С п р а в о ч н и ц и, енциклопедииДата04.02.2017
Размер46.73 Kb.
С П Р А В О Ч Н И Ц И, ЕНЦИКЛОПЕДИИ

Аверьянова, Т.В. и др. Энциклопедия судебной экспертизы / ред.Т.В.Аверьянова, Е.Р.Россинская. - Москва : Юристъ, 1999; 343.3(03)/А18

Алманах 110 години Българска търговско-промишлена палата. - София : БТПП, 2004; 347.7(03)/А46

Арнаудов, Х. Пълно събрание на Държавните Закони, Уставы, Наставленiя и Високы Заповеди на Османската империя с приложенiе на сключеныте с чуждите Държавы Трактаты! и протоколлы; на издаденыте Императорскы Фирманы за подвластныте на Имперiята Княжества; на потребныте разъясненiя и на Азбучен Указател. Т. 2. Цариград, 1873; 34/А80

Арнаудов, Х. Пълно събрание на държавните законы, уставы, наставленiя и высокы заповеды на Османската империя. Русе, 1881; 34/А80

Арнаудов, Христо. Пълно събрание на Държавните Закони, Уставы, Наставленiя и Високы Заповеди на Османската империя с приложенiе на сключеныте с чуждите Държавы Трактаты и протоколлы; на издаденыте Императорскы Фирманы за подвластныте на Имперiята Княжества; на потребныте разъясненiя и на Азбучен Указател: Т. 1. Цариград, 1872; 34/А80

Арнаудов. Х. Пълно събрание на държавните законы, уставы, наставленiя и высокы заповеды на Османската империя. София: печ. Ковачев, 1886; 34/А80

Астахов, Павел Большая правовая энциклопедия / Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2010; 34(03)/А92

Бейли, Брайън Книга на Гинес за престъпленията / Бейли Брайн. - София : ГеяЛибрис, 2000; 343(03)/Б31

Борисов, Орлин Терминологичен стравочник по международно право / Орлин Борисов. - София : Агро-Пъблишинг, 2004; 341(03)/Б66

България. Закони и др. пр. Сборник на действующите закони по Министреството на търговията, промишлеността и труда. - София : Държавно книгоиздателство, 1930 ; 34/(035)

България. Закони и др.пр. Нормативни актове : включително подмени, ноемвир 1993: Указател / ред. Елена Стойчева. - София : Образование и наука, 1993 -; . - 1963. - 1996. - 1998. - 2000 ; 34/(035)

Българските държавни институции : 1879 - 1986:енциклопедичен справочник / ред. Андрей Пантев. - София : П.Берон, 1987; 342.1(03)/Б92

Голяма енциклопедия България в 12 тома. С.: БАН, 2011-2012; 91(03)/Г61

Димитров, Любен и др. Справочник по законодателството на Народна република България : Закони, укази, постановления и други / Любен димитров, Здравко Чалъков. - София : Наука и изкуство, 1995 ; 34/(035)

Димитров, Любен Справочник по законодателството на Народна република България / Любен Димитров. - София : Наука и изкуство, 1978 ; 34/(035)

Димитров, Любен Справочник по законодеталството на НРБ : Закони, укази, постановления и разпореждане на МС / Любен Димитров. - София : Наука и изкуство, 1969 ; 34/(035)

Законодателни актове : 9 септември 1944 - 9 септември 1984: Справочник / състав. Христина Златанова. - София : Народно събрание на НРБ, 1984 ; 34/(035)

Законодателство в западноевропейските страни и САЩ. - София : НБКМ, 2004; 34(03)/З-27

Иванов, Иван Флаговете на страните в света / Иван Иванов. - София : Петър Берон ; София : Акад. изд-во Проф. Марин Дринов, 2002; 03/Ф60

Илюстрована енциклопедия „Бележити Българи” Т. 1. Световни имена от нашите земи. С.: Изд-во Световна библиотека, 2012; 949.72(03)/Б33

Илюстрована енциклопедия „Бележити Българи” Т. 10. От Втората световна война до днес. С.: Изд-во Световна библиотека, 2012; 949.72(03)/Б33

Илюстрована енциклопедия „Бележити Българи” Т. 2. Първото българско царство. С.: Изд-во Световна библиотека, 2012; 949.72(03)/Б33

Илюстрована енциклопедия „Бележити Българи” Т. 3. Византийското владичество и Второто българско царство. С.: Изд-во Световна библиотека, 2012; 949.72(03)/Б33

Илюстрована енциклопедия „Бележити Българи” Т. 4. В сянката на азиатската деспотия. С.: Изд-во Световна библиотека, 2012; 949.72(03)/Б33

Илюстрована енциклопедия „Бележити Българи” Т. 5. Българското възраждане. от Паисиевата история до Кримската война. С.: Изд-во Световна библиотека, 2012; 949.72(03)/Б33

Илюстрована енциклопедия „Бележити Българи” Т. 6. Българското възраждане. пътят към свободата. С.: Изд-во Световна библиотека, 2012; 949.72(03)/Б33

Илюстрована енциклопедия „Бележити Българи” Т. 7. От Освобождението до Независимостта. С.: Изд-во Световна библиотека, 2012; 949.72(03)/Б33

Илюстрована енциклопедия „Бележити Българи” Т. 8. За обединение на разпокъсаното отечество. С.: Изд-во Световна библиотека, 2012; 949.72(03)/Б33

Илюстрована енциклопедия „Бележити Българи” Т. 9. Между двете Световни войни. С.: Изд-во Световна библиотека, 2012; 949.72(03)/Б33

Йолова, Г. и др. Справочник по законодателството на Народна република България : (1944-1981г.) / Г. Йорова, Л. Кискинова. - София : Наука и изкуство, 1982 ; 34/(035)

Йорова, Гергана и др. Справочник : Законодателство на Народна република България: 1944 - 1986 / Гергана Йолова, Любка Кискинова. - София : Наука и изкуство, 1988 ; 34/(035)

Колев, Бойчо и др. Межднародни термини : Справочник / Бойчо Колев, Богомил Андонов. - София : Нова звезда, 2005 ; 341(03)/К78

Кратък справочник : Етика и право / състав. Константин Попов и др.. - София : Народна просвета, 1986; 17/К89

Максимов, Христо Азбучен указател на законите, правилниците и окръжните наредби на Царство България : от 1878 до 1.IV.1931: Действующи и отменени / Христо Максимов. - София : Витоша, 1931 ; 34/(035)

Максимов, Христо и др. Указател на законите, наредбите, законите, правилниците, договорите, конвенциите и др. : Обнародвани в ДВ от 1 юли 1939 до 31 декември 1979 година / Христо Максимов, Гр. Кошев. - София : Дечо Стефанов, 1950 ; 34/(035)

Максимов,Христо и др. Справочник по законодателството на Народна република България : Закони, укази, постановления и др. / Христо Максимов. - София : Наука и изкуство, 1957 ; 34/(035)

Международни отношения. Международно право. Дипломация : Кратка енциклопедия. - София : Сиела, 2001 ; 341(03)/М43

Мейсън, Марк Биографична енциклопедия : Най-интересните хора на всички времена! / Марк Мейсън. - София : Екслибрис, 2003. ; 92(03)/М43

Михайлова Любка и др. Страните в Европа : Справочник / Любка Михайлова, Ирина Янчовска. - София : ЖАР-Жанет Аргирова, б.г. ; 341.17(03)/М74

Пловдивска адвокатска колегия : Справочник 2006. - София : ИК Жанет45, 2006; 34(03)/С59

Попов, Деян Валутни, финансови и търговски термини във външната търговия / Деян Попов. - София : БТПП, 1987. - (Библиотека "Българска търговско-промишлена палата"); 347.7(03)/П76

Правовые системы стран мира : Энциклопедический справочник / ред. А.Я. Сухарев. - 2 доп., изм. изд. - Москва : Норма-Инфра-М, 2001 ; 34(03)/П82

Реувен, Рене. Енциклопедия на убийците. Кой кой е в света на престъплението: От М до Я. С.: Савана, 1993; 343(03)/Р48

Справочник за административните услуги. - София : Наука и изкуство, 1980 ; 34/(035)

Справочник на нотариусите : Райони на действие, адреси, телефони, факс номера. - София : Фенея, 2004. - (Поредица "Джобни справочници"); 347.96(03)/С59

Справочник на нотариусите : Райони на действие, адреси, телефони, факс номера. - София : Фенея, 2006 ; 347.96(03)/С59

Справочник на нотариусите : Райони на действие, адреси, телефони, факс номера. - София : Нотариална камара на Република България, 2000 - 2001 ; 347.96/(035)

Справочник на службите по вписванията и на съдиите по вписванията : Райони на действие, телефони, факс номера и банкови сметки. - София : Фенея, 2004. - (Поредица "Джобни справочници") ; 347.96(03)/С59

Справочник на съдебните райони в Република България : Телефони, факс номера и банкови сметки на съдилищата и нотариусите. - София : СЮБ, 1999 ; 347.96/(035)

Справочник по законодателството на Република България : 1944 - 1996. - София : Апис, 1966 ; 34/(035)

Указател на действуващите нормативни актове издадени от Министерския съвет от 9.тХ.1944 до 31.Хтт.1973 г. : Част т. - София : МС, 1974; 34(035)/У45

Федерализъм : Энциклопедический словарь. - Москва : Инфра-М, 1997. - (библиотека словарей Инфра-М) ; 342.1(03)/Ф30

Цураков, Ангел Народно събрание на България : 1879 - 2003: Енциклопедичен справочник / Ангел Цураков. - София : Петър Берон, 2003 ; 342.1(03)/Ц88

Юридически справочник за автомобилисти. С.: СБА, 1990; 343.3/Ю29

Янакиев, Любен Справочник по законодателството на Народна република България / Любен Янакиев. - София : Наука и изкуство, 1974 ; 34/(035)

Kime's International law Directory for 1983 : A list of Leagal Practitioners / James Mathews. - 91 ed.. - London : Kimes, 1991; 34/(035)

Leach Rodney Europe : A Concise Encyclopedia of the European Union from Aazhen to Zollverein / Rodney Leach. - 2 ed. - London : Profile Books, 1998. - (British Books for Managers) ; 32(03)/Л73

Leonard. Dick Guide to the European Union / Dock Leonard. - 6 ed. - Lonodn : The Economist, 1998. - (British Books for Managers) ; 32(03)/Л60

Pocket International Business Terms. - London : The Economist, 1998. - (British Books for Managers) ; 34(03)/П68Pocket Manager. - London : The Economist, 1997. - (British Books for Managers) ; 34(03)/П68

Reperoire de Procedure Civile. - 2 ed. - Paris : Dalloz, 1990. - (EncylopedyJurisdique); t. 1. A - Ch: Absence a Choose Jugee. - 1990 t.2. Ci - M: Citation a Ministere Public. - 1990 t.3. N - V: Nom-prenom a Verifications Personnelles du Juge. - 1990 [t.4]. Formulaire de Procedure Civile. - 1983; 347.91/(03)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница