Съдържание: пролог по следите на мистерията времестраница12/19
Дата02.05.2017
Размер2.98 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

Ванга - за пророчествата на Слава Севрюкова

Свръхсетива - това е нейното фамилно богат­ство. Първите й предсказания, вече знаем от предните книги, са от най-ранни години. По време на Първата световна война, още дете, разкрива участта на моби­лизираните на фронта съграждани от Нова Загора и никога не греши.

Дарбата с годините съзрява. С лекота разкъсва ограниченията на времето и пространството. В по-късна възраст психотропният и талант напълно разцъфтява. Разкодира съкровени тайни на микро- и макро-космоса. Явяват се нови и нови предсказания -някои от тях за предстоящи световни събития.

Защо сме устроени така? Ако на едното блюдо на везните са прозренията на феномените за бъдеще­то, на другото - скептичните подозрения за сбъдване­то им. Дали защото вникването в предначертанията на съдбата дава особен привкус на настоящето.

Кои са горчивите предизвикателства и благоприят­ни очаквания на третото хилядолетие? С какво ще ни изненада ерата на Водолея?

Към психотроничката е отправен нелек въпрос:

- Твоите предсказания досега са безупречно точни. (Годината е 1990 - б. а.) Защо избягваш да споделяш за тях? Защо неохотно надничаш в неизвестното?

- ...Егото е вътрешният Космос за повечето хора. Никога не съм се чувствала център на света. Такъв може да бъде само онзи, който много, ама мно-о-ого дава от себе си. Но дори и тогава, ако ме питате, трябва да е никой. Коя съм аз - прашинка нищожна в необятната Вселена.

Рядко "искам" информация за предстоящото. Защо ли? Виждам - няма минало и бъдеще, както хората си ги представят. Това го разбирам, защото когато "от­горе" ми се "дава" за предстоящи събития, винаги се уточнява така: "утре по вашему"... Не сме заложници във времето. Нито то- в нас. Него просто го няма.

(За Платон: „Онова, което наричаме време, е подвижно нереално отражение на Вечността - б. а.")

Странен е светът през психотронен поглед. Съкро­вена информация блика от свръхсетивата на Слава. Разшифровайки посланията й, узнаваме - пророчица-та не търси кредит в "банката на времето", защото възприятията й стоят над него. Психическият хроно­метър не винаги съвпада с физическия. • Все пак не отговори на въпроса. Нека повторя: защо избягваш да говориш за бъдещето?

 • Виждам предстоящите войни, но какъв смисъл да споделям - въздиша сибилата. -Ако през 1958 годи­на бях предсказала съединението на Германия - про­дължава замислена, - кой би ми повярвал?

Аз за това не съм "питала" - само ми "дойде". Една майка се тревожеше за сина си. Не помня вече жене­ше ли се или отиваше да работи там. Помоли ме за момчето й да "погледна". Тогаз ме прониза шеметно видение: две държави с две армии. Едната трепти, привлича. Другата към нея отива... Понятно - събират се в една.

Друго не "попитах". Но когато почнаха да издигат Берлинската стена, не издържах: „Как е възможно! Нали една държава ще е?"

Отговор: „За да има какво да се срути." Отвратително нещо е политиката - прави кисела гримаса. - Не я обичам, милинки мои. С нея, пак ще повторя, не ми е приятно да се занимавам. Хитлер, Сталин, Никсън, Горбачов - съдбите на тези беляза­ни свише хора са предопределени. Те просто правят онова, което трябва...

* * *

Годината е 1978. Вилнее Студената война. Све­тът е разделен на два противоборстващи лагера. Яр­остно вкопчени гуша за гуша в затягаща се смъртна хватка. Човечеството тръпне пред угрозата от ядре­на война.

Притиснати от армада тревожни мисли, с болка се интересуваме: задава ли се атомен конфликт? Някога Слава внимателно бе загатнала: „Милиарди люде за кратко време трябва да напуснат Земята."


 • Това следствие на бъдеща война ли ще е?

 • Не бойте се. Никоя страна не ще посмее да упо­треби най-страшното... (Предсказанието е от 16 март същата година - б. а.) Световните управници може да са глупци, но не самоубийци. Освен това, изкушени от охолния живот, защо с ядрено оръжие да унищожават земните благини и подвластното им Човечество? Кой ще ги храни? И още - свише няма да им се разреши да разпалят световен погром.

Прониквайки в плановете на Всемира, ми се каза: „Дори да пожелаят, ще бъдат възпрени". Но не от здравия им разум (с него малцина могат да се похва­лят). Няма да го допусне Висшата светлина. И още - „Червеният звяр ще се срине"- предсказва го преди хилядолетия "Откровението" на Свети Йоана.

- Как, кога ще се извърши този процес?

(Тревожна и магнетично привлекателна тема. Раз­говори, страшно интересни и рисковани в тоталитар­ната епоха.)

- Виждам човек - глава Юпитеров тип. С белег на челото. Чрез него ужасната Съветска страна, дето затри милиони свои чеда в Сибир, ще се срине ведно с несломимата й военна машина. Това ще е за кратък период. Помнете (предвещава шепнешком), без война... Съветският съюз със социалистическия строй ненадейно ще се срутят.* * *

Фантазира ли?..." - Питахме се някога. Проро­чеството, нека повторим, е направено в края на се­демдесетте на миналия век.Прогнозите за "мъж с белег на челото", пратен свише и безпрецедентното безкръвно сриване на най-могъщата световна империя в комунистически надъханите времена звучаха като приказки от 1001 нощ. Като легендите за вълшебния "юнак със звезда на че­лото", изправен срещу тираните на човешкия род и променил към добро, стария, разкапващ се свят.

Звучеше нелепо, абсурдно. Но кои предсказания не изглеждат налудничави, докато се сбъднат?

Относно "фантасмагоричното вещание за беля­зания мъж" (касае се естествено за Михаил Горбачов), свидетели сме как се реализира. И несломимият кому­низъм в Източна Европа рухна като че за една нощ.

Взирайки се в знаците на Небето, помагам на людете да не рухват в преследващите ги ужасни страхове. Да не забиват чела в земята..."- Приглу­шено отронва пророчицата.

Разкодирала недоловимите замисли на Висшия Разум, леля Слава за кой ли път израстна в очите ни. Впечатлени от откровенията, сериозно се замисляме

- не трябва ли да се предостави повече публично доверие на психотрониката в лицето на безспорните й капацитети? Та с нейна помощ неясните брегове на Бъдещето да се разкодират. И светът да се разкрие откъм по-добрата си страна.* * *

През 1989 г. се срути социалистическата система -най-слабата брънка в дотогавашното световно индус­триално общество. Отложи се неговото рухване. Из­останали в икономическо отношение, противниците на света на капитала - бившите социалистически страни

- по неволя го захраниха със "свежа кръв". И парадоксално удължиха съществуването му.

Големият въпрос е: докога, на какво ще се крепи това, нека признаем, все по-бездуховно общество?

С разрастване населението на планетата, соци­алните смутове и сблъсъци в оформящия се нов све­товен ред едва ли ще престанат. № 1 е тероризмът. След временната стабилизация на постиндустриалното информационно общество, т. н. "битка с теро­ристите" откроява растящите му язви. Какво е криза­та в Близкия изток (разглеждана като конфликт меж­ду мюсюлмани и християни), ако не брънка от ескалиращо епохално стълкновение за енергия? Освен това, докато в началото на миналия век границите между християнството и мюсюлманството са междудържав­ни, понастоящем преминават през всеки европейски град. Третата световна война, според Нострадамус, "ще се завърти около Аллах"...

- Как се откроява пред тебе бъдещето на Америка? Какво ще се случи на 10 000 км отвъд океана? В стра­ната, към която от цял свят са устремени бушуващи жадни реки от сиво вещество?

- Висшата Светлина допусна появата на тази държава. Предначертана й е значима роля в създаването на шестата раса. От нея по-късно ще се разпръснат умове-бисери широко по Земното кълбо. За съжаление оттам ще плъзне, ще поеме да воюва и Злото...Краят на двадесети век ще се ознаменува с чу­довищно сатанинско проявление. Тогава ще се раз­вихри огромен тъмен дух в човешки облик. Очите на света с изненада ще се вперят в него.

(Прогнозата е от седемдесетте години на миналото столетие е съхранена от Пушка Златарева - б. а.)

- Съзирам мургав мъж, носител на тъма – мълви пророчицата. - От друга религия е. Последователите му ще взривят две високи сгради на Новия континент. Ще разрушат много други... Ще загинат хиляди.

-Как?


- Виждам... Нещо се блъска в тях. Срива ги из основи. Кървавият акт е допуснат, за да се осъзнае и види за пореден път в обновяващия се свят страшната Сила на Тъмата...

След случилото се, в началото на двадесет и пър­вия ще започне разчистване на разрастващите се "плевели". За да избуи Новото.

(Странно звучащо предсказание от седемдесетте на миналото столетие. Днес - вече понятно. Визира се Осама бен Ладен и кулите-близнаци в Световния търговски център в Ню Йорк - б. а.)

- Веднъж свише получих потресаващо послание: „Това са „последни времена"... - Тихо реди пророчицата. - Последни, защото прекалено много хора обитават тая Земя. Не останаха души Отвъд... Все повече се въплъщават, за да се чистят "плевелите" в тях... Разбирате ли?... Но и на това иде краят. Затуй са назовани "последни".

- Внуши ми се да предам - продължава - „Предстои настъпление на страшни бедствия - епидемии, глад, мор, смрад. Тогава онуй, което не е унищожено от Природата, ще го довършат войните. Ще има чудовищни прояви на човешкия дух към зло, каквото досега не е било."

Но след това ми се каза: „Този ужас е последен. Тъмата не ще се шири нивга вече толкова силно по Земята."

(Навярно се касае за глобален метакатаклизъм, който непоправимо ще разтърси устоите на света, следван от унищожителни войни и масови насилия. След тях, предвещава прорицателката, задълго ще царува спокойствие и мир. За оцелелите - б. а.)


 • Нека сменим темата. Как съзираш държавата Из­раел, четвъртата по мощ сила в света? През 1947 годи­на е възстановена израелската нация. Какво е нейното бъдеще?

 • Виждам, над света непрестанно тлее жар. Гъст дим пропълзява на Изток. Огнени езици все още не се забелязват, но жарта зловещо припуква, аха-аха да припламне. Готви се да се възпламени и разпростре нашироко. Всеки миг ще лумне...

На Земята открай време битуват Тъма и Светли­на. Някога Юда стана "оръдие на злото", предавай­ки Христос. Сега еврейският народ ще се превърне в "оръдие", за да пострадат много християнски страни.

В оня район се таи огромен неуправляем пожар. Ко­гато избухне, много евреи ще идат от "другата стра­на на Мира" (ще загинат - б. а.). Заради онуй, което вършат сега с арабите, ще бъдат овъзмездени. Ще са сразени, бити и прогонени от тях.Събитието ще настъпи след масивен геокатаклизъм.

Тогава ще последват мощни удари от вси страни срещу евреите. В стремежа да оцелеят, бягайки, някои ще се укрият в затънтена пещера. Там, угнетени от по­грома, с изненада ще попаднат на Мойсеевия ковчег със скрижалите. Тогава ще си припомнят забравения Завет.

Разтърсени, ще се покаят. И най-сетне ще повярват - наистина са богоизбран народ. Но не такива, каквито се представят сега, не. Едва тогаз ще поемат истинно и с Бога напред.

- Живеем във времена на все по-бързо рухващи империи. Как виждаш USA и Европа в глобален мащаб? Какво предстои?

- Тежестта на световното развитие понастоящем е в Щатите. В тази могъща страна ще се извършат едни от най-значимите световни научни открития.

Колкото до Европа, тя ще продължава да ста­рее и бавно отстъпва на заден план. Преминала в "трета възраст", ще редее населението й. Страни­те от Стария континент ще се превръщат във все по-привлекателно място за носталгично завръщане към спомените. Те, история на древни цивилизации. Така, както днес някои с умиление посещават съхра­нилата средновековен чар Венеция с живописни кана­ли и романтични гондоли.

Европа носи от векове нетленни богатства от мъдрост. Там трайно ще се съхрани Духовността.


 • Глобалните тенденции в по-далечен план?

 • Щатите, славна страна, за съжаление е носител и на опасни язви - насилие, ламтеж за богатства на всяка цена. Светлината открай време изгрява от Изток. Западът ярко блести по залез слънце... Източ­ните народи са с по-силен уклон към Духовното. На тях, запомнете добре това, принадлежи Бъдещето.

Америка, "цивилизацията на залеза", доколкото виждам, ще даде огромни познания на Човечеството, но земната кора ще претърпи промени...

(Пророчицата не уточнява как и кога ще се извър­ши евентуалната рокада на доминиращите държави. Волно или не, дава откъслечни отправки, по които при внимателно вглеждане, можем да вникнем в тенденци­ите на новите времена - б. а.)

- Самоувереността в собствената недосегаемост на "силните на деня" - завършва послания - ги прави уязвими. Задава се рязък обрат. Значима част от придобивките в духовното развитие на цивилизациите произлизат от бялата раса. Тепърва Изтокът предстои да обогати света с големи умове. Да го промени неузнаваемо.

Водещите открития на Човечеството в ония годи­ни ще идват все оттам. Задават се колосални тран­сформации. Виждам - жълтата раса тепърва ще вземе връх.

(„Историята на света се свежда до факта, че ко­гато нациите са силни, те невинаги са справедливи. Пожелаят ли да станат справедливи, престават да са силни" - признава един от най-знаменитите премиер-министри на Великобритания Уинстън Чърчил.)


 • Какви закономерности ще наложат радикална промяна? Цитирам: „Китайците управляват стра­ната си от 3000 години, без да ползват съветите на Съединените щати. Те не биха желали да бъдат поучавани от страна с едва 200 годишна история" (изказване на Хенри Кисинджър). Кои източни народи, според тебе, ги очаква глобален апогей? Някакъв тип "хонгконгска цивилизация" ли ще завладее света?

 • Не ми се „дават" нации. Колкото до господство­то, задължително е едни народи да контролират други. Инак е опасно - бързо да рушим оредяващите ресурси на планетата с разрастваща се техника и неразумни действия. Тези процеси, пак ще повторя, няма да са безкрайни.

Жълтата раса и източната култура тепърва ще влеят Разум и Духовност в Човечеството. Светът ще поеме към нравствено въздигане. Едва тогаз успешно ще се заработи за надмог­ване тъмните страсти и проявления на човеш­кия дух.

(Прозорлив се оказва генерал дьо Гол: „Няма да е европеец политикът, който ще обедини Европа. Европа ще я обединят китайците." Съвремието свидетелства за плавна икономическа инвазия. Ки­тайски стоки, евтини и практични, заливат световни­те пазари - б. а.)

- В бъдните времена ще ни се "даде" Мъдрост да щадим Майката-природа - продължава пророчицата.

- Ще се премине към неунищожаваща живота техника. Ще се узнае - обитавайки високи сгради, отдалечаваме се от полезното излъчване на Земята, зареждащо с животворна сила.Уникалната психотроничка се умълчава. И още по-умислена, съзерцавайки открояващото се пред пси­хотропния й взор, уверено продължава:

- Виждам, хората след столетие (пророчеството е от седемдесетте години на миналия век - б. а.) ще обитават жилища не по-високи от четири етажа. С равни покриви. В синхрон с естеството на природата и на човеците едни с други. Границите на държавите ще избледнеят.

глобалните си прогнози Слава съзира оцеля­ване и добро бъдеще и за нашата страна. Неведнъж подчертава това.България, както е известно, е под знака на козиро­га. Под негово влияние са Япония и Индия. Значителна ще е тяхната роля в Новия свят. Япония се радва на добро съчетание от извисена източна Духовност и западна технология, но без грубия й материализъм. Постиженията на свръхсетивността открай време имат здрава почва на Изток. Затова с Китай, Русия и Индия, тези народи, според проникновенията на феномена, ще са сред водещите в най-ново време.)

* * *

Мария Тунева, родственица на пророчицата, си спомня:

„Живеехме в Нова Загора. Втората световна вой­на бе в разгара си. Немците, стремително от вси стра­ни надвиснали над Москва и Сталинград, заплашваха да превземат и разрушат великите руски градове, пре­върнати в годините на изпитания в светини.

Баща ми, запален русофил, угнетен до дъното на душата си от погрома, денем и нощем не можеше да намери покой. Вайка се, пъшка и тюхка.

Мама зад гърба му тихичко се подсмива. Едва чуто подмята: • Не бой се - Русия никога няма да бъде надвита.

 • Няма да бъде?! Ти пък отде знаеш?... - Изгледа я учуден тате.

Миг след това се плесна по челото:

- Аха, сетих се! Била си пак при съседката Славка.

Те двете бяха големи приятелки. Често се събира­ха. Майка ми не смееше нищичко да предприеме, без да се допита до нея.

Но тъй като тя сега многозначително, някак гордо и важно мълчеше, тате, изгубил търпение, нервно се разкрещя:

- Казвай! Бързо казвай! Какво е "видяла" Славка?! Сякаш очаквала изблика му, мама се изсмя. После сниши глас.

Заговорнически взе да нарежда:

- Чуй ме добре. Ето това ми предаде.

И заразказва:

Огромен бял кон е поел да покори света. На из­ток и запад, на север и юг все по-безнаказано се раз­простира по одимената пламтяща прашна земна твърд. Пръхти, барабани с копита, развява кафява грива. Тропотът му гневно оглася простора. Самонадеян, уверен в непобедимостта си, наумил е да завладее със сила тоя несигурен свят и въведе нов ред в него.

И засега успява. Засега...

(Иносказателни метафорични картини. Без съмне­ние, отнася се за арийската, считаща се за "бяла и чиста" раса. Кафявата грива издава характерния цвят на нацистите с техните спецкоманди, дошли по оно­ва време на власт - б. а.)Съкровеното желание, на "бялото чудовище", помнете, никога не ще се сбъдне. Срещу коня-завое-вател в гигантска битка се възправя друг, не по-слаб - кърваво ален. Първият засега взима надмощие.

Но колкото устремно да напира, никога не ще по­беди. Обречен е - изтича неговото време. Ще рухне, сразен под мощния напор на червения.

И, обърнал гръб, ще запрепуска презглава в сума­тоха. Ще е преследван и ръфан от него до смърт през планини, гори и реки из безкрайни, оглушали от тропот, поля. Докато заслужено накрая бъде натикан завинаги там, отдето е дошъл. Та светът об­лекчен да въздъхне.

... Тогава ще настане времето на червения кон.

Горд от победата, на свой ред ще се вихри открай до край по безбрежната земя. Неудържим, повярвал в непобедимостта си, той сега ще се шири навред. И много земи и горди народи ще покори.

Този кон ще се счита за най-съвършеното съще­ство на света. Буен, самонадеян, ще изпотъпче дори децата си.

Но и това няма да е задълго. И той ще се прибере в своя край, отдето някога е поел.

(Касае се за комунизма. В неясните на пръв поглед слова „Ще изпотъпче дори децата си" вероятно са за­кодирани червените сибирски трудови лагери - б. а.)...И ето, ще настане време, в земите между Ти­гър и Ефрат да се яви трети кон - сивият. Не по-малки злини и незапомнени пакости очакват Чове­чеството. От арабска порода, той ще е много буен и издръжлив.

Уверен в правотата си, на свой ред ще воюва сре­щу несправедливостите на света. Кървища на не­винни деца и майки в ония нелеки времена ще се леят в името на примамлива кауза. Хиляди нещастници ще погинат.

Но и това няма да е краят. И сивият кон ще се прибере там, отдето е дошъл...

(Пророчицата иносказателно визира мюсюлманския тероризъм, идващ от Близкия изток. На Запад, както е известно, иронично наричат арабите "сивите" - б. а.)

...И тези усилни години като речна вода ще се от­леят. И нови, виждам, предстоят. Защото, както ми се разкрива, колкото по-самоуверени в силата си са огромните коне, толкоз са по-уязвими.

И ето - най-сетне оттам, отдето изгрява Слън­цето, ще се яви поредният, жълтият кон. И той предстои да поеме по белия свят. Но вече не толкова с кървави битки и стълкновения. Напротив, ще доне­се жадувана Надежда, Разум и Мъдрост на хората.

Жълтият кон ще властва поне хиляда години. Едва тогаз умореното Човечество с облекчение ще отдъхне. И заживее в мир. (Прорицателката в характерния си стил загатва за отговорната роля на жълтата раса и народите на Изток в глобален мащаб. Това ще е навярно в не мно­го отдалечена, вече проблясваща на хоризонта епоха.

Засега, както прозорливият читател се досеща, все още сме в "ерата на сивия кон". Пророчеството под­сказва - няма да е много продължителна.

В друго предсказание, на което ще се спрем по-къс­но, деликатната сибила лаконично уточнява колко вре­ме приблизително ще трае тя - б. а.)

Ако древни прорицателски видения визират кон­ниците от библейския Апокалипсис (ездачите там са с подобни цветове), Слава Севрюкова ги тълкува по своему оригинално. Правилно разшифровани, те аб­солютно точно дотук се препокриват със събитията в глобалната политическа реалност, очертавайки и кон­турите на още неоткроеното бъдеще.* * *

Съдбата, за прорицателката, следва свой върхо­вен замисъл. В друг разговор, споделяйки сакрални проникновения, загрижено въздиша:

- Съветският съюз ще се раздроби на отделни държави. Ще остане само Русия. (Предсказаното още не се е сбъднало, но в републиките на ОНД зре­ят центробежни тенденции към сепаратизъм - б. а.) Тогава предстои да избухне остро стълкновение с Китай. Мъчно ми е за руското племе... - Дълбоко със­традателно въздиша милата леля Слава. - Заболя ме, че и мъжът ми бе руснак, но... ще ги газят китайци­те. Сибир ще бъде отнет от Русия. Виждам, там ще се ширнат и засноват работливи като мравки жълти чо­вечета. Но по-добре да сменим темата. Далече е още времето...

(Какво има предвид? Война? Или съзира задава­щия се икономически колапс, разтърсил великата се­верна страна в края на миналия век?Не е изключено Китай, разполагащ с колосален икономически и човешки потенциал, да подпомага Русия, за да се избегнат кризите в съседната нему поразклатена, но военно силна респектираща дър­жава. Така да се преодолее опасността от верижни усложнения по света.

Третото тълкуване на предсказанието е свързано с предстоящото икономическо, в известен смисъл и духовно надмощие на жълтата раса. Пророчица-та е категорична: „Времето за това предстои".

Свидетели сме на факти, които го потвърждават - в Москва се преселват все повече китайци. В Сибир -също. В безбрежните степи на руския Далечен изток са едни от най-богатите нефтени находища на света. Икономическата и стратегическа битка навярно ще е кой да ги владее.

Това поставя нови въпроси. Дали руснаците ценят безценните свои природни залежи? Отнасят ли се дос­татъчно далновидно и отговорно към тях?)Слава съзира: „Русия никога не ще рухне. Напро­тив, през 21 век отново ще възвърне световното си могъщество. Славяните никога не ще изчезнат от лицето на Земята. Отредена им е водеща духовна мисия в предстоящите съдбини на човешкия род."

Нормално е като белогвардейска съпруга прорицателката да е пристрастна към русите.

(Годината на разговора - началото на 1977 - б. а.)

Тълкуванията едва ли трябва да успокояват. В то­талитарната епоха на ядрено свръхвъоръжаване, от­когато са предсказанията, се визират събития с рис­ковани, на границата на ескалацията, последици. Не е изключено в очертаващата се нова икономическа и политическа конюнктура Китай да анексира Сибир след успешна война с Русия.

В друг разговор пророчицата заявява:

- Задават се не толкова кръвопролитни интервенции, колкото борби за надмощие. Но... виждам – между Русия и Китай кръв ще се пролее. Ще има сериозно стълкновение.

Аргументирано и внимателно пояснява:

- Кармата на народите движи света. Малко от тях са лишени от нея - такава е Швейцария. По-незначителна е на Швеция...{Европа винаги се е нуждаела от страни като необ­вързана Швейцария. При непредсказуеми конфликти, гарантирано убежище за абдикирали управници и ка­питалите им-б. а.)

- Колкото до българската национална вековна обремененост - продължава пророчицата, - тя почти е на изчерпване... Но, да продължа с Русия. Русите някога си позволиха чудовищен експеримент с лазерно оръжие срещу Китай. (Касае се за кървавия сблъсък за пограничния остров Халкин хол в седемдесетте години на миналия век - б. а.) За миг там бяха изпепелени земя и хора. Това все някога ще трябва да се плати.

(Тревожното пророчество е от средата на седем­десетте. Публикуването му дава шанс на управниците, ако не е безвъзвратно закърняла прозорливостта им, знаейки, че отбягват да четат психотронни прогнози, да предотвратят някои разтърсващи събития, докато още са в зародиш - б. а.)


Каталог: files2014 -> prosvetni
prosvetni -> Книга е опит за проникване в земните и вселенски проявления на необикновено човешко същество
prosvetni -> Прозрения Свръхфеноменът Слава Севрюкова Христо Нанев владетелка на духовността
prosvetni -> Болестта като път торвалд Детлефсен, д-р Рюдигер Далке
prosvetni -> Болестта като път торвалд Детлефсен, д-р Рюдигер Далке
prosvetni -> Книга е опит за проникване в земните и вселенски проявления на необикновено човешко същество
prosvetni -> Съдържание: пролог по следите на мистерията време
prosvetni -> Книга на всички хора, които търсят светлината. Торвалд Детлефсен предговор


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница