Съдържание


Пазар на труда – заетост, безработицастраница10/23
Дата22.07.2016
Размер1.7 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

3.2 Пазар на труда – заетост, безработица 


Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени години, които са заети или безработни. Община Белоградчик заема водещо място по отношение на икономически активното население на 15 и повече години, следвана от община Видин и Кула. На последно място по този показател са общините Макреш и Бойница.

Табл.10. Структура на населението на 15 и повече навършени години по икономическа активност и общини в област Видин (2011 г.)
С най-висок коефициент на икономическа активност е община Белоградчик - 65.7%, с 6.0 процентни пункта по-висок от този за областта, следвана от общините Кула (64.9%) и Видин (62.0%). Най-нисък е коефициентът на икономическа активност в община Макреш (42.3%), където най-висок е относителният дял на икономически неактивните лица - 57.7%. Най-висок е коефициентът на заетост в община Белоградчик - 50.2%, с 3.4 процентни пункта по-висок от този за областта, следвана от община Видин (49.7%). Най-нисък коефициент на заетост има в общините Димово (31.9%) и Ружинци (33.7%).Фиг. 16. Коефициент на заетост и безработица и относителен дчл на икономически неактивните лица по общини в област Видин (2011).
По отношение на зависимостта между принадлежността към дадена етническа група и заетостта и безработицата, прави впечатление, че безработните от ромската етническа група са над половината от икономически активните от същата група, докато същия показател за българската етническа група е малко над 14 %.Етническа група

общо

Икономически активни

Икономически неактивниобщо

заети

безработниОбщина Белоградчик

4170

2741

2093

648

1429
В т.ч. отговорили

3750

2487

1870

617

1263
Българска

2950

1940

1659

281

1010
Турска

-

3

3

-

-
Ромска

793

543

207

336

250
Друга

-

-

-

-

-
Не се самоопределя

-

-

-

-

-

Табл. 11. Население на 15 - 64 навършени години по етническа принадлежност, икономическа активност и общини

3.3. Образование


Община Белоградчик разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения и обслужващо звено, която е оптимална за потребностите на населението на общината.

През последните пет години на територията на общината функционират 1 начално училище, 1 основно училище и 1 средно общообразователно училище, 1 целодневна детска градина. Добро е състоянието на материално-техническата база на образователните заведения.
Показатели

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Детски градини
Детски градини5 - общо

1

1

1

Детски учители

14

14

13

Деца

181

171

163

Целодневни детски градини

1

1

1

Детски учители

13

11

11

Деца

164

145

132

Полудневни детски градини

-

-

-

Детски учители

1

3

2

Деца

17

26

31

Показатели

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Учебни институции
Общо

3

3

3

Общообразователни училища

3

3

3

Специални училища

-

-

-

Училища по изкуствата

-

-

-

Професионални гимназии

-

-

-

Професионални колежи с прием след средно образование

-

-

-

Професионални училища след VІ и VІІ клас

-

-

-

Професионални училища след VІІІ клас

-

-

-

Самостоятелни колежи

-

-

-

Университети и специализирани висши училища

-

-

-

Показатели

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Преподаватели по видове учебни институции
Общо1

52

50

49

Общообразователни училища

49

50

49

Специални училища

-

-

-

Училища по изкуствата

-

-

-

Професионални колежи с прием след средно образование

-

-

-

Професионални гимназии и училища след VІ, VІІ и VІІІ клас2

3

-

-

Колежи

-

-

-

Университети и специализирани висши училища

-

-

-

Табл. 12. Брой на образователни заведения и преподавантели на територията на община Белоградчик, 2010-2013 г.
На територията на община Белоградчик няма училища, паралелки, учители, учащи, новоприети и завършили в програми за придобиване на ІІ степен професионална квалификация през учебната 2012/2013 година.


Показатели

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Учащи
По степени на Международната класификация на образованието (ISCED'97)
Общо

593

581

580

Начално образование (I - IV клас‚ ISCED - 1) – общо

240

229

222

Общообразователни училища

240

229

222

Специални училища

-

-

-

Прогимназиално образование (V - VIII клас‚ ISCED - 2А) - общо

196

221

233

Общообразователни училища

196

221

233

Специални училища

-

-

-

Професионални училища с прием след VІ и VІІ клас (І степен професионална квалификация)

-

-

-

Средно образование (IX-XIII клас‚ ISCED - 3А‚ 3С) - общо

157

131

125

Общообразователни училища

102

100

104

Специални училища

-

-

-

Училища по изкуствата

-

-

-

Професионални гимназии (ІІІ степен професионална квалификация)

55

31

21

Професионални гимназии и училища (ІІ степен професионална квалификация)

-

-

-

Професионални училища с прием след VІІІ клас (І степен професионална квалификация)

-

-

-

Професионално обучение след средно образование (ISCED - 4C) (ІV степен професионална квалификация)

-

-

-

Колежи (ISCED - 5В)

-

-

-

Университети и специализирани висши училища (ISCED - 5А)1

-

-

-

По видове учебни институции
Общо

593

581

580

Общообразователни училища

538

550

559

Специални училища

-

-

-

Училища по изкуствата (ІІІ степен професионална квалификация)

-

-

-

Професионални гимназии (ІІІ степен професионална квалификация)

55

31

21

Професионални колежи с прием след средно образование

-

-

-

Професионални гимназии и професионални училища (ІІ степен професионална квалификация)

-

-

-

Професионални училища след VІ и VІІ клас (І степен професионална квалификация)

-

-

-

Професионални училища след VІІІ клас (І степен професионална квалификация)

-

-

-

Колежи

-

-

-

Университети и специализирани висши училища1

-

-

-

Табл. 13. Брой на учащи на територията на община Белоградчик, 2010-2013 г.

Карта 8. Среден брой деца в детските градини на един учител в общините на област Видин през учебната 2012/2013 година


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница