Седмичен информационен бюлетинДата28.11.2017
Размер44.06 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНАтел. 052 / 687 431 ул. “Александър Дякович“ 33

факс 052 / 631448 e-mail: bdvarna@bsbd.org
седмичен информационен бюлетин

за периода от 01.01.2008 год. до 31.01.2008 год.


ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

- 3 бр. за ползване на воден обект за заустване: на "В и К" ООД, гр. Варна в р. Златинска от ПСОВ-Ветрино; на «Лукойл Нефтохим Бургас» АД, за нефтен терминал «Росенец»; на "В и К" ООД, гр. Варна в Суха река от ГПСОВ - Добрич.


- 9 бр. за водовземане от подземни води: на "Яна - С" ЕООД, гр. Варна от шахтов кладенец в гр. Варна; на ХМВ "Агрополис" ООД, гр. Варна от ШК в землището на с. Игнатиево; на «Понс - Холдинг» АД, гр. Бургас от С-1 в Промишлена зона - юг, гр. Бургас; на "В и К" ЕООД, гр. Ямбол от каптиран извор «Мандра гьол» в с. Поляна; на Община Каспичан от ТК/91 в с. Кюлевча; на "Коломан" ЕООД, гр. Варна от ТК в КЗ «Прибой», гр. Варна; на "АЛ и КО" АД, гр. Шумен от дренаж, гр. Шумен; на "Барибург България" АД, с. Дебелт от ТК №1, в с. Дебелт; на “Динчев” ООД, гр. Търговище от ШК «Динчев» в гр. Търговище.
- 2 бр. за ползване на воден обект: на Тошко Николов за отглеждане на аквакултури в яз. Аязмото, землището на гр. Бургас, общ. Бургас; на «Стройком 1» ООД, гр. Варна за изземване на наносни отложения от р. Армира.
- 2 бр. за водовземане от повърхностни води: на “Трансатлантик Фрейтърс България” ЕООД, гр. Бургас от изкуствено езеро в землището на общ. Несебър; на Янко Янков от Светиконстантиновско дере в гр. Варна.


ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


 • През периода са направени 34 публични обявявания на инициативата за провеждане на процедура за издаване на разрешително до:

 • Община Варна, за водовземане от подземни води на «В и К» ООД, гр. Варна от ВГ «Паша дере».

 • Община Варна, за ползване на воден обект – Шокърски канал за изграждане на МВЕЦ на «Ин Енерджи» ООД, гр. София.

 • Община Айтос, за ползване на воден обект с цел заустване от съществуващ обект на «Симпто» АД, в Аланско дере.

 • Община Айтос, за водовземане от подземни води на «Лукойл Нефтохим Бургас»АД, гр. Бургас.

 • Община Аврен, за водовземане от подземни води на «В и К» ООД, гр. Варна от каптирани дренажи в землището на с. Аврен.

 • Община Дългопол, за водовземане от подземни води на «В и К» ООД, гр. Варна от каптирани извори от ВГ «Сладка вода».

 • Община Шабла, за водовземане от подземни води на Община Шабла от ЕСК 1.

 • Община Вълчи дол, за водовземане от подземни води на «В и К» ООД, гр. Варна от каптирани дренажи в землището на с. Брестак, ВС «Вълчи дол» и ВГ «Вълчи дол».

 • Община Несебър, за ползване на воден обект с цел заустване на Община Несебър от ГПСОВ гр. Бяла.

 • Община Варна, за ползване на воден обект за изграждане на «Рибарско пристанище, обект за първа продажба на риба, цех за преработка на риба и рапани» на «Север Експорт» ООД, гр.Варна

 • Община Варна, за ползване на воден обект за изграждане на монолитен плочест водосток на «Глобал Билд» ЕООД, гр. Варна.

 • Община Провадия, за водовземане от подземни води на «Диамато» ЕООД, гр. Варна, на «В и К» ООД, гр. Варна и на «Терем-Овеч» ЕООД, гр. Провадия.

 • Община Каспичан, за ползване на воден обект с цел заустване от нова ЛПСОВ на «Рока България» АД, гр. Каспичан.

 • Община Шабла, за водовземане от подземни води на Янка Петрова от гр. Шабла и на «Юникс» ЕООД, гр. Варна.

 • Община Аксаково, за водовземане от подземни води на «В и К» ООД, гр. Варна от каптиран извор «Зеления», от ВС «Ген. Кантарджиево», от ВС «Засмяново», от ВГ «Л. Каравелово», от ВГ «Капитан Радево», от ВГ «Изворско», от ВГ «Долище».

 • Община Белослав, за водовземане от подземни води на «В и К» ООД, гр. Варна от ВГ «Разделна».

 • Община Каварна, за водовземане от подземни води на «Напоителни системи» ЕАД, гр. София от МС-1 «Раковски».

 • Община Балчик, за водовземане от подземни води на «Напоителни системи» ЕАД, гр. София от Р-57 «Македонка».

 • Община Ветрино, за водовземане от подземни води на «В и К» ООД, гр. Варна от каптирани извори в с. Ягнило.

 • Община Поморие, за ползване на воден обект, за заустване от ЛПСОВ в землището на гр. Каблешково на «Найт интернешънъл» ООД.

 • Община Провадия, за водовземане от подземни води на «В и К» ООД, гр. Варна за ШК в с. Черноок.

 • Община Белослав, за ползване на воден обект – Белославско езеро, за изграждане на линейно съоръжение на «Брод 1» ООД, гр. Варна.

 • Община Аксаково, за ползване на воден обект – дере, за заустване от «Автомагистрали Черно море» АД, гр. Шумен.КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Сългасно Графика за комплексните и значими язовири са проверени всичките 7 на територията на БДЧР. През периода са извършени общо 55 бр., от които контролни проверки във връзка изпълнение условията на издадените разрешителни за минерални води – 5 , за условията по издадени разрешителни от подземни води – 12 бр.; ползване на воден обект – 4бр, от които 3бр. за заустване и 1бр за риборазвъждане.

2 обекта са проверени във връзка с одобрени проекти за консервация на водовземни съоръжения и 7 обекта- във връзка с молба за издаване на удостоверение за регистрация на кладенци за собствени потребности.

Пломбирани са разходомерни устройства на 8 обекта. За периода са направени 11 бр. предписания.

Връчени са 2 АУАН по чл.48.ал.1т.6. Изпратени са 2 Покани за доброволно изпълнение.

Не са констатирани нарушения по Закона за Водите


Взети са 1бр. участия в 1 проверка в Държавна приемателна комисия в гр. Добрич и 2 бр. по обсъждане на ПУП в гр. Царево и бр. Несебър. Издадени са 13 становища 3бр. за ПУДООС и 1 бр.за ОВОС , 1бр . за МЕЕС и 8 бр. други .

ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ И ЖАЛБИ
В Басейнова дирекция за отчетения период са извършени проверки по 2 сигнала:

1.Сигнал за незаконно изградена мидена ферма при нос “Св. Параскева”

Сигнала е неоснователен.2.Сигнал за замърсяване водите на р. Батова при с. Долище

При извършена съвместна проверка с експерти от РИОСВ Варна не е потвърдена информацията изложена в сигнала.СИГНАЛИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ДЕНОНОЩНО НА

СИН ТЕЛЕФОН: 0886406816
ДИРЕКТОР:

инж.Венцислав Николов


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница