Самостоятелно питейно – битово водоснабдяване, промишлени (технологични) и всички други целиДата17.08.2018
Размер22.18 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА :

инициатива на Община Аксаково

за водовземане от дренаж с каптаж в землището на с. Въглен

1. Цел на заявеното използване на водите:

Самостоятелно питейно – битово водоснабдяване, промишлени (технологични) и всички други цели ( противопожарни нужди)

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтТяло BG2G000000N018

Неогенски водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения

Дренаж с каптаж

Дренажът е разположен в имот с №023034 в м-ст “Гробищата”, с. Въглен. Каптажът се намира в имот №000216 в м-ст “Бялата пръст”, с. Въглен.

4. Място на използване на водите, населено място

ЕКАТТЕ


Регионална система за управление на отпадъците в район Варна(Аксаково), с. Въглен

12406

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво


Увеличаване на средногодишния дебит от 600 м3/год на 4074 м3/год

Максимално експлоатационни понижения- конструктивно определени

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.”Александър Дякович“№ 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница