Съдържание


Тестване, оценка и усъвършенстване на продуктастраница3/6
Дата22.07.2016
Размер0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6

2.4Тестване, оценка и усъвършенстване на продукта


Един от съществените моменти в създаването на потребителско - ориентирано приложение е неговото тестване. Именно в този процес се проверява до каква степен заложените като първоначален замисъл идеи са получили своята еквивалентна реализиция. От друга страна дистанцирания поглед на “случайния” потребител към даден продукт не рядко генерира предложения за неговото усъвършенставне, които трудно би видял разработчика, навлязъл дълбоко в техническите детайли.

Процесът на тестване се провежда в две основни посоки. Първата е тази на професионалиста, работещ със системи от подобен род, а втората – на потребителя. При тестване на първата се открояват функционалната специфика на средата и нейния дизайн. При втората – ефективността и потенциала, заложен в нея.

Поглед върху средата ABC LEARN от гледна точка на дизайн и функционална специфика направи Диана Лесковска, преподавател във Факултета по Математика и Информатика на СУ и ръководител на курсове за обучение по мултимедия. От впечатленията й за средата се откроиха постигнатия добър визуален дизаин в средата и умелото съчетание на графика и звук. Успоредно с това тя сподели наличието на консистентност в продукта по отношение използване на цветови оценки в различните нива и игри. Забележките, които направи се отнасяха до степенуване на някои нива при игрите и до необходимостта от подсилване положителните оценки на потребителя с добавяне на допълнителен анимационен ефект.

Студенти от пети курс на спец. Математика и информатика се включиха в оценката на продукта по отнашение на технологично ниво на изпълнение. Тяхна бе заслугата за намиране на част от бъговете на системата и генерирането на предложения за нейното усъвършенстване и развитие. Това доведе до по-ярко и атрактивно присъствие на звук в приложението и доразработването на менюта за отделните части.

Като цяло средата ABC LEARN се проектираше за използване в малките възрастови групи (6-10 години) за първоначално запознаване с буквите от английския език. Това бе причина за тестването й да изберем ученици от първи и втори клас. От друга страна средата трябва да се използва с лекота от преподавател по английски език в занятие. Това пък определи провеждане на теста в редовен учебен час. Като субект бе избрано Часто Основно Училище “Св. св. Кирил и Методий” – гр. София. В него се провежда засилено обучение по английски език още от подготовителен и първи клас, в паралелки от по 10-12 деца, със системни занимания в обем от 10 часа седмично. Като резултат за ефективността на обучението е въведено полагане на тест PITMAN в края на всяка учебна година.

Тестващите занятия се проведоха с ученици от първи и втори клас, с активното участие на преподавателя по английски език Георги Герганов. При това тестване на средата ABC LEARN бе разработена само нейната първа част за запознаване с буквите, част от игрите-упражнения включени във втората и “В ГРАДИНАТА” от четвърта част. Това определи насочеността на занятието. Децата проявиха изявен интерес при запознаването с буквите и оцениха високо присъствието на анимационен елемент в картините. При работа с игрите се прояви диференциация в степента на знания за английската азбука при отделни ученици. За по-изявените игрите бяха забавление, особено във втори клас, докато при другите, те включваха и полагането на известни усилия за определяне на вярната буква или дума. В тези случаи не рядко се преминаваше към обсъждане между децата. Като цяло средата бе приета много по-атрактивно и с въодушевение от първи клас, което показва че тя може да бъде използвана точно в тази възрастова група за начално запознаване с азбуката от английския език. Преподавателят Георги Герганов оцени ефективността на средата и прояви желание за нейното използване през новата учебна година в часовете по английски език. Същевремнно даде предложения за запознаването и използването на думи в средата. Така се роди трета част на ABC LEARN.


3Заключение


В разработката на компютърни системи за чуждоезиково обучение акцентът се поставя върху тяхната интерактивност и възможност за многократно използване от потребителя, без загуба на интерес от негова страна. Това неименуемо води до овладяване на залегналия в тях езиков материал. Всяка една система за чуждоезиково обучение обхваща определена област от знанията, необходими на човек при комуникация на чужд език. Такъв е и случаят с предлаганата разработка.

Средата ABC LEARN е ориентирана към овладяване на английската азбука и около 400 думи от езика. Проведените учебни занятия с нея показаха, че основната цел, поставена за реализация е постигната. Потребителите с интерес използват различните й части и след първите няколко грешни отговора при втори опит отрицателните резултати са сведени до минимум. От друга страна се провокираха предложения за нейното усъвършенстване и дообогатяване. По-важните от тях са групирани както следва:Основни въпроси за дообогатяване в игрите-упражнения, които изискват въвеждане на информация от потребителя:

 • При грешка от негова страна да се даде възможност за втори опит, със същия материал. При повторение на грешката, да се вмъкне и трета възможност, при която да се изисква избор от няколко фиксирани предложения.

 • При работа с кирилизация и въвеждане на буква или дума, която е съответното изписване на символа с чужди букви, да се прави анализ от средта и издава съобщение от вида: “Това е съответната българска буква на търсената английска”. Примерно, ако от потребителя се изисква да въведе буквата F, като първа за картинка с риба, а той натисне Ф, системата да оцени с коментар неговия ход, а не като грешен.

 • Да се въведе потребителска индетификация при влизане в средата и да се натрупват резултати от всяка сесия с нея. По този начин може да се следи развитието на дадено дете, от преподавателя, без негово знание и в зависимост от това да се поставят определени акценти в обучението му по език.

В частите за запознаване и овладяване на буквите:

 • Първа буква на чута дума” – да се произнася натисната, от потребителя, буква, за да се открои разликата при грешен отговор с правилната.

 • Чута буква” – да се появи анимация на картинката като награда при правилен резултат. Това да се въведи и при другите игри-упражнения, като основно средство за награда при верен ход.

В часттите за запознаване и овладяване на думи:

 • Азбучен Английско-български речник” - освен превода на съответната дума от речника, с който работи системата, потребителят да се запознава и с нейната транскрипция. По този начин ще може да направи съответствие между произношението, което чува и на какво то съответства.

 • В градината” – плодовете да падат от дървото и да се подреждат като награда за верен отговор или потребителят да може с помощта на мишката да ги подрежда за получаване на търсената дума.

 • Дума по чути букви” – необходимо е вмъкване на първо ниво, при което потребителят да въвежда думата, успоредно с нейното произнасяне по букви.

 • Да се добави игра за сглобяване на дума с най-много букви от зададено множество букви.

 • Добавяне на дума в речник” – да има възможност да се въвежда първо българската дума, а след това английската. Системата да прави оценка на входа и по този начин да иска съответния превод от потребителя.

 • В по-сложните частти на игрите да се вмъкнат оценки с английски говор за свикване с определени фрази за положителна и отрицателна оценка.

Своята истинска стойност една разработка може да получи едва в интезивния процес на нейното използване. Тогава се открояват характерните й черти и се раждат идеи за нейното развитие. След тестванията на средата ABC LEARN в ЧОУ “Св. св. Кирил и Методий” се постигна договореност с преподавателят по английски език Георги Герганов за интензивоното й използване в часовете през новата учебна година. Този процес неминуемо ще рефлектира върху развитието на продукта и неговото усъвършенстване. Това ще бъде не много трудно от технологична гледна точка, поради спецификата на средата, която е използвана за разработка – Comenius Logo. За това ще спомогнат коментарите правени в процедурите (Виж Приложение 2) и ръководството, създадено за потребителят (Виж Приложение 4).
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница