Sant Bani Ashram Sanbornton, New Hampshire, usa превод Красимир Христов, 2003 Художник на корицата Димитър Трайчев Кратка биографиястраница9/17
Дата09.09.2016
Размер3.65 Mb.
ТипБиография
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
ГЛАВАТА НА КАЛ Не Кал на макрокосмоса, а Кал на микро-космоса, т.е. умът във всеки индивид. „Кал избяга" и „за миг Сат Пу-руш дойде и седна там" - и двете неща се отнасят до индивида, който се издига над ума (Кал) и вижда своята душа или своята същност (Сат Пуруш) за кратко време. Звукът и Светлината показват начините, чрез които Сат Пуруш се изявява в този „момент". Посвещенията, извършвани в наше време от духовните наследници на Кабир, биха могли да бъдат описани точно със същите термини, макар така, без съмнение, да е било по-лесно в Сат Юга.

ДИЯН Съзерцание; една от трите практики, обяснявани при по-свещението.

166 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

СИМРАН НА НАМ Помнене на Словото, извършвано чрез пов-таряне на Петте Святи Думи, споменати по-горе. Друга от трите прак-тики, обяснявани при посвещението.

A3 ОСТАВАХ ТАЙНО Неговата мисия в Сат Юга е скрита ми-сия, вследствие на обещанието му към Кал.

ТРЕТА ЮГА Втората или Сребърната Епоха; според хиндуист-ките предания, нейната продължителност била 1 296 000 години и хо-рата живеели до 10 000 години. През тази епоха Вишну се въплътил ка-то бог Рама и събитията от „Рамайяна" са се случили тогава.

Когато слонът гледа лъва, той изпитва ужас и сърцето

му започва да тупти.

Величието на Нам на Сат Пуруш е лъвът, и Кал е слонът: душите, които улавят Нам, достигат Сат Лок - приеми

думите ми за истина.

КУПЛЕТ

Бъди погълнат в Шабд на Сатгуру и действай съобразно заповедите на Учителя:дръж вниманието в Нам, като изоставиш изцяло заблу-дата, че ти вършиш нещо,

като изоставиш всички илюзии и всички заповеди на ума.

Когато започна Трета Юга, аз дойдох в този тленен свят.

Попитах много души: „Кой ще ви спаси отЯма?"

Владяни от илюзията, наивните души казаха: „Нашият Създател е древният Сат Пуруш.

Вишну е наш закрилник завинаги, и той е единственият, който ще ни спаси от Яма."

Някои гледаха с надежда към Махеш; някои пееха за Чанди Деви;

отхвърляйки своя съпруг, те са хипнотизирани от Кал:

те са поставяни отново и отново в къщата на Кармите, и уловени в капаните на Кал, те са убивани от него.

3. В ТРЕТА ЮГА: ВЪПЛЪЩАВАНЕТО КАТО МАНИНДЕР 167

Аз си помислих: „Ако мога да получазаповеди от СатПуруш, аз мога да ликвидирам Кал и да отведа всички души обратно -

но ако използвам сила, аз ще наруша моето обещание -затова, учейки душите, аз постепенно ще ги отвеждам обратно.

Душите служат на онзи, който ги поглъща - без да знаят, те влизат в неговата уста."

ИСТОРИЯТА НА ВИЧИТРА БАТ В ЛАНКА

След като ходих във всичките четири посоки, аз отидох в Ланка, където срещнах Вичитра Бат, който повярва в мен.

Той ме помоли за посланието на освобождението и аз му обясних Знанието.

Щом чу това, илюзията на Вичитра си отиде. Като стана много смирен, той падна в нозете ми и каза:

„О, Свами, вземи ме в твоето убежище. Ти си дом на щастието на Сат Пуруш.

Днес ти даде удовлетворение и закрила на моята душа."

Казах му за изпълняване на арти, тъй както казах на Кемсари.

Той с любов донесе онова, което беше нужно - арти беше изпълнено и Звукът на Шабд прозвуча.

Счупвайки сламката, аз му дадох дара; в неговия дом никой друг не ме разбра.

Аз му дадох Симран и Диян. Аз не скрих от него Съвър-шеното Въже.

химн


Жената на Вичитра отиде в двореца и каза на царицата:

„Има един красив йоги, който е велик мъдрец.

He мога да ти опиша Неговото величие. Той е бял и е безкрайно изпълнен с най-висши качества.

Никога не съм виждала друг като Него.

Моят съпруг намери убежище в Него и направи своето раждане плодотворно."

168 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИРИСТОРИЯТА НА МАНДОДАРИ

КУПЛЕТ


Щом чу това, царица Мандодари стана неспокойна вслед-ствие силното желание да получи даршан.

Като взе прислужника си със себе си, тя пристигна със злато и диаманти.

Тя сведе глава в поклон към Неговите нозе - тогава Ма-ниндер й даде благословиите.

Мандодари каза: „Това е един щастлив ден за мен. Като събирам ръце за молитва, аз Те моля.

Никога не съм виждала отшелник като Теб. Твоето тяло е чисто и дрехите ти също са чисти.

По какъв начин моята работа може да бъде извършена, кажи ми. Като забравиш за моята каста и моето семейство,

о, Всемогъщи, накарай ме да се чувствам като жена, чий-то съпруг е жив. Подкрепяй ме с Твоята ръка и ме спаси от потъване в света.

Сега Ти си ми много скъп. Ти си милостив и моите илю-зии избягаха."Маниндер каза наМандодари:

„Чуй, скъпа жено на Равана, посредством величието на Нам оковите на Яма са строшени.

ЛАНКА Остров, разположен точно на юг от Индия; той отново е известен и с това древно име, след като векове наред е бил наричан „Цейлон".

Ти виждаш със зрението на твоето знание; аз ще ти обяс-ня за истинското и фалшивото.

СатПуруш е безграничен и безсмъртен, и Той еНеповто-римият Един в трите светове.

Онзи, който помни този Бог, се освобождава от идване и отминаване."

3. В ТРЕТА ЮГА: ВЪПЛЪЩАВАНЕТО КАТО МАНИНДЕР 169

Като чу думите ми, нейната илюзия изчезна; и като прие думите ми, в нейния ум се изяви любовта:

„О, Боже, вземи ме в Твоето убежище и сложи край на моите раждания и моите смърти."

Аз й дадох посвещението, свързах я с Въжето на Сат Пуруш и й дадох Неговите знаци.

Тя изпита голямо задоволство да получи Въжето, което води до дома й - тя беше доволна като просяк, който е спе-челил голямо богатство.

Царицата сведе глава в поклон към моите нозе и отиде в двореца.Историята на жената на Вичитра

Вичитра обясни на жена си и й каза да намери Убежище и да се освободи.

Жената на Вичитра прие съвета му, и като взе Посвеще-ние, се освободи от илюзия.

Маниндер отива в двореца на Равана

Тогава аз отидох в двореца на Равана и заговорих с паза-ча при вратата.

Казах му: „Доведи царя при мен."

Пазачът учтиво отвърна: „Цар Равана е много могъщ.

Поради силата на Шива, той не се страхува от никого, и не вярва в думите на никого.

Той е надменен и неговият гняв е безграничен. Ако оти-да при него и му кажа това, той в миг ще ме убие."

Маниндер каза на пазача:

„Послушай думите ми и иди сега, и ще останеш невредим. Повярвай ми, това, което казвам, е истина! Върви и до-веди Равана незабавно."

170 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

ЦАР РАВАНА Известният злодей от „Рамайяна"; царят Равана традиционно е рисуван и като познавач на Ведите или пандит, и като чудовище.

Пазачът отиде веднага. Събирайки ръце в молитва, той застана пред царя и каза:

„Един Сида дойде при мен и ми каза да повикам царя."Гневът на Равана към пазача

Щом чу това, Равана се разгневи и каза: „О, пазачо на вратата, ти си глупак.

Кой е искал твоето обикновено мнение, че си дошъл да ме повикаш?

Дори синовете на Шива не могат да имат моя даршан, а ти казваш, че някакъв просяк ме вика?

Чуй ме, пазачо: опиши формата на Сида.

Опиши какви дрехи носи. Разкажи ми така, че да по-чувствам, че съм го видял със собствените си очи."

Пазачът каза: „О, Равана, неговата форма е бяла. Той има бяла огърлица и неговият тилак е красив.

Неговата красота е като луната! Дрехите му са бели и всичко, което той има, е бяло."

Мандодари, Царицата, каза: „О, царю Равана, такава е красотата на Сат Пуруш.

Ако бързо отидеш и се свържеш с Него, твоето царство може да стане непоклатимо.

О, царю, изостави известността на името си и светската си слава. Докосни нозете му и му се поклони."

Кабир каза на Дарам Дас:

Щом чу това, Равана се разгневи - неговият глас звуче-ше като ги, което е било поставено в огъня.

3. В ТРЕТА ЮГА: ВЪПЛЪЩАВАНЕТО КАТО МАНИНДЕР 171

Той се изправи с меч в ръката си и каза: „Веднага ще отида и ще отсека главата му!

Ще го убия! Главата му ще падне! Ще видим какво мо-же да ми направи този просяк!"

Царят Равана отиде при Маниндер и седемдесет пъти го напада с меча, който беше донесъл.

Маниндер държеше една сламка като щит, и могъщият Равана я удряше.

Тъй като царят беше много горд, Маниндер използваше сламката за щит. Той направи това, за да може Равана да по-чувства срам.

Мандодари каза: „Чуй, о, царю, изостави егото и бъди смирен. Поклони се на Сат Пуруш и се дръж за Нозете Му, за да може царската ти власт да е завинаги."

Равана каза:

„Ще служа на Шива, който ми е дал това непоклатимо царство.

Ще докосна единствено неговите нозе и ще се поклоня единствено на него."

Щом чу тези думи, Маниндер каза: „О, Равана, ти си

много горд.

Ти не осъзна тайната ми, но аз ще ти дам един знак: Рамчандра ще дойде и ще те убие, и дори кучетата не

ще ядат плътта ти!"Кабир каза на Дарам Дас:

Нанесох обида на Равана и след това тръгнах за Авад Нагар.

172 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

ИСТОРИЯТА НА МАДУКАР

химн

След като обидих Равана, аз пристигнах в Авад Нагар.По пътя срещнах Мадукар, брамина, който получи моя даршан.

Той ме срещна, докосвайки нозете ми, и сведе глава в поклон в знак на подчинение и доверие.

Той ме помоли да отида в дома му.

По много начини той ми показа своята скромност, по-корност и смиреност.

КУПЛЕТ

Този беден брамин беше погълнат от знанието вътре и много ме обичаше.Той прие с радост подобното на нектар Знание на Шабд.

Констатирах, че той е изцяло в моето убежище, и така, аз му казах да осъзнае Знанието.

МАДУКАР, БРАМИНЪТ Милостта на Сатгуру с лекота побеж-дава проклятието на Майя и дори брамини могат да бъдат спасени.

Дадох му посланието на Сат Пуруш, което щом чу, той изпита силно щастие.

Както фиданките изгарят без вода, но избуяват отново, когато получат достатъчно количество вода -

тъй както тези фиданки изпитват щастие, когато най-накрая бъдат напоени -

по същия начин Мадукар изпита щастие, когато получи Шабд.

Щом чу за Сат Пуруш, той щастливо каза: „О, Светецо, покажи ми Сат Лок."

3. В ТРЕТА ЮГА: ВЪПЛЪЩАВАНЕТО КАТО МАНИНДЕР 173

Маниндер каза:

„Ела! Ще ти покажа Сат Лок и ще те върна, след като ти Го покажа."

Кабир каза на Дарам Дас:

Държейки тялото му на земята, аз взех неговата душа и тя достигна Нивото на Безсмъртието.

Гледайки величието на Сат Лок, той изпита голямо щас-тие, и тогава умът на Мадукар повярва.

Мадукар падна в нозете ми и каза: „О, Боже, сега жаж-дата ми е утолена.

Сега ме отведи обратно в света, където ще давам уче-нието на джива (душите).

Ще съобщавам за Пътя на душите, които дойдат в моя дом."Кабир каза на Дарам Дас:

Тогава аз върнах душата му в света и тя влезе в тялото за втори път.

В къщата на Мадукар живееха шестнадесет души, на които той даде посланието на Сат Пуруш.

„Вървете и се уловете заНозете на Съвършения. Единст-вено Той ще ви освободи от Яма."

Всички повярваха в думите на Мадукар и получиха пас-порта на освобождението.

Мадукар каза: „Чуй моята молба! Дай Сат Лок на всички!

В тази страна на Яма има толкова много страдание! Ни-кой не дава дори вода на душата.

О, Боже на душите и мой Бог, излей милост върху нас, о, Боже, Ти, Който Си Изцяло Съзнателен.ХИМН

Това е областта на Могъщия Яма, той измъчва постоянно всички души.

174 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

Много видове увъртания и хитрини има тук. Тук гос-подстват смъртта и раждането.

Похотта, гневът и силното желание, алчността и майя, са много силни.

Те присъстват в боговете и мъдреците, и са погубили милиони души.

КУПЛЕТ

Тези три светове са областта на Яма, в която джива (душите) никога не са щастливи дори за миг.Отстрани страданието на Кал и ни отведи в нашия Дом."

Кабир каза на Дарам Дас:

Намерих го в моето убежище, така аз им дадох Посвещение.

Шестнадесет души влязоха вътре и бяха отведени в Сат Лок.

Ангелите на Яма стояха там и изглеждаха така, както изглеждат победените борци на арената.

Душите докоснаха Нозете на Сат Пуруш и казаха: „Ти сложи край на нашия проблем с раждането и смъртта."

Сат Пуруш ги попита за тяхното благосъстояние. Двидж каза: „След като дойдохме тук, ние се чувстваме добре."

Дарам Дас, това е едно съвсем непознато бани1 - Джиа-ни е Онзи, Който изявява тази скрита тайна.

Душите бяха напоени в дрехите на Безсмъртието.

Получавайки Безсмъртното Тяло, те бяха много щастливи.

Сиянието на душата се равнява на светлината на шестна-десет слънца, и те се хранят единствено с Нектар.

Получавайки Безсмъртие, техните тела бяха удовлетворени.

Имайки даршан на Сат Пуруш, те започнаха да изпитват голямо щастие.

Това се случи в Трета Юга: душите бяха освободени чрез въздействието на Нам.

1 Бани - учение, независимо дали е дадено устно или писмено; свещено писание. Използва се също и за обозначаване на Звуковия Поток (наричан още Шабд, Нам, Слово и т.н.) - б.пр.

4. ВДвапар Юга: Въплъщаването като Карунамай

ИДВАНЕТО НА КАРУНАМАЙ ПРЕЗ ТРЕТАТА ЕПОХА

След Трета Юга дойде Двапар Юга и душите отново бя-ха атакувани от Негативната Сила.

ДВАПАР ЮГА Третата или Медната Епоха. Нейната продъл-жителност е била 864 000 години и продължителността на живота стигала до хиляда години. Вишну се въплътил в края на тази епоха като Кришна и епохата, заедно с технически високо развитата циви-лизация, която тя имала, завършила с катастрофа и пожар с войната Махабхарата в 3200 г. пр.н.е. (преди Христос). Макар че тази война е обрисувана на езика на преданията в епическа поема със същото име, която е написана в сегашната й форма много по-късно, Учителите отбелязват, че в действителност това е била една много сложна война, водена с оръжия на ядрено ниво и че последствията от нея засегнали целия свят: освен че в нея загинала значителна част от населението на Индия, тази война причинила наводненията и сходните бедствия, описани от всяка една култура от това време. Описаните събития в Библията започват от Третата Епоха, за което свидетелства продъл-жителността на живота, дадена в началните глави на „Битие" - обри-сува се историята на Потопа, след това се описва Кали Юга и хората от нея, чиято продължителност на живота рязко спада.

Когато дойде Двапар Юга, Сат Пуруш ме повика.

Сат Пуруш каза:

„О, Джиани, отиди бързо в света и спаси душите от Яма. Кал причинява болка на душите. Отиди и строши око-вите им.

176 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

Ликвидирай Кал и доведи душите обратно. Защо те тряб-ва да влизат в света отново и отново?"

Тогава аз казах следните думи на Сат Пуруш: „Дай ми заповедите си, о, Шабд Парвани."

Пуруш каза: „Слушай, Йога Сантриян, освободи души-те, като ги накараш да изпитат Шабд.

Ако този път Кал се държи нечестно, Сине Мой, про-гони го с Моето Слово.

Душите са уловени в примката на Кал. Използвай всич-ки средства, но ги върни към Върховния Екстаз.

Всички души ще намерят убежище, когато разберат ха-рактера на Кал.

Те не знаят как да разпознаят доброто знание и Нашия съвет.

Те не знаят как да гледат на нещата.

Отиди в света и изяви там Пътя на Сехадж. Освободи душите, като изявиш там Себе Си.

Душите, които Те приемат, ще Ме достигнат. Яма не ще изяде онези, които вярват в теб.

Отиди и изведи душите. Поверено Ти е Моето Величие.

He съществува разлика между Теб и Мен - също както вълната от вода свършва бездейна в океана.

Онези, които възприемат Теб и Мен като две различни неща - в сърцето на тези хора ще заживее Яма.

Бързо иди в света и направи така, че душите да прекосят океана на света."

Кабир каза на Дарам Дас:

Свеждайки главата Си в поклон, Джиани тръгна и влезе в света със заповедите на Пуруш.

Когато Звукът на Пуруш зазвуча в света, о, Дарам Дас, Злото докосна нозете ми.

4. В ДВАПАР ЮГА: ВЪПЛЪЩАВАНЕТО КАТО КАРУНАМАЙ 177

Идвайки в моето убежище, Дарам Рай ме питаше по много начини:

„Защо идваш в света този път?

Изясни ми по някакъв начин това. Моля те: не пробуж-дай целия свят!

Ти си мой по-възрастен брат, аз съм твой по-малък брат. Аз падам в нозете ти."

Джиани каза:

КУПЛЕТ


„Чуй следното, о, Дарам Рай. Рядко се срещат души, които ще ме разпознаят.

Никой не вярва в Шабд, тъй като ти си заблудил толкова умело душите."Кабир каза на Дарам Дас:

Казвайки това, аз стъпих върху тленния свят и още вед-нъж изрекох Думите на духовния път.

Аз оставих тялото на Сат Лок и влязох в човешкото тяло.

Аз влязох в тленния свят и извиках Сат Шабд за душите.

Когато дойдох в Двапар Юга, аз носех името „Карунамай".

Никой не се вслуша в моя зов, тъй като те бяха оковани от Кал с веригите на Великата Илюзия.

ПЪТЯ НА СЕХАДЖ Естественият или (сравнително) лесният път. Йога на Учителите често е наричана Сехадж Йога, особено когато е сравнявана с хата йога или с практиките на пранайям.

ИСТОРИЯТА НА ЦАРИЦА ИНДРА МАТИ

Тогава аз пристигнах в Гар Гири Нар, където живееше цар Чандра Виджай.

В неговия дом имаше една умна царица, която обожава-ше саду, разбирайки тяхното величие.

Стоейки на покрива, тя се оглеждаше за саду: тя копнее-

178 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

ше до болка за даршан на Светци.

Аз знаех за любовта, която царицата имаше; и така, аз

тръгнах по пътя към нейната къща.

Когато ме видя, царицата каза на слугинята си: „Бързо отиди на пътя и доведи онзи саду."

Слугинята дойде и прегърна нозете ми, и ми предаде думите на царицата.

Слугинята каза: „Моята царица желае да получи твоя даршан и изпраща следното послание: „Дай ми твоя даршан, о, Дин Дайял, с твоя даршан цялата моя болка ще си отиде."

Тогава Джиани каза следните думи: „Не влизам в къщи-те на царе и императори.

Предназначението на едно царство е да дава светска извест-ност и светска слава. Аз съм саду и не ще вляза в царски дом."

Слугинята се върна при царицата и събирайки ръце пред себе си, тя каза: „Саду не се отзова на молбата ми.

Той каза, че не отива в домовете на царе и императори." Като чу това, Индра Мати се изправи и дойде при мен бягайки, поклони ми се и ме поздрави.

Индра Мати каза:

„О, Боже, излей милост върху мен. Моля те сега, нека нозете ти стъпят в моята къща."Кабир каза на Дарам Дас:

Виждайки нейната любов, аз отидох в нейната къща. Тогава аз стъпих в двореца на царя.

Защото царицата беше казала: „Ела в моя дом. Твоят даршан ме направи щастлива."

Така, виждайки любовта й, аз отидох в нейния дом. Бе-ше ми даден трон и тя изми моите нозе.

4. В ДВАПАР ЮГА: ВЪПЛЪЩАВАНЕТО КАТО КАРУНАМАЙ 179

Тя ми даде трон, на който да седна и изми нозете ми, и ми даде кърпа, за да избърша нозете си.

Тя още веднъж изми нозете ми и изпи водата. Като бър-шеше краката ми, тя осъзна живота си като благословен.

След това тя поиска разрешение за храната: „О, Боже, направи ме щастлива.

Когато храната, която не си изял, остане в къщата ми, аз ще изям този благословен паршад."

Карунамай каза: „Чуй, о, царице, аз нямам никакъв апе-тит, тъй като само онези, които са оплетени в петте елементи, имат такъв.

Моята храна е Нектарът на Нам. Чуй, о, царице, ще ти разкажа накратко:

тялото ми е различно от телата с елементи и гун. Елемен-тите и пракрити са създадени от Кал.

ПАРШАД Всеки един дар, често храна, който един Учител дава, носи неговия заряд и е наричан паршад; но най-висшият тип паршад са остатъците в чинията на Учителя или по-разширено - всяка храна, която е докосната или дори само погледната от него. Същото дълбоко уважение се отдава и на чаранамрит или пиенето на водата, в която са измити нозете на Учителя - което е описано по-горе. И двете практики са смятани за нечисти и унизителни от хиндуистите, и по този начин желанието им да прекъснат тези табу показва степента на уважението им към Учителя. И двете практики са споменати в Евангелията: Исус дава паршад, когато започва Божията Вечеря („Евангелие от Марко", 14:22-24); чаранамрит е друго название на практиката да се целуват и мият нозете на Учителя, както е описано в „Евангелие от Лука", 7:37-50 и в „Евангелие от Йоан", 12:3-8. Съвременните Учители дават паршад, но не се занимават с това последователите им да мият нозете им и да пият водата.

ТЯЛОТО МИ Е РАЗЛИЧНО Едно от нещата, което се подразбира в обещанието на Кабир пред Кал да не се изявява напълно през първите три юги е, че на Кабир не му се налага да живее в едно от телата на Кал. Това означава, че той не е напълно „там", макар той определено да е там в

180 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

достатъчна степен, за да общува толкова пълно, колкото той поиска и да се вижда, че е там за всеки, който го гледа. Това е нещо като горните сфери на „Рай" на Данте, в които поетът може да вижда и да говори с обитателите, но в действителност те са в друго измерение и само проектират достатъчна част от себе си към поета, която да привлече вниманието му. Това не важи за онези последователи, които Кабир отвежда до Сат Лок и които прави Учители, и разбира се, не важи за който и да е друг Учител, включително Кабир в неговото въплъщаване в Кали Юга - макар, както ще видим, автобиографията му за Кали Юга, както е дадена в поемата, да е много необикновена. Кабир е въплъщение на втория син на Сат Пуруш, Джиан; всички други Учители - на Неговия седемнадесети син Йога и Светците; може би това е единственият начин да се посочи разликата.

Кал направи осемдесет и пет видове „въздух на живота" и създаде тленното тяло от пет елементи.

В това тяло има един Първоначален „Въздух на Живо-та", който е наричан „душа", „Соханг".

Душата е от същността на Сат Пуруш и Кал я спира, като я оплита в съмнения.

Кал е уловил душите в много капани. Давайки й алч-ността, Кал е оплел душата в нея.

Идвам в този свят, за да освобождавам душите и осво-бождавам онези, които ме разпознаят.

Дарам Рай прави такива трикове! Той заблуждава ду-шите по много начини.

Кал е създал изкуствена вода и изкуствен въздух, и кога-то те свършат, положението на душата става много лошо.

Моето тяло е различно от тези неща, тъй като моето тя-ло не е направено от Кал.

Моето тяло е Безграничният Шабд - разбери това. Обяс-них ти го накратко."

Кабир каза на Дарам Дас:

Щом чу тези думи, тя се изненада. След това царицата каза следното:

4. В ДВАПАР ЮГА: ВЪПЛЪЩАВАНЕТО КАТО КАРУНАМАЙ 181

„О, Боже, аз съм удивена! Няма друг с такава природа."

химн

Идвайки напълно в моето убежище, Индра Мати каза: „О, Жилище на Милостта, излей милост върху мен. Обясни ми едно по едно цялата тайна. Няма равен на Вишну, дори муните не са като Махеш и Брама.Това тленно тяло е направено от пет елементи. Интелигентните хора не са изключение.

КУПЛЕТ


О, Боже, как Ти стана различен от тях? Утоли жаждата ми, като ми дадеш Твоето разпознаване.

О, Боже, аз съм изненадана, тъй като няма друг като Теб!

Кой си Ти и откъде дойде?

О, Боже, откъде получи това тяло, което не познава без-покойството?

О, Гурудева, какво е Твоето име? Обясни ми всички тези тайни.

He зная Твоите тайни, затова Те питам по този начин."

Карунамай каза:

„О, Индра Мати, слушай красивата история и аз ще ти обясня святите качества.

Моята страна е различна оттрите светове. Там не същест-вува Яма. Това е страната на Първоначалната Личност.

Тази красива страна е Сат Лок. Тя може да бъде достиг-ната единствено след приемане на истинския Нам.

Тялото на Пуруш е една удивителна Светлина; красотата на душата там има голямо очарование.

Величието на Пуруш е толкова голямо - какъв пример от този свят мога да дам?

182 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

B тези три светове няма нещо, което може да бъде да-дено като пример.

На това ниво са луната и слънцето, и тук няма друго не-що, което да е тъй сияйно като тях.

В Сат Лок сиянието е такова, че дори една клетка от това място може да накара десетки милиони луни да се засрамят!

След като красотата на една клетка от това място е такава, тогава как мога да опиша красотата на Неговото Лице?

Пуруш е бляскав и сияен. Сега ще ти разкажа за кра-сотата на душите.

Светлината на една душа се равнява на сиянието на шестнадесет слънца. Душите там съществуват, удовлетворя-вани с Агар-Ваша.

Там нощта никога не идва. Там Светлината на тялото на Сат Пуруш винаги е налице.

Какво може да се каже? Няма нищо друго. Блажена е душата, която достига там.

Дойдох от това ниво, името ми е Карунамай. Ще ти кажа думите за дома на щастието.

Идвах през Сат Юга, Трета Юга и сега също идвам - в Двапар Юга. Идвам през всички епохи. Онези души, които се пробудят, аз изпращам в Сат Лок."

Индра Мати каза:

„О, Боже, Ти си идвал в другите епохи. Какви бяха Твои-те имена през тези епохи?"

Карунамай каза:

„В Сат Юга бях наричан Сат Сукрит. В Трета Юга моето име беше Маниндер.

През всички епохи аз имах едно или друго име. Онези, които ме познаха, аз изпратих в Сат Лок."

4. В ДВАПАР ЮГА: ВЪПЛЪЩАВАНЕТО КАТО КАРУНАМАЙ 183

Кабир каза на Дарам Дас:

О, Дарам Дас, обясних й всичко, и й разказах историята на Първата и Втората Епохи, която щом чу, тя стана още по-нетърпелива и попита за много други неща.

Тя попита за началото и края на творението, и за харак-тера на Яма - всичко това й обясних.

Разказах й как бяха родени шестнадесетте синове; как беше разкъсан стомаха на Курма и как беше създадена Бо-гинята - всичко това й обясних.

Разказах й как Кал погълна Аштанги, и как след това я извади; и как бяха създадени земята и небето.

Разказах й как тримата синове разбъркаха океана. Раз-казах й начините, чрез които Кал заблуждава душите.

Щом тя чу всичко това, предишната й илюзия избяга. Изпитвайки щастие от любовта, тя прегърна моите нозе.

Тя събра нетърпеливо пред себе си ръце в молитва и каза: „О, Боже, спаси ме от Яма.

Жертвам цялото това царство за Теб и ще се откажа из-цяло от богатство и имот.

Милостиви Боже, вземи ме в Твоето убежище! Счупи оковите ми и ме направи щастлива!"

Карунамай каза:

„О, Индра Мати, чуй моите думи: бъди сигурна, че ще счупя оковите ти.

Разпознай ме и бъди решителна във вярата. Сега ще ти дам Нам, пълномощието2.

Изпълни арти и вземи Нам, тогава Яма ще отиде много, много надалеч.

Разпознай ме и имай вяра в мен; вземи Нам и прекоси Океана на Живота.

2 Думата authority означава „власт", „авторитет", „пълномощие" - б.пр.

184 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

Донеси онова, което е необходимо, за да се изпълни арти. Нямам какво да правя с царството ти. Не обичам богатството и имотите, аз съм дошъл в този свят, за да пробуждам души.

Ти донесе тук това богатство - почитай Светците по един добър начин.

Всички души са на Бог Сат Пуруш, но тъй като са при-ковани от привързаност, те са в тъмнина.

Същността на Сат Пуруш живее във всички, но Тя не е изявена; Тя остава скрита.

химн

Всички души са на Сат Пуруш, но поради привързаност и илюзия, те са станали (притежание - б.пр.) на друг.Всичко това е един трик на Ямрадж. В света капанът на илюзията е поставян на първо място.

Владяни от Кал, душите се бият с мен; и владяни от привързаност, те не ме разпознават.

Като изоставят нектара, те са влюбени в отровата; като изоставят ги, те пият вода.

КУПЛЕТ


Рядкост са душите, които ме разпознават, след като про-верятШабд!

Те тичат и срещат своя Любим, и изоставят подкрепата на Кал."

Щом чу утвърдителните думи, Индра Мати заговори много нежно:

„Ти даде щастие на мен - самотната - и с Твоята милост аз разпознах безграничния Бог.

О, Боже, сега Те разпознах! Ти със сигурност си Сат Пуруш. Сат Пуруш, Който създаде (различните - б.пр.) нива, състрадателно изля милост върху мен.

В моето сърце аз повярвах, че няма по-велик от Теб.

4. В ДВАПАР ЮГА: ВЪПЛЪЩАВАНЕТО КАТО КАРУНАМАЙ 185

Сега, о, Боже, обясни ми за арти - кажи ми за всичко, което е необходимо."Кабир каза на Дарам Дас:

О, Дарам Дас, казах й онова, което казах на Кемсари: „Изпълни чаука и бъди готова. Тогава ще ти дам моя Нам."

Тогава царицата донесе онова, което беше необходимо, и седейки на чаука, тя придоби решителност да получи Шабд.

Докато изпълняваше арти, на нея й беше даден паспор-тът. Тогава тя получи Диян на Пуруш, Неговия Симран и Нам.

По този начин царицата получи Нам, и след като сведе главата си в поклон, тя се изправи.

След това царицата обясни на царя: „О, господарю, не ще получиш отново такава възможност.

Ако желаеш освобождение, приеми Неговото убежище. Повярвай в думите ми!"

ДИЯН НА ПУРУШ Съсредоточаване (медитиране) върху Лич-ността, т.е. върху самия Учител. Тук трите практики, които продължа-ват да се дават при посвещенията в Шабд Йога, са изброени заедно: Нам се отнася за Звуковия Поток, чието слушане е наричано баджан.

Цар Чандра Виджай каза:

„О, царице, ти си моя съпруга. Нашата преданост не мо-же да бъде разделена. Аз ще гледам твоята преданост - как ти ще ме освободиш.

Аз ще гледам величието на твоята преданост - как ще отида в Сат Лок, приключвайки с всички страдания."

Кабир каза на Дарам Дас:

Царицата отново дойде при мен. Разказах й за характера на Кал.

Когато дойде, аз й казах следното:

186 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

„Чуй, царице, моите единствени думи. Кал прави трико-ве и заблуждава.

Кал ще стане на змия и ще дойде при теб. Той ще те уха-пе, казвам ти.

Направих те мой последовател. Знаейки това, Кал Так-шак ще те ухапе.

И така, ще те накарам да помниш мантрата, която щом използваш, отровата на Кал ще си отиде.

Дал съм ти Върховния Шабд, затова отровата на Кал не ще се разпространи в теб.

Тогава Яма ще изиграе отново друга измама - ще ти кажа за какво става въпрос този път.

Изигравайки тази измама, Яма ще се приближи до теб -ще ти кажа и тази тайна.

Той ще се предреши като Висшата Душа и ще ти обяс-нява знанието, сякаш това съм аз.

Той ще ти каже: „О, царице, разпознай ме. Моето име е Джиани и аз съм унищожителят на Кал."

По този начин Кал ще дойде, за да те заблуди - но аз ще ти кажа как да го познаеш:

челото на Кал е тясно - ще ти кажа за очите на Кал.

Казах ти как да разпознаеш Кал - цялото му тяло е бяло."

Тогава царицата бързо дойде и прегърна нозете ми, и помоли:

„О, Боже, отведи ме в Сат Лок.

Това е страната на Яма! Отведи ме в Сат Лок, за да при-ключат всички мои проблеми.

Това е мястото на Кал, о, Боже! Отведи ме на Нивото, Което Няма Граници."

Тогава аз казах на царицата: „Слушай внимателно думи-те ми. Сега връзката ти с Яма е прекъсната и твоята илюзия

4. В ДВАПАР ЮГА: ВЪПЛЪЩАВАНЕТО КАТО КАРУНАМАЙ 187

си е отишла, тъй като ти е било дадено Знанието.

Повтаряй моя Нам ден и нощ, и какво зло може да ти стори Кал? Поддържай връзката си с Нам, докато не завърши съдбата ти.

химн

Ден и нощ повтаряй моя Нам и ти ще си в помнене ви-наги, когато Кал би те заблудил;докато съдбата не е уредена, душата не може да си оти-де завинаги.

Виж голямото творение на Кал - той идва като слон в този свят.

Но като види тигъра, слонът се изплашва и повече не застава пред него.

КУПЛЕТ


Кал е като този слон. Величието на Сат Пуруш е тигърът. Винаги дръж щита на Нам. Мечът на Кал не ще го по-

беди."


Индра Мати каза:

„О, Боже, разбирам какво ми казваш. Приемам думите ти със сърцето си.

Моля те за едно нещо, о, Свами, тъй като Ти си Богът, Който Е Изцяло Съзнание.

Кал ще ме безпокои като змия и след това ще дойде във формата на висша душа:

О, Боже, моля те, ела отново при мен и след това отведи душата ми в Сат Лок!"

Джиани каза: „Чуй, о, царице, ще ти кажа ясно едно нещо.

Кал ще дойде с много трикове.

He му отдавай преданост - като ме види, Кал ще избяга.

След него, аз ще дойда при теб и ще се погрижа душата ти да достигне Сат Лок.

188 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

КАЛ ТАКШАК Такшак е една древна змия от индийската мито-логия, за която се смята, че е изцяло зла; туктя е напълно отъждествена с Кал, който - когато действа като Изкусител и се опитва да попречи на душите да се издигнат - е най-сатанински от наша гледна точка.

СЪДБАТА НЕ Е УРЕДЕНА Никой не може даумре, докато него-вата прарабд (или пралабд - б.пр.) карма или съдба не се отработи изцяло и не се изпълни.

Дал съм ти Шабд. Повтаряй го ден и нощ с внимание."

Кабир каза на Дарам Дас:

След като казах толкова много, аз изчезнах. Тогава Кал дойде във формата на Такшак.

Такшак дойде в двореца и се качи на леглото на царицата.

Когато премина полунощ, царицата се изправи, след като служи на царя.

Тя сведе глава в поклон към царя и отиде в двореца си.

Когато легна на леглото, змията я ухапа по челото.

Тогава Индра Мати извика така: „Такшак ме ухапа!" Като чу това, царят се изплаши и бързо отиде при нея, като повика лечител, опитен в противоотровите.

Царят каза: „Ако успееш да запазиш живота на моята любима и отровата на Такшак бъде обезсилена, аз ще ти дам едно малко царство."

химн

Царицата повтаряше святия Шабд и държеше внима-нието си насочено към Бог.Лекарите и лечителите, опитни в противоотровите, бя-ха освободени, защото царицата каза: „Богът на цялото чове-чество не е далеч.

Моят Сатгуру ми даде мантра. Отровата не ще ме засег-не, също както тъмнината веднага си отива, щом светлината на слънцето се появи."

4. В ДВАПАР ЮГА: ВЪПЛЪЩАВАНЕТО КАТО КАРУНАМАЙ 189

КУПЛЕТ


Тя каза: „Моят Учител е велик!" Тя се изправи, което щом видя, царят изпита голямо щастие.

Ям Дут отиде при Брама, Вишну и Махеш: Той каза: „Силата на отровата не подейства. Тя излезе поради стената от Величието на Нам."

Вишну каза: „Чуй, Ям Дут: направи тялото си бяло. Из-лъжи царицата и я доведи. Изпълни думите ми."

Пратеникът направи цялото си тяло бяло и с голям енту-сиазъм отиде при царицата.

Той й каза следните думи: „Защо си се натъжила, о, царице?

Ти ме познаваш! Защо си изгубила способността да раз-познаваш? Аз ти дадох посвещение и мантрата.

О, царице, моето име е Джиани. Аз ще убия и ще смажа Кал. Когато Кал дойде като Такшак, за да те погълне, аз дой-дох и те спасих.

Стани от леглото и докосни краката ми. Изостави егото си. Дошъл съм сега, за да те отведа и за да ти дам даршан на Бог."

Тогава Индра Мати погледна за знаците, за които ней-ният Бог беше й казал. Тя се изненада, виждайки трите ли-нии, които бяха в жълт, бял и червен цвят.

Забелязвайки тясното му чело, тя го погледна още вед-нъж и съмненията й се потвърдиха.

Тя каза: „Дут, върни се в своята страна, тъй като сега аз познах формата ти.

Дори враната да си сложи много грим, как може тя да притежава красотата на ханса?

И така, аз видях твоята форма; моят Учител е съвършен."

Като чу това, пратеникът се ядоса и каза на Индра Мати:

„Пак и пак ти обяснявам, но ти не разбираш - твоят ин-телект е изхвърчал!"

190 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

Като каза тези думи, той приближи Индра Мати и й удари плесница.

Той я удари в лицето и царицата падна на земята.

СЛУЖИ НА ЦАРЯ Сексуално. Макар че Учителите са защит-ници на целомъдрието, те не съветват семейните хора да го нала-гат едностранно на своите партньори, особено ако партньорът не е посветен. Ако е извършено с помнене на Бог и любов заради заз-дравяване на брака, това може да бъде форма на сева или служене.

ЗМИЯТА Я УХАПА Тази сцена напомня за нещо, което често се случва, почти ритуал по своята същност: Карунамай й казва какво ще се случи и то наистина се случва. И появата на Кал като Такшак, и следващатамупоявакатопсевдо-Учител,сапоследните„пречиствания", през които Индра Мати трябва да премине, за да направи възможно окончателното си освобождение; нейният Учител я закриля, но не до такава степен, че да не позволи тези изпитания да се случат.

ЯМ ДУТ Дут означава „пратеник". Терминът Ям Дут обикно-вено е превеждан като „ангел на смъртта", тъй като те са пратеници на Яма, Бога на Смъртта.

ПОГЛЕДНА ЗА ЗНАЦИТЕ Негативните същества могат да имитират формата на Учителя, но не напълно - само дотолкова, че да измамят някого, който иска да бъде измамен. Те не могат да имитират широкото, ясно чело на Учителя - изглежда това е над техните въз-можности - и макар да могат да наподобят трите вертикални линии от челото на Учителя, те изцяло объркват цветовете.

Тогава Индра Мати направи Симран и каза: „О, Учи-телю, Джиани, помогни ми!

Кал ме измъчва по много начини. О, Боже, срежи прим-катанаЯма!"Кабир каза на Дарам Дас:

Щом чух нейния вик, аз не можах да устоя: чуй, Дарам Дас, такава е моята природа.

Когато царицата ме повика, в един миг аз бях там.

Щом ме видя, тя изпита щастие и страхът от Кал избяга от ума й.

4. В ДВАПАР ЮГА: ВЪПЛЪЩАВАНЕТО КАТО КАРУНАМАЙ 191

Когато пристигнах там, Кал си отиде и тялото на цари-цата беше пречистено.

Тогава Индра Мати, събирайки ръце в молитва, каза: „О, Боже, изслушай една моя молба:

сега разпознах сянката на Яма и не ще живея повече в тази страна.

О, Боже, отведи ме в моята страна, тъй като тук има много страдания на Кал."

След като каза това, тя се натъжи и каза: „Отведи ме при Сат Пуруш сега!"Кабир каза на Дарам Дас:

Най-напред взех царицата с мен и приключих с трудния и претенциозен Кал.

Точно тогава нейната съдбовна карма беше изплатена, и тогава аз отидох в Сат Лок, вземайки царицата.

Аз я отведох до Мансаровар, което я изпълни с удивление.

Дадох й възможност да вкуси Нектара на Езерото от Амрит, след това поставих нозете й в Кабир Сагар.

Над това е Океанът на Сурат. Щом достигна там, цари-цата стана чиста.

СИМРАН Ако беше направила Симран по-рано, Ям Дут не би могъл да я удари и нейният Учител би я чул и би дошъл. Това е една от употребите и силите на Симран - да закриля последователя от без-покойствата на Негативното.

ПРИКЛЮЧИХ С ТРУДНИЯ И ПРЕТЕНЦИОЗЕН КАЛ Пълно изплащане на нейните неплатени кармични дългове към Кал - така тя може да се издигне, както следващият стих изяснява.

Когато направих така, че тя застана на вратата на Сат Лок, царицата изпита силно щастие, виждайки Сат Лок.

Душите дойдоха и я прегърнаха, изпяха песни за „добре дошла" и изпълниха арти.

192 ІIІ. ИДВАНЕТО НА КАБИР

Всички души я почетоха и казаха: „Ти си една благосло-вена, блажена душа, която е осъзнала Сатгуру.

Хубаво е, че си освободена от капана на Кал, и че всич-ки твои болки и страдания са приключили.

Ела с нас, душа, получи даршана на Сат Пуруш, и сведи глава пред Него.

Индра Мати, ела с нас и получи даршана на Сат Пуруш."

Индра Мати се присъедини към другите души и в екстаз пя песента на щастието.

Всички души ходят и се молят за даршана на Сат Пуруш.

Тогава аз помолих Сат Пуруш: „Дай сега Твоя даршан на душите, които са дошли наблизо.

Дай им даршана си, о, Дин Дайял. Бъди милостив към тях, о, Освободителю."

Тогава Цветето разцъфна и се чуха следните думи: „Чуй, о, Джиани, Йога Сантаян!

Доведи душите и направи така, че те да имат даршан."

химн


Тогава Джиани се приближи до душите и ги взе всичките.

Душите станаха красиви, след като имаха даршан на Сат Пуруш.

След като се поклониха, всички те насочиха вниманието си върху Сат Пуруш.

Тогава Той даде малко плод от Нектар, който всичките души получиха.

КУПЛЕТ

Също както лотосът разцъфва, след като получи свет-лината на слънцето,по същия начин страданията на душите, продължили епохи, приключват,

след като бъде получен даршана на Сат Пуруш.

4. В ДВАПАР ЮГА: ВЪПЛЪЩАВАНЕТО КАТО КАРУНАМАЙ 193


Каталог: 01-Bulgarian -> 14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Биография на един йогин Парамаханса Йогананда Предговор
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга първа платон елевсинските мистерии Младостта на Платон и смъртта на Сократ
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> К. Г. Юнг Автобиография спомени, сънища, размисли Записани и издадени от Аниела Яфе Подготвената съвместно от Юнг и Аниела Яфе автобиография
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Уолдън или Живот в гората Хенрих Дейвид Торо
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Вестителите на зората барбара Марчиняк
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Живот без принцип хенри Дейвид Торо Избрани произведения
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Образи и символи Размисли върху магическо-религиозната символика
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Писма на елена рьорих 1929 – 1932 Том 2 Един уникален по съдържанието си труд
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Митът за вечното завръщане Архетипи и повторение
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга трета от библиотека „Вечност" представлява подбор от две произведения на големия френски спиритуалист и философ Жан Приор „Аурата на безсмъртното тяло"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница