Съдържание І. Увод ІІ. Профил на община стралджа ІІІ. Общ swot анализ ІV. Визия, приоритетистраница6/18
Дата11.01.2018
Размер3.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Мярка 2. Поддържане и обогатяване на МБ на здравеопазването и социалните дейности и услуги


10 250 000

990 000

325 000

8 910 000

25 000

Дейност 1.Ремонт на сградния фонд на здравните служби и центровете за неотложна медицинска помощ .

5 бр.

2011 -2013

Община Стралджа, лични лекари

200 00030 000

170 000
Дейност 2.Оборудване със съвременна техника, апаратура и съоръжения

Модерниза

ция на кабинети2010 -2013

Лични лекари

50 00025 000

25 000

Дейност 3.Мобилен здравен кабинет

1 кабинета

2011 -2013

Община Стралджа

150 000
35 000

115 000
Дейност 4.Ремонт и дооборудване на здравните кабинети в УВЗ в общината

Ремонтира

ни кабинети2011 -2013

Община Стралджа

50 000

5 000

45 000Дейност 5.Разкриване на Дом за стари хора.

Изграден дом

2011 -2013

Община Стралджа

800 000

80 000
720 000
Дейност 6. Разкриване на защитено жилище

Изградено защитено жилище

2010 -2013

Община Стралджа

500 000

50 000
450 000
Дейност 7.Създаване на обществени трапезарии в гр. Стралджа и с. Зимница

Изградени

2011 -2013

Община Стралджа

100 000

20 00080 000
Дейност 8.Разкриване на Център за обществена подкрепа

Разкрит

2010 -2013

Община Стралджа

50 000
50 000Дейност 9.Ремонт на обществена тоалетна с достъп за хора с увреждания.

Ремонтирана

2009-2013

Община Стралджа

100 000

10 000

90 000Дейност 10.Проектиране и изграждане на общински жилища за социалнослаби,многодетни и млади семейства и решаване жилищните проблеми на ромите

50 жилища

2010 -2013

Община Стралджа

НПО


8 000 000

800 000
7 200 000
Дейност 11. Проектиране и изграждане на център за интеграция на ромите.

1 център

2009-2013

Община Стралджа

НПО


250 000

25 000

75 000

150 000
Мярка 3.Ремонт, модернизация и изграждане на инфрастуктура за спорт, отдих, туризъм и младежки дейности.


1 780 000

146 000

80 000

1 479 000

75 000

Дейност 1.Ремонт и модернизация на градски стадион Стралджа:

= един футболен терен

= едно волейболно игрище;

= писта .


Ремонтиран

1бр.

1бр.
2010 -2013

Община Стралджа

50 000

5 000
45 000
Дейност 2.Изграждане на закрита база за тренировъчна и спортно състезателна дейност:

= зала за фитнес;

= зала за тенис на маса;

= зала за гимнастика;= сервизни помещения.

Сграда с 3 зали, две съблекални, тоалетна, две бани,лекарски кабинет, бюфет

2010 -2013

Община Стралджа

500 000

50 000
450 000
Дейност 3.Изграждане на комплекс за спорт и отдих в гр. Стралджа

Парк с два тенис корта,една детска площадка,

2011 -2013

Община Стралджа, МТСП

100 000

20 000
80 000
Дейност 4.Изграждане на конна база в гр. Стралджа

Изградена база

2013

Община Стралджа, частен сектор

70 000

10 000

20 000

20 000

20 000

Дейност 5.Изграждане на стрелкови клуб в гр. Стралджа

Изграден клуб

2013

Община Стралджа, частен сектор

100 000

10 000

30 000

30 000

30 000

Дейност 6.Реконструкция и поддържане на детските площадки в селищата от общината.

10 площадки

2010 -2013

Община Стралджа

50 000

5 000
45 000
Дейност 7.Ремонт на стадиона в с.Зимница.

Ремонтиран стадион

2013

Община Стралджа

200 000

20 000
180 000Дейност 8. Проект за изграждане на открит басейн в района на минералните извори – Стралджа.

Готов проект

2011 -2013

Община Стралджа

300 000

20 000
255 000

25 000

Дейност 9.Привеждане в състояние за целогодишно функциониране на плувните басейни и спортния комплекс на СОУ”П.К.Яворов” чрез монтиране на апаратура за използване на алтернативна енергия.

200 кв. м.

2010 -2012

Община Стралджа

200 00030 000

170 000
Дейност 10.Изграждане на еко пътеки и туристически маршрути до хижи, исторически и културни обекти в общината и съседните общини.

3 еко пътеки

2010 -2013

Община Стралджа

НПО


150 000


150 000Дейност 11.Изграждане на център за работа с деца и младежи

Изграден център за работа с деца

2011 2013

Община Стралджа


60 000

6 000
54 000
Цел 2

Повишаване качеството на образованието, квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси и ограничаване на безработицата


6 551 000

61 400

1 799 600

4 539 000

151 000

Мярка 1. Подобряване на достъпа до образование и повишаване на неговото качество


1 598 000

2 800

1 585 000

10 000
Дейност 1.Съвместна работа на педагогическите колективи , НПО и родителите за оптимално използване капацитета на ЦДГ и пълен обхват на подлежащите за подготвителна група.
2010 - 2013

Община Стралджа

8 000

800

7 200Дейност2. Реализиране на целодневна организация на УВП за учениците от 1-4 клас
2010 - 2013

Община Стралджа

1 000 000
1 000 000Дейност 3.Разработване и ежегодно усъвършенстване на транспортната схема за извозване на учениците.
2010 -2013

Община Стралджа
Дейност4.Осигуряване на безплатни учебници за учениците от първи до седми клас и за ученици от социално слаби семейства осми- дванадесети клас.

Ежегодно 1100 ученика получават безплатни учебници

2010 -2013

Община Стралджа

530 000
530 000


Дейност 5.Реализиране на гражданското възпитание – залог за формиране на личности бъдещи граждани на Европа.

Обхванати 420 ученика в лектории

2010 -2013

Община Стралджа

20 000

2 000

8 000

10 000
Дейност6.Увеличаване групите по СИП и извън класни форми на работа

Изградени

над 120 форми2010 -2013

Община Стралджа

40 000
40 000Мярка 2.Професионална квалификация и преквалификация в сферата на обществените услуги


50 000

500

9 500

40 000
Дейност 1.Повишаване компютърната грамотност на заетите в образование, здравеопазване и култура.

Обучени 30 специалиста

2010 -2013

Община Стралджа

45 000
5 000

40 000
Дейност 2.Създаване на информационна система за възможностите и начините за подготовка,повишаване на професионалната квалификация и преквалификация в сферата на образованието.

Информацион-на система

2011 -2013

Община Стралджа

5 000

500

4 500Мярка 3.Намаляване нивото на безработица и подпомагане интегрирането на уязвимите групи.


4 868 000


58 100

169 900

4 489 000

151 000

Дейност 1. Разработване на цялостна политика към трайно увеличение на заетостта и намаляване на безработицата

Изграден общински съвет за заетост, разработени мерки за намаляване на безработицата

2010 -2013

Община Стралджа, БТ - Ямбол, Бизнес център, частен сектор

7 000

2 000

1 000

3 000

1 000

Дейност 2.Проучване необходимостта от работници и специалисти с подходяща квалификация за нуждите на икономиката в общината и насърчаване включването в пазара на труда

1 програма на година

2010 -2013

Община Стралджа

40 000


4 000

36 000

Дейност 3.Разработване и реализиране на програми за ограмотяване .

2 програми

2010 -2013

Община Стралджа

21 000

2 100

18 900Дейност 4. Развитие на схемата за субсидирана заетост чрез разработване и изпълнение на различни програми за професионална квалификация и заетост на безработни

Ежегодни програми

2010 -2013

Община Стралджа

1 500 000

30 000
1 470 000
Дейност 5: Преструктуриране, насърчаване предоставянето и повишаване качеството и многообразието на социалните услуги в общността на различни рискове групи

Ежегодни програми

2010 -2013

Община Стралджа, НПО

1 000 000

1 000 000
Дейност 6: Създаване на условия за равни възможности за хората с увреждания, за развитие на техни инициативи и за интегрирано обучение за деца с увреждания, за съвместяване на семейния и професионален живот

Ежегодни програми

2010 -2013

Община Стралджа, НПО

300 000100 000

200 000Дейност 7. Разкриване на собствен бизнес от безработни лица и техните семейства

5 малки предприятия

2011 -2013

Бизнес център, частен сектор

1 000 0001 000 000
Дейност 8. Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд

Подобрени условия в 20 фирми, 11 УВЗ, 25 НПО

2010 -2013

Община Стралджа, НПО, частен сектор

200 000

20 000

50 000

80 000

50 000

Дейност 9. Разкриване и утвърждаване на малки предприятия за възраждане традиционни занаяти

2 работилници

2010 -2013

НПО, Бизнес център, частен сектор

800 000700 000

100 000
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница