Сигурност всеки ден министерство на земеделието и хранитеДата08.05.2018
Размер108.22 Kb.СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A

+359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА БРУЦЕЛОЗАТА ПО ДРЕБНИТЕ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2015г.

След получено съобщение от медицинските власти за хора, заболели от бруцелоза в гр. Рила, община Рила, област Кюстендил на 26.07.2015г. бяха взети 15 проби от кози от три двора, стопаните на които са били заразени. Всички проби от кози са показали положителен резултат за бруцелоза по дребните преживни/Br. мelitensis/.

Заболяването е обявено на 27.07.2015г., като от 03.08.2015г. започна серологичното изследване на всички едри и дребни преживни, еднокопитни, свине и кучета, отглеждани на територията на гр.Рила.

Екип от ЦУ на БАБХ посети гр.Рила за извършване на епидемиологично проучване по отношение на възникването и разпространението на заболяването.

В град Рила козите стада са пет на брой, като в сборно стадо на Геарги Пенов се отглеждат – 148 бр.кози. В стадото на Николай Николов се отглеждат – 63 бр. кози, той е бенефициент на фонд “Земеделие”, в сборно стадо с пастир Николай Зарев се отглеждат около – 150 бр. кози, в стадото на Георги Мездралийски се отглеждат около - 80 бр. кози и в стадото на Васил Петров – 60 бр. кози.

След изследването на всички кози се установи, че са заразени единствено козите, отглеждани в стадото на Георги Пенов, като от 148 бр. кози – 95 броя са показали положителен резултат за бруцелоза. Изследването на говедата, овцете, еднокопитните и свинете в гр. Рила е с отрицателен резултат за бруцелоза.

При извършеното епидемиологично проучване по отношението на движението на кози от това стадо, установихме, че пастирът на стадото дребни преживни, отглеждани в Рилския манастир е закупил два броя кози през пролетта на 2015г. от заразеното стадо и при изследването на 26 бр. кози, 51 бр. овце, 2 говеда са получени две положителни проби за бруцелоза при козите закупени от гр. Рила.

Развитието на заболяването в гр. Рила беше идентично с развитието на заболяването през 2006г., където заразата бе внесена с крадени кози от Р Гърция.

Поради тази причина и за по-бързо установяване на развитието на заболяването решихме да изследваме в населените места от община Рила първоначално козите и в случай, че има положителни кози за бруцелоза да се изследват и останалите видове животни.

Тъй като имахме сведение, че г-н Виктор Александров отглежда кози в с. Смочево и пред свой познати е заявил, че купува кози от Р Гърция след изследването в гр.Рила веднага започна серологично изследване на козите в с. Смочево, собственост на горепосочения господин.От изследваните 99 бр. кози – 72 бр. показаха положителен резултат за бруцелоза. Изследвани бяха 151 бр. проби от овце, от които 94 са негова собственост, като положителен е един брой, а други четири проби от останалите 57 бр овце, собственост на различни стопани, също показаха положителен резултат. Изследвани са 22 бр. проби от говеда, собственост на Камелия .Герасимова Павлова .с която Виктор Александров е живял на съпружески начала като две говеда са били положителни. Говедата и козите се отглеждат в помещения, които са разположени едно до друго. Постройките са на бившето ТКЗС. Заедно с животните на Виктор Александров в стопанския двор, освен овцете на Виктор Александров и стопаните от сборното стадо се отглежда и стадо овце, собственост на г-н Генчо Боянов Владимиров, като от 201 бр. овце, сборно стадо – шест са с положителен резултат за бруцелоза, 9 бр. говеда от които два броя са положителни 28 бр. кози сборно стадо от които седем броя кози са показали положителен резултат за бруцелоза.

Млекото от овцете и козито от стадото на Виктор е продавано на частни стопани в гр. Рила, с. Смочево и с. Мурсалево, а млекото от говедата е постъпвало в гр.Кочериново във фирма “Евро миит енд милк” за производство на сирене.

Поради факта, че г-н Виктор Александров загива при катастрофа един месец преди констатиране на бруцелозата в гр.Рила, единствено сме разпитвали Камелия Герасимова, но тя заяви, че се е занимавала само с говедата и не знае нищо по отношение на козите.

Г-н Виктор Александров регистрира животновъден обект под № 2641-0183 на 05.01.2009г. с 34 бр. кози. Овце събира от 2012г., като е започнал с 48 бр. овце. Г-н Виктор Александров под влияние на г-н Любослав Коюнджийски, собственик на фирма ЕТ” Любослав Коюнджийски-Вени” се регистрира във фонд “ Земеделие” за получаване на субсидии, за бройка кози, които се дават на основание на тяхното идентифициране.Тъй като субсидии се дават само за идентифицирани кози, при всички бенефициенти не открихме маркирано нито едно мъжко козе разплодно животно/пръч/, което прави проследяемостта им абсолютно невъзможна. Борбата за повече бройки кози при някои от бенефициентите на фонд “Земеделие” е свързана с посочването на по-голям брой кози/особено тези, които се изпращат на високопланинска паша/ което води до закупуване на кози, докарване на кози от други стада за да се впишат като собствени, премаркирането им и последващото им връщане в обекта от които са взети. От епидемиологична гледна точка това местене е свързано с редица рискове от възникване на заболяване.

Освен това получаването на финансови средства за използване на високопланинските пасища е свързано със събирането на много животни на едно място при които няма установен единен здравен статус.

При извършена проверка за изследването за бруцелоза през 2013г. се установи, че на 31.10.2013г. д-р Иван Георгиев Крънчев, регистриран ветеринарен лекар на частна практика в с. Смочево е изпратил за серологично изследване 93 бр. кръвни проби от стадото кози на Виктор Александров, като 18 броя от тях са показали положителен резултат за бруцелоза на теста “Розбенгал”. Пробите са изследвани в лабораторията в гр. Благоевград. При последващо изследване с реакция РСК – пробите са дали отрицателен резултат, поради което е вписано в системата Вет - Ис, че резултата е отрицателен. Не са изпращани проби за потвърждение в лабораторията за изследване на бруцелоза в НДНИВМИ – София.

При проследяване на резултатите от изследването на същите номера кози през 2015г. се установи, че 10 от 18-те проби от реагирали през 2013г. кози са отново положителни. Три от козите, според информационната система Вет-Ис са били заклани през м. ноември 2013г., две от козите не са намерени и три броя кози от положителните през 2013г. са показали отрицателен резултат за бруцелоза. При разговор с д-р Цанкова – завеждаща лабораторията за бруцелоза в НДНИВМИ-София, тя сподели, че е възможно антигена при изследването с РСК да не е бил чувствителен, поради което са се получили отрицателни резултати.

Независимо от резултатите от изследването в лабораторията в Благоевград в екипа се появи съмнение по отношение на това изследване, основавайки се на следните данни:


 1. Всички кози, собственост на Виктор Александров са идентифицирани в неговия обект- няма документи с които са придвижвани новозакупените животни.

 2. При г-н Виктор Александров през 2013г. работи, като пастир г-н Исмаил Мехмед Берберов, който е работил в с. Триада, близо до Серес, като дояч на кози и има връзки в Р Гърция с фермери, отглеждащи кози.

 3. През есента на 2013г. в с. Кочан, област Благоевград бяха констатирани две огнища от шарка по овцете и козите възникнали вследствие на нелегално придвижване на овце от Р Гърция.

 4. Всяка есен в Р Гърция се продават бракувани овце и кози в рамките на 20-25 евра.

 5. За да бъдат вписани като автохтонни породи и получаване на допълнителни субсидии са се търсели за търговия пръчове с дълъг косъм. Възможно е да има и нелегален внос на кози от Р Македония, но това е трудно доказуемо.

 6. Лицето Исмаил Мехмед Берберов се познава много добре с “Мачо циганина” от град Петрич, главен шеф на незаконната търговия с животни от Р Гърция.

За да стане по-ясна картината, че още през есента на 2013г. в обекта на Виктор Александров е имало бруцелоза екипът от ЦУ на БАБХ се добра до следните данни:

1. През пролетта на 2014г. г-н Данчо Чавков изпраща за отглеждане една коза в стадото на Виктор Александров, г-н Георги Димитров Москов – три броя кози, а г-н Стоян Христов един брой коза. И тримата са от гр.Рила и козите им са били в стадото на Георги Пенов. Тези кози се прибират през есента на 2014г. отново в стадото на Георги Пенов в гр.Рила, като са довели до заразяване на пасящото от него стадо през есента на 2014г. През м.декември 2014г. в гр. Рила се появяват първите признаци при заболели хора, като до установяване на точната диагноза са били приемани, връщани и отново приемани в болница. Всички посочени по-горе пет броя кози, пребивавали в стадото на Виктор Александров през 2014г. са показали положителни резултати за бруцелоза при изследването през м.август 2015г.

2. През пролетта на 2015г. г-н Николай Арнаудов от с. Рила изпраща четири броя кози, две ярета и две овце в стадото с пастир Генчо Боянов, в с. Смочево, които се оказват заразени при изследването през м.август 2015г. Г-н Арнаудов, също е положителен за бруцелоза.Така, стадото на Генчо Боянов, освен, че има обща паша със стадото на Виктор Александров са въведени и заразени кози от гр.Рила в началото на 2015г.

3. През пролетта на 2015г. Виолета Николова Христова, отглеждаща кози в местност “Жабокрек” закупува един пръч от стадото на Георги Пенов, като пръчът е положителен за бруцелоза при изследването през август 2015г.

4. В с. Смочево през 2014г. няма съобщение за заразени хора, а козето мляко от заразените кози, собственост на Виктор Александров е изпращано за производство на сирене в гр. Рила във фирмата на г-н Николай Николов и други частни лица, като нямаме данни за периода на зреене на сиренето в това предприятие и другите частните лица на които е продавано.

През пролетта на 2014г. две лица от гр. Рила започват да закупуват кози и да събират стадо в гр. Рила, с цел получаване на субсидии от фонд “Земеделие”. Това са Илко Николов Кирилов и Костадин Божидаров Ингилизов. Те закупуват кози: от следните населени места – 2 кози от с. Пороминово, 3 бр. кози от с. Смочево от г-н Георги Чомаков, неговите кози са отрицателни за бруцелоза, две кози с три ярета от Георги Картинкин, в момента няма кози, три кози от Данчо Гръцки от гр.Рила – няма заразени при него, една коза от с. Падала, една коза от с. Пастир, четири кози с три ярета от стадото в Рилския манастир, две кози с едно яре от град Елин Пелин.

Всички закупени кози и ярета са идентифицирани с ушни марки в гр.Рила. Те са пасели на едно паша със стадото на Георги Пенов, като през есента на 2014г. поради липса на пръчове са заплождани с пръчовете от стадото на Георги Пенов. Така бруцелозата влиза и в това новосъздадено стадо. През ранната пролет на 2015г. между Илко и Костадин настъпва разправия по отношение на финансовите средства с които са закупувани козите, като на 27 март 2015г., Костадин взема 25 бр. кози, като остава 19 ярета на Илко и ги изпраща в с. Ракита, общ. Червен бряг, област Плевен, в обект, собственост на Йоанна Богомилова Тодорова. В този обект на 10.03.2015г. са влезли 46 бр. кози от гр.Тетевен, а на 10.05.2015г. още 14 броя кози от с. Радомирци, общ. Червен бряг, област Плевен

Йоанна Богомилова живее в гр.София и предполагаме, че не е виждала коза, но поради това, че е млада фермерка заедно с баща си, който често ловува в с.Ракита, под влияние на Костадин Ингилизов с който сигурно са се познавали от гр.София са регистрирали този животновъден обект, с цел получаване на субсидии от фонд “Земеделие”. За козите в този обект са се грижили двама души от малцинството – Венцислав Йорданов и Светлин Петров.

В този обект козите от гр. Рила престояват до 10.06.2015г., като след това са преместени в животновъден обект в същото село, собственост на Ребека Руменова Маринова, чийто съпруг е г-н Светлин Петров. Изглежда, че този животновъден обект е регистриран по указания на Костадин Ингилизов за да не бъдат открити козите, тъй като се е страхувал, че Илко Кирилов ще заведе съдебен иск срещу него. И за да бъде картината още по-неясна в този обект се сменят ушните марки на козите закупени от гр.Рила с тези закупени от гр.Тетевен и с.Радомирци. Така 25 броя кози се оказват заразени с бруцелоза, но с марки на животни изпратени от Тетевен и с.Радомирци, а тези изпратени от гр. Рила стават здрави.Г-н Светлин Петров се оказва заразен с бруцелоза, но това е възможно най-малкото наказание за него за извършеното престъпление.При изследваното на кози и овце в гр.Тетевен и с.Радомирци няма положителни за бруцелоза животни.

На 23.09.2014г. са изпратени по 29 бр. проби за изследване за бруцелоза от стадото на Виктор Александров от с. Смочево и стадото на Георги Пенов от гр. Рила, като е получен отрицателен резултат за бруцелоза. Пробите са изследвани в частната лаборатория в гр. Сливен.

При извършването на епидемиологичното проучване, от страна на Камелия Герасимова бе заявено, че през пролетта на тази година са продавани ярета в с. Мурсалево и гр. Кочериново.

При извършване на изследването в с. Мурсалево се откриха три броя положителни кози, като и трите са закупени от стадото на Виктор Александров от с. Смочево.

В гр.Кочериново има един брой положителна коза, закупена от стадото на Виктор от с.Смочево.

В с. Боровец, общ. Кочериново е открита положителна коза, отново закупена от стадото на Виктор от с.Смочево.

На 01.09.2015г. са изследвани от стадото на г-н Любослав Коюмджийски 26 бр. кози, седем ярета без ушни марки, 8 пръча, три от които без ушни марки и 17 броя кочове, също три без ушни марки, като една коза е показала положителен резултат за бруцелоза. Изследването на животните е извършено в с.Падала, където преди няколко дни част от животните са смъкнати от високопланинските пасища.

Два дни след констатиране на заболяването в гр. Рила се обажда жена от гр.Кочериново, че е намерила и прибрала коза, изхвърлена от лека кола, в близост до магистралата. Козата е без ушна марка, изследвана е за бруцелоза, показала е положителен резултат и е евтаназирана. Предполагаме, че козата е била закупена наскоро от гр. Рила от тази жена и след като е разбрала за бруцелозата е инсценирала тази постановка пред ветеринарните власти.

През зимата на 2014г. в стадото кози на Виктор Александров са се раждали ярета, които са живеели няколко дни, след което са умирали. При разговор с Георги Пенов ми бе заявено, че през зимата на 2015г. много от козите в неговото стадо са абортирали.

До 01.09.2015г. са заразени с бруцелоза – 35 човека от гр. Рила, двама от с.Смочево, трима от с.Ракита. От тях един ветеринарен лекар, обслужващ стадото говеда н с.Смочево и един ветеринарен техник, работещ в гр. Рила.

До 01.09.2015г. са евтаназирани 212 бр. кози, от които 180 бр. заразени и 31 бр. контактни от стадото на Виктор Александров. Евтаназирани са 4 бр. говеда, 11 бр. овце и три броя кучета.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:


 1. Изискването за 100 дневно усвояване на високо планинската паша води до събирането на голям брой едри, дребни преживни и коне, без да е уточнен техния здравен статус.

 2. Липсата на ветеринарен контрол по границата с Р Гърция дава възможност на търговците на животни да закупуват евтини животни, да ги придвижват без сертификат по системата TRASES, да свалят идентификационните номера, което прави невъзможно проследяването им.

 3. Не се осъществява идентификация на пръчовете, поради факта, че за тях не се дават финансови средства, което прави невъзможно проследяване на движението им.

 4. Битката за усвояване на средства от фонд “Земеделие” за пасища и бройка дребни преживни животни е накарало някои недобросъвестни собственици да извършват измами по отношение на идентификацията на техните животни, поради което е необходимо да бъде засилен контрола при бенефициентите.

 5. Асоциациите на дребните преживни да проведат събрания със своите членове, като ги уведомят, че на места в Северна Гърция има огнища от бруцелоза поради което е необходимо при закупуването на животни, те да се придружават от сертификат за здравословно състояние, издаден от гръцки ветеринарен лекар.

 6. Да се идентифицират с ушни марки всички мъжки разплодни животни при дребните преживни – кочове и пръчове.

 7. Да се уведомят стопаните на животни, че е необходимо да информират частно практикуващия ветеринарен лекар за всеки аборт, а той от своя страна да уведомява официалния ветеринарен лекар, особено в случай когато са масови.

 8. Да се уточни броя на животните, изпратени на високопланинска паша, вида им, датата на изпращане, собствениците и населените места от които произхождат.

 9. Да бъдат запознати гранични войски със сертификатите по системата “TRASES” с които е необходимо да бъдат снабдени всички собственици и търговци закупуващи животни от Р Гърция.

 10. От 23.09.2015г. да започне второто изследване на всички възприемчиви животни за бруцелоза в гр. Рила, с. Смочево, Рилски манастир.

 11. В останалите заразени селища – с.Мурсалево, с.Боровец, гр.Кочериново второто изследване да се извърши през м.октомври.

 12. Търговците на животни в областите – Благоевград, Кюстендил, Смолян, Кърджали и др. да бъдат уведомени, че е необходимо да придвижват закупените от Р Гърция животни с ветеринарен сертификат за здравословно състояние и се упражни по-строг контрол върху дейността им.

 13. На всички животни, изкарвани на високопланинска паша да се извършват профилактичните мероприятия и диагностичните изследвания, преди изкарването им с цел осигуряване на единен здравен статус.

Изготвил: д-р Илиан Бойковски

д-р Радослав Колев

София.02.09.2015г.
Каталог: app -> uploads -> 2015
uploads -> Програма за на Наградата • поставиш свои цели и да отбелязваш напредъка си • оказваш положително влияние върху живота на другите чрез общественополезна дейност
uploads -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 17 – 24 септември 2014 г
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 29 юли – 5 август 2015 г
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 15 – 22 април 2015 г
uploads -> Асоциация "Българска национална лидер мрежа"
uploads -> Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания глава първа


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница