Съдържание въведение резюме етно-демографска характеристика на населениетостраница3/5
Дата14.08.2018
Размер0.58 Mb.
1   2   3   4   5

Според данните предоставени от изпълнителите на медицинската помощ, е налице тенденция за снижаване на заболяемостта. Но на факта, че се регистрират заболявания открити за първи път у един и същи пациент и преминаването през здравните заведения на едни и същи болни с хронични заболявания. Влияние оказва също така по-широкото прибягване към само лечение, до услугите на нетрадиционна медицина, икономическата стагнация и други фактори, свързани с медицинската помощ.

Структурата на заболеваемостта на населението в общината съвпада като цяло с тази в страната . На първо място с:


 • Болести на дихателната система;

 • Болести на органите на кръвообращението.

 • Болести на пикочно-половата система;

 • Болести на нервната система и сетивните органи;

Мрежата от здравни заведения на територията на Община Лозница е оптимално развита, покрива територията на цялата община и осигурява възможности за близка и достъпна здравна помощ. Здравното обслужване обаче е затруднено поради лошите транспортни връзки между населените места в общината; липсата на техника; липсата на квалифицирани кадри; ниската здравна култура на населението, особено от ромски произход; липсата на финансови средства за обезпечаване на персоналното лечение.

В Лозница се намира и един от малкото в България Центрове за рехабилитация, подходящ за провеждане на лечение на болестите на обмяната на веществата. Днес Центърът работи сезонно, само през не отоплителния период. Един от основните проблеми е намирането на нова подходяща сграда за пълноценното му функциониране.

До 1-ви януари 2003г повечето от населението е с неплатени осигуровки.

Най-големият проблем за Община Лозница в системата на здравеопазването е недостатъчният брой квалифицирани специалисти, които да заемат необходимите за територията 7 индивидуални лекарски практики. До този момент са заети само 4 /четири/ от тях, въпреки анонсирането на свободните места в национален контекст. Това, от своя страна, би довело до неоптимална обхванатост на населението със здравна помощ, което особено за Община Лозница е много неблагоприятно, поради съществуващата ниска здравна култура на голяма част от малцинственото население и повишения здравен риск.

До 1-ви януари 2003г повечето от населението е с неплатени осигуровки.

Най-големият проблем за Община Лозница в системата на здравеопазването е недостатъчният брой квалифицирани специалисти.
Регистрирани в територията на общината лечебни заведения за извънболнична помощ са :

1.Амбулатория за първична медицинска помощ – инд. практика д-р Геро Нонов Михайлов

2.Амбулатория за първична медицинска помощ – инд. практика д-р Альоша Горельов

3.Амбулатория за първична медицинска помощ – инд. практика д-р

Мариана Иванова Димитрова

4.Амбулатория за първична медицинска помощ – инд. практика д-р

Светлан Иванов Христов

Регистрирани амбулатории за първична стоматологична помощ индивидуална практика са :

1.Амбулатория за първична стоматологична помощ – инд. практика д-р Решид Джемалов Кехайов

Амбулатория за първична стоматологична помощ – инд. практика д-р Роза Борисова Милушева-Атанасова

3.Амбулатория за първична стоматологична помощ – инд. практика д-р Муса Сабриев ДурльовРегистрирани са лечебните заведения на извънболнична помощ и хосписите центрове, лабаратории, диспансер, ДМСГ, хосписи и др.

1.Хоспис „Свети Иван Рилски „- Кооперация ул. „Дружба” 6 д-р Мариана Добрева Христова  1. Медико-зъботехническа лаборатория „Здраве Стоянови и СИЕ „СД

ул. „Дружба „ 17 ет. 2 Георги Статев Стоянов
Приоритетните направления за подобряване на здравния статус на населението са насочени към подобряване качеството на профилактичната дейност и на диспансерното наблюдение; повишаване квалификацията на медицинските специалисти и осигуряване на квалифицирани кадри; оптимално обхващане на населението с лекарска помощ и оказване на 24 часово медицинско обслужване; повишаване здравната култура на населението чрез здравни образователни кампании и персонални консултации.

Състоянието и тенденциите на здравното състояние на нацията, включително на лицата, принадлежащи към етнически общности, се оценяват в зависимост от демографските процеси, заболяемостта, рисковите фактори, физическото развитие и дееспособност и самооценката на здравето.

Налице са значителни етно-демографските разлики, които влияят съществено върху самооценката за здравето на българските граждани от ромски и турски произход.

Основните причини за влошаване на здравето на българските граждани, вкл. принадлежащи към етническите малцинства, са : • бедността,

 • нездравословният начин на живот, свързан с непълноценното хранене,

 • постоянният дистрес, съчетани и с други рискови фактори,

 • като тютюнопушене,

 • злоупотреба с алкохол,

 • употреба на наркотични вещества,

 • ниска двигателна активност и др.

 • ниската покупателна способност на преобладаващата част от ромските и турските домакинства прави платените медицински услуги и медикаменти недостъпни за тях.

 • поради невъзможността да се осигури навременно и продължително лечение на нуждаещите се, смъртността в турската и особено в ромската група настъпва много по-рано, отколкото при останалото население.

 • При лицата от ромски и турски произход леталитетът при заболявания като инфаркт, инсулт, пневмония или при злокачествено заболяване, е по-висок.

 • По-къса е средна продължителност на живота на лицата от двете големи етнически общности.

 • По-висока е общата и детската смъртност..

 • Ранните раждания при ромското население са рисков фактор за недоносеност на плода, тежки вродени увреждания на бебето, за висока детска смъртност в първата година от живота и за висока майчина смъртност.

 • Делът на най-възрастните - хората над 60 години в ромската общност е около 4 пъти по-нисък, отколкото при българите.
 1. ЗАЕТОСТ

По данни от регионална служба по заетостта гр. Русе към 31.03. 2005 г. регистрирани безработни лица в трите бюра по труда в областта са 15 5 521. Има намаление на безработицата спрямо предходния месец с 4,4 % . Ново регистрираните безработни лица в трите бюра по труда от областта -923 т.е. има намаление спрямо предходния месец с 17,6%. Постъпилите на работа през периода на обявени и необявени в бюрата по труда места, вкл. по програми и мерки са 774 . Тук се забелязва увеличение на заетите работни места с 27,9 %

Регистрирани безработни лица в ДБТ Разград – община Лозница към 31.03.2005 г. са 1832 , а равнището на безработицата е 27,3 %.

Проблем е сезонната и етническата безработица, следствие от сезонното производство в селското стопанство и високия процент малцинствено население.

Общото ниво на професионална квалификация в общината е ниско. Голяма част от населението е с ограничени образователни възможности и може да работи предимно в селското стопанство. Общината изпитва недостиг на професионални кадри – икономисти, юристи, лекари, половината от педагозите пътуват от други населени места. Броят на специалистите с компютърна грамотност и владеещи чужди езици е малък. Липсата на поминък и свободни парични средства е пречка за повишаване на образователното равнище на младите хора. Съществува възможност за реализиране на програми за повишаване на квалификацията и придобиване на специализирани умения, както и на умения за започване на собствен бизнес, насърчаване на предприемачеството и др.

Проблем е сезонната и етническата безработица, следствие от сезонното производство в селското стопанство и високия процент малцинствено население.

Година__Икономически_активно_население__равнище_на_безработица_%'>Година

Икономически активно население

равнище на безработица %

регистрирани безработни

общо

в това число

Жени

младежи до 29г.

с основно и по-ниско образование

2000

7595

39.58

3006

1485

870

2184

2001

5638

38.74

2184

1147

612

1445

2002

6700

31.99

2143

1124

638

1427

2003

6700

28.10

1883

1037

502

1285

2004

6700

26.96

1806

1001

425

1287Година

Регистрирани младежи до 29 г.

общо

в това число

жени

мъже

с основно и по-ниско образование

2000

870

372
566

2001

612

295
364

2002

638

314
382

2003

502

249
306

2004

425

230
268

Каталог: files -> socialni deinosti
socialni deinosti -> Отчет за изпълнение и реализирани дейности на Стратегия за социално включване на Община Габрово
socialni deinosti -> Увод 4 Глава първа: Анализ на потребностите 5
socialni deinosti -> Стратегия за развитие на социалните услуги в община лозница
socialni deinosti -> Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община габрово глава първа общи положения
socialni deinosti -> Община габрово план за развитие на социалните услуги в


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница