Съдържание: В. Труд 1 В. Новинар 5 В. Българска армия 8страница1/7
Дата18.01.2017
Размер1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
26 май 2008 г.

ТЕМА: СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Съдържание:


В. Труд 1

В. Новинар 5

В. Българска армия 8

В. Телеграф 14

В. Стандарт 17

В. Стандарт 17

В. Сега 19

В. Монитор 21

В. Монитор 23

В. Дума 26

В. Дневник 27

В. Дневник 35

В. 24 часа 35

В. 24 часа 45

В. 24 часа 46

В. 24 часа 46

В. 24 часа 46

В. Пари 53

В. Пари 54
25.05.2008 г., с. 9
КОМЕНТАРИ

Аман от далавери без финал
Скандални далавери за милиони разкри провер­ка на новия военен ми­нистър Николай Цонев още в първите му дни на поста.

Дотук - браво. Но - да видим продължението. Опасението, както би ка­зал песимистът, е да не останем с голите конста­тации.

И за слепия е видно -щом неведнъж, а цели 17 пъти военни имоти са продавани и заменяни на безценица, далеч под да­нъчната оценка, не е от недоглеждане. Чиста да­лавера си е. С конкретни участници. Щом търгове са отлагани, дорде натаманят „сигурния" побе­дител, не е случайност. Нагласяване си е, и то в полза на конкретни фир­ми. Щом хем ведомстве­ни жилища има, хем хи­ляди военни остават без дом, е повече от безобра­зие. Виновният трябва да отговаря. И т.н., и т.н.

Какво ще се случи след шокиращите разкрития зависи и от новия минис­тър. Никой не чака той да свърши работата на ревизори, полицаи, про­курори и съдии. Но може да не ги остави на мира, додето си свършат рабо­тата. Инак - стрелба с ха­лосни патрони.
26.05.2008 г., с. 1
44 м лв. на лен за имоти
Христо НИКОЛОВ

За първите три месеца на 2008 г. са инвестирани 2,2 млрд. лв. в български имоти. От тях 30%, или 666 млн. лв. са привлечени от чужденци. Това показ­ва официалната статистика на служ­бите по вписвания и на БНБ.

Всеки работен ден се влагат средно по 44 млн. лв. в жилища, земя, бизнес площи и др. За разлика от имотната криза в САЩ, Великобритания и др. страни по света пазарът в България остава атрактивен и привлича все по-големи суми.


26.05.2008 г., с. 1
Позиция
Пламен ЕНЧЕВ
Сделки и далаверки
2,2 млрд. лева са похарчени на пазара на имоти у нас само за три месеца! Рекорд, който показва колко сме далече засега от световната криза с ипотеч­ните кредити. Това са реални сделки, регистрирани в службите по вписванията. Дали парите са наистина тези, I е друг въпрос. Защото едно се изповяд­ва пред нотариуса, а съвсем друго влиза в джоба на продавача. Нека преглътнем тази „дребна" хитрина. С нея или без нея пазарът следва логика­та на частния интерес.

Но как да преглътнем онези другите сделки с основен играч държавата. Далавери с продажби и замени на военни имоти са ощетили хазната с милиони. Занижават се данъчни оценки и имуще­ство се подарява на многократно по-ниска цена от пазарната. Всъщност защо ли се учудваме? Така бе и с евтините апартаменти срещу ком-пенсаторки, така става днес и със замените на гори. Няма що - този „пазар" също процъфтява под сянката на политическия чадър.
26.05.2008 г., с. 4
Частници имали претенции към територии на четири университета
Дават реституцията в Студентския град на съд
Емилия КАРААБОВА

Мащабна ревизия на ре­ституираните имоти в сто­личния Студентски град ще поиска днес главният архи­тект на София Петър Диков. В писмо до административ­ния съд той настоява да бъде извършена проверка на зе­мите, върнати след 1994 г.

„На практика всяка педя земя в Студентския град или е реституирана, или в момен­та текат преписки по връщането й", обяс­ни вчера пред „Труд" кметът на района Ди­митър Дил­чев. Дори районното кметство се намирало на улица, която се пада в частна нива, а като цяло общинската собстве­ност в района пък се изчерп­вала с 12 дка земя.

Най-тежко е положението с реституционните мераци на наследници към приле­жащите територии на чети­рите университета в Сту­дентския град - Техниче­ския, Минно-геоложкия, Химикотехнологическия и Ле­сотехническия, обясни Дил­чев. Претенции има и към зе­ми на VHCC и Националната спортната академия (НСА). „Това, което виждате като стадион на НСА, според пла­на, приет през 2003 г. всъщност е частна собственост", каза Дилчев. По думите му дори премиерът Сергей Станишев, който преди 2 седми­ци засадил дръвче в олиймпийската гора в НСА, на практика „копал в чужда гра­дина". Едно от решенията според районния кмет е дър­жавата да изкупи от собстве­ниците въпросните приле­жащи територии към вузове­те, тъй като общината няма пари да го направи. В момента главният архитект Петър Диков пишел нов план, за да се справи с кош­марното презастрояване на младежкото градче. С него поне отчасти щял да се регу­лира процесът на строител­ство. „Не можем да го спрем напълно, но поне отчасти ще го ограничим", каза Дилчев. Така например, вместо на два декара да се издигне осеметажен блок, ще се по­строи четириетажен върху един декар, даде пример районният кмет.
26.05.2008 г., с. 10
Хаинбоаз" затворен до 16 ноември
Проходът„Хаинбоаз" ще бъде затворен за движение от 12 ч днес до 16 ноември заради ремонт. Автомоби­лите, пътуващи в посока се-вер-юг, ще бъдат отклоня­вани след Велико Търново през Дебелец - Габрово -Шипка - Дунавци - Казан­лък - Стара Загора - Радне­во. По направление юг-север трафикът ще се прена­сочва през Раднево - Нова Загора - Казанлък - Дунав­ци - Шипка - Габрово и Ве­лико Търново.

Ремонтните работи по северния склон на прохода започнаха през пролетта на м. г. от консорциума „Биндер"-Сливен и „Пътни строежи Велико Търново".

Реконструкцията на пътя през Прохода на Републи­ката започна м. г. и се из­вършва от сливенската фирма„Биндер" и от„Пътни строежи Велико Търново". За 23 км шосе са отпуснати 23 млн.евро от Европейска­та инвестиционна банка.

Ще се извършват взрив­ни дейности и ще бъдат на­правени насипи, 3 моста, асфалтиране и канавки .
26.05.2008 г., с. 10-11
Жилищата ще скочат още поне 15 % до края на 2008 г.
Николай СТОЯНОВ
Петър Христов е упра­вляващ партньор в „Бъл­гария Инвестмънт Груп" ООД. Компания­та е инвести­тор с 50 млн. евро в комплек­са „Велико Търновохилс". Това е нов квартал на старопрестолния град, разчетен за 4 000 жители. За 4 години ще бъ­дат изградени 11 жилищни блока с 800 апартамента и 40 еднофамилни къщи.
- Г-н Христов, докъде стигна проектът „Велико Търново хилс"?

- Има резервации за повече от половината апарта­менти в първия етап - около 110 апартамента. Започва подготовка за втория етап -изграждане на къщите и на още два блока. До септем­ври ще започне строителството и на търговски цен­тър и детска градина.

Концепцията ни е да предложим на клиентите нов тип начин на живот. Да разполагат с всичко нео­бходимо на една ръка разстояние и да имат до­статъчно свободно време.

- А защо избрах­те Велико Търно­во?

- Велико Търново беше един от градо­вете, който анализи­рахме. Той има по­тенциал от гледна точка на хората, които жи­веят в него. Над 20 % от активно живеещите 11 града са на възраст между 20 и 32 години. От друга страна, администрацията на Цен­трална и Северна България също се намира във Велико Търново. Градът е една от най-посещаваните тури­стически дестинации.

- Дали една от причини­те не са англичаните, кои­то масово се заселват в Търновско?

- Нашите инвестиционни намерения никога не са би­ли обвързани с външния па­зар. Проектът е насочен към българските потреби­тели. Маркетингово целим 75 на сто от нашите клиенти да имат основно жилище тук и едва 25 % - за инвести­ция и като втори дом. По-скоро би било нормално част от българите, които се намират в чужбина, да си закупят жилища. Много ре­зервации сме получили и от хора от София, Варна, Ру­се, Пловдив.

- На какви цени прода­вате?

-Около 700-750 евро на кв. метър. Услугата, която предлагаме, е в напълно завършен вид, тоест не по български държавен стан­дарт, а със завършени всички цикли - подови на­стилки, баня, тоалетна.

- Покрай финансовата криза забелязвате ли от­лив в пазара за имоти?

- Няма как глобалната криза да не повлияе на па­зара, защото глобалната криза е всъщност липса на доверие между финансови­те институции, тоест между потребител и инвеститор в сферата на финансите.

Говорим за един финан­сов ресурс, който в крайна сметка ние употребяваме дали като инвеститори, дали като потребители - не е голяма разликата. Напри­мер на английския пазар сега е много трудно да се получат потребителски и ипотечни кредити. Това би повлияло на пазара в Бъл­гария основно към сегмен­та, в който е ваканционният имот. Няма да повлияе на градския тип имот. Напро­тив, към градския тип имоти интересът се увеличи от чужди клиенти, но те всъщ­ност вече не са този тип клиенти, които бяха. Те са високоплатежни, които търсят качество и добър продукт. Вече не са само от английския и ирландския пазар, има клиенти, които са от Централна Европа, от руския пазар изключител­но голям интерес има към България. И включително

клиенти, които идват от Из­точна Европа - Румъния, Чехия, Унгария, Полша.

- Не стигнаха ли цените на имотите пределния си връх в столицата?

-Цените на недвижимите имоти ще продължат да ра­стат, до края на 2008 г. се очаква увеличение от око­ло 15% . Те все още са да­леч от средноевропейски­те. В целия свят ръстът на цените на имотите е обвър­зан с инфлацията. Той оби­кновено е два пъти размера на инфлацията. Затова на­пример в Централна и За­падна Европа цените на имотите растат средно с 5-8 %, тъй като всъщност те имат 2-3% инфлация. В България това няма как да бъде различно.

- Каква е прогнозата за

развитието на пазара на недвижими имоти?

- Положителна. Защото, ако не се направи генерал­но планиране на развитие­то на жилищния пазар в България, ще настъпи жи­лищна криза. Два милиона българи живеят в панелни блокове, които трябва да се санират.Поглеждайки све­товната история назад за последните 100 години - в света е имало три кризи в областта на жилищата. И трите кризи, въпреки че са били катастрофални за част от инвеститорите, са преодолени за кратко вре­ме. Имотите са възстанови­ли цените. Всъщност са би­ли нормално убежище като част от портфолиото на па­ричните средства на хора­та. <


Портретна снимка на две колони - Петър Христов


26.05.2008 г., с. 11
БНБ отчита лек спад на чуждите инвестиции в недвижимости
Имоти за 2,2 млрд. лв. купени за три месеца
Нови 2,2 млрд. лева са ин­вестирани в имоти през пър­вите три месеца на 2008 г. София е привлякла полови­ната от тази сума -1,17 млрд. лв. Това сочат данните от всичките 113 служби по вписвания в страната.

Оборотът на българския пазар е изненадващо висок предвид кризата на финан­совите пазари и поскъпва­нето на кредитите в свето­вен мащаб. За сравнение през първото тримесечие на

2006 г. бяха купени имоти за близо 800 млн. лв. (б. р. – за 2007 г. няма данни).

Вложенията в жилища, земя и бизнес площи нара­стват, но броят на сделките остава почти без промяна. Обяснението за този пара­докс е във все по-високите цени на недвижимата соб­ственост. За първото триме­сечие са вписани общо 56 483 покупко-продажби спрямо 56 348 за същия пе­риод на 2007 г.

Столицата е изключение от общата тенденция. Сдел­ките в София за тримесечие­то отбелязват ръст от 15% до 8035. Положителна е стати­стиката във Варна и Пловдив. В много от бившите окръжни градове сделките леко намаляват, което е признак за спад в търсенето на имоти.

Пада броят на покупките и в предпочитани доскоро райони от чужденци като Велико Търново, Елена, Трявна, Дряново, Елхово и др. Брокери обясняват това със свръхвисоките цени, искани от продавачи по тези места, както и с оттеглянето на много чужденци заради финансовата криза.

Чуждестранните инвести­ции в имоти леко намаляват

според данните на БНБ. През първото тримесечие те са били 340,7 млн. евро спрямо 352 млн. евро за пе­риода януари - март на м. г.

В същото време продъл­жава бумът на сделките в Северна България, където има развит пазар на земе­делска земя. Активността нараства в Лом, Козлодуй, Монтана, Добрич и др.

Така е на път да се сбъд­нат прогнозите на експерти, че през т. г. броят на сделки­те няма да превиши рекорд­ната 2007 г, но обемът им ще нараства.
26.05.2008 г., с. 7
Депутатът Иван Иванов:
Гагаузов има вина за строителните далавери Върху хората от правителствата на НДСВ и БСП лежи отговорността за тежките катастрофи по АМ “Тракия”, твърди транспортният експерт
Иван Иванов е роден на 24 юли 1945 година в Пловдив. Завършил е Техническия университет в София, бил е асистент във факултета по автоматика, доцент - доктор е на техническите науки. Член е на Академичния съвет на Техническия университет. Бил е депутат в 37-ото и 39-ото НС от СДС, през 2004 г. става един от съучредителите на Демократи за силна България. От 2005 година е народен представител в 40-ото НС от ДСБ. Член е на комисията по транспорт и съобщения и на комисията по енергетика. Заместник-председател на Делегацията на българския парламент в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Иван Иванов чете лекции във Франкофонския отдел по електроинженерство към Техническия университет. Автор е на повече от 60 научни статии, 4 учебника и учебни пособия на български и френски език.
Интервю на Аделина Делийска
- Доволен ли сте сте, че концесията за дострояването на магистрала “Тракия” беше прекратена, г-н Иванов? Вие бяхте един от най-ревностните критици на тази сделка?
- Естествено, че съм доволен. Още от декември 2004 година, когато беше взето решението за тази концесия, аз повтарям, че тези параметри нанасят тежка вреда на българските граждани, и то за няколко десетилетия. Нереално високи средства се предвжидаха, а все пак ставаше въпрос за магистрала, която по трасето София-Бургас е на 70% построена. За един участък, който е равнинен и не по-дълъг от 116 километра, се искаше нереално висока цена. В договора бяха заложени параметри, които обвързваха българската страна с много големи плащания към концесионера. Това беше на практика недопустима държавна помощ. Впоследствие тези мои аргументи се оказа, че са и в становището на специализирания орган на Европейската комисия - Евростат.
- Назовете конкретните виновници, “родили” безумието концесия за АМ “Тракия”?
- Няма никакво съмнение, че реализатор на този проект е бившият министър на регионалното развитие и благоустрояването Валентин Церовски. Той водеше преговорите, той внесе предложението в МС, той го защитаваше ревностно. Безспорно зад него твърдо стоеше тогавашният министър-председател Симеон Сакскобургготски. Не беше даден ясен отговор кои са акционерите в избраните за концесията чужди фирми. Във фирмата “Сомак”, в която 94% от акциите се държат от големия испански строителен концерн “Сасирвалерхермозо”, има акции от офшорна фирма от Лихтенщайн. Нека българските граждани да разберат какви са хората, които съставят фирмите, избрани за концесионера. Те не бяха огласени, а така можеше да стане ясна обвързаността на управляващите ни с тези фирми. В онзи момент щеше да проличи конфликтът на интереси чрез лица в пряко роднинство с царя, които получиха концесията.
- Държавата загуби време и пари, а сега виновниците за сделката отричат да носят отговорност, даже Церовски?
- Неговото изявление наистина е нагло, защото той прикрива истината. И заяви, че над 6 милиарда и половина евро щели да постъпят в държавната хазна. Пред мен е анексът, който беше подписан от следващия министър – Асен Гагаузов, и веднага мога да ви покажа, че постъпленията, които трябва да постъпят от концесионната такса, са в размер на 6 милиарда и 70 милиона евро. Но в същото време е записано, че заместващите плащания, които българската държава трябва да даде на концесионера, са повече – 6 милиарда и 200 милиона евро. Т.е. държавата трябваше да даде 200 милиона евро повече. А това на практика обезсмисля събирането на концесионна такса. Да не говорим, че трябваше да платим и над 12 милиарда евро на концесионерите за преминаващите камиони с тегло над 3 тона. И това е записано в този официален документ, който изисках. И като капак на всичко страната ни трябваше да плаща на концесионерите и суми за недостигнат трафик.
- Защо така настойчиво управляващите отказват този договор да се разсекрети?
- Аз в пленарната зала съм изисквал да се огласи договорът и анексът към него. Защо Церовски не разсекрети този документ, за да убеди хората в ползата от него. Имаше одит, извършен от независими английски експерти. Този одит беше предоставен на секретната секция в Народното събрание. В 110 страници бяха написани остро критични забележки към договора. Хубаво беше Церовски да прочете поне мнението на един независим одитор за договора, с който той се хвали. И не българските политици са виновни, за неговото стопиране. А независимият европейски орган Евростат забрани това безумие да се реализира. Истинските причини договорът да не се реализира са три. На първо място фирмите, които бяха включени в консорциума са с много слаб опит в строителството на магистрали. Двете български фирми никога не са участвали в строителството на магистрали. Едната - “Магистрали”, е участвала само в поддържането на магистралите, а не в строителството им. Португалските фирми пък нямат и 100 км изградени магистрали. Оттук банките имат силни резерви да дават пари на такива фирми. Няма съмнение в категоричното мнение на ЕК, която ясно обяви, че един договор не може да се поверява някому без проведен търг или конкурс. Това становище беше изразено от вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка г-н Волфганг Рот. Той през 2005 г. заяви, че тогавашният финансов министър Милен Велчев вероятно си въобразява, че България има най-добрата инфраструктура, щом не желае и няма нужда от европейските пари. Можете да си представите какво ни казва с това Европейската инвестиционна банка, която предоставя най-нисколихвения заем. Това беше в ущърб на българите. Третата причина за прекратяването на договора е световната финансова криза. Тази сделка щеше да тежи 30 години на врата на българите, тъй като е знайно, че всички подобни заеми се плащат на практика от редовите данъкоплатци в държавата.
- Оттук нататък какви са вашите прогнози за строителството на магистралата и ще има ли санкции за виновниците за щетите досега?

- България е в тежък и много критичен период. Разрушено е доверието на европейските институции в управлението на страната ни. Особено по повод на инфраструктурните проекти. Затова правителството трябва да разпише коректни документи за международен търг. Трите лоста за дострояването на магистралата трябва едновременно да бъдат изпълнявани. Няма да започне строителството и до есента. Но все пак мисля, че в рамките на 2-3 години магистралата може да бъде завършена. Средствата ще бъдат дадени от бюджета. Държавата се размина с най-изгодната оферта за дострояването, т.е. със средства от общността. Затова за мен това е престъпен проект, а управниците ни са безотговорни, защото пропиляха възможноста до края на 2005 г. да достроят аутобана. Персонално върху хората от правителствата на НДСВ и БСП лежи и вината за тежките катастрофи по този път. Такива пътни инциденти за съжаление ще продължат да стават, докато не се дострои отсечката до Бургас. За читателите на “Новинар” искам също така да споделя, че при срещата с еврокомисаря по транспорта г-н Баро той каза, че смъртните случаи у нас са с 50 процента повече от тези в ЕС. Аз продължавам да се чудя на глупостта на Церовски да твърди, че ей така са си го харесали двете български и трите португалски фирми и са му предложили концесия и готова оферта за нея – без търг, без състезание. От това загубиха наистина много пари и много време българите. Това ли е европейското поведение?!


- Защо въпреки скандалите с фонд “Републиканска пътна инфраструктура” и концесията министър Асен Гагаузов оцеля при кадровите и структурните промени в правителството?
- Този въпрос си задават и хората от ЕК. Те се чудят защо ресорният министър излиза уж чист от тази скандали за корупция, незаконни действия и далавери. Аз имам архив на всички изявления на Гагаузов, който плътно защити шефа на фонда Веселин Георгиев, който не е трябвало да допуска до търг фирма “Биндер”, управлявана от брат му Емил Георгиев. Той пък не е представил декларация, че няма роднини във фонда. Това е газене на закона. Гагаузов се държи недопустимо нагло, като защити далаверите на братята Георгиеви. От години двамата братя ползват предимствата и благословията на правителството за лично облагодетелстване. А проверката на Сметната палата във фонда сочи, че министър Асен Гагаузов е виновен за скандалите в строителството и трябва да носи отговорност и санкции.


26.05.2008 г., с. 1
Стратегия за социална политика ще приема Съветът по отбрана
През тази седмица Съветът по отбрана ще обсъжда Стратегия за социална политика. Това каза министърът на отбраната Николай Цонев на първата си пресконференция, на която формулира своите приоритети. Акцентът ще падне най-вече върху осигуряването на жилища за кадровите военнослужещи, които да ги ползват, без да плащат наем. Предвижда се след 15-ата си година в армията офицерите, сержантите и войниците да имат право да купят жилището на цена, на която то е придобито от Министерството на отбраната.
Министърът говори за предстоящите структурни промени и за резултатите от проверките на разпореждането с войскови имоти. Оказва се, че има доста фрапиращи случаи на ощетяване на Министерството на отбраната и държавата.
Спирдон Спирдонов


26.05.2008 г., с. 8-9
Евтини жилища ще купуват военнослужещите след 15 години в армията
През тази седмица Съветът по отбрана ще обсъжда стратегията за социална политика, стана ясно на първата пресконференция на министър Николай Цонев

Издигането на социалния статус на кадровите военнослужещи бе определено като много важен приоритет за ръководството на Министерството на отбраната. Това ще стане със съответните мерки, които ще бъдат предвидени в Стратегия за социалната политика. Документът ще бъде разгледан от първия Съвет по отбрана, който ще се проведе в края на тази седмица. В него, каза министърът на отбраната Николай Цонев, ще бъдат засегнати въпроси, които ще спомогнат да се повиши авторитетът на военната професия, на войниците, сержантите и офицерите от Българската армия. Първата пресконференция на министъра на отбраната се проведе в петък. В нея участваха заместник-министрите Спас Панчев, Радослав Бозаджиев и Иван Г. Иванов. Срещата с журналистите се водеше от Цветомира Жекова, новият медиен съветник на министъра на отбраната. В залата бяха още началникът на политическия кабинет генерал-майор от резерва Орлин Иванов, съветници и директори на дирекции.

Преди да се срещне с представителите на медиите, министърът на отбраната бе в Казанлък, където чу въпросите на военнослужещите. Снимка Александър Червенков

Според министъра на отбраната животът на военнослужещите трябва да бъде така осигурен, че те да нямат проблеми от битов характер и да мислят през деня единствено за службата си. Става дума, уточни той, да бъдат решени такива проблеми, като квартира, работа на съпругата, детска градина, училище за децата, дори и общежитие за техните деца студенти в София или в друг град. Аз, заяви министърът, ще се постаря да направя това или поне да поставя основите му. Той се ангажира на 1 октомври да открие детска градина в Карлово, където има 90 деца на военнослужещи. Разпоредил се е да започне процедура и до Нова година да има детска градина и в Казанлък, където децата са 110. Друг мотив кадровите войници да останат в армията ще бъде увеличението на заплатите им след първия тригодишен договор, посочи министър Цонев.

Акцентът в социалните придобивки на военнослужещите са жилищата. Намеренията са на първия етап да се разреши на кадровите войници да ползват предоставеното им жилище безплатно. На следващ етап това ще стане за сержантите и офицерите. Работна група в Министерството на отбраната трябва да направи точен анализ и да каже как да се извърши промяната в жилищната политика. Целта е да се създаде оборотен или служебен фонд, в който военнослужещите да живеят, като след 15-ата година от службата си да имат право да придобият жилище на цена, на която Министерството на отбраната е придобило това жилище. В това отношение министърът даде такъв пример. Ако приемем, че сега себестойността на едно жилище в София е 300 евро на квадратен метър и се прибави печалбата на фирмата, цената ще бъде около 500 евро, което е почти два пъти по-малко от пазарната.

На първата си пресконференция в петък министърът на отбраната Николай Цонев запозна журналистите със своите приоритети. Снимка Александър ЧервенковВъв връзка с реализирането на тази идея в момента работна група преценява колко военнослужещи имат 15 години служба и как ще се променя този разчет в следващите години. Това ще бъде необходимо, за да се знае колко жилища ще бъдат купени и какъв фонд трябва да се създава. На въпрос на в. "Българска армия" министърът отговори, че е пред финализиране издаването на подробен устройствен план във Варна и в столичния квартал "Обеля" по строителството на жилища за военнослужещи. До края на месеца във Варна ще бъде обявено отстъпването на право на строеж за около 130 хиляди кв. м жилищна площ. Очаква се информация за София, където са 160 хиляди кв. м жилищна площ, да има през тази седмица.
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница