Семинари 2006 2007 Бургас " Практически аспекти на нпк " 22 септември 2006 г в гр. Бургас за ак бургас лектори Даниела Доковска и Ина Лулчева "Дата26.10.2018
Размер103 Kb.
ТипСеминар
Списък на всички семинари 2006 - 2007
Бургас


 1. “ Практически аспекти на НПК ” - 22 септември 2006 г. в гр. Бургас за АК Бургас – лектори Даниела Доковска и Ина Лулчева
 1. “ Практически аспекти на АПК ” - 7 октомври 2006 г. в гр. Бургас за АК Бургас – лектори – съдия Светла Петкова (ръководител на 4-то отделение на ВАС)
 1. “ Изграждане на начални умения за практическа адвокатска работа по гражданско-правни и наказателно-правни казуси ” –17 – 18.03.2007 г. в АК Бургас за младши адвокати от АК Бургас –лектори – адв. Николинка Мянкова, адв. Рена Стефанова

Варна


 1. “ Новото в НПК ” –18 март 2006 г. в гр. Варна за АК Варна с участието на адвокати от АК Силистра, АК Русе и АК Шумен - лектори – адв. Даниела Доковска, съдия Мария Митева
 1. “ Практически аспекти на АПК ” - 10 юни 2006 г. В гр. Варна за АК Варна – лектори – проф. Кино Лазаров, съдия Александър Еленков
 1. Кръгла маса “ Етичен кодекс на адвоката ” -16 -17 юни 2006 г. в гр. Варна за АК – Варна, Добрич, Бургас, Шумен, Силистра, Разград. – лектори – адв. Ели Христова, гл.ас. Георги Митов
 1. “ АПК ” - 10 юни 2006 г. гр. Варна за АК Варна на – лектори : проф. Кино Лазаров и съдия Александър Еленков
 1. “ Адвокатската професия – ценности и правила ” - 15 юли 2006 г. в гр. Варна за АК Варна – лектори – д-р Илия Жеков, адв. Ели Христова
 1. “ Право на Европейския съюз ” - 3 ноември 2006 г. в гр. Варна за АК Варна – лектори – Мими Йотова (експерт по европейска интеграция и общностно право)
 1. “ Търговски дружества на капитала – ООД и АД ” - 24 – 26 ноември 2006 г. в гр. Варна за АК Варна – лектори – Нели Маданска (главен съдебен инспектор при МП), Анета Братанова (съдия в окръжен съд Варна)
 1. “ Алтернативни способи за решаване на съдебни спорове ” - 9 -10 декември 2006 г. в гр. Варна за АК Варна – лектори – адв. медиатор – Мария Мусорлиева, юрист медиатор – Атанас Мусорлиев
 1. “ Търговски дружества на капитала – ООД и АД “ –20 – 21.01.2007 г. АК Варна - съдия Анета Братанова, Нели Маданска – главен съдебен инспектор при МП
 1. “ Изграждане на начални умения за практическа адвокатска работа по гражданско-правни и наказателно-правни казуси ” –4 – 5.05.2007 г. в АК Варна за младши адвокати от АК Варна – лектори – адв. Николинка Мянкова, адв. Рена Стефанова
 1. “ Изграждане на начални умения за практическа адвокатска работа по гражданско-правни и наказателно-правни казуси ” –29 – 30.06.2007 г. в АК Варна за младши адвокати от АК Варна – лектори – адв.Николинка Мянкова, адв. Рена Стефанова
 1. “ Практически аспекти на АПК ” - 1 юли 2007 г. в гр. Варна праед АК Варна – лектори съдия Александър Еленков
 1. “ Закон за ДДС ” - 14 юли 2007 в гр. Варна пред АК Варна – лектори – адв. Илонка Райчинова, Николай Иванчев – данъчен съветник
 1. “ Практически аспекти на АПК ” - 1.08.2007 г. в АК Варна – лектори
 1. “ ЗДДС ” - 14.08.2007 г. в АК Варна –лектори
 1. “ГПК ” – 17 -18.11.07 в АК Варна лектори Никола Хитров и Красимир Влахов – 130 бр.Велико Търново


 1. Кръгла маса “ Етичен кодекс на адвоката ” - 20 – 21 април 2006 г. в гр. Велико Търново за АК- Велико Търново, Ловеч, Габрово, Търговище, Русе, Плевен – лектори – адв. Ралица Негенцова, гл.ас. Георги Митов, адв. Ели Христова
 1. “ Новото в НПК ” –27 -28 април 2006 г. в с. Чифлик за АК Велико Търново с участието на адвокати от АК София – Лектори – съдия Румен Ненков, гл.ас.Георги Митов
 1. “ Търговски дружества на капитала – ООД и АД “ –13 – 14.04.2007 г. АК Велико Търново на - лектори – съдия Анета Братанова, Нели Маданска – главен съдебен инспектор при МП


Видин


 1. “ Практически аспекти на НПК ” – 5 октомври 07 – гр. Видин летори адв. Даниела Доковска и съдия Мария Митева – 51 бр.


Враца


 1. “ АПК и НПК ” -17 -18 ноември 2006 г. в с. Бързия за АК Враца – лектори – Светла Петкова (ръководител на 4-то отделение на Върховен Административен съд), адв.ДаниелаДоковска, Мария Митева (съдия в Апелативен съд София)Габрово


 1. “ Право на ЕС и НПК ” - 24 -25 ноември 2006 г. в гр. Севлиево за АК Габрово – лектори – Мими Йотова ( експерт по европейска интеграция и Общностно право), адв.Йорданка Вандова, Мария Митева (съдия в Апелативен съд София)Добрич


 1. “ АПК ” – 3 ноември гр. Добрич - лектор Светла Петкова 1. “ Практически аспекти на НПК ” – 24.11.07 - лектори Ивета Анадолска и Кети Маркова


Пазарджик 1. “ ГПК, НПК, АПК ” –12 – 14 май 2006 г. в гр. Велинград за АК Пазаржик – Лектори – Никола Хитров, Мария Митева, Юлиян Русенов, Александър Еленков
 1. “ Успешно водене на стратегически дела пред Европейския съд в Страсбург ”, “ ГПК ”, “ АПК ” - 15 -16 септември 2006 г. в Цигов чарк за АК Пазарджик – лектори съдия Светла Петкова, адв. Михаил Екимджиев, съдия Благовест Пунев
 1. “ Адвокатската професия – ценности и правила ” - 27 октомври 2006 г. в гр. Пазарджик за АК Пазарджик – лектори – д-р Илия Жеков, адв. Ели Христова
 1. “ Право на ЕС, НПК и АПК ” - 27 – 29.04.2007 г. в гр. Велинград за АК Пазарджик – лектори – Мими Йотова, адв. Даниела Доковска, съдия Александър Еленков
 1. “ ГПК ” 14 – 15.09.07 гр ПазарджикПерник


 1. “ АПК и право на ЕС ” - 2-3.06.2007 г. на Витоша за АК Перник – лектори – съдия Александър Еленков, Мими Йотова правен консултант


Плевен 1. “ АПК и НПК ” -9-10.06.2007 г. в гр. Троян за АК Плевен – лектори – адв. Ина Лулчева, адв. Йорданка Вандова, съдия Александър Еленков


Пловдив


 1. “ НК – банкови престъпления, транспортни престъпления и техните последствия ”, “ Новият НПК ”, “ Отговорност на журналистите и медиите за обида и клевета ” –11-14 май 2006 г. в гр. Девин за Ак Пловдив - лектори – адв. Даниела Доковска, адв. Ина Лулчева, адв. Йорданка Вандова, адв.Васил Василев, адв. Янчо Трончев, адв. Явор Нотев
 1. “ Кумулация, реабилитация, принудителни медицински мерки” - 9 юни 2006 г. в гр. Пловдив за АК Пловдив – лектори – Галина Захарова зам.пред. на Апелативен съд – София, съдия Мария Митева
 1. “ ДОПК ”, “ ЗДДС ”, “ АПК ”, “ Кодекс за застраховането ” - 21 -24 септември 2006 г. в к.к. “Елените” за АК Пловдив – лектори – адв. Илонка Райчинова, съдия Йордан Константинов, адв. Явор Нотев, доц. Сашо Пенов, съдия Светла Петкова
 1. “ Стандарти на служебната защита. Практически аспекти ” - 7 октомври 2006 г. гр. Пловдив за АК Пловдив на – лектори - адв. Даниела Доковска, адв. Емилия Недева
 1. “ Новото в закона за обществените поръчки. Обжалване и контрол. ТЗ – несъстоятелност. Търговски регистър” - 1-3 декември 2006 г. в к.к. Пампорово за АК Пловдив – лектори – Милана Кривачка ( експерт в Правната дирекция на МС), Мария Костова ( съдия в 4-то отделение на Върновен административен съд), Марияна Костова (съдия във Върховен Касационен съд), Гергана Тушева (Агенция по вписванята), Люблян Събев(Адвокат от АК Пловдив)
 1. “ Търговски дружества на капитала ” - 16-17.06.2007 г. в гр. Велинград за АК Пловдив – лектори – Анета Братанова – съдия в Окръжен съд Варна, Нели Маданска главен съдебен инспектор при МП
 1. “ ГПК ” – 1 -2.12.07 в АК Пловдив - лектори Никола Хитров и Красимир Влахов - бр.267Разград

 1. “ Практически аспекти на НПК ” – 13 октомври – гр. Разград лектори адв. Даниела Доковска и адв. Георги Атанасов


Русе

 1. “ Практически аспекти на НПК ” - 27 -28 май 2006 г. в гр. Русе за АК Русе и присъствието на АК Силистра – лектори – адв. Даниела Доковска, адв. Ина Лулчева
 1. “Практически аспекти на АПК ” - 21 октомври 2006 г. в гр. Русе за АК Русе, с участието на адвокати от АК Силистра – лектори – съдия Светла Петкова (ръководител на 4-то отделение на ВАС)
 1. “ Изграждане на начални умения за практическа адвокатска работа по гражданско-правни и наказателно-правни казуси ” –16 – 17.02.2007 г. в АК Русе за младши адвокати от АК Русе – лектори - адв. Николинка Мянкова, адв. Рена Стефанова
 1. “ Търговски дружества на капитала – ООД и АД “ –28 – 29.04.2007 г АК Русе на - лектори – Анета Братанова съдия в Окръшжен съд Варна, Нели Маданска – главен съдебен инспектор при МП
 1. “ Практически аспекти на АПК ” -19.05.2007 г. в АК Русе – лектор – съдия Александър ЕленковСилистра


 1. “ Практически аспекти на АПК ” -16.06.2007 г. в АК Силистра –лектори – съдия Светла Петкова, съдия Александър Еленков
 1. “ Данъчно право ” 24.11.07. лектор Йордан Константинов – 50 бр.СЛИВЕН


  1. “ Практически аспекти на НПК ” – 21 септември 07 – гр. Сливен летори адв. Даниела Доковска и адв. Ина Лулчева – 70 бр.Смолян


 1. “ ГПК ” – 1-2 декември 07 гр.Смолян лектор Силви Чернев

София


 1. “ ДОПК, ЗДДС, АПК ” -11-13.05.2007 г. в к.к. ^Боровец^ за АК София – лектори – адв. Илонка Райчинова, съдия Александър Еленков, съдия Йордан Константинов


Стара Загора


 1. “ Практически аспекти на АПК ” - 13.04.2007 г. в АК Стара Загора – лектори –Александър Еленков – съдия във Върховен административен съд
 1. “ ДОПК и ЗДДС ” - 19.05.2007 г. в АК Стара Загора – лектори – адв. Илонка Райчинова, съдия Йордан Константинов, Николай Иванчев
 1. “ Практически аспекти на НПК ” – 22 септември 07 – гр. Стара Загора летори адв. Даниела Доковска и адв. Ина Лулчева


Търговище


 1. “ Практически аспекти на НПК и АПК ” - 27 октомври 2006 г. в гр. Търговище за АК Търговище – лектори – съдия Светла Петкова ( ръководител на 4-то отделение на ВАС ), гл.ас. Георги Митов ( Преподавател в СУ “ Климент Охридски ”)ШУМЕН


 1. “ Практически аспекти на АПК ” - 30.06.2007 г. в АК Шумен – лектори – съдия Александър Еленков 1. “ Практически аспекти на НПК ” – 29 септември 07 – гр. Шумен летори адв. Даниела Доковска и адв. Ина Лулчева – 34бр.
 1. “ ГПК ” – 15 -16 .12.07 в АК Шумен лектори Никола Хитров и Красимир Влахов -


Ямбол


 1. “ Практически аспекти на НПК ” – 13 октомври – гр. Разград лектори адв. Даниела Доковска и Мария МитеваСмолян


 1. “ ГПК ” – 1 -2.12.07 в АК Смолян съвместно с АК Хасково лектор Силви Чернев

Общи


 1. “ Новото в НПК ” –18 март 2006 г. в гр. Варна за АК Варна с участието на адвокати от АК Силистра, АК Русе и АК Шумен - лектори – адв. Даниела Доковска, съдия Мария Митева
 1. Кръгла маса “ Етичен кодекс на адвоката ” -2 – 3 юни 2006 г. в гр. Велинград за АК – Пазарджик, Пловдив, Благоевград, Кърджали, Смолян, Перник, Хасково. – лектори – Ралица Негенцова, адв. Ели Христова, гл.ас. Георги Митов


 1. Кръгла маса “ Етичен кодекс на адвоката ” -16 -17 юни 2006 г. в гр. Варна за АК – Варна, Добрич, Бургас, Шумен, Силистра, Разград. – лектори – адв. Ели Христова, гл.ас. Георги Митов
 1. “ АПК и НПК ” -30 юни -1 юли 2006 г. в гр. Банско за АК Благоевград, Перник, Кюстендил – лектори – съдия Александър Еленков, съдия Мария Митева
 1. “ АПК ” -7- 8 юли 2006 г. в гр. Доспат за АК – Смолян, Хасково, Кърджали –лектори – проф. Кино Лазаров, съдия Александър Еленков 1. “ Съдебно обжалване по ДОПК. Законът за ДДС и адвокатската професия ” -4 – 5 ноември 2006 г. в гр. Трявна за АК Плевен и АК Ловеч – лектори – адв. Илонка Райчинова, Йордан Константинов ( съдия във Върховен административен съд)
 1. “ Практически аспекти на НПК ” -11 ноември 2006 г. в Хасковски минерални бани за АК Хасково, АК Смолян и АК Кържали – лектори – Мария Митева ( съдия в Апелативен съд София), адв. Йорданка Вандова
 1. “ Практически аспекти на НПК ” -21.04.2007 г. в АК Кърджали съвместно с АК Смолян и АК Хасково – лектори – адв. Даниела Доковска, адв. Йорданка Вандова
 1. “ Практически аспекти на АПК ” -23.06.2007 г. в с. Ичера за АК Сливен и АК Ямбол – лектори – Светла Петкова
 1. Съвместен семинар на АК Бургас и АК Русе - “Коментар на новия Гражданско-процесуален кодекс” – лектор Силви Чернев– 5-7.10.2007 г., “Влезлит в сила решения на ЕС” – 5-7.10.2007 г. – лектор Йорданка Вандова – 46 бр. от АК Русе и 60 бр. от АК Бургас

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ

„КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ”


01.01.2007г. – 31.12.2007 г.
През 2007 година ЦОА „Кръстю Цончев” проведе 36 семинара за адвокатските колегии в страната, както следва:
1.“ Търговски дружества на капитала – ООД и АД “, 20 – 21.01.2007 г. АК Варна - съдия Анета Братанова, Нели Маданска – главен съдебен инспектор при МП.
2.“ Изграждане на начални умения за практическа адвокатска работа по гражданскоправни и наказателноправни казуси ”, 16 – 17.02.2007 г. в АК Русе, за младши адвокати от АК Русе, лектори - адв. Николинка Мянкова, адв. Рена Стефанова.
3.“ Изграждане на начални умения за практическа адвокатска работа по гражданскоправни и наказателноправни казуси ”, 17 – 18.03.2007 г. в АК Бургас, за младши адвокати от АК Бургас, лектори – адв. Николинка Мянкова, адв. Рена Стефанова.
4.“ Търговски дружества на капитала – ООД и АД “, 13 – 14.04.2007 г. АК Велико Търново, лектори – съдия Анета Братанова, Нели Маданска – главен съдебен инспектор при МП.
5.“ Практически аспекти на АПК ”, 13.04.2007 г. в АК Стара Загора, лектори –Александър Еленков – съдия във Върховен административен съд.
6.“ Практически аспекти на НПК ”, 21.04.2007 г. в АК Кърджали, съвместно с АК Смолян и АК Хасково, лектори – адв. Даниела Доковска, адв. Йорданка Вандова.
7.“ Право на ЕС, НПК и АПК ”, 27 – 29.04.2007 г. в гр. Велинград за АК Пазарджик, лектори – Мими Йотова, адв. Даниела Доковска, съдия Александър Еленков.
8.“ Търговски дружества на капитала – ООД и АД “, 28 – 29.04.2007 г АК Русе, лектори – Анета Братанова съдия в Окръжен съд Варна, Нели Маданска – главен съдебен инспектор при МП.
9.“ Изграждане на начални умения за практическа адвокатска работа по гражданскоправни и наказателноправни казуси ”, 4 – 5.05.2007 г. в АК Варна, за младши адвокати от АК Варна, лектори – адв. Николинка Мянкова, адв. Рена Стефанова.
10.“ ДОПК, ЗДДС, АПК ”, 11-13.05.2007 г. в к.к. ^Боровец^ за АК София, лектори – адв. Илонка Райчинова, съдия Александър Еленков, съдия Йордан Константинов.
11.“ ДОПК и ЗДДС ”, 19.05.2007 г. в АК Стара Загора, лектори – адв. Илонка Райчинова, съдия Йордан Константинов, Николай Иванчев.
12.“ Практически аспекти на АПК ”, 19.05.2007 г. в АК Русе, лектор – съдия Александър Еленков.
13.“ АПК и право на ЕС ”, 2-3.06.2007 г. на Витоша за АК Перник, лектори – съдия Александър Еленков, Мими Йотова правен консултант.
14.“ АПК и НПК ”, 9-10.06.2007 г. в гр. Троян за АК Плевен, лектори – адв. Ина Лулчева, адв. Йорданка Вандова, съдия Александър Еленков.
15.“ Практически аспекти на АПК ”, 16.06.2007 г. в АК Силистра, лектори – съдия Светла Петкова, съдия Александър Еленков.
16.“ Търговски дружества на капитала ”, 16-17.06.2007 г. в гр. Велинград за АК Пловдив, лектори – Анета Братанова – съдия в Окръжен съд Варна, Нели Маданска главен съдебен инспектор при МП.
17.“ Практически аспекти на АПК ”, 23.06.2007 г. в с. Ичера за АК Сливен и АК Ямбол, лектори – Светла Петкова.
18.“ Изграждане на начални умения за практическа адвокатска работа по гражданскоправни и наказателноправни казуси ”, 29 – 30.06.2007 г. в АК Варна за младши адвокати от АК Варна, лектори – адв.Николинка Мянкова, адв. Рена Стефанова.
19.“ Практически аспекти на АПК ”, 30.06.2007 г. в АК Шумен, лектори – съдия Александър Еленков.
20.“ Практически аспекти на АПК ”, 1 юли 2007 г. в гр. Варна, за АК Варна, лектори съдия Александър Еленков.
21.“ Закон за ДДС ”, 14 юли 2007 в гр. Варна, за АК Варна, лектори – адв. Илонка Райчинова, Николай Иванчев – данъчен съветник.
22.“ Практически аспекти на АПК ”, 1.08.2007 г. в АК Варна.
23.“ ЗДДС ”, 14.08.2007 г. в АК Варна.
24.“ ГПК ”, 14 – 15.09.07 гр Пазарджик.
25.“ Практически аспекти на НПК ”, 21 септември 07 – гр. Сливен, лектори адв. Даниела Доковска и адв. Ина Лулчева – 70 бр.
26.“ Практически аспекти на НПК ”, 22 септември 07 – гр. Стара Загора, лектори адв. Даниела Доковска и адв. Ина Лулчева.
27.“ Практически аспекти на НПК ”, 29 септември 07 – гр. Шумен, лектори адв. Даниела Доковска и адв. Ина Лулчева – 34бр.
28.“ Практически аспекти на НПК ”, 5 октомври 07 – гр. Видин лектори адв. Даниела Доковска и съдия Мария Митева – 51 бр.
29.“ Практически аспекти на НПК ”, 13 октомври – гр. Разград, лектори адв. Даниела Доковска и Мария Митева.
30. “Коментар на новия Гражданско-процесуален кодекс”, съвместен семинар на АК Бургас и АК Русе , лектор Силви Чернев– 5-7.10.2007 г. и “Влезлите в сила решения на ЕС”, 5-7.10.2007 г.,лектор Йорданка Вандова – 46 бр. от АК Русе и 60 бр. от АК Бургас.
31.“ АПК ”, 3 ноември гр. Добрич, лектор Светла Петкова.
32.“Новият ГПК ”, 17 -18.11.07 в АК Варна, лектори Никола Хитров и Красимир Влахов – 130 бр.
32.“ Практически аспекти на НПК ”, 24.11.07 - гр.Добрич, лектори Ивета Анадолска и Кети Маркова.
33.“ Данъчно право ”, 24.11.07 – гр.Силистра, лектор Йордан Константинов – 50 бр.
34.“Новият ГПК ”, 1 -2.12.07 в АК Пловдив, лектори Никола Хитров и Красимир Влахов - бр.267.
35.“Новият ГПК ” – 1 -2.12.07 в АК Смолян съвместно с АК Хасково лектор Силви Чернев
36. „Новият ГПК”, 15-16.12.07 г. – гр.Шумен, лектори Никола Хитров и Красимир Влахов.

Изборът на темите за семинарите се осъществяваше съвместно от адвокатскте съвети и центъра за обучение на адвокати, като предимство имаха въпросите, повдигнати поради промяната на законодателството.

Много от семинарите бяха посветени на актуални въпроси във връзка с наличната вече практика при прилагането на новите Административно процесуален кодекс и Наказателно процесуален кодекс.

През последното тримесечие на 2007 година се изостри изключително интересът към новия Гражданско процесуален кодекс. Това наложи провеждането на допълнителни семинари, извън вече планираните.

Организацията на обученията се извършваше двустранно: от центъра за обучение на адвокати /по отношение на предмета на семинара, избор на лектори, осигуряване на писмени материали/ и от съответния адвокатски съвет /разгласяване на семинара, наем на зала, нощувка на лекторите/.

Навсякъде в страната беше отчетено силното одобрение на адвокатите за близостта и достъпността на семнарите – в съответния областен град и почти без изключение без заплащането на каквато и да било такса.

Адвокатите в анкетните карти и в личен разговор с представителя на центъра за обучение на адвокати, който е присъствал на съответния семинар, подчертават, че имат голяма практическа полза от провежданите обучения за повишаване на професионалната си култура и за актуализиране на необходимите за работата им знания.

Без изключение навсякъде в страната колегите поставят като изискване лекторите да бъдат практикуващи юристи – най-вече адвокати и съдии.

Тъй като адвокатите приемат идеята за непрекъснато обучение като необходимост, навсякъде адвокатските колегии изявяват желание за скорошни повторения на семинарите, касаещи процесуалните кодекси – граждански, административен и наказателен, както и повеждането на поне още един друг семинар през 2008 година.

Повторението на вече провеждани обучения се обуславя от желанието на колегите да се запознаят с натрупаната вече практика, а също така поради това, че не могат да бъдат обхванати едовременно всички желаещи в адвокатските колегии с голям брой членове.

Ръководството на центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цочев” оценява извършената дейност през 2007 година като успешна и полезна за колегите и за издигане на престижа на адвокатската професия.

Считаме, че ще бъде полезно да се организират подготвителни курсове за кандидатите за младши и млади адвокати преди провеждане на изпитите – два пъти годишно, срещу заплащане на такса от страна на участниците.

През настоящата 2008 год. ще предложим на адвокатските съвети и провеждане на семинари по други теми, посочени от центъра.

Изпълнителен директор:Проф. Д-р Ал. Джеров
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница