С п р а в к а за очакваните постъпления от такса ”битови отпадъци”Дата24.07.2016
Размер110.33 Kb.
С П Р А В К А
ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСА ”БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”
ЗА 2009 ГОДИНА


 

ВСИЧКО ОЧАКВАНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСА


ДО-2008

ДО-20092009 в лв

2008

 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”

 

 

 

691550

 

 

В това число

 

 

 

 

 

 

ОТ ГРАЖДАНИ

 

 

 

209642

 

 

От тях

 

 

 

 

 

 

1.Данъчни оценки на жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани в регул.граници

 

 

 

206931

 

 

В това число

 

141215070,3

 

206931

 

 

ПЕЩЕРА, лет.”Св.КОНСТАНТИН

90487650

134826598,5

1,35

182016

1,6

 

РАДИЛОВО

2739140

4053927,2

3,9

15810

4,2

 

КАП.ДИМИТРИЕВО

1577395

2334544,6

3,9

9105

4,2

 

В това число:

 

 

 

 

 

 

А.За СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И СЪДОВЕ ЗА БО

 

141215070,3

 

114536

 

 

ПЕЩЕРА, лет.”Св.КОНСТАНТИН

90487650

134826598,5

0,75

101120

1

 

РАДИЛОВО

2739140

4053927,2

2,1

8513

3,6

 

КАП.ДИМИТРИЕВО

1577395

2334544,6

2,1

4903

3,6

 

Б.За ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

 

141215070,3

 

76996

 

 

ПЕЩЕРА, лет.”Св.КОНСТАНТИН

90487650

134826598,5

0,5

67413

0,5

 

РАДИЛОВО

2739140

4053927,2

1,5

6081

0,5

 

КАП.ДИМИТРИЕВО

1577395

2334544,6

1,5

3502

0,5

 

В.За ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРАЖЕНИЯ

 

141215070,3

 

15399

 

 

ПЕЩЕРА, лет.”Св.КОНСТАНТИН

90487650

134826598,5

0,1

13483

0,1

 

РАДИЛОВО

2739140

4053927,2

0,3

1216

0,1

 

КАП.ДИМИТРИЕВО

1577395

2334544,6

0,3

700

0,1

 

2.Данъчна оценка на имоти на граждани в регулационните граници- НЕЗАСТРОЕНИ

 

6777654

0,8

2711

0,8

 

Б.За ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

2289748

3388827,04

0,7

2372

0,7

 

В.За ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРАЖЕНИЯ

2289748

3388827,04

0,1

339

0,1

 

ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛ. И ФИРМИ НА ЕДНОЛИЧ. ТЪРГОВЦИ

 

 

 

481908

 

 

От тях:

 

 

 

 

 

 

1.Данъчна оценка на нежилищни имоти на предприятия, вкл.и фирми на еднолични търговци в РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ

 

 

10,0

435917

8,5

 

А. За СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И СЪДОВЕ ЗА БО

43120538

43591729

5,4

235395

4,5

 

Б.За ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

43120538

43591729

3,8

165649

0,5

 

В.За ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ

43120538

43591729

0,8

34873

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Данъчна оценка на нежилищни имоти на предприятия, вкл.и фирми на еднолични търговци в ИЗВЪН РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ, КЪДЕТО НЕ Е ОРГАНИЗИРАНО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

 

 

3,5

42000

1,6

 

Б.За ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

12000000

12000000

2,7

32400

1,5

 

В.За ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА И ДРУГИ СЪОРАЖЕНИЯ

12000000

12000000

0,8

9600

0,1

 

3.Данъчна оценка на жилищни и вилни имоти на предприятия, вкл.и фирми на еднолични търговци в РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ и на летовище “Св.Константин”,Пещера, Радилово и Кап. Д - во

 

 

4,0

3991

4

 

А. За СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И СЪДОВЕ ЗА БО

997638

997638

2,1

2095

2,5

 

Б.За ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

997638

997638

1,5

1496

1,4

 

В.За ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА И ДРУГИ СЪОРАЖЕНИЯ

997638

997638

0,4

399

0,1

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е отчетната стойност, а за жилищните имоти – данъчната оценка- справка – чл.21 и приложение № 2 към ЗМДТ.

 

 

 

 

 

Н-к отдел"МД":
Директор на дирекция"БФ":

/Св. Тахова/
/Р.Божуркина/База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница