Съгласно чл. 55, ал. 3 от зуоДата15.07.2018
Размер35.78 Kb.

Образец № 12


Съгласно чл. 55, ал. 3 от ЗУО


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВРАЦА
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
На основание чл. 55, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, след извършена проверка на място удостоверявам, че заявената от:

търговец „Ес Пи Ви Мениджмънт” ООД, код БУЛСТАТ: 200183297,

с адрес на управлението: област София, община Столична, гр. София, район Красно село, ул. „Проф. Д-р Д. Атанасов” №4, ап.2, представлявано от Пламен Стефанов Лазаров, с адрес: област София, община Столична, гр. София, ул.„Драгоман” №62, ап.1, сл. тел: 0885 136 123, факс: 02/868 9020,

с лице, отговорно за управлението на отпадъците: Владимир Марков, сл. тел.: 0885 136 123, факс: 092/620 600

площадката съответства на изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Настоящото удостоверение се отнася за площадката, на която ще се извършва изкупуване, съхраняване и търговска дейност с отпадъци, посочена в Таблица № 1:


Таблица № 1

№ по ред

Площадка

(местонахождение по всички данни от заявлението)Вид на отпадъците, с които ще се извършва дейността

Код

Наименование


1

гр. Враца

община Враца

област Враца,

УПИ XXXV

дв. 4996


кв.13

Промишлена зона 1. 12 01 01

 2. 12 01 02

 3. 12 01 03

 4. 12 01 04

 5. 15 01 04

 6. 16 01 17

 7. 16 01 18

 8. 17 04 01

 9. 17 04 02

 10. 17 04 03

 11. 17 04 04

 12. 17 04 05

 13. 17 04 06

 14. 17 04 07

 15. 17 04 11

 16. 19 10 01

 17. 19 10 02

 18. 19 12 02

 19. 19 12 03

 20. 20 01 40

Стърготини , стружки и изрезки от черни метали

Прах и частици от черни метали

Стърготини , стружки и изрезки от цветни метали

Прах и частици от цветни метали

Метални опаковки

Черни метали

Цветни метали

Мед , бронз, месинг

Алуминий

Олово


Цинк

Желязо и стомана

Калай

Смеси от металиКабели различни от упоменатите в 17.04.10*

Отпадъци от желязо и стомана

Отпадъци от цветни метали

Черни метали

Цветни метали

Метали


2

гр. Мизия

община Мизия

област Враца,

Имот 443002


1. 12 01 01

2. 12 01 02

3. 12 01 03

4. 12 01 04

5. 15 01 04

6. 16 01 17

7. 16 01 18

8. 17 04 01

9. 17 04 02

10. 17 04 03

11. 17 04 04

12. 17 04 05

13. 17 04 06

14. 17 04 07

15. 17 04 11

16. 19 10 01

17. 19 10 02

18. 19 12 02

19. 19 12 03

20. 20 01 40Стърготини , стружки и изрезки от черни метали

Прах и частици от черни метали

Стърготини , стружки и изрезки от цветни метали

Прах и частици от цветни метали

Метални опаковки

Черни метали

Цветни метали

Мед , бронз, месинг

Алуминий

Олово


Цинк

Желязо и стомана

Калай

Смеси от металиКабели различни от упоменатите в 17.04.10*

Отпадъци от желязо и стомана

Отпадъци от цветни метали

Черни метали

Цветни метали

Метали


3

гр. Бяла Слатина

община Бяла Слатина

област Враца,

Имот III

Квартал 3-Б1. 12 01 01

2. 12 01 02

3. 12 01 03

4. 12 01 04

5. 15 01 04

6. 16 01 17

7. 16 01 18

8. 17 04 01

9. 17 04 02

10. 17 04 03

11. 17 04 04

12. 17 04 05

13. 17 04 06

14. 17 04 07

15. 17 04 11

16. 19 10 01

17. 19 10 02

18. 19 12 02

19. 19 12 03

20. 20 01 40Стърготини , стружки и изрезки от черни метали

Прах и частици от черни метали

Стърготини , стружки и изрезки от цветни метали

Прах и частици от цветни метали

Метални опаковки

Черни метали

Цветни метали

Мед , бронз, месинг

Алуминий

Олово


Цинк

Желязо и стомана

Калай

Смеси от металиКабели различни от упоменатите в 17.04.10*

Отпадъци от желязо и стомана

Отпадъци от цветни метали

Черни метали

Цветни метали

МеталиДИРЕКТОР НА РИОСВ – гр.Враца: /инж.Т. Гергова/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница