С п р а в к а за дейността на народния представител михаил миков в 41-ото нсДата19.07.2018
Размер54.77 Kb.
С П Р А В К А

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ В 41-ОТО НС

( към 22.02.2013 г. )  • Дата на раждане : 16/06/1960 Кула, България

  • Професия: юрист;

  • Езици: френски;руски;сръбски;хърватски;

  • Семейно положение: женен;

  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;

  • Избирателен район: 5-ВИДИН;

  • Участие в предишно НС: 38-мо Народно събрание;39-то Народно събрание;40-то Народно събрание;

Парламентарна група на Коалиция за България

зам.-председател на ПГ 29/07/2009 - до момента
Комисия по правни въпроси

член 29/07/2009 - до момента
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

член 29/07/2009 - до момента
Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 - януари 2012 г.

член 16/05/2012 - 17/09/2012
Постоянно действаща подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение

член 22/12/2009 - 11/01/2012

председател 11/01/2012 - 04/09/2012

член 04/09/2012 - до момента

1. Законодателна инициатива:

2 поправки в Закона за местните данъци и такси (за освобождаване или заплащане на половин такса в детските градини за деца в неравностойно положение и за подпомогне социализацията на децата, чиито родители са в затруднени финансово положение поради липса на работа), ЗИД на Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. (коригиране на недостига на средства за финансиране на болничната помощ), 2 промени в КСО (по повод указание на НАП самоосигуряващите се лица в търговски дружества да се осигуряват на две основания, и поетапно увеличение на добавката от пенсията на починалия съпруг – до 2015 г. – 40 на сто), ЗИД на КТ – за реалното ползване на платения годишен отпуск за 2010 г. и следващите години през календарната година, за която се отнася), 1 – за промени в НК - разширяване приложното поле на конфискацията като вид наказание по смисъла на чл. 37, ал. 1, т. 3 и чл. 44 от Наказателния кодекс), 1- за промени в НПК - да се въведе задължение прокурорите да провеждат бързо или незабавно производство винаги, когато са налице предпоставките по чл. 356 ал. 1 и чл. 362 ал. 1 от НПК. А в случаите когато въпреки наличните предпоставки се провежда разследване по общия ред, това да става с мотивирано прокурорско постановление, което се излагат мотиви за неприлагането на бързо или незабавно производство. предвидена възможност за обвиняемия да поиска от съответния първоинстанционен съд делото му да бъде разгледано от съда, ако от повдигането на обвинението за тежко престъпление са изминали повече от две години), ЗИД на Закона за СРС, ЗИД на Закона за адвокатурата, ЗИД на Закона за развитие на академичния състав. Акцент са и предложените 4 законопроекта за изменение на Изборния кодекс.2. Предложения по второ четене на законопроекти:

Направени са общо предложения по 27 законопроекта, като преобладаващата част от тях са свързани с приемането на промени в данъчните закони и на бюджетите на страната и на НЗОК (предложения по 13 законопроекта), по ЗИД на Закона за МВР, Изборния кодекс, Закона за съдебната власт, КТ, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

3. Участие във внесени проекти за решения: за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в публичното пространство факти и обстоятелства, отнасящи се до предполагаеми обвързаности на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов със служби от сектора за сигурност и обосновани предположения за негови връзки с оперативно интересни лица, свързани с организираната престъпност, за възлагане на Сметната палата на одит на "Център за градска мобилност" ЕООД - гр. София, за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на многобройните сигнали за нарушения в дейността на Фонда за научни изследвания към Министерството на образованието, за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности в имоти на територията на крайбрежни плажни ивици, за възобновяване на изграждането на нова ядрена електроцентрала.

4. Парламентарен контрол:

4а. Изказвания при обсъждане исканията за гласуване на недоверие на правителството:

Направил е изказване при обсъждането и на трите вота:

– за провала в сферата на здравеопазването (06.10.2010 г.)

- за провала на политиката по вътрешна сигурност и обществен ред, отложеното присъединяване към Шенгенското пространство, полицейщината и нарушаването на основните човешки права (25.07.2011 г.).

- за провала на правителството в областта на правосъдието и вътрешните работи (24.07.2012 г.)

4б. Участие в искания за изслушване на министри от правителството: Полицейското насилие над невинни граждани в град Кърджали; основанията за прилагане на СРС по отношение на лекарите в горнооряховската болница; причините довели до сблъсъците и безредиците в с. Катуница и нарушаването на обществения ред в цялата страна; текущото изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 г.; предприемани мерки във връзка със системното неизплащане на трудовите възнаграждения на работници; терористичния акт на летище Бургас.

4в. Питания и въпроси: Зададени са 9 питания и 132 въпроса, засягащи както общи за страната проблеми (политиката на правителството по отношение на присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, мерки за преодоляване на високата задлъжнялост на част от общините в България, реформата в здравеопазването, резерва на Здравната каса, изпълнение на бюджета на страната, постъпленията в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, правото на енергийни помощи и целевите помощи за отопление, довършване и пускане в експлоатация на Дунав мост, така и от важно значение за Видински регион (5 въпроса относно политиката спрямо здравеопазването във Видинска област и закриване на болнични заведения в област Видин, състоянието на МБАЛ "Св. Петка" - Видин – 11 въпроса, осигуряване нормалното функциониране на детските градини в община Видин, нормално снабдяване с горива на населението от Видинска област, рехабилитацията на жп линията София – Видин, изграждането на участъка Димово - Ружинци от път Е-79, ремонт на пътя Видин-Кула-Връшка Чука, обезопасяване на път ІІ-11 (Дунавци - Арчар - Лом), в района на с. Арчар, ремонт и поддръжка на третокласен път Раковица - Бранковци - Церова вода - Милчина лъка - Буковец – Видин, размер на средствата, изразходени за поддръжка на дигите на р. Дунав, във Видинска област, през 2012 г, ремонтът на пътя Видин - Монтана ІІІ - 112 в участъка на с. Смирненски, обезпечаване на напояването в общ.Грамада, обл.Видин, борбата с комарите.

5. Декларации и изявления от името на ПГ КБ

От парламентарната трибуна са прочетени 17 декларации и изявления от името на ПГ КБ. Основната част от тях са свързани с неизпълнението на антикризисните мерки на правителството, нарушаването на законността и правовия ред в страната, готвени нарушения при подготовката и провеждането на избори, необходимостта от създаване на анкетна комисия по случая в Перник, по повод промените в Изборния кодекс.6. Изказвания и гласувания в пленарна зала

Направени са повече от 550 изказвания при обсъждане на законопроекти и проекти за решения в пленарна зала. Само през 9 сесия (23.04.2012 – 27.07.2012 г.) и 10 сесия (04.09.2012 г.- 21.12.2012 г.) са направени 160 изказвания с обща продължителност над 8 часа. Участвано е при 85 на сто от гласуванията, което е показател за активно присъствие в пленарна зала.7. Участие в пресконференци и брифинги в парламента

Михаил Миков е взел участие в 29 пресконференции и брифинги пред медиите в Народното събрание. Между тях могат да се посочат неприемането на увеличението на възрастта за пенсиониране, против опитите за отнемане на полагаемите се отпуски за 2010 г., неглижирането на върховенството на закона и независимостта на съдебната власт, искането за оставката на министъра на вътрешните работи, натиска върху ЦИК от страна на правителството, мораториума върху строителството на земи по Черноморското крайбрежие.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница