Събиране и изваждане на естествените числаДата24.07.2016
Размер33.1 Kb.
Име:____________________________________ІVвклас №___ Дата:_______________Т Е С Т № 3
ТЕМА: СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧИСЛАУважаеми четвъртокласници,

Този тест има за цел да се проверят и оценят вашите знания, свързани с овладяване на операциите събиране и изваждане на естествените числа след 1 000.

Тестът съдържа 15 задачи, които трябва да решите за 1 учебен час.

Четете внимателно и обмисляйте добре отговорите си! Ограждайте само верните отговори, защото те ви носят

по 1 точка, а грешните се наказват с 0,25т.

Успешно представяне! Г-жа Д.ТодороваЗад.1. Числото, което е с 3 000 по-голямо от 5 000, е:

а) 2 000 б) 8 000 в) 3 500 г) 5 300Зад. 2.Числото 76 000 е петцифрено и е с 2 000 по-малко от:.

а) 74 000 б) 76 200 в) 96 000 г) 78 000
Зад.3. Неизвестното число в равенството 36 800 = + 16 800 е:

а) умаляемо 10 000 в) умалител 2 000

б) събираемо 20 000 г) сбор 200 000

З

ад.4. Неизвестното число в равенството 4 000 = - 30 000 е:

а) умаляемо 34 000 в) сбор 26 000

б) събираемо 70 000 г) умалител 10 000Зад.5. Кои свойства на събирането са използвани при пресмятането на израза

5 400 + 44 000 + 600 = (5 400 + 600) + 44 000 = 6 000 + 44 000

а) само разместително в) разместително и съдружително

б) само съдружително г) други свойства

Зад.6. Едното събираемо е 321 000, а другото е 5 милиона. Сборът е:

а) 821 000 б) 5 321 000 в) 371 000 г) 326 000
Зад.7. За да се провери вярно ли е извършено изваждането

81 964 – 50 040 = 31 924, се пресмята

а) 31 924 + 50 040 в) 50 040 - 31 924

б) 31 924 + 81 964 г) 81 964 + 50 040

Зад.8. 95 324 Вярно ли е, че при пресмятането на разликата не е от

3 986 значение откъде ще започне изваждането?
а) да, вярно е в) не, от хилядите

б) не, от единиците г) не, от десетохилядитеЗад.9. Числото 524 000 е шестцифрено и е с 30 хиляди по-малко от:

а) 494 000 в) 824 000

б) 527 000 г) 554 000


З

ад.10. Неизвестното число в равенството 6 300 = 26 300 -

а) сбор 89 300 в) умаляемо 21 000

б) събираемо 32 600 г) умалител 20 000
Зад.11. Умаляемото е 736 000, а умалителят е 20 хиляди. Разликата е:

а) 936 000 б) 738 000 в) 716 000 г) 756 000Зад.12. Мрежата, необходима за ограждането на цветна леха с форма на равнобедрен

триъгълник с бедро 6м 25см и основа 8м 7см е:

а) 14м 95см в) 20м 57см

б) 13м 37см г) 14м 32см

Зад.13. От разликата на числата 90 209 и 23 618 извадете произведението на числата 129 и 4

за да получите:

а) 77 075 в) 66 175

б) 66 085 г) 66 075

Зад.14. От набраното в един лозарски масив грозде извозили 14т 820кг. Останалото количество

грозде било с 940 кг повече от извозеното. Колко общо килограма грозде е набрано?

а) 15т 760кг в) 13т 880кг

б) 30т 580кг г) 28т 700кг

Зад.15. В Бургаска област има около 56 300 ученици и те са с 26 140 повече от учениците в

Сливенска област. В Ямболска област учат с 10 020 ученици по-малко от тези в

Сливенска. Колко ученици учат общо в трите области?

а) 106 600 в) 50 300

б) 102 580 г) 86 460

Допълнителна задача – 1т.А) Колко окръжности има на чертежа? _____________

А

Р Б) Запишете кои са радиусите им:__________________

О К

_______________________________________________

Т

М В) Измерете <ОКТ = ____________

Скала за оценка: Брой точки за верни отговори:

14 – 15 т. (6)

12 – 13 т. (5) Наказателни точки:

9 – 11 т. (4)

7 – 8 т. (3) Окончателен брой точки:

под 7 т. (2)Оценка:
Проверил:…………………………………

Д.Тодорова


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница