Съдържание: 2 мисия и визия за дейността на министерството на външните работистраница1/19
Дата30.07.2018
Размер3.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


group 3

Съдържание:


Съдържание: 2  1. МИСИЯ И ВИЗИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Стратегическа цел на Министерство на външните работи е да провежда активна, балансирана и отчитаща обективните реалностите външна политика, основана на българските национални интереси и европейските и евроатлантически партньорства, която да осигури максимално благоприятна външна среда за сигурността, развитието и просперитета на българската нация, като същевременно гарантира реализация на поетите международни ангажименти от страна на Република България.

В изпълнение на мисията на Министерството на външните работи да осигурява планирането, координирането и осъществяването на външната политика на държавата, през 2017 г. ведомството осъществяваше своята дейност, самостоятелно или в координация с компетентните институции, съобразно приоритетите, набелязани в „Програмата за управлнение на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г.“:  • Подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

  • Реализиране на европейската политика и задълбочаване на двустранните политически, икономически и културни отношения със страните от Югоизточна Европа.

  • Поддържане на българската идентичност, език и култура в традиционните и новите български общности в чужбина.

  • Устойчиво решение на проблема с миграцията.
  1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТАПриложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета


ПРИХОДИ

Закон

Уточнен план 31.12.2017 г.

Отчет 31.12.2017 г.

(в лева)

Общо приходи:

62 000 000

62 620 516

54 286 507

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

62 000 000

62 243 941

53 873 391

Приходи и доходи от собственост

7 845 200

7 845 200

7 429 980

Държавни такси

49 154 800

49 154 800

45 503 908

Глоби, санкции и наказателни лихви

 

 

364 450

Приходи от концесии

 

 

 

Постъпления от продажба нанефинансови активи

5 000 000

5 000 000

322 786

Други

 

243 941

252 267

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

376 575

413 116


Приложение № 2а – Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми (по бюджета на ПРБ)

Класификационен код*

РАЗХОДИ

Закон

Уточнен план 31.12.2017 г.

Отчет 31.12.2017 г.

(в лева)

 

Общо разходи по бюджета на ПРБ

128 358 000

147 454 465

142 362 892

1100.01.00

Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба

106 194 400

121 420 352

118 796 798

1100.01.01

Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"

23 067 800

25 691 285

24 711 192

1100.01.02

Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"

83 126 600

95 729 067

94 085 606

 

 

 

 

 

1100.02.00

Политика в областта на публичната дипломация

730 700

1 230 657

1 061 123

1100.02.01

Бюджетна програма "Публична дипломация"

536 200

940 125

786 916

1100.02.02

Бюджетна програма "Културна дипломация"

194 500

290 532

274 207

 

 

 

 

 

1100.03.00

Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация

21 432 900

24 803 456

22 504 971

1100.03.01

Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"

958 000

908 000

668 537

1100.03.02

Бюджетна програма "Двустранни отношения"

331 000

181 000

93 882

1100.03.03

Бюджетна програма "Активна двустранна и многостранна дипломация"

17 084 000

21 354 556

19 990 795

1100.03.04

Бюджетна програма "Европейска политика"

312 000

212 000

106 368

1100.03.05

Бюджетна програма "Активна двустранна и многостранна дипломация"

2 480 800

1 810 800

1 513 372

1100.03.06

Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"

267 100

337 100

132 017

 

 

 

 

 

* Класификационен код съгласно Решение № 904 на Министерския съвет от 2016 г. за изм. на РМС № 468 от 2015 г.,

изменено с РМС № 961 от 2015 г. и РМС № 522 от 2016 г.Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

 

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

 

Класификационен код

(в лева)

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети и сметки за средства от ЕС

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети и сметки за средства от ЕС

 

Общо разходи

142 362 892

122 025 016

122 025 016

0

20 337 876

20 337 876

0

1100.01.00

Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба

118 796 798

118 796 798

118 796 798

0

0

0

0

1100.01.01

Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"

24 711 192

24 711 192

24 711 192

 

0

0

 

1100.01.02

Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"

94 085 606

94 085 606

94 085 606

 

0

0

 

1100.02.00

Политика в областта на публичната дипломация

1 061 123

1 061 123

1 061 123

0

0

0

0

1100.02.01

Бюджетна програма "Публична дипломация"

786 916

786 916

786 916

 

0

0

 

1100.02.02

Бюджетна програма "Културна дипломация"

274 207

274 207

274 207

 

0

0

 

1100.03.00

Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация

22 504 971

2 167 095

2 167 095

0

20 337 876

20 337 876

0

1100.03.01

Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"

668 537

93 679

93 679

 

574 858

574 858

 

1100.03.02

Бюджетна програма "Двустранни отношения"

93 882

93 882

93 882

 

0

0

 

1100.03.03

Бюджетна програма "Активна двустранна и многостранна дипломация"

19 990 795

227 777

227 777

 

19 763 018

19 763 018

 

1100.03.04

Бюджетна програма "Европейска политика"

106 368

106 368

106 368

 

0

0

 

1100.03.05

Бюджетна програма "Активна двустранна и многостранна дипломация"

1 513 372

1 513 372

1 513 372

 

0

0

 

1100.03.06

Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"

132 017

132 017

132 017

 

0

0

 

Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи


Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Закон 2017 г.

Уточнен план 31.12.2017 г.

Отчет 31.12.2017 г.

(в лева)

Общо консолидирани разходи:

128 358 000

147 454 465

142 362 892

Общо финансиране:

128 358 000

147 454 465

142 362 892

По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:

 

 

 

Собствени приходи

62 000 000

62 243 941

53 873 391

Субсидия от държавния бюджет

68 058 700

85 611 783

88 697 305

По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:

 

 

 

Централен бюджет, в т.ч.:

 

 

 

Държавни инвестиционни заеми

 

 

 

Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)

 

 

 

Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор

-1 700 700

-1 700 700

-927 286

Други програми и други донори по бюджета на ПРБ

 

376 575

413 116

Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма

 

922 866

929 732

Други

 

 

-623 366

  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница