Шумков Кирил ЛюбомировДата16.08.2017
Размер57.6 Kb.

Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Шумков Кирил Любомиров

Адрес
гр. София 1797, ж.к. “Младост”, бл. 91, вх.5

Телефон
+359887489987

ФаксE-mail
k_shumkov@yahoo.com
Националност
българинДата на раждане
17.09.1972
Трудов стаж• Дати (от-до)
1998-2006

Име и адрес на работодателя
Ветеринарна клиника „Юнион Вет”, гр. София, ж.к. “Дианабад”

• Вид на дейността или сферата на работа
Ветеринарна медицина

Заемана длъжност
Ветеринарен лекар

• Основни дейности и отговорности
Диагностика и лечение на дребни животни.

Трудов стаж


• Дати (от-до)
от 01.01. 2007

• Име и адрес на работодателя
Институт по биология и имунология на размножаването- БАН, София

• Вид на дейността или сферата на работа
Научноизследователска

• Заемана длъжност
научен сътрудник

• Основни дейности и отговорности
Ембриобиотехнологии при животнитеОбразование и обучение
• Дати (от-до)
1992-1998

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Тракийски Университет, Стара Загора, Ветеринарно медицински факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения• Наименование на придобитата квалификация
Ветеринарен лекар

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
магистър
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

[Език]

• Четене
руски – отлично; немски-отлично; английски – добро

• Писане
руски – мн. добро, немски – мн. добро, английски-добро

• Разговор
руски – добро, немски- основно; английски-основно
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.


Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Компютърна грамотност.
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Свидетелство за управление на МПС
Притежавам свидетелство за управление на МПС кат. В и М
Допълнителна информация
[Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.]Приложения
Основни публикации:

  1. Kistanova, Е., Y. Marchev, R. Nedeva , D. Kacheva, K. Shumkov, B. Georgiev, A. Shimkus. Effect of Spirulina platensis included in the main diet on the boar sperm quality. Biotechnology in Animal Husbandry, 25 (5-6), Book 1, p. 547-557, 2009. ISSN: 1450-9156.

  2. Kistanova, Е., Dimitrina Kacheva, Kiril Shumkov, Desislava Abadjieva, Gennadiy Borjaev, Mihail Nevitov, Almantas Shimkus. Effect of biological active substances on the mouse embryo production in vivo. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, Tome 62, No 4, p. 499-506, 2009. ISSN: 1310-1331 IF: 0.204.

  3. R. Nedeva, А. Аpostolov, У. Marchev, Е. Кistanova, D. Kacheva, К. Shumkov, G. Borjaev. Effect of the Injective Application of Selenopyran on the Productivity in Growing Gilts. Bulgarian Journal of Agricultural Science, V.15, № 6, 604-609. 2009.

  4. Marchev Y., R. Nedeva, A. Apostolov, E. Kistanova, D. Kacheva, D. Adzhieva, J. Koleva, K. Shumkov, G. Boryaev, M. Nevitov. Effect of selenopyran treatment on the blood parameters and reproductive system of gilts. Proc. of International Scientific Conference “The topical problems of pigs and poultry nutrition”, Kaunas, Lithuania, pp.41-44. 2008

  5. Кистанова Е, Д. Качева, Ж. Колева, К. Шумков, Р. Недева, Й. Марчев, А. Аростолов, Д. Аджиева, Г. Боряев, М. Невитов. Развитие репродуктивной системы и интенсивность роста у ремонтных свиней, получавших селенопиран при выращивании от30 до100 кг живого веса. Сборник Всероссийской н-пр. конференции «Интеграция науки и сельскохозяйственного производства», г. Пенза, Русия ,стр. 434-435. 2008, УДК 06:378:001.

  6. Кистанова Е, Д. Качева, Г. Вылчев, А. Иванов, Ж. Колева, К. Шумков. Доза-зависимый эффект екстракта Тribulus Terrestris L. на фолликулярную активность яичников крольчих новозенландской породы. Сборник Всероссийской н-пр. конференции «Интеграция науки и сельскохозяйственного производства», г. Пенза, Русия ,стр. 432-434. 2008, УДК 06:378:001.

  7. Качева Д., М. Кичева, Е. Кистанова, Ж. Колева, К. Шумков. Морфологични изследвания върху криоконсервирана сперма от воден бивол Bubalus Bubalis. Сборник доклади от научна конференция „Традиции и съвременост във ветеринарната медицина”, ЛТУ- София, стр. 63-71. 2008, ISSN 1313-4337.

  8. Качева Д, Ц. Маслев, Е.К. Дуан, К.Ю. Сун, Д.Ю Чен, М. Петров, Е. Кистанова, Георгиев Б., Е. Сапунджиев, Ж. Колева, К. Шумков. Сравнение на възможностите на биотехнологичния метод МОЕТ за отключване на репродуктивния потенциал на овце в ранен и късен стадий на анестрален сезон. Сб. доклади от научна конференция в ФВМ, ЛТУ, 23 ноември 2007, София, стр.195-201. 2007, ISSN 1313-4337.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница