Седмична справка на нотификациите за сведение №11/2016 гДата04.02.2017
Размер124.55 Kb.

СЕДМИЧНА СПРАВКА НА НОТИФИКАЦИИТЕ ЗА СВЕДЕНИЕ

№ 11/2016 г.
Нотифицираща страна

Продукт

Риск

Предприети мерки от нотифициращата страна

Products were found and measures were taken also in:

1.
A12/0319/16


Germany

Германия

Category: Protective equipment/Защитно облекло

Product: Work gloves//

Brand: DELTAPLUS

Name: Unknown

Type/number of model: DC 103 10

Batch number/Barcode: 3295249018863

OECD Portal Category: 85000000 - Safety / Protection – DIY/Защита

Description: Work gloves in green-coloured suede leather with blue/black/red fabric trim on the back of the gloves; size 10.

Описание: Работни ръкавици оцветени в зелено, с велурена част в синьо/черно/червено. Размер: 10
Country of origin: China

Държава на произход: КитайChemical/Химически

The amount of Chromium (VI) in the leather is too high (measured value up to 18.6 mg/kg). Chromium (VI) is sensitising and may trigger allergic reactions.

The product does not comply with the requirements of the Personal Protective Equipment Directive and with the REACH Regulation.

Измереното количество chromium (VI) в кожата на ръкавиците е прекалено високо (18.6 mg/kg). Chromium (VI) е сенсибилизатор и може да предизвика алергична реакция.

Продуктът не отговаря на Регламента REACH.


Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market

Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.
2.
A12/0327/16


Slovakia

Словакия

Category: Toys/Играчка

Product: Toy ponies/Играчка пони

Brand: Unknown

Name: Rony - SHOW Fashion

Type/number of model: NO.SL635 (on the package) ,
HLX054734 (on the label)


Batch number/Barcode: 6900000002506 (on the label)

OECD Portal Category: 86000000 - Toys / Games/Играчки

Description: A set of two plastic ponies: the small one is pink, the big one grey, supplied in a pink cardboard box with a transparent plastic window.

Описание: Комплект от две пластмасови понита: малко, оцветено в розово и голямо, оцветено в сиво, доставени в розова картонена кутия с прозрачна предна част.
Country of origin: China

Държава на произход: КитайChemical/Химически

The plastic material of the ponies contains di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured values: 11.5% by weight - pink pony; 21.1% by weight - grey pony). This phthalate may harm the health of children, causing possible damage to the reproductive system.

According to the REACH Regulation the phthalates DEHP, DBP and BBP are prohibited in all toys and childcare articles.

Пластмасовият материал, от който са направени играчките съдържа di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (измерена стойност 11.5 % от теглото – розово пони; 21.1% от теглото – сиво пони). Този фталат може да увреди здравето на децата, и по-специално тяхната репродуктивна система.

Съгласно Регламента REACH фталатите DEHP, DBP и BBP са забранени във всички детски играчки и продукти за грижа за детето.


Compulsory measures: Ban on the marketing of the product and any accompanying measures,
Warning consumers of the risks


Задължителни мерки:

Забрана за продажба на пазара и всякакви съпътстващи мерки;

Уведомяване на потребителите за риска.

Унгария

3.
A12/0328/16


The Netherlands

Холандия

Category: Cosmetics/Козметика

Product: Teeth whitening strips/

Ленти за избелване на зъбите

Brand: Crest

Name: Whitestrips SUPREME

Type/number of model: Unknown

Batch number/Barcode: (L)5240V444

OECD Portal Category: 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene/Продукти за лична хигиена

Description: Teeth whitening strips in white and blue aluminium packaging; 2 strips in each packaging.

Описание: Ленти за избелване на зъбите в бяла и синя алуминиева опаковка (по две ленти във всяка опаковка).
Country of origin: United States

Държава на произход: Обединените щатиChemical/Химически

The product contains hydrogen peroxide as a bleaching substance (measured concentration 12.7% by weight).

Hydrogen peroxide at high concentrations causes skin irritation and is harmful if swallowed.

The product does not comply with the Cosmetic Products Regulation.

Продуктът съдържа водороден пероксид като избелваща субстанция (измерена концентрация 12.7% от теглото). Водородният пероксид във високи концентрации причинява дразнене на кожата. Вреден при поглъщане.

Продуктът не е в съответствие с Регламента за козметични продукти.

Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market

Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.
4.
A12/0329/16


The Netherlands

Холандия

Category: Cosmetics/Козметика

Product: Teeth whitening strips/

Ленти за избелване на зъбите

Brand: Crest

Name: 3D White Whitestrips LUXE - Supreme FLEXFIT

Type/number of model: Unknown

Batch number/Barcode: (L)4335V445

OECD Portal Category: 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene/Продукти за лична хигиена

Description: Teeth whitening strips in dark blue aluminium packaging; 2 strips in each packaging.

Описание: Ленти за избелване на зъбите в тъмно синя алуминиева опаковка (по две ленти във всяка опаковка).
Country of origin: United States

Държава на произход: Обединените щатиChemical/Химически

The product contains hydrogen peroxide as a bleaching substance (measured concentration 10.6% by weight).

Hydrogen peroxide at high concentrations causes skin irritation and is harmful if swallowed.

The product does not comply with the Cosmetic Products Regulation.

Продуктът съдържа водороден пероксид като избелваща субстанция (измерена концентрация 10.6% от теглото). Водородният пероксид във високи концентрации причинява дразнене на кожата. Вреден при поглъщане.

Продуктът не е в съответствие с Регламента за козметични продукти.

Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market

Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.
5.
A12/0330/16


The Netherlands

Холандия

Category: Cosmetics/Козметика

Product: Teeth whitening strips/

Ленти за избелване на зъбите

Brand: Crest

Name: 3D White Whitestrips - 1 hr EXPRESS

Type/number of model: 0101009030705

Batch number/Barcode: (L)4346V435

OECD Portal Category: 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene/Продукти за лична хигиена

Description: Teeth whitening strips in blue aluminium packaging; 2 strips in each packaging.

Описание: Ленти за избелване на зъбите в тъмно синя алуминиева опаковка (по две ленти във всяка опаковка).
Country of origin: United States

Държава на произход: Обединените щатиChemical/Химически

The product contains hydrogen peroxide as a bleaching substance (measured concentration 6% by weight).

Hydrogen peroxide at high concentrations causes skin irritation and is harmful if swallowed.

The product does not comply with the Cosmetic Products Regulation.

Продуктът съдържа водороден пероксид като избелваща субстанция (измерена концентрация 6% от теглото). Водородният пероксид във високи концентрации причинява дразнене на кожата. Вреден при поглъщане.

Продуктът не е в съответствие с Регламента за козметични продукти.

Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market

Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.
6.
A12/0331/16


Sweden

Швеция

Category: Toys/Играчки

Product: Baseball glove/Бейзболна ръкавица

Brand: Unknown

Name: Unknown

Type/number of model: Article number 417 37

Batch number/Barcode: Serial/Batch number 1693282/Bar code 7330878417376

OECD Portal Category: 86000000 - Toys / Games/Играчки

Description: Baseball glove in light brown synthetic leather. Supplied without packaging.

Описание: Бейзболна ръкавица от светло кафява синтетична кожа. Доставени без опаковка.
Country of origin: China

Държава на произход: Китай


Chemical/Химически,
Environment


The glove contains di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP), diisononyl phthalate (DINP) and diisodecyl phthalate (DIDP) (measured values: up to 15,9%, 0,12%, 2,34% and 0,67% respectively).

According to the REACH Regulation the phthalates DEHP, DBP and BBP are prohibited in all toys and childcare articles, while phthalates DINP, DIDP and DNOP are prohibited in toys or childcare articles that can be placed in the mouth by children.

In addition, it poses a risk for the environment because it contains short chain chlorinated paraffins (SCCP) (measured value: up to 1,36%). The product does not comply with the Regulation on persistent organic pollutants (POP Regulation).
Ръкавиците съдържат di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP), diisononyl phthalate (DINP) и diisodecyl phthalate (DIDP) (измерена стойност: 15,9%, 0,12%, 2,34% и 0,67%)

Съгласно Регламента REACH фталатите DEHP, DBP и BBP са забранени във всички детски играчки и продукти за грижа за детето, докато фталатите DINP, DNOP и DIDP са забранени за влагане в играчки, които могат да попаднат в устата на детето.


Voluntary measures: Withdrawal of the product from the market,
Destruction of the product


Доброволни м ерки:

Изтегляне на продукта от пазара;

Унищожаване на продукта.
7.
A12/0338/16


France

Франция

Category: Toys/Играчки

Product: Toy aeroplane/Играчка самолет

Brand: Toup'ti/BABOU

Name: Mon Avion à friction

Type/number of model: GD-170218; 211562

Batch number/Barcode: 3610140451852; 04/2014

OECD Portal Category: 86000000 - Toys / Games/Играчки

Description: Friction aeroplane made of blue and yellow plastic, for children aged more than 12 months.

Описание: Самолет, направен от синя и жълта пластмаса, предназначен за деца на възраст над дванадесет месеца.
Country of origin: China

Държава на прозход: Китай


Chemical/Химически, Choking

The transparent plastic of the wheels contains di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured value 19.35% by weight). This phthalate may harm the health of children, causing possible damage to the reproductive system.

Moreover, a wheel can be detached easily, generating small parts. A small child may put it in the mouth and choke.

According to the REACH Regulation, DEHP, DBP and BBP phthalates are prohibited in all toys and childcare articles.

The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European standard EN 71-1.
Прозрачната пластмаса на колелата съдържа di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (измерена стойност 19.35% от теглото). Този фталат може да увреди здравето на децата, и по-специално тяхната репродуктивна система.

Съгласно Регламента REACH фталатите DEHP, DBP и BBP са забранени във всички детски играчки и продукти за грижа за детето.


Voluntary measures: Recall of the product from end users

Доброволни мерки:

Изтегляне на продукта от крайните потребители.
8.
A12/0340/16


The Netherlands

Холандия

Category: Cosmetics/Козметика

Product: Teeth whitening product/

Избелващ продукт за зъби

Brand: Beautiful Smile

Name: HOME KIT - TEETH WHITENING

Type/number of model: Unknown

Batch number/Barcode: 2500181664216

OECD Portal Category: 53000000 - Beauty / Personal Care / Hygiene/Продукти за лична хигиена

Description: Teeth whitening set including 3x3 ml teeth whitening syringe gel, 2 mouth trays, 1 tray box, 1 user manual and 1 shade guide; supplied in a blue coloured box.

Описание: Комплект за избелване на зъбите, включващ 3х3 мл спринцовки с гел за избелване на зъбите, носител за гела, ръководство за потребителя, доставени в синьо оцветена кутия.
Country of origin: China

Държава на произход: КитайChemical/Химически

The product contains hydrogen peroxide as a bleaching substance (measured concentration 8.8% by weight).

Hydrogen peroxide at high concentrations causes skin irritation and is harmful if swallowed.

The product does not comply with the Cosmetic Products Regulation

Продуктът съдържа водороден пероксид като избелваща субстанция (измерена концентрация 8.8% от теглото). Водородният пероксид във високи концентрации причинява дразнене на кожата. Вреден при поглъщане.

Продуктът не е в съответствие с Регламента за козметични продукти.

Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market

Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.

Полша


A11/0027/16


Germany/

Германия

Category: Other/Други

Product: Trumpet cleaning kit with valve oil/

Комплект за почистване на тромпет с масло

Brand: Unknown

Name: Trumpet Care Kit

Type/number of model: Art. No.: 00021843

Batch number/Barcode: 4260118484277

OECD Portal Category: 88000000 – Lubricants

Description: Trumpet cleaning kit including a plastic bottle of oil for lubricating the valves. The bottle bears the following inscription: "classic cantabile".

Описание: Комплект за почистване на тромпет, включващ пластмасова бутилка с масло за обработка на клапаните. Върху бутилката е обозначено следното: "Сlassic cantabile".
Country of origin: Unknown

Държава на произход: Неизвестна


Chemical/Химически

The product poses an aspiration hazard and lacks the required labelling, child-resistant fastening and tactile warning of danger. Children could accidentally swallow some of the product, leading to aspiration toxicity including chemical pneumonia.

The product does not comply with the Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP).

Продуктът е опасен при вдишване и не разполага с необходимия механизъм за затваряне на капачката, необходимото етикетиране и предупрежденията за опасност. Продуктът може лесно да бъде погълнат от деца, което да доведе включително и до химическа пневмония.

Продуктът не съответства на Регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market

Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.


A11/0028/16


Germany

Германия

Category: Chemical products/Химически продукти

Product: Valve oil for musical instruments/

Масло за музикални инструменти

Brand: Fonda U.S.A.

Name: Valve Oil

Type/number of model: Unknown

Batch number/Barcode: Unknown

OECD Portal Category: 88000000 – Lubricants

Description: Lubricant oil for musical instrument in transparent plastic bottle (30 ml) with white plastic cap and black labelling.

Описание: Масло за музикални инструменти в прозрачна пластмасова бутилка (30 мл) с бяла пластмасова капачка и черен етикет.
Country of origin: United States

Държава на произход: Обединените щати


Chemical/Химически

The product poses an aspiration hazard and lacks the required labelling, child-resistant fastening and tactile warning of danger. Children could accidentally swallow some of the product, leading to aspiration toxicity including chemical pneumonia.

The product does not comply with the Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP).

Продуктът е опасен при вдишване и не разполага с необходимия механизъм за затваряне на капачката, необходимото етикетиране и предупрежденията за опасност. Продуктът може лесно да бъде погълнат от деца, което да доведе включително и до химическа пневмония.

Продуктът не съответства на Регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).


Compulsory measures: Withdrawal of the product from the market

Задължителни мерки:

Изтегляне на продукта от пазара.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница