул. Свищовска 88, тел. 066/808911/ 250, 241, 0888/631192;

Мая Иванова Кичева – живуща София, ул. Неофит Рилски 25, ет.5, ап.14, адрес за връзка гр.София ул. “6-ти септември” № 2, ет.1, ап.5 /фирма Проген ООД/, тел. 0887/575365, съдебно-биологични експертизи, специалист молекулярна биология;


Седми клас. “Експертизи на материали, вещества и изделия”
7.1. Съдебно-химическа експертиза
7.1.1.14.10.2008 Петър Николов Колев – Габрово, бул. Могильов 76, ет. 5, ап. 13 тел. 066/854432, 0885/895430;

7.1.2.14.10.2008 Ценислав Стефанов Влъкненски – Габрово, ул. Цанко Стефанов 8, тел. 066/804148, 0888/292652;

доц. д-р.инж. Ради Христов Ганев – дом. адрес ул. Капитан Андреев № 8, кв. Лозенец, 1421 София, сл. адрес ВСУ “Л. Каравелов, ул. Суходолска 175, 1373 София, тел. 0887/892118, специалност: АВ -боеприпаси, инженер –химик /инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества/, доцент “Техника и технология на взривните работи";


7.2. Съдебно физико-химическа експертиза
доц. д-р.инж. Ради Христов Ганев – дом. адрес ул. Капитан Андреев № 8, кв. Лозенец, 1421 София, сл. адрес ВСУ “Л. Каравелов, ул. Суходолска 175, 1373 София, тел. 0887/892118, специалност: АВ -боеприпаси, инженер –химик /инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества/, доцент “Техника и технология на взривните работи";

Осми клас. “Съдебни селскостопански експертизи”
8.1. Съдебна ветеринарно-медицинска експертиза
8.1.1.14.10.2008 Неделчо Михов Михов – Севлиево, ул. Мара Гидик 32, 0888/961069;

8.1.4.27.10.2009 Илко Иванов Попов – Габрово, ул. Васил Левски 10, вх.Б, ет.1, ап.2, тел. 066/879027, 0878/181014, специалност “Ветеринарна медицина”;
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
8.2.1.14.10.2008 Стояна Стоянова Илиева – Габрово, пл. Първи май 3, тел. 066/876144, 0896/554633;

8.2.2.22.10.2010 Ангел Петков Колчевски – Габрово, ул. Селимица 4, вх. В, ет. 5, ап.9 тел. 0894/483583, 0885/726886 , специалист Горско стопанство;
Девети клас. “Съдебно-изкуствоведски експертизи”
9.1.14.10.2008 Юлия Мирчева Шулекова – Габрово, ул. Тотю Иванов 16, тел. 0898/312254;
Десети клас. “Други съдебни експертизи”
10.1.14.10.2008 Георги Иванов Георгиев – Габрово, бул. Могильов 19, вх. В, ет. 6, ап. 17, тел. 066/800810, 066/800850, 0887/602324, специалност “Инженерна геология и хидрогеология”, Лиценз за оценка на недвижими имоти;

10.3.14.10.2008 Павел Цонков Ванков – Севлиево, ж.к. Д-р Атанас Москов, бл. 27, вх. А, ап. 4, тел. 0675/35611, 0887/949152, специалност “Геодезия и картография”, Сертификат за оценка на недвижими имоти;

10.4.14.10.2008 Татяна Дешкова Стойчева – Габрово, ул. Петко Каравелов 1, тел. 066/807098, 066/869624, Удостоверение за изработка, преработка и ремонт на изделия от благородни метали;

10.5.14.10.2008 Христо Петков Христов – с. Яворец, гр. Габрово, пл. Първи май 3 тел. 067392/387, 0886/128171 - специалност “Геодезия, фотограметрия и картография”, Удостоверение за инженер-геодезист;

10.6.14.10.2008 Жанета Атанасова Трифонова – гр. Габрово, пл. П. Михов 13, ет. 1, ап. 3, тел. 066/84250, 0899/215249 – педагогика;

10.8.14.10.2008 Димитър Петров Димитров – Севлиево, ул. Александър Москов 26, вх. А, ап. 9, тел. 0675/4758, 048/773037, специалност “Ел. обзавеждане”;

10.11.14.10.2008 Тихомир Донков Досев – Габрово, ул. С. Ангелов 7, тел. 066/873107, 066/870414, 0887/588557, специалност “Застрахователно и социално дело”;

10.16.14.10.2008 Иванка Славчева Пакиданска – София, кв. Витоша, ул. Ч. Мутафов 2, вх. А, ап. 34, тел. 02/9885311, 0887/302414, Интелектуална собственост, Лиценз за оценка на дизайн и приложни изкуства, Лиценз за права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения;

10.17.27.10.2009 Ана Антонова Антонова – Плачковци, ул. Планинец 21, тел. 06770/2424, 0887/555877, Лиценз за оценка на недвижими имоти;

Мая Иванова Кичева – живуща София, ул. Неофит Рилски 25, ет.5, ап.14, адрес за връзка гр.София ул. “6-ти септември” № 2, ет.1, ап.5 /фирма Проген ООД/, тел. 0887/575365, съдебно-биологични експертизи, специалист молекулярна биология;Забележка: При необходимост за вещи лица могат да се назначават и специалисти, които не са включени в този списък, както и специалисти от други съдебни райони. Промени в списъка могат да се правят и през течение на годината


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница