Синдикат на българските учители българска работническа федерация "спорт и здраве"Дата17.06.2017
Размер93.03 Kb.


СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ “СПОРТ И ЗДРАВЕ”

НАРЕДБА


ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА СПАРТАКИАДА НА УЧИТЕЛИТЕ

1 юли - 5 юли 2014 г., Гранд хотел Варна – “Св. Св. Константин и Елена”


Уважаеми колеги,

Скъпи приятели,


Вече за юбилейна десета поредна година Синдикатът на българските учители и Българска работническа федерация „Спорт и здраве” организират Спартакиадата на учителите, която през последните издания се превърна в международна. Това ни кара да се чувстваме горди, че успяхме да създадем и утвърдим спортните традиции сред учителите, да се стимулира и подпомага популяризирането и развитието на спорта като култура, развлечение и здраве.
Убедени сме, че отново ще имаме поводи за нови приятелства и спортни успехи, обединени от нашата обща цел – спорта за здраве.
От името на Синдиката на българските учители и Българска работническа федерация „Спорт и здраве” имаме удоволствието да поканим Ваши отбори да вземат участие в Х-та Международна спартакиада на учителите, която ще се проведе под патронажа на г-н Пламен Димитров – Президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и г-н Мартин Ромер - Директор на Европейския синдикален комитет по образование.
І. Дата и място на провеждане

Спартакиадата ще се проведе във ваканционно селище Гранд хотел Варна в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена” от 1 до 5 юли 2014 г. по следните видове спорт :


1. МИНИ ФУТБОЛ - мъже
2. ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ - мъже и жени

3. ТЕНИС НА МАСА - мъже и жени

4. ШАХМАТ - мъже и жени
5. ПЛУВАНЕ - мъже и жени
6. БАСКЕТБОЛ/СТРИЙТБОЛ/ - мъже и жени

7. ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ - смесено

8. ДАРТС - мъже и жени

9. ПЕТАНК - мъже, жени и смесено

10. БРИДЖ - мъже и жени

ІІ. Изисквания по отделните дисциплини

МИНИ ФУТБОЛ


Състав на отборите:

мъже - 4 + 1 вратар, 5 резерви + треньор и водач – общо 12 души.


ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ


Състав на отборите:

мъже - 3 състезатели + 1 резерва + треньор и водач – общо 6 души.

жени - 3 състезатели + 1 резерва + треньор и водач – общо 6 души.

ТЕНИС НА МАСА

Състав на отборите:

мъже - 3 състезатели + треньор и водач – общо 5 души.

жени - 2 състезатели + треньор и водач – общо 4 души.
ШАХМАТ

Състав на отборите:

мъже – 3 състезатели + треньор и водач – общо 5 души.

жени – 2 състезатели + треньор и водач – общо 4 души.
ПЛУВАНЕ 50м.СВОБОДЕН СТИЛ

Състав на отборите:

мъже – 2 състезатели + треньор и водач – общо 4 души.

жени – 2 състезатели + треньор и водач – общо 4 души.

щафета 4 х 50м. смесено - 2 мъже и 2 жени + треньор и водач – общо 6 души.

БАСКЕТБОЛ /СТРИЙТБОЛ/

Състав на отборите:

мъже – 3 състезатели + 1 резерва + треньор и водач – общо 6 души.

жени – 3 състезатели + 1 резерва + треньор и водач – общо 6 души.
ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ

Състав на отборите:

3 мъже + 2 жени + 2 резерви (мъж и жена) – общо 7 души.
ДАРТС

Състав на отборите:

мъже – 2 състезатели – общо 2 души.

жени – 2 състезатели – общо 2 души.
ПЕТАНК

Състав на отборите:

мъже – 2 състезатели – общо 2 души.

жени – 2 състезатели – общо 2 души.

смесени отбори – 1 мъж и 1 жена – общо 2 души.


БРИДЖ

Състав на отборите:

мъже – 2 + 2 състезатели – общо 4 души.

жени (двойков турнир) – 2 състезатели – общо 2 души.

ІІІ. Право на участие

Право на участие имат:

Учители и служители, работещи в системата на средното образование, членове на СБУ, които са навършили 18 години.

Забележка: Нямат право на участие състезателите, включени в националните отбори, както и тези картотекирани и играещи в “А”, “Б”и ”В” групи, редовни студенти и ученици.

ІV. Документи, регистрация и настаняване на участниците

Редовността на състезателите и отборите се удостоверява със следните документи: 1. Лична карта.

 2. Отчетни форми 820 на Министерство на здравеопазването за предсъстезателен медицински преглед или списък на състезателите, заверен от лекар или здравна служба.

 3. Списък – в 2 екземпляра на състезателите – отборите, включително с имената на треньорите, водачите и техническите лица, заверен от регионалния инспекторат на просветата.

 4. Застраховка „Злополука” за периода на мероприятието.

Регистрацията на отборите ще се извърши на 1 юли 2014 г. от 14 до 19 ч. в Гранд хотел Варна в к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, след което участниците в спартакиадата ще бъдат разпределени по хотели.

Проверката на документите ще се извършва в деня на техническата конференция, която ще се проведе от 20:00 ч. на 1 юли 2014 г. в Гранд хотел Варна, „Св. Св. Константин и Елена”.

V. Нарушения, жалби и наказания

При нарушаване изискванията на настоящата Наредба или състезателните правилници, засегнатите страни имат право да подадат жалби (контестации), чрез водача до ръководството и засегнатите страни, най-късно 1 час след приключване на състезанието. Закъснели контестации не се разглеждат. Такса за подаване на контестация – 20 лв.

При груби нарушения ръководството на състезанието може да отстрани и декласира целия отбор.

Всички неупоменати въпроси в настоящата Наредба и свързани с провеждането на спартакиадата, се уреждат съгласно правилниците на съответните БСФ и решенията на техническата конференция и главното ръководство.VІ. Награди

На участниците в спартакиадата, на основание на отборно, индивидуално и комплексно класиране ще бъдат раздадени следните награди:

а) отборно:


 • класиралите се отбори във всеки вид спорт на І, ІІ и ІІІ място се награждават с купи и медали – златни, сребърни и бронзови;

 • класиралите се на ІV, V и VІ място отбори се награждават с плакети;

б) индивидуално:

 • за спортовете тенис на маса, шахмат, плуване и дартс първите класирали се трима състезатели (състезателки) ще бъдат наградени с медали – златен, сребърен и бронзов.

в) комплексно:

 • спортни клубове, класирали се на І, ІІ и ІІІ място (по сбор от точки по видове спорт до шесто място) ще бъдат наградени с купи “комплексен първенец” – І, ІІ и ІІІ място.

г) Феърплей – отбор (отделно за мъже и жени), спазвал условията и изискванията за висок спортен морал, взаимно уважение, спортсменство, култура и взаимна помощ по време на състезанията ще бъде награден с купа.


Всички участници в спартакиадата ще получат сувенири. Снимки и информация за класирането по видове спорт ще може да се изтеглят от интернет страницата на БРФ „Спорт и здраве”: www.bwsf-bg.org

VІІ. Материални условия

Настаняването на всички участници ще бъде в комплекс Гранд хотел Варна.

Такса участие за настаняване на човек в единична стая за периода на спартакиадата 320 лв.

Такса участие за настаняване на човек в двойна стая за периода на спартакиадата 276 лв.

В таксата участие влизат: нощувки, изхранване на база „ол инклузив” (закуска, обяд, вечеря на шведска маса с включени безалкохолни напитки и български алкохол), медицинско осигуряване, съдийски хонорари, купи и медали, мултимедийно обслужване, сувенирна фланелка и др.

При подаване на заявката (краен срок до 30.04.2014 г.) се извършва и заплащане на 50% (може и на 100%) от сумата, която трябва да се преведе по банков път по сметка в Юробанк И Еф Джи:
IBAN: BG70BPBI 7940 104 6788 101, BIC: BPBIBGSF

Титуляр: БРФ „Спорт и здраве”
а остатъкът от сумата се плаща в брой при регистрацията на отборите в к.к. „Св. Св. Константин и Елена” срещу фактура и касов бон.
Заявката се счита за валидна само при превод на поне 50 % от дължимата сума в срок до 30 април 2014 г.

VІIІ. Анулации


Във връзка със сключените договори за настаняване и новите изисквания на хотелиерите БРФ „Спорт и здраве” въвежда следната система на анулации на направени резервации:

 • при анулиране на заявки за резервация до 31.05.2014 г. БРФ „Спорт и здраве” възстановява на клиента цялата сума;

 • при анулиране на заявки за резервация от 01.06 до 29.06.2014 г. БРФ „Спорт и здраве” задържа сума равна на 1 нощувка за всяка анулирана резервация;

 • при анулиране на заявки за резервация от 30.06.2014 до датата на пристигане БРФ „Спорт и здраве” задържа 100 % от общата сума.ІX. Заявка за участие:

Краен срок до 30 април 2014 г.,

Изпращат се на адрес

София 1000, ул. “Генерал Паренсов” № 11

Синдикат на българските учители.

тел.: 02 / 987 78 18, факс: 02 / 988 17 94;

e-mail: kparzulov@abv.bg с копие до sbu_centrala@abv.bg
ВАЖНО: След 30.04.2014 г. заявки не се приемат!!!
ПРИЛОЖЕНИЕ:


 • заявка за участие;

 • програма за провеждане на спартакиадата.


Десислава Ягодин Янка Такева

Председател на БРФ СЗ Председател на СБУ


П Р О Г Р А М А


ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА СПАРТАКИАДА НА УЧИТЕЛИТЕ

от 1 юли до 5 юли 2014 г. в Гранд хотел Варна - к.к. „Св. Св. Константин и Елена”1 юли 2014 г. - Пристигане и регистрация на участниците в Гранд хотел Варна и настаняване по хотели.

18:00 ч. – 19:45 ч. - Вечеря.

20:00 ч. - Техническа конференция в Гранд хотел Варна с ръководителите на отборите.
2 юли 2014 г.

07:00 ч. – 09:00 ч. - Закуска.

09:00 ч. – 13:00 ч. - Състезания.

13:30 ч. – 14:00 ч. - Обяд.

14:30 ч. – 19:00 ч. - Състезания.

19:30 ч. – 21:00 ч. - Вечеря.

21:00 ч. - Официално откриване на спартакиадата пред Гранд хотел Варна.

22:00 ч. - Дискотека в ресторант Албатрос.


3 юли 2014 г.

07:00 ч. - 08:30 ч. - Закуска.

09:00 ч. - 12:00 ч. - Състезания.

12:00 ч. - 14:00 ч. - Обяд.

14:30 ч. - 19:00 ч. - Състезания.

19:30 ч. - 21:00 ч. - Вечеря.

22:00 ч. - Дискотека в ресторант Албатрос.
4 юли 2014 г.

07:00 ч. - 08:30 ч. - Закуска.

09:00 ч. - 12:00 ч. - Състезания.

12:00 ч. - 14:00 ч. - Обяд.

14:30 ч. - 19:00 ч. - Състезания.

19:00 ч. - 20:30 ч. - Вечеря.

21:00 ч. - Официално закриване и награждаване пред Гранд хотел Варна.

22:00 ч. - Дискотека в ресторант Албатрос.


5 юли 2014 г.

07:00 ч. - 10:00 ч. - Закуска.

12:00 ч. - 14:00 ч. - Обяд и отпътуване.


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Област, училище……………………………………………………………

АДРЕС:………………………………………………………………………

гр. ……………………………………………………………………………

телефон:………………; факс:…………………..; e-mail:…………………


Вид спорт Мъже Жени Смесени Брой

отбори хора

1. Мини футбол ........... ........... ...........

2. Плажен волейбол ........... ........... ...........

3. Тенис на маса ........... ........... ...........

4. Шахмат ........... ........... ...........

5. Плуване ........... ........... ...........

6. Баскетбол (стрийтбол) ............ ........... ...........

7. Теглене на въже ........... ........... ............ ...........

8. Дартс ........... ........... ...........

9. Петанк ........... ........... ............ ...........

10. Бридж ........... ........... ...........

Общ брой участници, в това число ръководители, треньори и други гости ..................... бр.


Бихме желали да бъдем настанени в:
- **** хотел (all inclusive) единична стая................ двойна стая..............

Дал заявка:............................. ......................... .....................

име фамилия длъжност
Тел. за контакти на лицето дало заявката: .....................................
Подпис........................

Заявките се изпращат до 30.04.2014 г. (краен срок) на адрес:

гр. София 1000, ул. “Генерал Паренсов” 11, СБУ

тел.: 02 / 987 78 18, факс: 02 / 988 17 94,e-mail: kparzulov@abv.bg и копие до sbu_centrala@abv.bg
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница