Схема за безвъзмездна финансова помощ bg161PO001 2-02/2011 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукти маркетинг на дестинациите”страница1/6
Дата15.10.2018
Размер0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще!


Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукти маркетинг на дестинациите”

Проект BG161РО001/3.2-02/2011/012 „По пътищата на цивилизацията”


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С

ПРЕДМЕТ:

Изработка на рекламни клипове и филми, и разработване на слоган и лого на бранд “Пловдив@ВиаДиагоналис”СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Публична покана;

І. Пълно описание на предмета на обществената поръчка, техническо задание;

ІІ. Техническо задание за възлагане на обществената поръчка;

ІІІ. Минимални изисквания за изпълнение предмета на поръчката;

ІV. Подготовка на офертата;

V. Представяне на предложението;

VІ. Показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка на предложенията на кандидатите

VІІ. Приложения

 1. Оферта за участие – приложение № 1;

 2. Ценова оферта – приложение № 2;

 3. Техническо предложение – приложение № 3;

 4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – приложение № 4;

 5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП – приложение № 5;

 6. Декларация по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП – приложение № 6;

 7. Декларация за участие на подизпълнител – приложение № 7;

 8. Декларация за съгласие на подизпълнител – приложение № 8;

 9. Декларация за изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на поръчката – приложение № 9;

 10. Декларация за икономическо и финансово състояние – приложение № 10;

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Е С ПРЕДМЕТ:

Изработка на рекламни клипове и филми, и разработване на слоган и лого на бранд “Пловдив@ВиаДиагоналис””, обявена във връзка с реализирането на проект: BG161РО001/3.2-02/2011/012 „По пътищата на цивилизацията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.І. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

СЪДЪРЖАНИЕ
1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

2. ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА

2.1. Основна цел

2.2. Специфични цели

3. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

3.1. Описание на услугата

3.2. Място на изпълнение на поръчката

3.3. Комуникационни цели

3.4. Целеви групи

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДАЧАТА

4.1. Рекламни филми със субтитри на английски, немски и румънски. TV и радио клипове

4.2. Слоган и лого на бранд “Пловдив@ВиаДиагоналис” на български и английски език

4.3. Продукти

5. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Екип на Изпълнителя

1.ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изработка на рекламни клипове и филми, и разработване на слоган и лого на бранд “Пловдив@ВиаДиагоналис””, на обща стойност до 55 000,00 лв. без ДДС.

Съгласно заложените цели в проекта „По пътищата на цивилизацията“, следва да бъдат изработени следните продукти: • Рекламни филми със субтитри на английски, немски и румънски с продължителност 8-10 мин. – 2 бр.;

 • Рекламни TV клипове с продължителност 30’’ със субтитри и озвучаване на 3 езика – 2 бр.;

 • Рекламни радио клипове с продължителност 30’’ на български език – 2 бр;

 • Слоган и лого на бранд “Пловдив@ВиаДиагоналис” на български и английски език.

Предложението на Кандидата трябва да бъде съобразено с концепцията на заложените в проекта туристически пакети и следните характеристики на пловдивския регион:

 • Целогодишна туристическа дестинация, която предлага разнообразен туристически продукт през четирите сезона;

 • Дестинация, предлагаща отлични възможности за фестивален и религиозен туризъм, с изключително богато културно-историческо наследство и съхранена природа.

С изпълнението на заданието по настоящата техническа спецификация се цели, по оптимален начин, да бъдат представени на аудиторията, привлекателността и потенциала на пловдивския регион.

Представените концепции, както и самите продукти, следва да са разработени специално за целите на настоящата обществена поръчка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва изключителното право да възпроизвежда и разпространява изготвените и монтирани видео клипове, радио клипове и други продукти, изработени по настоящата обществена поръчка, като за предоставянето на тези права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи допълнително възнаграждение освен посоченото в чл. 3.

Всички изработени по настоящата обществена поръчка продукти стават собственост на Възложителя. Той става притежател на авторските и сродните им права след заплащането им.


2.ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА

2.1.Основна цел


Основната обща цел на поръчката е генериране и разпространение на по-голям обем от информация относно разнообразния туристически потенциал и предлагане в района на Пловдив, чрез използване на съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари.

Конкретно измерими способи за постигането на гореописаната цел на поръчката, е изработката на рекламни филми и клипове, слоган и лого на бранд „Пловдив@ВиаДиагоналис“, чрез които да се наложат на пазара туристическите продукти, обособени чрез проекта, както и концепцията за развитието на туризма в пловдивския регион. Да се постигне оптимално въздействие върху широката публика – в страната и чужбина, да се създаде асоциативност, разпознаваемост и да се изгради, в дългосрочен план, интерес у потенциалните потребители по отношение на град Пловдив и региона, като туристическа дестинация от световно ниво.Целта на договора е постигането на качествено и професионално изпълнение на заложените, съгласно проекта, продукти, поставени задачи и очаквани въздействия върху целевите групи.

Каталог: wp-content -> uploads -> profil kupuvach -> publichni-pokani
uploads -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
uploads -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
uploads -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
uploads -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
publichni-pokani -> Проект! Образец 6 Договор Днес, г в гр. Пловдив, на основание чл. 14 ал. 4 и чл. 101е от зоп


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница