Силни страни ВизможностиДата18.06.2017
Размер80.13 Kb.
SWOT анализ „Туризъм”

Силни страни

Визможности • Природни дадености – 26 защитени обекти, резервати, чист въздух, води.

 • КИН, на чиято база да се развива културен туризъм

 • Наличие на леглова база, основно в курорта Цигов чарк

 • Стратегическо географско положение между традиционни туристически маршрути (пешеходни) – между Тракия и Пирин. Ние сме на кръстопът.

 • Добре работещи НПО – Суткя, Байкария и т. н.

 • Има много свободни къщи, които могат да се приспособят за гости.

 • Има активни читалища, които могат да представят културното наследство


 1. Многофункционалното ползване на горите.

 2. Да се ползват добри чужди практики.

 3. Възможности да се организират празници и събития, които да привличат туристи.

 • Слаби страни

Заплахи
 1. Базата запада – заслони, хижи и т. н.

 2. Липсата указателни табели и заслони.

 3. Липса на спортни съоръжения.

 4. Няма изградени места за къмпинг.

 5. Няма разработени достатъчно атракции.

 6. Всеки на територията работи сам – не си препращат хора хотели и къщи за гости.

 7. Няма туристически пакет, никой не предлага.

 8. Информацията не е на едно място – трудно се търси и намира.

 9. Замърсяване на терените-горите, язовирите с битови отпадъци.

 10. Има много празни къщи, но не са готови да посрещат гости и собствениците са индивидуалисти.

 11. Не се използва туристопотока в територията за източник на приходи-например множеството палатки.

 12. Няма манталитет, начин на мислене, свързан с туризма. Трябва да се осъзнае, че туристът е гост, изискваш внимание, а не натрапник в къщата -„Къщата не е място за живеене – тя е магазин за услуги!”

 13. Липсват умения за посрещане на туристи

 1. Липсва обединяващото звено, координаторът, който да отговаря за развитие на туризма и обединяването на всички дейности в туризма

1. Задълбочаване на кризата и по-малко търсене на туристически услуги

2. Затопляне на климата – ниските терени не стават за ски, няма сняг


SWOT анализ „Бизнес”

Силни страни

Визможности 1. Силно развит дърводобив и дървообработване.

 2. Наличие на горски стопанства за добив на суровини. 90% от дървесината се преработва в района.

 3. Дървесината се оползотворява почти напълно - Няма дървесен отпадък, който да не се използва.

 4. Отпадъчните продукти също се оползотворяват от бизнеса - Фирма за талаж от отпадъчна дървесина и производство на пелети.

 5. Опит в преработващата промишленост на хмел и наличие на фабрика за хмелов гранулат. Има изградени конструкции и площи, засяти с хмел

 6. Наличие на достатъчно зелена маса за производство на органични торове.  1. При модернизация на дървообработването – технолигии, машини и оборудване – ще се повиши качеството и ще се диверсифицират продуктите.

  2. Ще се повиши конкурентноспособността на европейския пазар – няма да се отличава продукцията, произведена в България от тази, произведена в Германия например

  3. Внедряване на нови технологии за увеличаване на производството и производство на нови продукти на дървопреработващата промишленост, които сега се търсят, например за строителството -дълги греди.

  4. Ще се изисква по-висока квалификация на кадрите.Слаби страни

Заплахи
 1. Намаление на дърводобива през зимата, реализацията е проблем през зимата.

 2. Ниско ниво на автоматизация, нискотехнологично оборудване.

 3. Текучество на персонала-основно работят нискоквалифицирани или без квалификация.

 4. Бизнеса в Ракитово не си взаимодейства. 1. Задълбочаване на световната икономическа криза и свиване на потреблението

 2. Липсата на финансиране

 3. Промяна в климата.
SWOT анализ „Земеделие”

Силни страни

Визможности


 1. Биологично чист район – никакви замърсители.Това е предпоставка за биологично земеделие.

 2. Наличие на хмелови конструкции, подходящ климат и опит в отглеждането на хмел.

 3. Цех за преработка на хмела – до хмелов гранулат.

 4. Има създаден модел за животновъдство във Фотиново – опит в прилагането на проекти за земеделие по ПРСР.

 5. Има традиции в животновъдството – високопланинско пасищно животновъдство.
 1. Възможно е взаимодействие със сродни територии по Лидер в областта на земеделието.
Слаби страни

Заплахи
 1. Голяма раздробеност на земята.

 2. Животновъдните ферми все още не отговарят на изискванята на ЕС.

 3. Висока себестойност на земеделската продукция

 4. Ниска ефективност поради липсата на техника


 1. Неясна политика на правителството по отношение на земята.

 2. Честа смяна на правилата и изискванията за проектите и на законодателството.SWOT анализ „Културно-историческо наследство”

Силни страни

Визможности

 1. На територията има дейни читалищата, работещи за съхранение на културното наследство.

 2. Автентичен фолклор.

 3. Екипите на читалищата имат опит с проекти.

 4. Има неправителствен сектор от много години /ромска фондация от 12 години/.

 5. Културно многообразие – 4 етноса: ромски, българо-мохамедани, българи-християни и армъни.

 6. Мирно съжителство на етносите.

 7. Музеят в Батак е национално известен, включен в 100 национални туристически обекта.

 8. Огромно желание за промяна към по-добро – срещите за формиране на МИГ показват положителна промяна.

 9. Всяко селище има собствен автентичен празник.

 10. Има много материални културно-исторически паметници.

 11. Великденските яйца и писането им е специфично за района.

 12. В Костандово са съхранени част от старите автентични занаяти – в няколко къщи има стари дървени тъкачни станове. 1. Възможности за финансиране от Европейски програми.

 2. Тенденция от Европа – търси се автентичен фолклор, дива природа и т. н., което е добро за нас.

 3. Може да се използват тенденциите за културен туризъм и се организира съпреживяване, като гостите участват в традиционните празнувания.

 4. Организационен комитет – за фестивалите да се работи в партньорство и целогодишно.

 5. Разработване на културни продукти – маркетинг.

 6. Древността да се „оживи” чрез театър.
Слаби страни

Заплахи

 1. Не е популяризирано КИН, няма достатъчно реклама.

 2. Не се използват фестивалите за автентичен фолклор в Дорково и Костандово за привличането на туристи и те не носят приходи.

 3. Културните паметници не са експонирани за посещение.

 4. Няма атрактивни и динамично-обновяващи се сайтове за територията.

 5. Почти липсват подходящи къщи за гости в селищата. Хората не си дават къщите за гости при големи събития.

 6. Няма сувенири – туристът да отнесе нещо от района със себе си.

 7. Организацията на фестивалите не включва обмисляне на източници за привличане на приходи.

 8. Няма целогодишен общ календар от събития за територията.

 9. Не използваме капацитета на местните творци, работещи на национално ниво – Крум Дамянов, Тодорка Балинова и др.

 10. Няма постоянно действащи изложби на известните творци – Крум Дамянов и др. Името ще привлича.

 11. Няма стабилна структура за организация на фестивалите, която да работи целогодишно. Сега подготовката за фестивалите започва примерно месец преди началото му.

 12. Липса на информационни материали. ТИЦ – не работи добре.

 13. Започва да се чувства липса на млади кадри – в Дорково търсят хореографи, диригенти, ръководители на съставите.

 14. Губят се част от традиционните прояви – в Ракитово няколко години не се прави Горски бал.

 15. Повечето от материалните ценности – крепости и т. н. не са проучени от археолози и историци.

 16. Читалищата не работят заедно. 1. Икономическата криза – липса на средства.

 2. Има избори – политическа конюнктура.
SWOT анализ „Околна среда”

Силни страни

Визможности

 1. Уникална природа с много богато биоразнообразие.

 2. Добро управление на горските територии от горските стопанства.

 3. Уникално съчетание на природата с културно-историческо наследство.

 4. Наличие на организации за опазване на природата. 1. Възможности за финансиране на проекти за екологични дейности.
Слаби страни

Заплахи

 1. Неефективно използване на природните ресурси - Остаряла и неефективна водопроводна мрежа, а Костандово и Дорково през определен период са на воден режим.

 2. Липса на пречиствателни станции за отпадни води.

 3. Липса на пречиствателни станции за питейни води

 • Водопровода на Батак;

 • Водопровод от Стояново дере.

 1. Замърсеност на горските територии и водните площи с отпадъци;

 2. Неправилно залесяване през годините – с иглолистни видове;

 3. Не използване на щадящи технологии за пречистване на питейни води:

 • Хлориране, а не озониране.
 1. Неуточнени граници на териториите поподащи в НАТУРА 2000,

 2. Неясно законодателство в защитените територии.

 3. Трансгранични замърсявания.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница