Съдържание: пролог по следите на мистерията времестраница17/19
Дата02.05.2017
Размер2.98 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

* * *

Утопии ли са разкритите видения? - Пред нас са кадри в аванс. На постижения на еволюцията в перс­пектива. Имаме ли основание да й се доверим?

...През 1962 година в страната ни току що се бяха появили първите черно-бели телевизори - спом­ня си адвокат Георги Иванов. - Тогава леля Слава ни бе удивила с думите: „Близо е времето, когато тези апарати ще излъчват цветни картини. По-късно ще станат мънички като кибритени кутийки. Преноси­ми в джоба."

Звучеше невероятно.

Бях само на 12 години.

Но ето - фантастичните времена като че страшно бързо настъпиха. Модерният джобен теле­фон вече е и телевизор, и компютър, и фотоапарат, и камера, и касетофон, и факс...

И това предсказание на чародейката се сбъдна."

Навярно улавя тенденциите на епохата. Разкрива някои от тях в детайли, убедена в предстоящото изви­сяване на неоткроилото се още Човечество.* * *

За повечето от нас бъдещето е неясно. За Слава Севрюкова е реалност - като настоящето и миналото.

Провокирани от способностите на бялата жрица, валят въпроси за задаващите се примамливи, още не-откроени картини:

- Какво ще е Човечеството на следващото хилядолетие?

(Разговор от седемдесетте години на миналия век -б. а.)

- Нови хора ще се явят. Има ги вече - засега малцинство. Добри, свръхчувствителни. С небесни дарби. Такива ще са владетелите на нежната реалност на фините сетива. В тях ще пулсират мощни духовни вълни. Идното поколение ще е по-милостиво от нашето. Първичните елементарни човеци, които понастоящем преобладават, в ония дивни години все повече ще редеят. До бъзвъзвратно изчезване. Това няма да стане като с магическа пръчица, а постепенно.

С промяната предстои такава невероятна позитив­на мутация, че днешният масов човек в ония времена ще е "персона нон грата".

(Пророчицата съзира подобрена по пътя на ес­тествената селекция раса на сапиенса. Категорична е: „Новата генерация ще е направлявана от неукро­тим порив към духовна извисеност." За човека, спо­ред нея, е достъпно онова, към което от душа и сърце се стреми. С едно единствено условие: „Да е добър, искрен, честен. В този живот, в следващ.")


 • Духовност, чудесно! Би ли могла да опишеш по-подробно безспорните засега придобивки на устрем­но напредващата техника? Например, автомобилите? Как се открояват пред теб возилата на бъдещето?

 • След около век (предсказанието е направено на 25.12.1975 г. - б. а.) съвременните леки коли изцяло ще отпаднат. В сравнение с новите, ще изглеждат като динозаври - примитивни, груби, недодялани.

Слава е в дълбоко прогностично ниво. Лицето й спазматично се тресе. Говори спонтанно. Гласът й е насечен, забързан:

- ...Виждам град с прави успоредни улици. Сгради - не по-високи от 4-5 етажа. Като от стъкло. Прозорците им - матови, шуплести, с пори. Това е още по-далечно време... Превозните средства - абсолютно безшумни. Имат нещо като волан и перки. Носят се ниско ниско над земята, почти над сградите.Пророчицата долавя предстоящи полети отвъд отровния петролен дъх:

- Съзирам хората, които ще ги управляват. Ще се хранят повече с плодове, отколкото с тестени изделия. По онова време ще се разбере - месото е канцерогенно. Включително пилешкото. Ще бъде завинаги изоставено. Почитта към Природата ще се изразява и в храната - ще преобладават вегетарианците.

От съвършено различния живот естеството им по­степенно ще се промени. Пред мен са - с по-големи глави и удължено, значително олекотено тяло.

* * *

На връщане от поредна успешна изява на Между­народен конгрес по психотроника в Германия, Слава и нейният сътрудник доцент Иво Лозенски пътуват с червения му "Москвич". Летят по гладкия като стъкло модерен аутобан.

В настроение са. Доцентът мечтателно въздиша:

- Какво ли ни чака след години, когато и ние построим такива пътища, а, лельо Славе?

Сериозно замислена, пророчицата мигновено ре­агира:

- Иво, в тоз миг ми се "дава да видя" - в не много далечно време огромните магистрали, ширнали се пред нас, ще са обрасли в треви и храсталак. Никой няма да пътува по тях. Новите возила ще се реят из въздуха. За идните немного далечни поколения небето ще е без граници. Аутобаните тогаз ще запустеят, предадени завинаги на царството на буренака...Пророчицата ентусиазирано завършва:

- Да знаеш, България е богоизбрана Не защото не разполага с огромни първокачествени магистрали, а затуй, че само след броени десетилетия [Слава протя­га пръстите на двете си ръце) те ще са вече абсолют­но ненужни. Ще се спести труд нахалост и излишни средства.

(Странни видения. Събрани, днес всички магистра­ли биха стигнали до Луната и обратно. Как ли ще из­глежда Земята в неоткроилото се бъдеще, без да е обвързана в пътища?

В Япония вече е конструирано първото поколение летящи автомобили. Идеята е те да бъдат използва­ни при спешни ситуации - при пожари във високи сгра­ди, недостъпни за спасителни акции чрез хеликоптери, за откриване на закъсали високо в планината, а също и при потребност от изключително бърза медицинска помощ-б. а.)* * *

Нестандартният ракурс към предстоящото прово­кира нови, все по-изкушаващи въпроси. • Научното мислене се налага в Европа през XVIII-XIX век. Какви ще са неговите завоевания през ХХI-то столетие, откроени през твоя психотропен взор?

 • Конструкторският изобретателен гений ще е на такова ниво, че както разкрих, ще създаде автомобили-летателни апарати. С едно бутонче ще се управляват. Ще се зареждат с космическа енергия. Няма да замърсяват въздуха - разкъсва завесите пред времето прорицателката. - Тогава ще бъдат покорени небивали научни висоти.

 • Чудесно! А през следващите столетия?

 • След етап на небивал цъфтеж и възход, темпо­вете на развитие на техниката постепенно ще се забавят. Вече споделих - ще стигне до някъде. Няма да има какво ново да открива и внедрява. Тогава ще настъпи оня немислим за нас етап, когато безславно ще се срине. Окончателно отпаднала, ще бъде зах­върлена като ненужна, така както днес, примерно, е с парната машина.

Пред човешкия род ще се разкрият още по-примам­ливи перспективи, но вече от друго естество. Това ще е краят на "машинния интелект".

Виждам - периодът не е далеч. Техниката някога бе създадена, за да разполага Човечеството с повече време за себе си. С ръка на сърце, честно отговорете - така ли е? И каква бе цената за това? Не опустоши ли тя душевността ни?Висшите космически същества не се нуждаят от машинни придобивки така, както за нас отдавна са излишни копието и стрелата, без които животът някога е бил немислим. На човека предстои неу­държимо духовно развитие.

(Абсурдно звучат словата на Слава Севрюкова днес, когато родът на сапиенса е обзет от неусто-има техническа еуфория. Но така ли ще е и след век-два?)

Не се надявайте машинните завоевания да пре­вземат върховете, които човешкият мозък е в със­тояние да даде на цивилизацията - предупреждава в друг разговор психотроничката. - Какво е техника­та, ако не материализирана в машини мисъл? Умът ни, като миниатюрно копие на Всемирния разум, е много, ама мно-о-ого повече от нея.

Намерим ли пътя към себе си, разработим ли скри­тите в нас резерви, ще можем да се озовем навсякъ­де. Започне ли бъдният човек със силата на мисълта да посещава други планети и звезди, летателните чудесии, за които говорих, напълно ще отпаднат. Съвършено излишни ще са тогаз и ракетите. Сво­бодно чрез духа си ще проникваме в Безкрая - сред примамливите лабиринти на макро и микрокосмоса.

Архаични допотопни съоръжения, съвременните космически апарати ще заемат достойно място, но вече като музейни атракции, очертаващи изми­натия път в нашето развитие. Ще изчезнат оглу­шително ревящите машинни чудовища. В онова не особено далечно време съвършените доскоро при­добивки, рожба на човешкия ум, веднъж завинаги ще бъдат запокитени на сметището на историята."

(Пророчеството е от осемдесетте години на мина­лия век-б. а.)

Най-опасното в техниката е, че ни отклонява от онова, от което действително се нуждаем" -предупреждава нобеловият лауреат за литература, австрийският евреин от български произход Елиас Канети. Според него: „Машинният век може да се окаже зловещ сън."- И така - завършва изненадващи проникновения за доскоро мъглявите, но като че започващи да се от­крояват бъднини - с времето компютрите ще стават все по-бързи. Ще обработват все по-огромно количе­ство информация. Но после машинните изненади ще отстъпят пред свръхвъзможностите на съ­будения Дух на сапиенса. По-мощен от всичко, в търсене и реализиране на нови знания. Не забра­вяйте - истинският възход на богоподобния ин­телект не е в създаване на изкуствен.

Тенденциите на съвремието и на бъдещето са част от "Вселенския план", достъпен за малцина посвете­ни. Преди да са се реализирали виденията на пророчицата, нормално е да се запитаме: как ли ще изглеж­да за потомците нашият стар, одрипавял свят, с който понастоящем толкова се гордеем?* * *

Ако постиженията на научно-техническия прогрес са закономерен продукт в развитието на Разума, те отдавна би трябвало да са отпаднали като изминат стадий за високо развитите цивилизации. Не е ли тук отговорът на въпроса: защо вслушващите се в "гласа на Космоса" свръхмощни радиотелескопи не откриват сигнали от разумни същества из Вселената?

Да, учените горещо желаят да получат отклик от други представители на еволюиралия Разум. Убедени - безбрежният Космос не е глух и пуст.

С наивни егоцентрични надежди, снаряжени с мо­дерна супертехника, не уподобяваме ли ентусиазма на полупървобитните ни предци? От дълбока древност те навярно не по-малко от нас горещо са се надявали на среща с Висши представители. С очакване да са подобни на тях-умели ловци, екипирани по последна антична мода - с лъскави бронзови брони, еластични лъкове, точни стрели.

(По въпроса виж книгата „Бъдете в този свят, но не от този свят" - главата за помощта на извън­земните, проявили се като богове в човешки облик, в сходно на съвременниците облекло и снаряжение по време на Троянската война - б. а.)

Прониквайки с духа си в бъдещето, Слава Севрюкова не съзира процъфтяване на мечтаното сега "кибер-поколение". Пред психотронния и взор не се откроява сивотата на онова мизерно съществуване, когато ро-бите-машини ще са безсърдечни слуги, а някои от тях дори надменни господари на човека, предавайки му механично-студеното си бездушие.

Духовното обезгнездяване провокира срив. Проспе­ритетът от вече оказалия се излишен изкуствен инте­лект ще се предаде на естествения. „Той е многократ­но по-силен - констатира Слава. - В него има Дух."

Психотроничката улавя преходността на част от "придобивките на прогреса". Никъде в безлюдните космически трасета не съзира "човека-киборг", както се опитват да ни вдъхновяват нашумели съвременни фантасти и учени-футуролози. Категорична е: „Ма­шината не ще измести човешкото в човека." Готви ни за задаващите се още непознати изпитни на бъ­дещето, за да не повтаряме заблудите на предните поколения.

Роботите, на които възлагаме толкова на­дежди, в ония не много далечни времена оконча­телно ще са изчерпали възможностите си. Ни­кога не ще се превърнат в бленувани машини на мечтите ни.

* * *

Според Слава Севрюкова, бъдещите генерации ще поемат по нов извисен път, предвождани от шестата раса. • На какво ще се надяват далечните потомци? Как­во ги очаква в ония времена? - Обръщаме се към же­ната, пребродила Вселената и Вечността с психо-тронна мисъл.

 • Белите хора все повече ще редеят. Нашата раса много е дала и още много, ама много-о-ого ще даде на Човечеството. В неоткроилите се на хоризонта години на предстоящата суперцивилизация, нейните предста­вители все повече ще се превръщат в малцинство.

(Раждаемостта сред бялата раса е най-ниска в сравнение с останалите - б. а.)

- Жълтите - продължава пророчицата – имат много по-древна култура, дисциплина и открай време афинитет към техниката. Стремежът към духовност у източните народи е силно изразен. Японците понастоящем са водещи в роботиката.Жълтата раса тепърва предстои да вземе връх. И това е за добро. В оная далечна епоха войните отдавна ще са отминали. Необратимо.

(Китай-това ли е "Осмият" предвещан от Ванга: „Ще дойде Осмият и той ще подпише окончателен мир със света". Или тук е закодирана все по-разраст­ващата се плавна инвазия на народите на Изтока? -б. а.)

 • Как ще се развият загатнатите от теб тенденции? Навярно с бързия прираст на онова население? Ще има ли кризисни сривове и стълкновения?

 • Повтарям, за добро е. Задават се времена на Ренесанс от нов, различен тип. Човечеството ще поеме по духовно-интелектуален път. Ще се пробудят у всекиго, независимо от расовите белези, свръхсетивата. Носителите на пси-способности нарастват. Паранормалното тогава ще е присъщо на умствено развития човек.

Ако над психотрониците сега тегне благо­родното проклятие да са като бели врани сред другите, след близо хиляда години ще настъпи поврат. Бяла врана тогаз ще е днешният масов човек.

Пренесла се в още неосъщественото Бъдеще, Сла­ва Севрюкова вниква в нови светове.

Въпросите не спират:


 • Ще възникнат ли сериозни генетични отлики във външния вид на хомо футурус в сравнение с нас до края на новото хилядолетие (3000 г. - б. а.)? Веднъж вече подхвърли някои неща. Разкрий перспективите, ако е възможно, малко по-подробно.

 • Предстои оформяне на разширено космическо съзнание. Предпочитам да преценям хората не толкова по външен вид, колкото по душите им, макар лицето и тялото да отразяват духа. А сега на въпроса: доколкото виждам - задават се откроими промени в човешката физика. Телата на потомците ще бъдат много по-одухотворени, пластични, красиви.

Хиперсензорната жена замълчава. Умисля се. Миг след това внимателно уточнява:

 • От съвременна гледна точка физиката на идните човеци няма да е красива.

 • Как да го разбираме?

 • Представата за естетика с плавния еволюционен ход ще се промени. Хората с нова идентичност ще са с високи чела, по-големи глави и крехка муску­латура. В столетията занапред няма да се хранят обилно като нас. Та ние засега сме като полуживотни. (Усмихва се снизходително.) Пробудената Духов­ност и новият начин на живот ще допринесат за посочените отлики. Ще имат много по-ярко откро­ено умствено изражение.

Навлязла в неосветения още свят на бъдещето, пророчицата продължава да разшифрова идната ге­нерация с все повече жар:

- Ще нарастват людете с кафяви очи и кестеняви меки коси. Синеоките, русите почти напълно ще изчезнат. Човешката кожа ще става по-прозрачна и светла. Дори негрите постепенно ще почнат да изсветляват.Ще се увеличат левичарите. Те превъзхождат в известна степен другите, защото центърът на духа е по-близо до лявата ръка. По тази причина вдъхновението при тях се излива леко, спонтанно.

Новата генерация няма да се интересува от физическия вид така, както ние. Стремежът ще е навътре, към същината. Към повишената чувстви­телност и разцъфтяване неземната красота на Ду­ховното. Бъдещето принадлежи не на глобалния, завоювал ресурсите на Земята сапиенс, а на кос­мическия - понесъл Вселената в душата си.

С променения стандарт за красота, култът пред човешкото тяло за идните поколения ще отстъпи назад. Ще се открои нова тенденция - преклоне­ние пред Духа. Тялото ще е все по-подвластно на висшия АЗ. Ония хора ще са по-малко емоционал­ни, но по-сетивни и умствено деятелни. Много по-смислено ще реализират живота си в тясна симби­оза с природната среда.

Раждаемостта и смъртността с годините ще бъдат балансирани така, че да настъпи хармония между нашия свят и Отвъдния.

Предстоящите промени ще стартират след 2030-2032 година. От там нататък, забелязвам, ще се открояват все повече тези посоки в развитие­то на Човечеството.

(Това би могло да означава - веригите природни бедствия, за чиито начален период подготвя Слава Се-врюкова, ще предизвикат не само трагично рушителни, а и позитивни промени в несбъднатото утре - б. а.)

- След хилядолетие съвременният сапиенс от гледна точка на нашите критерии ще изглежда не­доразвит и...- Прорицателката загадъчно се усмих­ва. - ...нека не се обиждаме, и сякаш малко изроден. Отношението към физическото тяло и модата, ще отстъпят на ново разбиране за Духа и Душата. Енергията на онези същества ще бъде пренасочена за тяхното усъвършенстване.

Бъдещето принадлежи на шестото сетиво. То ще заеме полагащото му се място, завладя­вайки напълно живота. Това ще е извисена нова човешка раса с отворено "трето око". Хората ще ползват на 100% мозъчни способности.

(Кулминацията на всички бленувани и несънувани мечти. Тогава, може би, ние, амбициозните представи­тели на XXI век в далечните съвършени времена ще се окажем твърде елементарни с огромния, но от хилядо­летия неоползотворен ментален потенциал? - б. а.) • Как ще се отразят предстоящите генетични проме­ни на здравето на идните поколения?

 • Позитивно. Болестите ще намаляват. Те вина­ги са издавали страданието на духа и неправилния живот. Онези същества ще са умствено, физически и морално по-съвършени. Лекарствата ведно с придо­бивките на техниката ще бъдат изхвърлени. Тогава Човечеството ще осъзнае - прехваленият дваде­сети век (разговорът е от седемдесетте години на миналото столетие - б. а.) е тъмна средновековна ера на тровеща здравето фармацевтика.

(Източната медицина вероятно все повече ще се популяризира с предстоящото ново Второ велико раз-селение на народите. Базира се на безвредни лечебни средства в сравнение със западната, служеща си със синтетични произведения на химико-фармацевтична-та индустрия. Това обяснява кардиналната промяна в лечението. Животът на идната генерация навярно ще е много по-природосъобразен, одухотворен, недопус­кащ болести - б. а.)

 • Хората с нова идентичност, откроени през твоя психотронен взор, значително ще се променят. А зло­то на тази Земя? Ще изчезне ли някога? Ще има ли билка срещу проклетията в човека? Какво съзираш далеко напред?

 • Фантастичен възход! Съвършенство на духа в неговото владеене - рони слова Слава, взряна в из­кусителните простори на Бъдещето. - Людете ще стават все по-фини, деликатни, милостиви и добро­намерени.

(Логично е това да е свързано с цикъл свръхчовеш-ки изпитания. Кои постижения не се изстрадват? Колко ли мъки очакват човешкия род преди духовната тран­сформация... - б. а.)

- Само със силата на мисълта в ония далечни времена ще можете да се храните - продължава пророчицата. - Ще пътувате с нейна помощ навсякъде. Разширявайки неимоверно обхвата й, ще изживеете, пак благодарение на нея, всичко, което пожелаете. Безгранично ще се разшири психотропното ви зрително поле. За да оживее Необятът и проговори вечното безмълвие на безбрежните простори.Но това ще е едва след като Човечеството изра­боти всички духовни добродетели. Ония люде няма да са първични и с разраснато Его като нас. По начи­на ни на живот, пак ще повторя, все още сме твърде близо до животните (почти във всяко блюдо - месо). Някъде дори ги надминаваме - сексът е едва ли не развлекателен спорт.

- Виждам епохи далеко напред - Слава извършва пореден хиперпространствен скок. - Страстите ще залинеят. Мъжът и жената в непонятните за нас години тогава ще се събират заедно единствено при желание да създадат поколение. Духовността, както е известно, няма пол. В още по-късен етап ще закърнее до пълно изчезване сексуалният нагон. Тогава окончателно ще отпадне потребността от раждане и прераждане.

(„Щастието, според Аристотел, принадлежи на самодостатъчните хора." Какво по-логично от това - да се затрием сами завинаги от лицето на Земята, лишени от хилядолетната тръпка на освежителните полови тайфуни. Как ли ще изстудее далечният, запра­тен в бездните на ледените бъднини "съвършен свят", излекуван от желания?

Съвременниците са подложени на умели манипу­лации с помощта на Iва и II-ра чакра отговарящи за първичните реакции и половия инстинкт. Колко ли по-трудно ще е на властелините на 30-ти век да го уп­равляват чрез много по-фините духовни VI-та VII-ма чакри - б. а.)Пъпната връв между майката и плода постепен­но ще почне да се скъсява, докато накрая напълно изчезне. Те няма да са свързани така, както сега.

(Все още неизяснено предсказание. Дали визира клонирането като наложила се перспективна форма на размножаване? - б. а.)

- Знайте - обръща се вдъхновено пророчицата към жадно поглъщащите я с поглед слушатели, - Бъ­дещето принадлежи на психотрониката. Идният свят - на Новото човечество. То ще възвърне из­губеното равновесие със Земята и Вселената.

Ще се развият в най-висша степен умствените заложби. Създадат ли едно изглеждащо днес фан­тастично общество, онези хора ще творят чудеса. Но преди това ще са овладели Природата. В смисъл - вникнали в божествената й хармония, напълно ще подчинят живота си на законите й.

Едва тогаз окончателно ще отпаднат битовите проблеми. Далечните ни наследници няма да са под­властни като нас на тях.

* * *

Така Слава Севрюкова съзира нереализираното още утре.

Фантастични видения! Ако бъде упрекната в утопизъм за тези прогнози, нека бъде утопистка. Предсказа­нията й укрепват изконния стремеж на Човечеството за развитие в духовен план.

Бъдещето, което ни описва, сякаш вече се подгот­вя. Запознати с тенденциите на новото, което иде, не е изключено да заживеем в не много далечно време по неговите изисквания.

Лишите ли се от мечти, движещи небето и све­та, ще изгубите земна опора" - вдъхва кураж Слава Севрюкова.

Оптимистични прогнози, макар част от тях да зву­чат нереално. (Някои едва ли биха й простили пред­сказанието за задаваща се стерилна епоха, лишена от чара на плътските изкушения.)

Къде ще стигне Човечеството след столетие- две при все по-ускорените темпове на развитие и разши­рен умствен капацитет? В едно сме убедени - стре­межът към съвършенство е естествено състояние на сапиенса. Колкото до границите на нашите възмож­ности, нима те са нещо друго, освен облечено в плът творение на АЗ-а.


Каталог: files2014 -> prosvetni
prosvetni -> Книга е опит за проникване в земните и вселенски проявления на необикновено човешко същество
prosvetni -> Прозрения Свръхфеноменът Слава Севрюкова Христо Нанев владетелка на духовността
prosvetni -> Болестта като път торвалд Детлефсен, д-р Рюдигер Далке
prosvetni -> Болестта като път торвалд Детлефсен, д-р Рюдигер Далке
prosvetni -> Книга е опит за проникване в земните и вселенски проявления на необикновено човешко същество
prosvetni -> Съдържание: пролог по следите на мистерията време
prosvetni -> Книга на всички хора, които търсят светлината. Торвалд Детлефсен предговор


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница