Съдържание: 2 демонология 2страница1/3
Дата09.01.2018
Размер414.6 Kb.
  1   2   3


group 119

Съдържание:


Съдържание: 2

ДЕМОНОЛОГИЯ 2

Демоните се появяват в много различни форми 3

Обладаване от демони. Угнетяване от демони 4

Децата могат да бъдат обладани от демони 4

Как обладаването от демони въздейства на хората? 5

Болестта не е от Бога 6

Божията сила изгонва демони 6

Демоните влязоха в свинете 7

Демонично обладаният отстъпник 8

Алкохолиците са обладани от демони 8

Отново Божията сила побеждава обладаването от демони 9

Демони вълци 10

На всяка цена ще разкрия Сатана 10

Как се чувства обладаването от демони? 11

Обладани - и освободени - чрез очите 11

Разкритият хомосексуален демон 12

Демон изпратен да сплашва 12

Исус победи Сатана чрез Словото 12

Заблудителни духове 13

Някои хора предпочитат да бъдат обладани 15

Обладаване от демони при всяка възможност 16

Нашата къща с духове 16

Опознай врага си 17

Този вид излиза само чрез молитва и пост 17ДЕМОНОЛОГИЯПРЕДИ ДА дойде Исус, жителите на земята са знаели много малко за демонологията; ето защо им е липсвала необходимата сила за мощна победа над царството на Сатана. За спечелването на тази победа е била необходима кръвта от стария груб кръст. Има сила в кръвта на Исус над всички демони. “Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди” (Лука 10:19). Какво чудесно обещание дадено от Исус на Неговите последователи!

Изучаването на демонологията е да изучаваме заблудата. Какво означава да заблудим? Означава да впримчим, да направим една личност да вярва в това, което не е истина. Заблудата е работа на дявола, защото Бог е истина. Заблуда означава да измамим; това е лъжа, нечестно действие или хитрост. Измамникът възнамерява да заблуди. Да бъдем измамливи означава да бъдем лъжливи, да сме склонни да лъжем или мамим.

Ако сте лековерни, можете да бъдете измамени - и това повдига големия въпрос: Можете ли да бъдете измамени? Ако имате чисто сърце, това не е гаранция, че не можете да бъдете заблудени. Трябва да пазите това чисто сърце със святостта на Бог и кръвта на Исус. Нищо друго освен истината не може да ви защити, защото само истината на Бога унищожава цялата заблуда - цялата. Знаейки това, дяволът се стреми да ви отклони от истината. Той иска да ви отклони от истината и да ви обърне към себе си.

Дори ангелите станаха жертва на заблудата на Сатана. 2 Петрово 2:4: “Защото ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове, и ги предаде да бъдат пазени за съд.” Сатана можа да заблуди дори и ангелските същества, святите същества, които Бог сътвори, бяха изгонени от Бога вън от рая. Ако Бог изгони ангелите от рая, защото семето на заблуда влезе в сърцата им и произведе жътва на непокорство, Бог ще изхвърли в ада и вас за същото нещо.

Когато цялата заблуда е премахната, изправете се срещу себе си и открийте каква личност сте. Никога не забравяйте, че дяволът коварно се стреми да отрази образа ви в неговото собствено лично огледало на изкривяване и изопачение. Трябва да можете да разпознавате делата на дявола.

Изследването на демонологията започна преди години с едно велико, божествено посещение от Господа. Той ми каза за днешното време, за действието на демоничната сила и така аз можах да науча за делата на Сатана и да мога да разграничавам силата на Сатана от човешкия дух и от Божия дух. Обещах на Бога, че ако Той ми разкрие Сатана, аз ще го разкрия на света, каквото и да ми коства това.

Прекарал съм хиляди часове в присъствието на Бога в молитви и пост, изучавайки делата на врага. Изследването на царството на Сатана е ужасна опитност! Господ доведе демони (всъщност доведе ги пред мен) и ми позволи да ги видя. Те са отвратителни на вид. Ако знаехте как изглеждат в демонично обладаните хора, с които се свързвате, не бихте искали изобщо да сте около тези хора. Всъщност, за нищо на света не бихте останали около тях. Когато се вгледам в една душа, вързана от демони, в действителност виждам демоните - очите им, ушите, носовете, краката - и това е абсолютно ужасяващо. Няма значение какво мислят хората, знам какво съм видял и знам, че това е в съгласие с Божието слово. Проверил съм го.

Бог ми каза, че Словото ще ми дава сигурност, че за всяка проява по време на службите и всяко видение, трябва да прибягвам до Словото. Ако тези свръхестествени прояви не издържат на проверката със Словото, ако дори и една малка частица е в разрез със Словото, тези прояви са от дявола.

Едно видение трябва да бъде изследвано внимателно, всяка подробност да бъде отбелязана, и когато изпълнението на видението стане реалност, всичко ще бъде точно както Бог го е показал. Само когато изпълнението е от Бога, всичко ще бъде точно както е било във видението. Ако някога имате видение, отбележете всяка подробност. Има ли стол? Той тапициран ли е? Какъв стил и цвят е? Прозорци? Драперия? Изследвайте видението. Всичко в това видение е съществено за вас, защото Бог няма да позволи на дявола да го подправи сто процента; Сатана не може да го направи. По този начин можете да зависите от Божиите видения. Бъдете внимателни, за да не може дяволът да ви заблуди.

Някои хора са получили видение, само за да може дяволът да го подправи, като ги кара да мислят прибързано, че Бог им праща това видение. То е било лъжа на дявола. Тъй като са позволили на дявола да ги заблуди, те губят всичко. Дяволът не престава да опитва. Хората са получавали видения от Господа, истински видения, но губят Божието изпълнение, когато вместо това приемат фалшификацията на дявола. Дяволът показва част от видението пред техните очи, обявявайки: “Това е!” Те безразсъдно са му повярвали. Това причинява хаос. Виденията от Бога не се обръщат в хаос. Трябва да сте много, много внимателни.


Демоните се появяват в много различни форми
Мога да видя как ангел идва към мен под формата на светлина с размерите на крайчеца на пръста. Когато приближи, светлината става по-голяма, докато ангелът приеме човешка форма. Виждам очите и лицето му... мога да го видя, но трябваше да се науча, че дяволът също изпраща ангелите си при хората. Неговите демони се появяват като малки петънца светлина в далечината, точно както се появяват ангелите на Господа и след това се приближават. Когато ги видя в далечината, лесно мога да ги объркам с прекрасната светлина на ангелските същества. Докато Бог не ги идентифицира вместо мен предварително, не мога да кажа дали светлината, която се приближава е от Бога или от Сатана. Когато светлината приближава, източникът е разкрит чрез Духа на разпознаване.

Заблудителните демони действат тайно, светейки като светлина подобна на ангелите. Душите на много хора са отишли в ада, поради този метод, който се харесва на дявола. Хиляди години той успешно подлъгва с него и като че ли не чувства нужда от подобрение.

Чрез Божия Дух виждам демони по начина по който Бог ги вижда. Понякога в тъмнината, две големи горящи “конски очи” се втренчват право в мен, но Божият Дух ги разкрива, че са очи на демони.

Демоните се появяват под много форми; защото съществува едно голямо разнообразие на демони - демони на душата, демони, които въздействат на ума, демони, които измъчват тялото, духове на болест. Някои се присмиват на мисълта за духовете на болест, духове на слепота, неми и глухи духове; но когато Исус беше на земята, Той поучаваше за тях. Той се справяше с демоничната сила по един директен начин. “А Исус като видя, че се стича народ, смъмра нечистия дух, казвайки му: Душе неми и глухи, Аз ти заповядвам: Излез от него и да не влезеш вече в него” (Марка 9:25). Исус дойде, за да разкрие царството на Сатана. Тъй като има толкова много различни видове демони, които могат да унищожават, трябва да отворите очите си за тяхната заблуда в това последно време. Никога преди не е имало такава критична битка, включваща толкова много демони, воюващи с човечеството, както сега. Великата война между Бог и дявола е яростна и вие сте точно по средата. Дяволът прави всичко, което е по силите му, за да ви види пропаднали, изкушавайки ви с всичко възможно.


Обладаване от демони. Угнетяване от демони
Бих искал да разясня, че обладаването от демони е различно от угнетяването от демони. Един човек не може да бъде дете на Бога и да бъде обладан от дявола; но Божиите деца могат да бъдат угнетявани от демонични духове.

Угнетяването не идва от Бога, то идва от дявола. Не трябва да позволявате на врага да ви угнетява, защото Бог е осигурил побеждаваща сила за всички Божии деца. Угнетяването е методът, използван от дявола, за да унищожи радостта и мира, които един християнин има в Бога, защото радостта в Бога е сила.

Сатана дава ли ви угнетяващи мисли; ограбва ли радостта ви? Доколко врагът контролира умът ви? До каква степен той мисли за вас? Колко часа дневно предавате ума си на Сатана? Той може ли да ви контролира с дух на страх? Демоните на страх се стремят да ви угнетят, ако могат, защото когато кръвта на Исус е в душата ви, не можете да извършите грях и дяволът не може да влезе в сърцето ви. Но, той несъмнено може да атакува тялото и ума.

Угнетяването от демони е причината, поради която толкова много хора от Божият народ са загубили радостта, мира и сигурността, които Бог им е обещал. Те не знаят как да се борят със Сатана, как да го стъпчат под нозете си, как да го накарат да бяга. Новородените християни са преживели спасителната сила на кръвта чрез стария груб кръст, но те не са се научили за границите на освобождението, осигурено чрез кръвта. Душите им са приели спасението, но умовете им остават угнетявани бойни полета. Ден и нощ Сатана ги управлява. Умовете на някои са предадени на Господа само за кратък период по време на деня; останалата част от времето, мислите им са под контрол на човешкия или друг дух, угнетявани от сатанинските сили. Хората са паднали духом, отчаяни, уплашени, обезпокоени от излишни товари. Войната се води в умовете и чувствата. Нищо чудно, че много християни не могат да се молят, както биха искали. Душевните духове ги заобикалят, когато търсят Господа.

Когато постите, молите и живеете според Божието слово, ще дойдат много демони. Те са във въздуха. Ефесяни 2:2 споменава Сатана като “княз на въздушната власт.”

Повечето хора чувстват демоните, но не осъзнават какво идва срещу тях. Чрез дара разпознаване на духове, съм виждал нещо подобно на рояци пчели, струпани в умовете на хората, до такава степен душевните духове ги угнетяват. Докато християнският свят не достигне до познаване на истината, няма да има голяма свобода и голямо освобождение чрез силата на Всемогъщия Бог.


Децата могат да бъдат обладани от демони
Обладаването от демони става по различни начини. Например демонично обладаните родители отглеждат демонично обладани деца - малки деца, три, четири и пет годишните могат да бъдат демонично обладани. Ако са отглеждани в един дом на чистата истина, където силата на Святия дух е освобождавала, те никога не биха били демонично обладани. Един дом с малко християнство, малко молитва, няма достатъчно защита за децата; трябва да бъде дом, където Бог е сложен на първо място пред всички неща.

Ако позволявате на детето ви да не ви се покорява, то сте били отклонени от правия път. Много родители са били отклонени от демоните, които са поели контрол над децата им. Обладаването от демони става реалност за детето, което не е дисциплинирано - виждал съм това. Нямам предвид, че трябва да малтретирате едно дете, но с Божията и вашата любов за това дете, трябва да дисциплинирате. Липсата на дисциплина е липса на Божия любов. Любовта прави добри и чудесни неща за децата. Любящата майка и баща виждат, че децата им не са отклонени от правия път поради лоша дисциплина.

Преди известно време, Бог ми разкри живота на един човек, че той е бил обладан, когато е бил на две години. Този човек си спомни кога се е случило това, когато едно странно “нещо” е взело контрол; от този момент нататък детето е усещало разликата. Това дете е знаело за неща, които са щели да се случат. Този дух на виждане в бъдещето е открил дом. Казвате, че не можете да повярвате в нещо подобно? Преди и аз не можех да повярвам, преди да разбера всичките тези неща, но стоях в Божието присъствие, докато Той ме обучаваше.
Как обладаването от демони въздейства на хората?
Когато демонът обладае една душа, този човек става това, което е демона. Например, има духове на убийство, които имат желание да убиват. Те ще използват всяка възможност, за да получат достатъчно контрол над тази личност и да я накарат да убие друг човек. Четете за ужасните престъпления и мислите: “Това е нечовешко!” Наистина, това е демонична сила. Убиецът е движен от демон или демони. Точно както Святият Дух контролира и обитава в едно Божие дете, така злите духове контролират и обладават неблагочестиви хора, които изцяло са се предали на тези духове.

Исус Христос изгонваше демони. Матей 9:32,33: “И когато те излизаха, ето, доведоха при Него един ням човек, хванат от бяс. И след като бе изгонен бесът, немият проговори.” Това, че един човек не може да говори, не означава непременно, че е обладан от демони, но в този случай Библията ни казва, че той е бил обладан. Той не само беше обладан от ням дух, но имаше нечист дух в душата си. Когато демонът излезе от душата му, немият дух също излезе; и той можеше да говори.

В Матей 12:22 отново четем: “Тогава доведоха при Него един хванат от бяс, сляп и ням; и го изцели, тъй щото немият и проговори и прогледа.” Този човек е имал нечист дух заедно със слепия дух. Разбира се, не всички слепи хора имат нечисти духове. Някои чудесни, благочестиви хора са слепи и неми: Техните слепи и неми духове не са нечисти духове на душата. Но, този човек беше обладан от демон, освен слепия и немия дух. Когато получи спасение, Господ го освободи от духовете, които връзваха очите и езика му.

По време на съживителна служба един мъж дойде до редицата, където хората чакаха за изцеление. Той имаше сляп дух - не виждаше с едното око.

“Новороден ли си?” - попитах аз.

“Да.” Но, не беше, той беше обладан от демон и Господ щеше да разкрие този демон. Господ ми говори: “Попитай го дали вярва в кръвта на Исус”, и когато го направих, демонът изяви себе си, взе контрол над мъжа и изкрещя: “Не!” Въпреки че мъжът твърдеше, че е спасен, никой не може да бъде спасен освен чрез кръвта на Исус. Новородената личност никога няма да отрече кръвта. Господният Дух извика чрез мен: “Ти нечист дух, излез!”

Демонът излезе от душата му, и когато това стана, мъжът мигновено си възвърна зрението. Това беше проявяване на действието на Бога срещу изявяването на демона. Бог не ми беше разкрил предварително, че мъжът е демонично обладан. Той просто ми казваше какво да правя стъпка по стъпка, когато разкриваше този демон, позволявайки на всички да видят какво става.

Бог ще се движи, принуждавайки демона да се разкрие, когато демонът не иска.

Има моменти, когато демонът предпочита да си отиде незабелязано, а има особени случаи, когато желае да изяви себе си. Той не иска да бъде разкрит против волята му. Демонът знае кога е близо до някой, който притежава силата и дара на Бога да го изгони и ще бъде тих. Обикновено не използва личността, която е обладал, докато не се почувства сигурен, че няма да бъде изгонен.
Болестта не е от Бога
Лука 13:11-13: “И ето една жена, която имаше дух, който й беше причинявал немощ за осемнадесет години; тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи.” Това беше демонът на артрит, притежаващ сила да контролира тялото й, не нечист дух, който обладава душата. “А Исус, като я видя, повика я и рече й: Жено, освободена си от немощта си. И положи ръце на нея; и на часа тя се изправи.” В стих 16-ти Исус я споменава като “тази... която Сатана е държал.” С други думи, артритът й е бил от демона. Исус не каза, че болестта й е от небето; Той нарече това връзване от Сатана. Демонът е държал тази жена страдаща осемнадесет години. Това не е ли връзване?

Като не разпознаваме, че болестите и заболяванията им идват от Сатана, много от Божиите деца не успяват да получат изцеление. Очевидно те чувстват, че Бог иска да са болни. От детството повечето християни са били учени, че всеки може да има спасение, но не всеки може да бъде изцелен. Защо мислите, че е Божията воля за вас да бъдете болни, когато дяволът е този, който измъчва, а Бог изцелява?

Вярването, че болестта е от Бога е в противоречие със Словото на Бога, защото в Яков 1:17 се казва, че “Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините.”

Всеки добър и съвършен дар идва от Бога, а болестите определено не е добър, нито пък съвършен дар. Дяволът никога не е казвал по-голяма лъжа от тази, че болестите са от Бога. Това е лъжа, която той обикна и използва, за да заблуди мнозина. Как може хората да имат резултатни молитви на вяра, когато вярата им казва, че Бог иска те да са болни? Как може някой, който познава Библията, да мисли, че болестите са дар на обич от Бога? Ако хората наистина вярват, че болестите са от Бога, защо търсят облекчение от този “дар на обич”? Не се ли страхуват, че по този начин отиват срещу Божията воля за тях? Мислят ли, че лекарите и болниците са срещу Бога? Колко нелепо!

Когато се появи физическо заболяване, онези, които учат, че болестите идват от Бога търсят възможно най-добрите лекари и медицинска помощ. Ако те наистина чувстват, че болестта им е от Бога, защо не искат да я задържат? Не се ли страхуват, че добрият лекар и добрата медицинска сестра, и известната болница могат да работят срещу Бога? Мисля, че всеки разсъждаващ християнин може ясно да види, че болестите НЕ идват от Бога.

Деяния 19:11,12: “При това Бог вършеше особени велики дела чрез ръцете на Павел, дотолкова, че когато носеха по болните кърпи или престилки от неговото тяло, болестите изчезваха от тях и злите духове излизаха от тях.” В този стих духовете може да са били дух на слепота, болест или глухота, но знаем, че някои от тях бяха духове, обладаващи човешката душа, тъй като злите духове също излизаха. Хората може да са вързани от демони или в тялото или в душата, но може да са вързани едновременно и в тяло и душа.

Злите духове могат да вземат контрол над личността, като я връзват. Това се случи с един мъж по време на една от службите, които провеждах. Хората, които помагаха, едвам го свестиха. Продължих службата, докато те действаха. Внезапно Божият дух ме подбуди да заповядам на духа да излезе от него. Очите на мъжа се отвориха, той седна и за удивление на присъстващите беше съвсем добре. Когато си тръгна от службата той беше толкова нормален, както и всеки друг. Освобождението става чрез Божията сила. Действайте по библейския начин и ще видите библейски резултати.

Ако принадлежите на Бога, изправете се с вяра и решете, че има изцеление за вас: Волята на Бога за вас е да сте добре. Господ се радва на доброто ви здраве, обаче това не означава непременно, че трябва да сте болни и грешни. Не забравяйте, че има демони, които измъчват тялото ви, тревожат ума ви, но не могат да влязат в душата. Само нечистите духове и бесове могат да влязат в душата и да ви вържат.


Божията сила изгонва демони
Христос изгонваше различни видове демони и ако трябва да вършим това, което Той вършеше, защо да не правим същото чрез силата, която Той ни даде? Исус ни каза, че можем (Марка 16:17). Неговите стъпки ли следваме или стъпките на друг? Не трябва да доказвате на дявола, че имате сила чрез Бога - той го знае.

Повтарям, че демоните вземат контрол; и личността става това, какъвто е демонът. По време на една евангелизационна служба, която провеждахме, двама млади мъже се наговарят да нарушат службата. Единият се престори, че има нужда от помощ, но истинското му намерение беше да дойде на подиума и да покаже на хората, че не притежавам Божията сила. Той беше обладан от демон и не искаше освобождение, но не знаеше, че демонът, който го беше обладал, може да бъде вързан. Когато той излезе на подиума, Божият Дух извика чрез мен: “Ти, нечист дух: Връзвам те чрез Святия Дух!” Мъжът падна на пода като мъртъв и лазейки като змия се опита да се изправи, но не можа. Никой не се опита да го възпре по какъвто и да е начин. Това изплаши приятелят му до смърт. Казах на събранието: “Не се занимавайте с него. Демонът иска да му обръщат внимание.” Оставих го на големия висок подиум, където всеки можеше да го види. Демонът беше безпомощен. След като го оставих на пода за известно време, младежът вероятно си мислеше, че това е краят - Бог му позволи да стане и той скочи като заек. В края на залата приятелят му изскочи от мястото си и се втурна да го посрещне, сграбчи го и заедно избягаха, хванати за ръце. От тогава не съм ги виждал. Ето това е обладаване от демон.

В друг град, където провеждахме евангелизация, един обезумял човек излезе на подиума, размахвайки ръце. Той дойде, за да ме “хване”. Екипът беше пак с мен и видя това; една добра дама от баптистката църква може да потвърди тази случка, която я разтърси. Тя мислеше, че ще бъда наранен физически. Демоните проговориха чрез мъжа, казвайки: “Дойдох да те предизвикам!” Тази дама се изправи от задните редове и извика: “О, Боже! Не му позволявай да нарани пастор Англи!” Когато обезумелият човек излезе на платформата, той изкрещя: “Ние сме Легион!” Но Господ извика чрез мен: “В ИМЕТО НА ИСУС!” И мъжът падна като отсечен. За известно време той лежеше като мъртъв, но когато се изправи, се смееше до припадък. Бог го беше освободил. На следващия ден, мъжът дойде отново на служба. Той излезе на подиума и се извини: “Не говорех аз, дори не знам какво казах.” Отвърнах му: “Аз знам.” Мъжът имаше множества демони в себе си, но това нямаше значение за Господа, Той ги изгони всичките.
Демоните влязоха в свинете
Господ отиде в гадаринската земя, където Легион - обладан от демоните луд човек, живееше на гробищата. Забелязали ли сте как магьосническите и окултни церемонии и други подобни се провеждат в по тъмните места, в гробищата при мъртвите? Дяволът обича тъмнината повече от светлината.

Този луд човек е живеел сред гробовете и със силата на много демони се е скубал и нарязвал с веригите, с които е бил вързан. И демонът му е казал: “Ето Го - това е Исус! Той е дошъл да те унищожи!” Легион е изтичал навън, но мъжът, наречен Исус, не е побягнал. Исус е имал работа там: освобождение за обладания от хиляди демони. Чрез Легион демоните са казвали: “Защо си дошъл преди да е настанал часа? Денят на страшния съд още не е настанал.” Много наясно, че Исус има сила да ги изпрати в ада, демоните започнали да Го молят: “Нека да отидем в стадото свине.” Те знаели, че ако Го помолят да ги пусне в друг човек, молбата им ще бъде отхвърлена.

Преди това да бъдат изгонени, демоните търсят да влязат, където е свободно. Те не искат да отиват в животни, но нямат избор, тъй като нищо друго не е отворено за тях. Ако Исус не беше позволил на демоните да влязат в свинете, нямаше да има толкова голямо изявяване на демони; и въпреки тази голяма проява, някои теолози днес ще отрекат, че демоните са били изгонени по библейския начин. Едно голямо стадо свине е разбрало, че нещо не е както трябва, те се втурнали към водата и се удавили, тъй като демоните били влезли в тях. Сигурен съм, че поне един демон е влязъл във всяка свиня, в петата глава на Марка откриваме, че броят на свинете е бил около хиляда.

Дали и демоните са се удавили като свинете? Не, бих искал това да е така, но водата не ги спира, а само Божият огън.

Прочетете цялата история за Легион. Какъв ли вид е имал: Сплъстена коса, покрит с нечистотия, немит, мръсен, с разярен демоничен поглед, сякаш самият Сатана пресвятква през очите му. Но, когато хората от града излезли, те видели Легион облечен и смислен, седящ до Исус. Дали са оценили това? Не. Всичко, което си помислили, било: “Прасетата ни се издавиха във водата. Прасетата ни се издавиха. Исусе, махай се от тук!” Имало е мнозина, които обичали свинете повече от хората. Вместо да се радват, че мъжът е бил освободен и е могъл да си отиде вкъщи при семейството си, нормален, гражданите не искали да имат нищо общо с чудото на Бога и свидетелството за това. Сигурен съм, че преди Легион да бъде освободен, семейството му е било изплашено до смърт от него и когато го е видяло облечен, изчистен и със здрав разум - трябва да са били наистина удивени.

Когато Легион е бил освободен, той е поискал дрехите си, за да се облече. Хората, които показват днес телата си по един похотлив начин са демонично обладани. Преди известно време беше популярно “показващото” и след това “разголващото”... обладаване от демони. Обществените нудистки плажове стават все по-популярни и често срещани. Демоните искат хората да опозоряват телата си и да правят всичко, което омърсява Божия храм.

Исус каза следното за обладания от демони отстъпник в Матей 12:43-45: “Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места, за да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се върна в къщата си откъдето съм излязъл. И като дойде, намира я празна, пометена и подредена. Тогава отива и взема при себе си седем други духа, по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и с това нечестиво поколение.” Исус описа един човек, който е бил освободен и демонът е излязъл от него. Въпреки, че за известно време този човек се е противопоставял на злото, в действителност той не е посветил живота си в Божиите ръце, както би трябвало да направи. Дяволът се върна, за да открие “къщата” си празна.

Не можете да оставите къщата си празна, без да бъде пазена от Святия Дух; защото ако Исус се пренебрегва, демонът ще се върне с подкрепления, за да вземе контрол. Един човек, който е освободен от демонични сили, от демонично обладаване, трябва от все сърце да живее за Бога или ще го последва съдбата на този човек, за когото Исус ни предупреди.Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница