Sant Bani Ashram Sanbornton, New Hampshire, usa превод Красимир Христов, 2003 Художник на корицата Димитър Трайчев Кратка биография


ПРЕДАНОСТТА НА НИРАНДЖАН И КАК ТОЙ ПРИДОБИ МАНСАРОВАР И ПРАЗНОТАТАстраница5/17
Дата09.09.2016
Размер3.65 Mb.
ТипБиография
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ПРЕДАНОСТТА НА НИРАНДЖАН И КАК ТОЙ ПРИДОБИ МАНСАРОВАР И ПРАЗНОТАТА

Така преминаха много дни и след това ето какво се случи.

Този път игра Дарам Рай - Дарам Дас, слушай това:

като стоя на един крак, той извърши преданост към Сат Пуруш в продължение на седемдесет юги и Сат Пуруш беше доволен.

Той извърши една много трудна преданост - ето защо Сат Пуруш беше доволен.

Словото на Сат Пуруш дойде при него и попита: „Защо извърши тази преданост?"

Свеждайки глава в поклон, Дарам Рай каза: „Моля те, дай ми някакво място, където мога да живея."

Тогава беше му заповядано от Сат Пуруш: „О, Сине, иди в Мансаровар."

Тогава Дарам Рай се почувства много щастлив и отиде в Мансаровар.

Когато дойде там, той пак беше изпълнен с щастие.

Той пак си спомни Сат Пуруш и извърши преданост за още седемдесет юги.

Той извърши тази преданост, стоейки на един крак, и милостивият Сат Пуруш изпита съжаление към него.Сат Пуруш говори на Сахадж

Когато Сат Пуруш изяви Своите Думи, ето какво дойде наустните Му:

„О, Сахадж, отиди при Дарам Рай и го попитай защо Ме е помнил този път.

2. ПАДАНЕТО НА КАЛ 65

Той извърши една много трудна практика, затова Аз му давам мястото, където той живее."

(Така в един миг му беше дадено владеенето на трите светове.)

„Аз гледах неговата сева. Скъпият е получил трите све-тове и е щастлив.

Иди сега при него и го попитай; след това ела и ми разкажи всичко онова, което ти каже."Сахадж отива при Ниранджан

Свеждайки глава в поклон, Сахадж тръгна оттам и оти-де при Дарам Рай.

Сахадж каза: „Слушай, мой братко, Сат Пуруш е приел твоята преданост.

Какво искаш сега? Кажи ми - Сат Пуруш ти е изпратил това послание."Ниранджан каза на Сахадж:

О, Сахадж, мой братко - иди и отправи следната молба към Сат Пуруш:

Аз не харесвам това малко място. Моля те, дай ми го-лямо царство.

В моето сърце аз чувствам такава любов към Него! Той трябва да ме благослови с едно голямо място.

Той трябва да ми даде или света на боговете, или един отделен свят."

След като изслуша Дарам Рай, Сахадж отиде при Сат Пуруш

и Му предаде молбата на Дарам Рай към Него.

химн


След като чу думите на Сахадж, Сат Пуруш каза следното: „Доволен съм от Дарам Рай; приеми това със сърцето си. Дал съм му трите светове, сега отиди при него и му ка-

66 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

жи да разработи нивото на Празнотата.

О, Сахадж, кажи му да направи там своето творение.

КУПЛЕТ

О, Сахадж, отиди там бързо и кажи това на Дарам Рай: дадено му е нивото на Празнотата, където може да съз-даде своя собствена вселена."ВИВЕК Различаване.

НАЙ-ВЕЛИЧЕСТВЕНАТА ЧАСТ Макар Кал да е паднал, него-вата първоначална красота не е напълно унищожена; това прави пре-тенциите му, че е Бог, по-правдоподобни и изкушенията му - по-ефи-касни.

САХАДЖ Без усилие, без страх. САНТОШ Доволство. СУРАТ Внимание. НИШКАМ Без егоизъм. АЧИНТ Без безпокойство.

ДИН ДАЙЯЛ Милостивият; онзи, който е милостив към нуж-даещия се и смирения.

СВЯТ Т.е. всеки свят, който вече е бил създаден.

СЕДЕМДЕСЕТ ЮГИ Югите са с различна продължителност, най-кратката е около четиристотин хиляди години. Тук имаме ра-бота с период от време, който не може да бъде схванат от човешкия интелект.

CAT ПУРУШ БЕШЕ ДОВОЛЕН Защо Сат Пуруш е бил дово-лен от тази преданост? Кабир никога не обяснява това и все пак това е основна тема в развитието на „Анураг Сагар ". Кал означава „Време" и тъй като предаността, която е описана, означава преустановяване на цялата му активност за неизчислими периоди от „време", то изглежда, че практиките, извършени от Кал, изпълват с доволство Сат Пуруш по-скоро заради това, че той е имал подтика да ги започне и да ги извърши, а не защото като е стоял на един крак той има някаква специфична конкретна заслуга. Периодът на „аскетичните" практики на Кал - се-демдесет юги - е повече от петнадесет пъти по-дълъг от периода

2. ПАДАНЕТО НА КАЛ 67

на създаване - четири юги. Оставайки неподвижен, „умъртвявайки се" за такива дълги периоди, Кал отложил своето падане и по този начин позволил на джива (душите) да бъдат много повече време с техния Баща, преди да бъдат изпратени в по-ниските светове. Ако това е истина, то определено е един космически парадокс: неговата преданост отложила неговото падане, но пак тя го причинила. Както обаче видяхме, падането на Времето вероятно е било неизбежно, щом Кал веднъж е бил отделен от Единствения.

МАНСАРОВАР Езерото от Нектар, наричано още „Амритсар", разположено в Дасван Двар, едно от двете междинни нива между Сат Лок и трите светове на творението на Кал. Поемата не описва подробно създаването на тези междинни нива, макар че това може да се подразбере от казаното дотук. Във всеки случай, те съществуват и те не са създадени от Кал. Мансаровар е бил в най-отдалечения край на вселената, както тя е съществувала в този момент: по този начин Кал показва силното си желание да се отдалечи от влиянието и властта на Сат Пуруш. С други думи, неговото падане вече е започнало.

НИВОТО НА ПРАЗНОТАТА Трите светове в по-ранното им със-тояние. (сравни с „Битие" 1:2).

КАК НИРАНДЖАН ПОЛУЧИ ОНОВА,

ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕШЕ, ЗА ДА СЪЗДАДЕ СВОЯТА ВСЕЛЕНА

Онова, което Сат Пуруш каза на Сахадж, Сахадж го пре-даде на Ниранджан.Кабир каза:

Щом чу думите на Сахадж, Дарам Рай остана доволен;

той беше щастлив и малко изненадан.

Дарам Рай каза: „Слушай, скъпи Сахадж, как да създам вселената?

Милостивият Бог ми даде това Царство, но аз не зная начина, по който да го изявя по-нататък!

He зная нищо за Невъобразимото! Моля те, излей ми-лост върху мен и ми кажи Неговата тайна;

68 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

моля те, предай молбата ми на Сат Пуруш, о, мой брат-ко, принасям ти се в жертва.

Как да създам девет вселени, както Той ми беше заповядал?

О, мой Боже! Дай ми онова, от което се нуждая, за да създам вселената."

След това Сахадж отиде в Сат Лок, където се поклони пред Сат Пуруш отново и отново.

Сат Пуруш каза на Сахадж:

„О, Сахадж, кажи ми защо си дошъл; кажи ми подробно всичко, което се случи."

Кабир каза на Дарам Дас:

Тогава Сахадж разказа на Сат Пуруш какво е казал Дарам Рай;

той Му предаде молбите, които Дарам Рай беше отправил.

След това Сат Пуруш заповяда следното: „Чуй думите ми, о, Сахадж.

Всички, които са необходими за сътворяването, са вът-ре в Курма; като ги вземе от него, Дарам Рай трябва да върши своята работа.

Той трябва да отиде при него и като сведе главата си в поклон, да го помоли за онова, от което се нуждае."Пътуването на Сахадж до Дарам Рай

Сахадж отново отиде при Дарам Рай и му предаде запо-ведите на Сат Пуруш:

„Иди при Курма и го помоли за онова, от което се нуж-даеш, като сведеш пред него главата си в поклон.

Когато се поклониш на Курма и когато той излее милост върху теб, единствено тогава ти ще получиш онова, от което се нуждаеш."

2. ПАДАНЕТО НА КАЛ 69

Пътуването на Ниранджан до Курма

Кабир каза на Дарам Дас:

Дарам Рай доближи Курма с щастие в сърцето си и с гордост в ума си.

Той отиде и застана пред Курма, но не го поздрави.

Но Курма е като нектар и дарява щастие. Той нямаше никакъв гняв в себе си. Той беше спокоен и безстрастен.

Издут от гордост, Кал видя, че Курма е много търпелив и могъщ.

Тялото на Курма беше от дванадесет единици, а тялото на могъщия Дарам Рай беше от шест единици.

Дарам Рай обикаляше гневен около Курма, обмисляйки как да получи от него материалите за творението.

Кал се нахвърли върху главите на Курма с ноктите си и като разкъса стомаха му, се появи въздухът.

От трите глави на Курма се появи династията на Брама, Вишну и Махеш.

Произлязоха петте елементи, включително небето с лу-ната, слънцето и звездите; всички те се появиха от него.

Появиха се Матсия, Шеш Наг, Варах и стълбовете, кои-то да поддържат земята, и по този начин сътворяването на зе-мята започна.

Когато Кал издърпа главата на Курма, тогава се появи пот;

когато тази капка пот се разстла, земята заплува върху нея.

Както каймакът стои върху млякото, по същия начин зе-мята се държеше над водата.

ГНЕВЕН Явно Кал дори не си е помислил да извърши онова, което му е било казано - да се поклони пред Курма и да го помоли. Неговата нетърпеливост тук и на други места е един от резултатите от сблъсъка на Времето с Вечността. Ако падането на Кал става неизбежно в някакъв момент, то изглежда, че моментът е този. Съществуването на по-ниското творение вътре в първия създаден син на Бащата дава да се подразбере, че неговата изява е била планирана от началото; но посегателството на Времето съсипва този първоначален план.

70 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТИ Татва или различни нива на изявата на енергията: небе, въздух, огън, вода и земя. Тези елементи нямат нищо общо със стоте или повече елементи на съвременната наука.

ЛУНА, СЛЪНЦЕ, ЗВЕЗДИ На този етап (и на това ниво) те не са физически. Създаването на физическата вселена е още много да-леч. Всички от нещата, описани тук като произлизащи от Курма, са в скрито състояние (латентни); Кал получава техния потенциал, а не тяхната реалност. Тя ще е негов принос.

ЗЕМЯ Трите светове в тяхната латентна, скрита форма, в които е включена Пинд, физическата вселена.

Земята е държана на зъбите на Варах и във физическата земя духат яростни ветрове.

Познай небето като едно яйце, в което разглеждай съ-ществуването на земята.

От стомаха на Курма се роди неговият син Курма, върху когото Шеш Наг и Варах бяха изправени.

Познай главата на Шеш Наг като земята, под която си-нът Курма живее.

Създаденият син на Курма е в яйцето, докато първона-чалният Курма живее отделно в Сат Лок, където медитира върху Сат Пуруш както преди.Курма каза на Сат Пуруш:

„Ниранкар дойде при мен с пълна сила и изявявайки ха-рактера си, се изкачи върху моето тяло:

Той раздра стомаха ми и не се подчини на Твоите запо-веди."

Тогава Сат Пуруш каза на Курма следното: „Той е твой по-малък брат.

Това е пътят на (начинът, по който трябва да се държат -б.пр.) по-старите: те не трябва да обръщат внимание на лоши-

2. ПАДАНЕТО НА КАЛ 71

те качества на по-младите и трябва да ги обичат."

Кабир каза на Дарам Дас:

Като чу думите на Сат Пуруш, Курма остана доволен. Той беше във формата на нектар и остана завинаги в щастие.

Ниранджан отново си спомни Сат Пуруш и отново из-върши преданост в продължение на много юги.

Но той извърши преданост заради себичното си жела-ние, и след създаването на творението, той се разкая за това.

Дарам Рай си помисли: „Как да изявя тези светове?

Какво да правя с небесния свят, тленния свят и света по-долу, без да имам Семето?

Какво да измисля? Как да направя тялото?

Затова, като отново извърша преданост, аз ще помоля за онова, което може да вкара живот в моите три светове."

Той реши да получи живот за световете и започна да помни Сат Пуруш.

Той извърши преданост в продължение на шестдесет и четири юги - стоейки на един крак.Сат Пуруш отново изпраща Сахадж при Ниранджан

химн


Сат Пуруш, Жилището на Милостта, беше доволен от неговата сева.

Той каза на Сахадж: „Какво ново нещо иска той сега?

Сахадж, иди при Ниранджан и му дай онова, което иска.

Кажи му да създаде вселената, като изостави всички из-мами."

Когато Сат Пуруш заповяда, Сахадж отиде при Кал, свеждайки пред него главата си в поклон.

Той пристигна там, където Кал стоеше, извършвайки своята преданост.

Виждайки Сахадж, Дарам Рай се почувства щастлив и

72 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

се убеди, че Сат Пуруш е доволен от него.

Сахаджказа: „Слушай, о, ДарамРай! Сега защоизвърш-ваш преданост?"

Навеждайки глава в поклон, Дарам Рай каза: „Дай ми ня-какво място, където мога да живея."

Тогава Сахадж каза: „Чуй, Дарам Рай! Сат Пуруш ти даде всичко."

ЯЙЦЕ Схващането, че по-ниската вселена е гигантско косми-ческо яйце е широко разпространено. Термините Анд и Браманд, из-ползвани от Учителите на Сант Мат за тези светове, означават съот-ветно „яйце" и „яйце на Брам". Сравни също с поезията на Блейк.

СИНЪТ КУРМА Едно от въплъщенията на Вишну е като Ва-рах. Кабир старателно прави разлика между сина (един по-малък бог, който е само отражение на своя баща) и бащата, най-висшето и най-основното от всички създадени същества. Когато потенциалът на по-ниското творение е бил изтръгнат насила от първоначалния Курма, той включвал потенциално отражение на Курма, което съществувало на едно по-ниско ниво. Всъщност, според Учителите, цялата по-ниска вселена е отражение на по-висшата и много от най-внушителните явления на финото (астралното) и на причинното (каузалното) нива са само намалени отражения на Реалността на Сат Лок.

ТОГАВА САТ ПУРУШ КАЗА Забележете много голямото не-желание на Сат Пуруш да осъди Кал. Той е един от Неговите синове в края на краищата, част от Неговата същност и Той много го обича. Ако, както видяхме, природата на Кал или Времето е такава, че той не може да бъде отделен от цялостта на Бащата без да падне, тогава Сат Пуруш трябва по някакъв начин да поеме крайната отговорност за неговите действия.

СЕМЕТО Същността на Живота или душата, по-нататък на-ричана „Семе на Корена". То идва единствено от Сат Пуруш. Онова, което Кал „създава", е ограничено до оформяне или развиване в раз-лични форми на онова, което произлиза от Семето; ако Кал няма Семето, той няма с какво да работи и не може да „създава".

2. ПАДАНЕТО НА КАЛ 73

Сат Пуруш заповяда да ти бъде дадено онова, което из-лезе от стомаха на Курма.

Беше ти дадено Царството на трите светове! Сега, без какъвто и да е страх, създай вселената."

Тогава Ниранджан каза: „Как да създам вселената?"

Моля те, кажи на Сат Пуруш, със събрани в молитва ръце, следното: „Аз съм Твой слуга и не съм някой чужд."

Кажи на Сат Пуруш, че Го моля да ми даде Семето за ни-вата на моето творение.

Аз съм Негов слуга и не се уповавам на никого другиго. Аз Го помня всеки ден.

Отиди и кажи на Сат Пуруш следното: „Моля те, дай ми Семето, символът на безсмъртието."Кабир каза на Дарам Дас:

Сахадж отново се върна при Сат Пуруш и му разказа за молбата на Ниранджан.

След това, както заповяда Сат Пуруш, Сахадж се върна у дома в Сат Лок, който е изпълнен с щастие.

Милостивият Сат Пуруш не обръща внимание дали дея-нията са добри или лоши - Той се влияе от служенето.Създаването на Адия

Тогава Сат Пуруш в Своята Воля създаде една жена, коя-то имаше осем части в тялото си.

Тя имаше осем ръце и дойде, и застана от лявата страна на Сат Пуруш.

Свеждайки глава в поклон, тя Го попита: „О, Сат Пу-руш, какви са Твоите заповеди за мен?"Сат Пуруш дава Семето на Корена на Адия

Тогава Сат Пуруш каза следното: „Дъще, иди при Да-рам Рай.

74 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Дръж здраво онова, което ти давам и щом се срещнеш с Дарам Рай, създай вселената."Кабир каза на Дарам Дас:

Тогава Сат Пуруш й даде Семето на джива (душата), Чието име е Соханг.

Няма разлика между джива и Соханг; джива (душата) е същността на Сат Пуруш.

СатПуруш създаде три сили: безстрашие, съзнателност за Него и Улгани.

химн

Когато Сат Пуруш беше доволен, Той даде Аштанги на Дарам Рай.Беше й казано да отиде в Мансаровар и да се свърже с него.

Жената Аштанги беше много красива и привлекателна:

беше й заповядано да отиде в Мансаровар и да създаде плътното творение.

КУПЛЕТ


Беше й дадено Семето на Корена на осемдесет и четири лак1 раждания.

Тя отиде да създаде живата вселена, след като сведе гла-ва в поклон пред Сат Пуруш.

Всичко това беше дадено на първата жена, която отиде в Мансаровар.

Сат Пуруш мигновено повика Сахадж, и той дойде ти-чайки.Cam Пуруш каза:

Сахадж, иди при Дарам Рай и му кажи: „Дадено ти е онова нещо, което си пожелал.1 Един лак е равен на 100 000 единици. Виж стр. 91 - б.пр.

2. ПАДАНЕТО НА КАЛ 75

СЛУЖЕНЕ Сева, под което се подразбира лична преданост, както и дейност. Това е принципът (правилото или аксиомата - б.пр.) на милостта - че предаността може да има по-голяма тежест в очите на Бог от лошите деяния. Тъй като без милостта ние всички бихме били в тежки беди, ние не трябва да изказваме недоволство, ако Кал също я получава. Тъй като природата на най-висшия Бог е милост, то следва, че всички, които грешат, накрая получават опрощение - без значение кои са те.

ЖЕНА Макар за тяхното описание да е било използвано лично-то местоимение „той", в действителност всички „същества", които ня-мат нужда от нищо друго освен от Сат Лок и духовното творение, нито са мъжки, нито са женски пол, а и двата. Над причинното (каузалното) ниво няма разделяне на полове. Видяхме, че първоначалната роля на Шеш Наг беше „майка-хранител" и макар че Светците говорят за Сат Пуруш като за „Бащата", те също говорят за Него и като за „Майката" (виж изключителния химн на Гуру Арджан „Ти си мой Баща, Ти си моя Майка..."). Половите различия се появяват единствено тогава, когато вниманието слезе в по-ниското творение. Кал, както видяхме, сега упорито пада за известно време - отдалечавайки се необратимо от своя Баща - и сътворяването на първообраза на жената Адия (наричана още Аштанги или Бавани) от Сат Пуруш, в този смисъл вероятно може да бъде разбрано най-добре като изкристализирането на женския аспект на Кал вън от самия него като едно отделно същество - първият път във вселената, когато се е случило това. Падането на по-ниското творение никога не се е виждало по-ясно, отколкото в това- че то не може да произлезе, да се появи, преди неговият „създател" да е разделен на мъжка и женска част.

Семето на Корена ти беше изпратено. Сега можеш да създадеш вселената, както желаеш.

Отиди и живей в Мансаровар, за да може вселената да бъде създадена."

Сахадж отново отиде там, където стоеше Ниранджан в своята преданост.

Когато Сахадж му предаде думите на СатПуруш, Ниран-джан му се подчини.

76 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

В МАНСАРОВАР:

ПОГЛЪЩАНЕТО НА АДИЯ ОТ НИРАНДЖАН,

СЛЕД КАТО Е ПРИВЛЕЧЕН ОТ НЕЯ;

ПРОКЛЯТИЕТО НА САТ ПУРУШ

Щом чу думите на Сат Пуруш, Ниранджан дойде и се установи в Мансаровар.

Когато за пръв път видя жената, Дарам Рай изпита до-волство.

Гледайки Аштанги, Дарам Рай се държеше високомерно.

Той каза: „Няма ограничения за безграничния Бог". Оча-рован от красотата на тази жена, той я гледаше.

Гледайки всяка част от нейното тяло, той стана нетър-пелив

и погълна жената! О, Дарам Дас, чуй за природата на Кал!

Когато този нечестен Кал погълна жената, тя беше изне-надана.

Тя веднага започна да вика за помощ, като казваше: „Кал ме направи своя храна."

Тогава Дарам Рай отиде при Сахадж, който взе обратно от него нивото на съзнанието на Празнотата.

Тогава Сат Пуруш си спомни, какво се беше случило на Курма: как Кал и него беше атакувал, за да го владее

и как беше разкъсал трите му глави. Сат Пуруш е ми-лостив, но Той знае всичко -

познавайки характера на Кал, Сат Пуруш го прокълна -за това ще ти разкажа сега:

Проклятието на Сат Пуруш към Ниранджан

„Ако ти поглъщаш един лак джива (души) всеки ден, един лак и една четвърт2 ще се появяват."2 Лак и една четвърт - 125 000 единици - б.пр.

2. ПАДАНЕТО НА КАЛ 77

химн

Тогава Сат Пуруш си помисли: „Как мога да приключа сКал?Той е много опасен и ще прави душите неспокойни.

He мога да го унищожа или да го спра; той е мой син, който не струва нищо.

Ако го изтегля в себе си, ще трябва да върна всичко обратно.

КУПЛЕТ


Това е твърдата ми Дума: ще махна Кал оттук. He ще му бъде позволявано никога да влезе в моята об-ласт! Ще удържа думата си."

Сат Пуруш изпраща Джогджит

със заповед да прогони Кал от Мансаровар

Сат Пуруш повика Джогджит и го накара да разбере характера на Дарам Рай:

„Джогджит, бързо върви и изгони Кал, след като го удариш.

ТОЙ ПОГЪЛНА ЖЕНАТА Това е същността на невъзможността да се завърне в падането на Кал; неговата съдба, и тази на по-ниското творение, е решена окончателно вследствие на това. Той поглъща же-ната, опитвайки се да се обедини отново с онова, което е било неговата женска природа; но Кал е също иЯма или Богът на Смъртта; и в цялата поема „поглъщането" или „изяждането" на някого от Кал означава, че тази личност е умряла. Но макар Адия да е била погълната при неговия втори явен акт на недвусмислено неподчинение, тя не умира, и това е един важен момент, свързан с проклятието на Сат Пуруш.

ПРОКЛЯТИЕТО НА САТ ПУРУШ С други думи, без значе-ние колко много Кал или Яма има интерес да играе ролята на Бог на Смъртта, без значение колко много създадени форми в по-ниските светове са поглъщани или изяждани от Кал (т.е. умират), крайният резултат ще бъде единствено повече живот. Смъртта в крайна сметка е и илюзорна, и себепобеждаваща. Сант Аджаиб Сингх е сравнил тази

78 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

идея тук с фермер, който сее семена: всяко семе е дошло от растение, което се смята за мъртво и, както Христос посочва, всяко семе трябва да умре като семе, преди да може да даде изобилен плод. Когато Кал завърши „изяждането" на 100 000 същества, вместо 100 000 мъртви тела, реалността е 125 000 същества. От гледна точка на Кал, това е едно проклятие, защото то осуетява неговата цел и гарантира, че в крайна сметка волята на Бащата ще има надмощие като пряк резултат от действията на Кал. И преживяването на Адия в този смисъл е един прототип: погълната от Кал, но без да умре въобще, тя става майката и съ-създателя на цялата по-ниска вселена.

CAT ПУРУШ СИ ПОМИСЛИ Един изключително важен аб-зац. Бащата „не може да унищожи или спре" Кал, защото той е Не-гов син: син, „който не струва нищо", но въпреки това Негов син и следователно част от Самия Него. Ако го изтегля в себе си, ще трябва да върна всичко обратно" - единственият начин да се спре Кал от това да бъде Кал, е той да бъде изтеглен или върнат обратно в Бащата; но проявената вселена е една проекция на всичките шестнадесет синове, и ако някой от тях бъде погълнат отново от Източника, творението ще се раздели на съставни части, ще се разпадне - което, за по-добро или за по-лошо, не е желанието на Бащата.

ЩЕ МАХНА КАЛ ОТТУК От по-горната или по-висшата все-лена - от Дасван Двар или Мансаровар нагоре. Времето, което е (когато е отделено от цялото) по същността си негативно или насочено срещу зърното на Вечността, може да бъде изгонено от Духовното творение, но не от творението като цяло; тъй да се каже, то потъва „към дъното" вследствие на собствената си тежест.

Сега той не може да живее в Мансаровар и в това ниво, в нивото на Сат Лок, той никога не трябва да идва.

Онази жена е в стомаха на Дарам Рай. Кажи й да помни моя Шабд,

и да отиде и заживее в небесата, в тленния свят и в света по-долу, чиито цар е Кал.

Тя трябва да излезе от стомаха на Дарам Рай и ще по-лучи добри плодове за това добро дело.

2. ПАДАНЕТО НА КАЛ 79

Отиди и кажи на Дарам Рай, че сега онази жена е не-гова."

Кабир каза на Дарам Дас:

Свеждайки глава в поклон пред Сат Пуруш, Джогджит отиде в Мансаровар.

Когато го видя, Кал придоби ужасяващ вид.

Кал го попита: „Защо си дошъл тук? Кой те е изпратил тук днес?"

Джогджит каза: „О, Дарам Рай, ти си изял онази жена! И Сат Пуруш ми заповяда да те прогоня оттук." Джогджит попита жената: „Защо си в неговия стомах? Разкъсай го и излез! - и помни Величието на Сат Пуруш!"

Кабир каза на Дарам Дас:

Щом чу това, в Дарам Рай се разгоря гняв, и заставайки пред Джогджит, той влезе в схватка с него.

Тогава Джогджит си спомни Сат Пуруш и получи Него-вата Светлина и Сила:

Сат Пуруш заповяда на Джогджит да удари Кал с пълна сила в средата на челото.

Джогджит направи онова, което му беше заповядано.

химн


Когато Джогджит го удари, Дарам Рай падна далеч от Сат Лок.

Той беше уплашен от Сат Пуруш и се изправи сам.

Жената излезе от стомаха му и, като го видя отново, се изплаши.

Тя не знаеше какво да прави и се страхуваше от Кал.

Тя стоеше, като мислеше и оглеждаше тук и там полето на действие.

80 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Дарам Рай каза: Чуй, жена! Спри да се боиш от мен. Сат Пуруш те създаде за мен, нека сега създадем заедно вселената.

Аз съм твоят мъж и ти си моята жена: спри да се страхуваш!"

Жената каза: „Защо говориш така? Ти си мой по-възрас-тен брат!"

Жената каза: „Чуй, татко, защо говориш така, след като знаеш нашата роднинска връзка?

Сега аз съм твоя дъщеря, откакто ме постави в стомаха си!

Преди ти беше мой по-възрастен брат - сега си мой баща.

Гледай ме с чисти очи или ще извършиш грях!

Ако ме гледаш с желание, ти ще станеш грешник."

Ниранджан каза: „Чуй, Бавани, ще ти кажа истината:

не се плаша от грехове и добродетели, защото самият аз съм техният създател.

Всички грехове и добродетели са произлезли от мен, и от мен никой не ще поиска сметка.

Ще разпространя грехове и добродетели, и всеки, който се оплете в тях, е наш.

Ето защо ти казвам да разбереш и да приемеш думите ми.

Сат Пуруш те е дал на мен, Бавани! Подчини се на ду-мите ми!"Кабир каза на Дарам Дас:

Щом чу това, жената се усмихна; те влязоха в съгласие един с друг и двамата изпитаха възторг.

Тя говореше привлекателни думи със сладък глас; тя мислеше за сексуална връзка с Дарам Рай.

ЖЕНАТА ИЗЛЕЗЕ Тя също е паднала, с всичко онова, което това означава.

ГРЕХОВЕ И ДОБРОДЕТЕЛИ Кал говори като Дарам Рай, Богът на

2. ПАДАНЕТО НА КАЛ 81

Закона или Отсъждането, и той е напълно прав: онова, което в по-ниските светове е наричано „грехове" и „добродетели" - източникът на Закона на Карма - произлиза от него. Той е Законодателят и неговият Закон е толкова подробен и безкомпромисен, толкова сложен, заплетен и объркан3, че никой не може да го спазва. Както беше споменато по-горе ( ДОБРО И ЛОШО"), има едно по-висше ниво на „моралност", на която учат Учителите и която е свързана изцяло със завръщането при Бащата и има за основа Любовта, а не страха. Ако ме обичате, спазвайте моите заповеди."

Щом чу нейните сладки думи, Дарам Рай изпита довол-ство и той реши да извърши сексуалния акт с нея.

ХИМН

Жената каза: „Аз нямам генитален орган." ТогаваНиран-джан постъпи по следния начин:С нокътя си, той мигновено изряза отвора на нейния ге-нитален орган и по този начин беше направена вратата на тво-рението.

Кръвта започна да се лее от гениталния орган, тъй като беше наранен от нокътя и оттогава съществува актът на поло-вото сношение.

О, Дарам Дас! Слушай историята на творението, която никой човек не знае:

Кал се отдаде три пъти на желанието и Брама, Вишну и Махеш бяха родени.

Брама е най-старият, Вишну е роден втори и Шамбу е най-младият.

КУПЛЕТ


Когато Кал и жената се наслаждаваха заедно, сътворяването беше започнало.

3 Думата intricate, която много трудно може да преведе само с една дума, тук е дадена с три нейни еквиваленти, за да може Законът на Кал да стане по-ясен на читателя - б.пр.

3. Създаването на по-ниските светове

Дарам Дас, чуй какво се случи след това:

Огънят, Въздухът, Водата, Земята и Небето - всички те се появиха от стомаха на Курма.

Петте елементи бяха взети от неговия стомах и трите качества произлязоха от неговата глава.

По същия начин бяха изявени трите гун4 и Дарам Рай създаде вселената.

Кабир каза на Дарам Дас:

Той смеси елементите и трите гун и ги даде на богинята,

и след това създаде своя собствена същност.

Той капна три капки в гениталния орган на жената и бяха създадени три части.

Петте елементи и трите гун бяха смесени: по този начин беше създаден светът.

От първата капка се роди Брама, комуто беше дадена Раджо Гун и петте елементи.

От втората капка се роди Вишну и му беше дадена Сато Гун и петте елементи.

От третата капка се роди Махеш и беше благословен с Тамо Гун и петте елементи.

Петте елементи и трите гун бяха смесени, и по този на-чин бяха направени техните тела.

Ето защо светът е унищожаван отново и отново, и ни-4 Гун — тъй като е чужд термин, в българския текст думата е използвана в една и съща форма - гун - и когато е в единствено, и когато е в множествено число в английския текст, т.е. тя не получава окончание за множествено число, както става това при българските думи - б.пр.

3. СЪТВОРЯВАНЕТО НА ТРИТЕ СВЕТОВЕ 83

кой не знае тайната на неговото начало.

Тогава Дарам Рай каза: „Чуй, о, Жена! Подчини ми се.

Ти притежаваш Семето на Живота. Като го използваш, създай вселената."

Пак Ниранджан каза: „Чуй, моя царице - прави това, което казвам.

Дал съм ти трима синове. Сега ще насоча вниманието си към служене на Сат Пуруш.

Като вземеш тези три деца, управлявай света и не каз-вай на никого тайната за моето съществуване.

Никой от моите трима синове не ще има моя даршан; ако някой ме търси, той ще прахоса живота си.

Разпръсни такива вярвания в света, че нито една душа да не може да получи Знанието за Сат Пуруш.

Когато моите трима синове пораснат, изпрати ги да раз-бъркат Океана."

АКТЪТ НА ПОЛОВОТО СНОШЕНИЕ Прототипът на сексуал-ния акт е един вид космическо изнасилване - едно злокобно развитие за бъдещото на трите светове. Върху разделението на полове, изкрис-тализирало и станало безвъзвратно вследствие на Падането, е действано чрез Нетърпението (друг аспект на Времето) и така цялото творение от причинното (каузалното) ниво надолу е „заченато" в насилие.

ТРИТЕ ГУН Трите гун или качества (сатва, раджас и тамас) са трите абстракции на Брама, Вишну и Шива, както следващите няколко стихове изясняват; сатва е качеството или маниерът на Спокойствието и Равновесието, раджас - на Действието и тамас — на Инерцията. По-ниското творение е направено от Времето чрез използване на влиянието на трите гун върху петте татва или елемен-ти - никой от които не е вечен, откъдето идва и неговото неизбежно разрушение или унищожение: то (това творение - б.пр.) е било съз-дадено от Времето и ще приключи във Времето. Онова, което е вечно, е „Семето на Живота" и то не свършва във Времето.

ТАЙНАТА НА МОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ Ако човек не знае за съществуването на Негативната Сила, тогава неговите действия (на

84 ІІ. ИСТОРИЯТА НА СЪТВОРЯВАНЕТО

Kan - б.пр.) ще бъдат приписани на Позитивната (Положителната) Сила, както това често става в действителност. Изчезването на Кал е обвързано с неговата заповед два стиха по-надолу: най-ефикасният начин за Кал да не допусне обожаването на Сат Пуруш е сам да из-превари това (т.е. да насочи обожаването към себе си - б.пр.), като затвърди в хората мисленето, че той е Сат Пуруш. Това е един основен въпрос и един от главните ключове към значението не само на поемата, но и на вселената, която поемата обяснява.

Кабир каза на Дарам Дас:

Обяснявайки тези неща на богинята, Ниранджан стана невидим.

Той заживя в пещерата на съзнанието на Празнотата -кой може да знае тази тайна?

Той стана невидим; сега възприеми (осъзнай) твоя ум като Ниранджан.

Когато човек победи ума и получи Знанието на Сат Пуруш,

Самият Сат Пуруш се изявява вътре в такъв човек.

КУПЛЕТ

Всички джива (души) са станали глупави и мислят, че Кал е Невъобразимият Един.Оплетени в приливите и отливите на Карма, те мъчител-но страдат раждане след раждане.

Кал безпокои джива (душите), оплитайки ги в много Карми:

самият той изиграва триковете, но дава последиците на джива (душите).

3. СЪТВОРЯВАНЕТО НА ТРИТЕ СВЕТОВЕ 85Каталог: 01-Bulgarian -> 14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Биография на един йогин Парамаханса Йогананда Предговор
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга първа платон елевсинските мистерии Младостта на Платон и смъртта на Сократ
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> К. Г. Юнг Автобиография спомени, сънища, размисли Записани и издадени от Аниела Яфе Подготвената съвместно от Юнг и Аниела Яфе автобиография
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Уолдън или Живот в гората Хенрих Дейвид Торо
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Вестителите на зората барбара Марчиняк
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Живот без принцип хенри Дейвид Торо Избрани произведения
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Образи и символи Размисли върху магическо-религиозната символика
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Писма на елена рьорих 1929 – 1932 Том 2 Един уникален по съдържанието си труд
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Митът за вечното завръщане Архетипи и повторение
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга трета от библиотека „Вечност" представлява подбор от две произведения на големия френски спиритуалист и философ Жан Приор „Аурата на безсмъртното тяло"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница