Съдържание І. Увод ІІ. Профил на община стралджа ІІІ. Общ swot анализ ІV. Визия, приоритетистраница14/18
Дата11.01.2018
Размер3.42 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Таблица 6
Справка за население по НА, възраст и пол в Община Стралджа за 2009 г.по ред

Нас. място

Всичко

мъже

жени

под 7 г.

8 до 13

14 до 17

Жени
18-59

Мъже
18-62

жени
над 60

мъже
над 63

1

Кметство Александрово

161

76

85

7

9

6

23

36

53

27

2

Кметство Атолово

204

104

100

28

13

8

33

51

42

29

3

Км. нам. Богорово

111

51

60

1

3

0

9

23

48

27

4

Кметство Воденичане

451

227

224

16

18

13

88

129

114

73

5

Кметство Войника

393

195

198

7

13

6

63

103

124

77

6

Кметство Джинот

316

155

161

11

15

12

54

74

89

61

7

Кметство Зимница

1853

931

922

176

131

88

456

528

283

191

8

Кметство Иречеково

495

237

258

21

19

18

89

115

138

95

9

Кметство Каменец

442

229

213

15

24

11

88

144

97

63

10

Км. нам. Леярово

50

25

25

0

0

0

6

13

19

12

11

Кметство Лозенец

636

312

324

75

60

36

144

168

92

61

12

Кметство Люлин

232

112

120

7

3

6

38

49

77

52

13

Кметство Маленово

363

159

204

16

20

10

91

86

91

49

14

Кметство Недялско

320

168

152

17

14

7

41

87

94

60

15

Км. нам. Палаузово

148

73

75

4

3

4

21

25

49

42

16

Кметство Поляна

287

147

140

11

7

2

40

69

89

69

17

Км. нам. Правдино

146

76

70

1

1

0

13

39

56

36

18

Кметство Първенец

333

168

165

8

9

15

40

75

105

81

19

Км. нам. Саранско

134

65

69

6

10

6

16

25

43

28

20

Гр. Стралджа

6558

3229

3329

728

619

366

1855

2005

618

367

21

Кметство Тамарино

231

117

114

7

10

11

41

62

57

43

22

Кметство Чарда

320

163

157

7

6

5

53

98

92

59

 

В С И Ч К О

14184

7019

7165

1169

1007

630

3302

4004

2470

1602

Източник::ГРАО
Таблица 7
Брой трудоспособно население в община Стралджа за 2009 г.


 

Население

Трудоспособни

Трудоспособни

Всичко

общо

жени

мъже

Трудоспо
собни

Стралджа

6558

1855

2005

3860

села

7626

1447

1999

3446

Община

14184

3302

4004

7306


Източник:: НСИ

Таблица 8
Естествен и механичен прираст за периода 1996-2006 г.


Година

Естествен
прираст – ‰

Механичен
прираст ‰

1996

-16

4

1997

-15,7

-1,6

1998

-18,5

-14,5

1999

-10

8,7

2000

-12,3

-14,3

2001

-12,5

-21,7

2002

-10,7

-3,5

2003

-11,8

-4,5

2004

-7,7

-7,2

2005

-9,8

-2,1

2006

-12,1

-4,4

2007

-10,5

-4,1

2008

-8,0

-6,3

Източник: НСИ

Таблица 9
Население по степен на образование към 01.03.2003 година

Висше

Полу-висше

Средно

Основно

Под основно

Негра- мотни

Дете

Непока-зано
За страната

716 863

333 671

2 826 821

2 049 443

1 372 722

132 888

471 686

24 807

Община Стралджа

299

367

3 357

5 018

5 088

574

1 066

59

% от общия бр. население

1,91%

2,35%

21,48%

32,11%

32,56%

3,67%

6,82%

0,38%


Източник: Национален доклад за развитието на човека


Таблица 10
Други демографски показатели за община Стралджа


Показател

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Гъстота на
населението на кв. м.

25,8

24,5

23,7

23,7

9,6

8,2

8

22,8

23

21,5

21,1
20,5

Брачност на 1000 д.

2,3

2,4

1,9

2,2

0,9

0,9

1,5

1,9

2,3

2,0

2,0
1,5

Бракоразводност
на 1000 д.

0,5

0,9

0,6

0,5

0,8

0,5

0,2

0,5

0,8

1,5

1,2
0,9

Детска смъртност
на 1000 живородени

44

26,1

20

19,2

41,4

0

0

0,1

0,2

18,9

27,6
16,3

Източник: НСИ
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница