Съдържание І. Увод ІІ. Профил на община стралджа ІІІ. Общ swot анализ ІV. Визия, приоритетистраница8/18
Дата11.01.2018
Размер3.42 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Мярка 2. Реконструкция и модернизация на улици и съоръжения в населените места


8894000

309 000

235 000

8350000
Дейност 1.Подмяна на настилка на уличната мрежа в гр. Стралджа

15 км.

2013

Община Стралджа

1 900 000
100 000

1 800 000
Дейност 2. Асфалтиране на ул. “Раковски” и ул. “Шейново” – гр. Стралджа

0,9 км.

2009

Община Стралджа

100 000

10 000
90 000
Дейност 3. Благоустрояване ЦГЧ – гр. Стралджа

1,0 км.

2007-2013

Община Стралджа

400 000

30 000
370 000
Дейност 4. Благоустрояване на улици в кв. Морава, гр. Стралджа

3 км.

2011

Община Стралджа

1 000 0001 000 000
Дейност 5. Благоустрояване на улици в кв. Дъбрава, гр. Стралджа

3 км.

2012

Община Стралджа

1 000 0001 000 000
Дейност 6. Благоустрояване на улици в кв. Тракия, гр. Стралджа

3 км.

2009

Община Стралджа

1 000 000

200 000
800 000
Дейност 7. Благоустрояване на улици във всички населени места

10 км.

2007-2013

Община Стралджа

1 500 0001 500 000
Дейност 8. Ремонт на улици “Цар Борис І”, “Тунджа”, Плиска” и “Цар Симеон” – с. Зимница

4,5 км.

2009-2012

Община Стралджа

260 000
60 000

200 000
Дейност 9. Възстановяване на второ платно на ул. “Сан Стефано”- с. Зимница

1,2 км.

2012

Агенция “Пътища”

150 000150 000
Дейност 10. Ремонт на второ платно на ул. „Хемус” – гр. Стралджа

2,0 км.

2010

Община Стралджа

300 000

20 000
280 000
Дейност 11. Ремонт на улици – с. Александрово, с. Поляна

1,8 км.

2013

Община Стралджа

80 00080 000
Дейност 12. Ремонт на улици – с. Маленово, с. Лозенец

2,3 км.

2012

Община Стралджа

100 000100 000
Дейност 13. Ремонт на улици – с. Чарда

0,8 км.

2013

Община Стралджа

80 00080 000
Дейност 14. Ремонт на улици – с. Първенец, с. Каменец, с. Иречеково, с. Тамарино

3,5 км.

2013

Община Стралджа

100 000100 000
Дейност 15. Проучване и проектиране на мост в с. Поляна

Изготвен проект за мост

2013

Община Стралджа

4 000

4 000


Дейност 16. Проект за Изграждане на мост в с.Иречеково

Изготвен проект за мост

2013

Община Стралджа

75 000
75 000Дейност 17. Възстановяване на мост в с. Правдино

Възстановен мост

2011

Община Стралджа

15 000

15 000


Дейност 18. Възстановяване на мостове в с. Войника

Възстановен мост

2012

Община Стралджа

15 000

15 000


Дейност 19. Възстановяване на мост в с. Каменец

Възстановен мост

2013

Община Стралджа

15 000

15 000


Дейност 20. Ремонт мостове на селскостопански пътища

Ремонтирани мостове

2010-2013

Община Стралджа

800 000800 000
Мярка 3. Подобряване състоянието на енергийната инфраструктура


10370000

230 000
8310000

1830 000

Дейност 1. Електрификация на кв. 27 и 28 гр. Стралджа

Два електрифицирани квартала

2007

Община Стралджа

100 000

10 000
90 000
Дейност 2. Ремонт на ел. мрежи ниско напрежение във всички населени места

Извършени ремонти

2007-2013

Енергоснабдяване

300 000


300 000

Дейност 3. Изместване високо напрежение – кв. „Тракия” , гр. Стралджа

Изместена линия ВН

2008

Енергоснабдяване

30 000


30 000

Дейност 4. Подмяна на уличното и парковото осветление с енергоспестяващи осветителни тела в Община Стралджа

Подменени

1 200 бр.

Тела


2010

Община Стралджа

275 000275 000
Дейност 5. Подмяна на уличното осветление с фотоволтаични лампи в Община Стралджа

Подменени

600 бр.


Тела

2013

Община Стралджа

1 600 0001 600 000
Дейност 6. Кабелно захранване ЦГЧ - гр. Стралджа

750 м

2013

Община Стралджа

100 000

10 000
90 000
Дейност 7. Изграждане на подземна колекторна мрежа за електроразпределителна и съобщителна техника в– гр. Стралджа

500 м

2013

Община Стралджа, Енергоснабдяване, БТК

40 00040 000
Дейност 8. Реконструкция на ел. инсталацията на Кметство – с. Зимница

60% подменена инсталация

2009

Община Стралджа

10 000

10 000


Дейност 9. Изграждане на подземна колекторна мрежа за електроразпределителна и съобщителна техника в – с.Зимница- проектна готовност.

200 м

2013

Община Стралджа, Енергоснабдяване, БТК

15 00015 000
Дейност 10. Използване на геотермални води за котелно и басейн в СОУ “П. Яворов”

Икономия на горива

2010-2012

Община Стралджа

200 000200 000
Дейност 11. Битова газификация на обществените сгради – гр. Стралджа

Газоснабдени 50% от общинските сгради

2009-2013

Община Стралджа, частен бизнес

1 500 0001 000 000

500 000

Дейност 12. Изграждане на фотоволтаична централа

Икономия на ел.енергия

2009- 2013

Община Стралджа, частен бизнес

3100 000

100 000
2 500 000

500 000

Дейност 13. Изграждане на ветроенергиен парк

Икономия на ел.енергия

2010- 2013

Община Стралджа, частен бизнес

3 100 000

100 000
2 500 000

500 000

Мярка 4. Подобряване на водоснабдяването и канализацията на населените места


48948000

66000

323000

47979000

580000

Дейност 1. Подмяна външен водопровод с. Маленово

4 км

2012

Община Стралджа

505 000505 000
Дейност 2. Водоснабдяване ул. “Тракия” и ул. “Македония” в кв. 27 и 28 гр. Стралджа

1 км

2013

Община Стралджа

80 00080 000
Дейност 3. Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр. Стралджа

18. км

2010-2013

Община Стралджа

5 500 0005 500 000
Дейност 4. Подмяна на външен водопровод – гр. Стралджа

11 км.

2011-2013

Община Стралджа

1 000 0001 000 000
Дейност 5. Подмяна на външен водопровод – с. Зимница

11,84 км.

2011-2013

Община Стралджа

1 100 0001 100 000
Дейност 6. Ремонт на водопроводната мрежа – с. Първенец

0,8 км.

2012

Община Стралджа

50 00020 000

30 000

Дейност 7. Ремонт на водопроводната мрежа – с. Правдино

0,6 км.

2013

Община Стралджа

40 00020 000

20 000

Дейност 8. Ремонт на водопроводната мрежа – с. Палаузово

0,6 км.

2013

Община Стралджа

40 00020 000

20 000

Дейност 9. Ремонт на водопроводната мрежа - с. Лозенец

0,7 км.45 00045 000
Дейност 10. Ремонт на водопроводната мрежа – с. Александрово

0,4 км.

2012

Община Стралджа

35 00035 000
Дейност 11. Ремонт на водопроводната мрежа – с. Люлин

0,5 км.

2013

Община Стралджа

35 00035 000
Дейност 12. Подмяна на вътрешната водопроводна мрежа - с. Иречеково

4.2 км.

2013

Община Стралджа

4 700 000
4 700 000


Дейност 13. Изграждане на канализация и ПСОВ – гр. Стралджа

70 %

2010-2013

Община Стралджа

25 000 00025 000 000
Дейност 14. Довършване на канализация и ПСОВ – с. Зимница

80 %

2010-2013

Община Стралджа

810 000810 000
Дейност 15. Проучване и проектиране на канализация на с. Войника

Разработен проект

2013

Община Стралджа

18 000

18 000


Дейност 16. Проучване и проектиране на канализация на с. Каменец

Разработен проект

2013

Община Стралджа

16 000

16 000


Дейност 17. Изграждане канализация, ПСОВ и подмяна водопровод на с. Воденичане

Изграден воден цикъл

2010 - 2013

Община Стралджа

5 500 0005 500 000
Дейност 18. Проучване и проектиране на канализация на с. Иречеково

Разработен проект

2012

Община Стралджа

16 000

16 000


Дейност 19.Проучване и проектиране на канализация на с. Чарда

Разработен проект

2013

Община Стралджа

16 000

16 000


Дейност 20. Изграждане на отводнителни канавки в с. Воденичане

1,2 км.

2011

Община Стралджа

64 00054 000

10 000

Дейност 21. Изграждане на отводнителни канавки в с. Чарда

0,5 км.

2012

Община Стралджа

28 000
28 000Дейност 22. Изграждане на дига край с. Маленово

1,1 км

2013

Община Стралджа

70 000
70 000Дейност 23. Изграждане на отводнителни канавки в с. Каменец

1.5 км

2013

Община Стралджа

60 00060 000
Дейност 24. Изграждане на отводнителни канавки в с. Войника

2 км

2013

Община Стралджа

100 000100 000
Дейност 25. Почистване отводнителни канали – с. Тамарино

0,6км

2012

Община Стралджа

15 000
15 000Дейност 26. Отводнителни мероприятия кв. 4 гр. Стралджа

Отводнени 2 бр . улици

2010-2012

Община Стралджа

65 00065 000
Дейност 27. Корекция дере – с. Иречеково

0.2 км.

2011-2013

Община Стралджа

150 000
150 000Дейност 28. Корекция и почистване на дерета – с.Лозенец

Спрени преливания на деретата

2013

Община Стралджа

60 000
60 000Дейност 29. Основни ремонти на язовири и сервитути към тях
2010-2013

Община Стралджа, частен сектор

3 500 0003 000 000

500 000

Дейност 30. Водоснабдяване заслон „Инджови извори”

Водснабден заслон

2011

Община Стралджа, частен сектор

50 00050 000
Дейност 31. Изграждане на помпена станция – с.Атолово

Изградена помпана станция

2013

Община Стралджа

20 00020 000
Дейност 32. Отводнителен канал в западната част на гр. Стралджа

Отводнена западната част на града

2012

Община Стралджа

250 000250 000
Дейност 33. Отвеждане на неизползвани геотермални води

100 % отведени неизползвани води

2012

Община Стралджа

10 00010 0001   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница