С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на Община Бургасстраница4/4
Дата21.07.2018
Размер0.55 Mb.
1   2   3   4

гр.Бургас 750 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 200 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 100 лв.

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 608 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 132 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 60 лв.

11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 508 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 224 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 180 лв.

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 630 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 200 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 130 лв.

13. Маникюр, педикюр - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 338 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 77 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 60 лв.

14. Часовникарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 313 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 70 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 60 лв.

15. Тапицерски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 438 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 200 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 180 лв.

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 890 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 230 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 190 лв.

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 1350 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 350 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 280 лв.

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 405 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 132 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 100 лв.

19. Стъкларски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 540 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 132 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 100 лв.


20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 694 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 174 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 47 лв.

21. Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 2 500 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 600 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 300 лв.

22. Компаньонки и компаньони - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 6 440 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 3 520 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 3 000 лв.

23. Масажистки и масажисти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 1 680 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 660 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 500 лв.

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 5 600 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 2 750 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 2 000 лв.

25. Фотографски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 750 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 300 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 200 лв.

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 2 500 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 200 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 100 лв.

27. Санитарни възли, наети под аренда - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 340 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 190 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 150 лв.

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 198 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 71 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 50 лв.

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 98 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец е 61 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 50 лв.

30. Заложни къщи:

гр.Бургас 28 000 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 6 600 лв.


с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 3 000 лв.

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 188 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 60 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 30 лв.

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 995 лв.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 390 лв.

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 300 лв.

33. Игри с развлекателен или спортен характер - данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта:

а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон:

гр.Бургас 198 лв. на съоръжение

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 112 лв. на съоръжение

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 100 лв. на съоръжение

б) минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла:

гр.Бургас 26 лв. на съоръжение

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 10 лв. на съоръжение

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 8 лв. на съоръжение

в) зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор, и билярд - за маса:

гр.Бургас 140 лв. на съоръжение

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 55 лв. на съоръжение

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 40 лв. на съоръжение

34. Фитнес центрове и спортни зали - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 4 лв. на кв.м.

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 2 лв. на кв.м

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 1.50 лв. на кв.м

и за един фитнес уред

гр.Бургас 840 лв. на уред

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 440 лв. на уред

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 300 лв. на уред

35. Химическо чистене, пране и гладене - данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

гр.Бургас 440 лв. на уред

гр.Българово с.Маринка с.Равнец 187 лв. на уред

с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 133 лв. на уред

36. Мелничарски услуги:

а) мелници за брашно

гр.Бургас гр.Българово с.Маринка с.Равнец с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 18 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия;

б) мелници за фураж стационарни

гр.Бургас гр.Българово с.Маринка с.Равнец с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 600 лв.

37. Услуги с атрактивен характер:

гр.Бургас гр.Българово с.Маринка с.Равнец с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор

а) корабчета 1125 лв. на брой;

б) лодки 675 лв. на брой;

в) яхти 1350 лв. на брой;

г) джетове 1350 лв. на брой;

д) влакчета 45 лв. на място;

е) файтони 112,50 лв. на място;

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения 225 лв. на брой оборудване;

з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни 225 лв. на брой оборудване;

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши 225 лв. на място;

к) детски колички и моторчета 225 лв. на брой;

л) стрелбища 450 лв. на брой.

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:

гр.Бургас гр.Българово с.Маринка с.Равнец с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор

а) мотопеди, мотоциклети 475 лв.

б) други МПС 950 лв.

39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства:

гр.Бургас гр.Българово с.Маринка с.Равнец е с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор 2000 лв. за брой моторно превозно средство.

40. Услуги със земеделска и горска техника - данъкът се определя за брой техника, както следва:

гр.Бургас гр.Българово с.Маринка с.Равнец с. Братово с.Брястовец с.Димчево с.Драганово с.Изворище с.Миролюбово с.Твърдица с.Извор

а) комбайн 330 лв.;

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини 110 лв.;

в) прикачни, навесни и стационарни машини 11 лв.Каталог: sites -> default -> files -> upload
upload -> Н а р е д б а от 27 март 2003 год
upload -> Първи общи положения ч
upload -> Промоция ранно записване от eur 479/круиз
upload -> Решение за учредяване на Подготвителен комитет за провеждане на Дипломатическа конференция за ревизия
upload -> Докладна записка от евгений николов мосинов общински съветник от групата на бсп
upload -> Термокерамично покритие SuperShield Interior Характеристики и технология за полагане на вътрешно термокерамично покритие
upload -> Práva žáků/ Права на учениците Všechny děti mají v ČR právo na vzdělání


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница