Слава на Исус Христос! + С. П. ДниДата23.08.2017
Размер177.71 Kb.
Слава на Исус Христос! + С.П.Дни

ПЕТАТА ТРЪБА”


Поздрави…

Няма да направя преговор, за да пестим време (има звукозапис).

Колкото и да са страшни първите четири тръби, Йоан завършва с тях и започва описанието на последните три тръби със следните тържествени думи:

И видях и чух един орел, който летеше сред небето и казваше с висок глас: Горко, горко, горко на земните жители поради останалите тръбни гласове от тримата ангели, които още има да затръбят” (Откр. 8:13).

Очевидно е, че буквален орел (според превода на крал Джеймс - “ангел”) не може да провъзгласи такава вест от небето. Орелът трябва да се разбира символично.

В АБК се казва: “Орелът може да се разглежда като предвестник на наказанието” (виж Мат. 24:28; сравни с Вт. 28:49; Ос. 8:1; Ав. 1:8). Орелът от Откр.8:13 изглежда казва на света: “Ако мислите, че първите четири тръби са нещо страшно, почакайте да видите останалите три!”


Днес ще разгледаме петата тръба – Откр.9:1-12

Как АСД тълкуват изпълнението на петата тръба в историята?

Редица коментатори идентифицират петата тръба с опустошенията на арабите. Те посочват, че войните между персите под ръководството на Корсау II (590-628 г.сл.Хр.) и римляните под водителството на Хераклий I (610-641 г.сл.Хр.) са отслабили взаимно двете империи и по този начин са приготвили пътя за победата на мюсюлманите.

Фигурата с падаща звезда се среща и в юдейската апокалиптична литература, за да опише Сатана като звезда, която е паднала от небето (Исая.14:12, Лука.10:18). Това означава, че силата, представена чрез ключа, не е присъщо нейна, а й е дадена от по-висша сила. Притежаването на ключа означава властта да отваря и да затваря (Откр. 3:7; ср. с Матей 16:19).Ключът. Те приемат, че ключът е падането на Корсау, чието отхвърляне и убийство в 628 г.сл.Хр. отбелязаха края на Персийската империя като сила и отвориха пътя за напредването на арабските сили.

Бездънната пропаст от гр. “фреар тес абусос”, “ямата на бездънното (място)” или “кладенец на бездната”. Думата “абусос” е използувана многократно в превода на седемдесетте, за да се преведе еврейската дума “техом” (Битие 1:2, където “абусос” представлява първичния океан). В Йов 41:31 тя представлява морето изобщо, а в Псалм 71:20 - дълбините на земята. По отношение на арабите “бездънната пропаст” представляват обширните пространства на арабските пустини, откъдето произлязоха тези последователи на Мохамед, за да разпространят своите завоевания в обширни области.

Тъмнината е характерен белег за петата язва (гл.16:10). По отношение на мюсюлманите потъмняването на слънцето представлява затъмняването на слънцето на християнството. Такъв беше резултатът от разпространяването на мюсюлманската религия.

Скакалци. Това посещение ни напомня за язвата от скакалци, която нападна Египет (Изход.10:13-15). Още през VIII в.сл.Хр. Беатус, испански монах, е идентифицирал символа на скакалците с арабите мюсюлмани, които по негово време са били току-що опустошили Северна Африка, Близкия Изток и Испания.

Скорпии. Обикновено скакалците не нападат хората, но скакалците, представени тук, имат отровата на скорпионите. Скорпионите са известни със своята враждебност спрямо човека - Езек.2:6; Лука.10:19;11:12 - Сили, които не са Божии, враждебни на доброто, но в случая допуснати с Божията воля.

Да не повредят. Скакалците унищожават растителността, не хората. Но на тези скакалци се заповяда да не повреждат никое растение. Техните нападения трябва да бъдат отправени само срещу неправедните.

Когато бъде приложена за арабите мюсюлмани, приема се, че тази забрана означава тяхната политика да запазват живота на победените. Този начин на поведение е бил възприет, за да може победените да подкрепят армията в нейните завоевания.Нямат Божия печат. Тези, които са нападнати от “скакалците”, представляват онези, които не съблюдават истинската събота.

Не да убиват. Наказанието, наложено от скакалците, е мъчение, а не смърт.

Скорпион. Ужилването от скорпион може да е изключително болезнено, но е рядко съдбоносно за човека.

Потърсят смъртта. Сравни с Йов.3:20-22; Ерем. 8:3.

На коне. Виж в Йоил 2:4, за който ни напомня този пасаж. Някои коментатори приемат, че тук става дума за кавалерията, забележителна характерна черта за арабските военни сили.

Корони. Гр. “стефанои” – символи на победата (виж в гл. 2:10). Някои коментатори приемат, че тук става дума за чалмата, която е била дълго време националната шапка на арабите.

Косата на жените. Някои прилагат тази особеност във видението за, както се твърди, дългите коси, носени от арабските войски.

Зъбите им бяха като на лъв. Тази фигура внушава идеята за сила и хищничество.

Железни нагръдници. Люспите на скакалците може би са внушили това описание. Фигурата означава непревземаемостта на изпълнителите на тази присъда.

Шум от колесници. Ср. с Йоил 2:5.

Подобни на скорпиони. Т.е. подобни на опашките на скорпионите, които съдържат отровно жило.

Да повреждат човеците. Виж в ст. 5.

Пет месеца.

Имаха над себе си за цар. Мъдрецът Агур заявява, че “скакалците нямат цар и все пак всички те излизат по дружини” (Притчи 30:27). Скакалците в настоящия текст обаче са далеч по-организирани при извършването на своето разрушително дело, тъй като имат ръководител, чиито заповеди следват. Тези коментатори, които прилагат петата тръба за арабите мюсюлмани, приемат, че тук става дума за Осман (Отоман) I (1299-1326), традиционния основател на Отоманската империя. Неговото първо нападение на Гръцката империя, което според историка Гибън станало на 27 юли 1299 г., те приемат за началото на петмесечния период на мъчения (Откр. 9:7, 10).

Ангела. Или “вестителя”, този, който е отговорен за силите, които излизат от бездънната пропаст.

Авадон. Гр. “Абадон” – транслитерация от еврейската дума “Абадон”, “унищожение”, “разруха”. Тази дума е използувана с общо значение в Йов 31:12 и е аналогична с “ад” (евр. “шеол”, символичното царство на мъртвите, виж в Притчи 15:11) или “преизподня” от Йов 26:6. Употребеното тук еврейско име е от значение от гледна точка на факта, че много от символите на Йоан са от еврейски и юдейски произход.

Есхатологично тълкувание.


В Откр.9:1 Йоан описва паднала от небето звезда, на която се дава ключът от бездънната пропаст. Първият въпрос, който трябва да си зададем, е дали да разбираме тази звезда буквално или символично. Въпросът е особено важен като се има предвид, че дадох буквално тълкуване на звездата и другите падащи тела от небето в първите четири тръби. Има ли причина звездата от петата тръба да се тълкува символично?

Да, има доста убедителна причина. Опитваме се да разбираме подробностите в едно пророчество буквално, освен когато е ясно, че буквалното тълкуване е невъзможно. Очевидно е, че буквалното тълкуване на звездата от петата тръба би било невъзможно, тъй като в Откр. 9 тя се държи като интелигентно същества. Даден й е ключът към бездънната пропаст. В ст. 2 четем, че звездата отваря бездната. В буквален смисъл звездите не могат да направят всичко това. Ето защо можем да достигнем до заключението, че звездата от петата тръба трябва да се тълкува символично. Но какво е нейното значение?

Адвентните библейски коментатори са приели, че звездата е Божи ангел или човек, а падналата звезда е паднала личност или ангел.

Ето основанията, които ни карат да вярваме, че тази звезда е Сатана:

Йоан не вижда звездата да пада. Казва, че по времето на петата тръба тя вече е паднала. Това означава, че звездата вече е била на земята по времето, когато Йоан я вижда. Точно описание на Сатана, който е бил изхвърлен от небето малко след сътворението на света и после още веднъж непосредствено след Христовото разпятие и възнесение.

Звездата от Откр. 9:1 получава ключа от бездната. Паралелният текст в гл. 20:1-3 изяснява, че бездната е обиталището на Сатана по време на хилядата години.

Царят на скорпионите от петата тръба се нарича Авадон на еврейски и Аполион на гръцки (ст. 11) – думи, които според бележките под поле в повечето библии означават “унищожител”. Сатана е унищожителят. Макар че Откровението не го заявява, изглежда разумно да заключим, че падналата звезда в ст. 1 и царят в ст. 11 са една и съща личност.

Като съпоставим всички доказателства, стигаме до убеждението, че има основание да оприличим звездата от Откр. 9:1 със Сатана. Ако това е вярно, тогава един от най-ясните уроци, които научаваме от петата тръба, е, че незабавно след опустошението от първите четири тръби Сатана ще се яви.

Елена Вайт често говори за сатанинското появяване под образа на Христос по време на последната световна криза, но никога не е казвала кога точно ще стане това. Петата тръба е категорична: Сатана ще се яви малко след началото на страшния период на бедствия.

Смятам за доста многозначителен факта, че Исус казва съвсем същото:

Защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света досега и каквато няма да има. И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек, но заради избраните онези дни ще се съкратят. Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Там е, не вярвайте. Защото се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето, предсказах ви” (Матей 24:21-25).

Забележете, че Исус представя същия ред на събития като записания от Йоан за петата тръба:

Исус


 1. Време на бедствие, невиждано от началото на света.

 2. Появяват се лъжехристи и лъжепророци.

Йоан

 1. Първите четири тръби опустошават света.

 2. Звезда – Сатана – пада от небето на земята и отваря бездната.

Бездната


Другият важен урок, който научаваме от петата тръба, е, че Сатана е под Божия контрол и е затворен в бездната, докато Бог реши да го освободи. Но какво е бездната, която Сатана получава разрешение да отвори? И какво е значението на отварянето?

Според АБК бездната е “изолирано място далеч от небето и хората… очевидно… обиталището на демони, вероятно място където те страдат”. Когато Исус изцери обзетия от демони човек в Геразинския край, демоните “Го молеха да не им заповядва да отидат в бездната"”(Лука 8:31). Това доказателство, както и фактът, че Сатана ще бъде хвърлен в бездната след второто идване на Христос (Откр. 20:1-3), изглежда потвърждава заключението на Адвентния библейски коментар, че бездната е мястото, къде живеят Сатана и ангелите му.

Как да разберем изказването, че на Сатана (звездата) “бе даден ключът от бездънната пропаст”? Убеден съм, че паралелният текст в гл. 20:1-3 ще ни помогне да разберем загадката. Тук на Сатана не се дава ключа от бездната. Ангел идва от небето с ключа, заключва Сатана с верига и го хвърля в бездната, “за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години”. Адвентистите обикновено тълкуват това в смисъл, че Сатана ще бъде ограничен на земята, на която в резултат на второто идване на Христос няма да има живи хора. Той не може да мами хората, понеже няма да има нито един жив човек.

Искам да ви предложа нещо, което може би ще бъде ново за нас: Сатана и войнството му от зли ангели са били ограничени в бездната през цялата човешка история. Те ще бъдат пуснати само за кратко време непосредствено преди второто идване на Христос, а малко след това – в началото на хилядата години, ще бъдат върнати в бездната. В края на хилядата години отново ще бъдат пуснати за кратко време (виж Откр. 20:7), след което ще бъдат унищожени в огненото езеро.

В такъв случай какво означава затварянето на Сатана в бездната? С какво се различават обстоятелствата, когато е затворен, от времето, когато е на свобода? Разказът на Лука за срещата на Исус с обзетия от бесове ни дава насока. Множеството от зли ангели, завладяло лудия, очевидно не е било в бездната по онова време и не е искало да се завърне там. Може би, няма да сгрешим ако предположим, че тези демони биха предпочели да се вселят в друго човешко същество, а не в стадо безсловесни прасета. Те обаче нямали избор. За да не се върнат в бездната, единствената им алтернатива била да се вселят в прасетата, което им било позволено от Исус.

Очевидно бездната е “мястото”, където обитават Сатана и ангелите му. Там те имат само ограничен достъп до хората. Разказът за обзетия от бесове показва, че демоните могат да избягат от бездната, за да се вселяват в отделни личности, които им се предават, но не могат да се вселят в когото пожелаят.

Не знам дали наистина има място, където Сатана и ангелите му са затворени понастоящем, но съм склонен да мисля, че бездната е по-скоро символична отколкото буквална. Убеден съм, че бездната символизира факта, в историята на греха до наши дни Сатана и ангелите му са поставени под много строго ограничение. Забранено им е да се приближават до хората лично като свръхестествени същества, освен когато получават разрешение да го правят чрез специални личности като например медиумите. И дори тогава могат само да живеят в тях. Не са в състояние да се изявяват открито пред света дори чрез тези, които им е позволено да притежават.

Ако това е вярно, тогава фактът, че на Сатана и ангелите му е позволено да избягат от бездната за кратко време преди второто идване на Христос, е наистина едно изключително важно откритие.За първи път в човешката история на Сатана и ангелите му ще бъде позволено да се изявяват свободно пред хората – видимо и когато си пожелаят. Те обаче няма да се представят като демони и повечето хора няма да ги приемат за такива. Наистина ще бъдат голямо зло за земните обитатели.

Да прочетем няколко изказвания в кн. С.П.Дни, гл.ХІ-та, стр.123135.

Ако освобождаването на Сатана от бездната според петата тръба се отнася за времето, когато на него и ангелите му е позволено да се показват явно пред хората, тогава затварянето му в началото на хилядата години означава, че той ще бъде върнат в света на духовете. В края на милениума той и ангелите му ще могат да се покажат пред нечестивите за кратко време, след което ще бъдат хвърлени в огненото езеро.

Скакалците. Какви са тези скакалци?


В Лука.10 гл. Исус изпратил седемдесет и двама свои последователи по двойки на мисионско пътуване и те се върнали с радостните думи: “Господи, в Твоето име и бесовете ни се покоряват” (Лука.10:17).

Исус разкрил на учениците две причини, поради които демоните им се покорявали.

Първо: “Видях Сатана да пада от небето като светкавица” (ст. 18). С други думи, Сатана е паднал враг. Прави впечатление близостта на това изказване с Йоановото описание на петата тръба: “Видях една звезда, паднала на земята от небето” (Откр. 9:1). Когато каза, че е видял Сатана да пада от небето като светкавица, Исус всъщност обясни защо учениците могат да изгонват демони. Сатана и демоните му нямаха власт над учениците.

Втората причина, изложена от Исус – учениците имаха власт над демоните: “Дадох ви власт да настъпвате змии и скорпиони и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди” (Лука 10:19).

Змията е демонски символ още от началото на времето. В този стих Исус представя и скорпионите като демонски символ. Това е още едно доказателство, че скакалците от петата тръба, чийто дом е бездната, са демони.

Йоан е използвал образите от Йоил 1 и 2 гл., за да опише нашествието от скакалци в Откр. 9 гл.

Йоил 1гл. споменава буквално нашествие от скакалци, но в Йоил 2 гл. те се превръщат в символ на прииждащата вавилонска армия, която ще унищожи Юда.

Забележете следните сходства между текстовете в Йоил и Откровение:

Йоил


 1. “Ден тъмен и мъглив” (2:2).

 2. “Видът им е като вид на коне” (2:4).

 3. “Народът, който напада Израел, има кътни зъби като лъвица” (1:6).

 4. “Като тропот от колесница… скачат по върховете на хълмовете… като шум на силен народ, опълчен на бой” (2:5).

Откровение

 1. “Слънцето и въздухът потъмняха от дима на пропастта” (9:2)

 2. “Скакалците приличаха на коне, приготвени за война” (9:7).

 3. “Зъбите им бяха като на лъв” (9:8).

 4. “Шумът на крилата им беше като шум от колесници с много коне, когато тичат на бой” (9:9).

Забележете дейността на тези скакалци, или демони, в Откр. 9:4-6:

Но им бе казано да не повредят тревата по земята, нито някой злак, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си. И им бе позволено не да убиват тези хора, а само да ги мъчат пет месеца и мъката им беше като мъка от скорпион, когато ужили човека. През онези дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят; и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях.”

На Сатана няма да бъде позволено да тормози Божия народ по време на петата тръба, но мъченията, които той и злите му ангели нанасят на нечестивите, ще бъдат толкова ужасни, че те ще копнеят за смъртта.

Забележете какво каза Йов, когато на Сатана бе позволено да го порази с ужасни рани:

Защо се дава светлина на злощастния и живот на огорчения в душата, които копнеят за смъртта и я няма, ако и да копаят за нея повече, отколкото за скрити съкровища” (Йов 3:20, 21).

Очевидно няма да е приятно на хората да имат взаимоотношения с демоните, които им се явяват. Трябва ли да предположим, че демоните ще мъчат точно тези, които са на тяхна страна – хората, не притежаващи Божия печат? Едва ли това е начинът да се печелят приятели и да се влияе на околните! Как да си обясним това странно изявление?

Има един цитат от кн.В.Б.гл.36, който обяснява странното предсказание в книгата Откровение:

Бог е, Който закриля Своите творения, обгражда ги срещу злото и ги запазва от властта и силата на унищожителя. Но християнският свят е презрял закона на Йехова. Затова Господ ще осъществи обещанието Си: ще оттегли благословенията от земята и закрилящата грижа от тези, които се бунтуват срещу Неговия закон и учат и принуждават и други да вършат същото. Всички, които не са закриляни особено от Бога, са контролирани от Сатана. Той ще облагодетелства някои, за да постигне собствените си намерения, а други ще обремени с трудности и ще ги принуждава да вярват, че Бог ги изтезава.

Пред човешките чеда се явява като велик лекар, способен да излекува всичките им болести, а в същото време ще предизвиква болести и бедствия дотогава, докато гъсто населени градове бъдат превърнати в развалини и пустини. Точно сега той работи. В нещастни случаи и бедствия по море и суша, в големи пожари, в страхотни урагани и ужасни градушки, в бури, наводнения, циклони, вихрушки, морски приливи и земетресения, на всяко място, под различна форма и по хиляди начини той прилага своята мощ. Покосява зреещото зърно и следват глад и страдание. Заразява смъртоносно въздуха и хиляди загиват от епидемии. Тези действия на Сатана ще стават все по-чести и по-гибелни. Унищожавани ще бъдат както хора, така и животни. “Земята жалее и повяхва... високопоставените... са изнемощели. Земята също е осквернена под жителите си, защото пристъпиха законите, не зачитаха повелението, нарушиха вечния завет” (Исая 24:4, 5).”

Единственото ми обяснение за причината, поради която Сатана измъчва собствените си хора по време на петата язва, е казаното в Духа на пророчеството, че той ще върши това тайно, а после ще ги убеждава, че праведните са отговорни за страданията им.

Можете ли да си представите силния гняв, който ще бъде възбуден срещу Божия народ? Вероятно това е един от факторите, които ще подбудят нечестивите след края на благодатното време да издадат указ за умъртвяване на светиите.

Според Йоановото описание символичната армия от скакалци, състояща се от демони, е нещо много необичайно:

И скакалците приличаха на коне, приготвени за война… и лицата им бяха като човешки лица. А те имаха коса като косата на жените и зъбите им бяха като на лъв. При това имаха нагръдници като железни нагръдници; и шумът на крилата им беше като шум от колесници с много коне, когато тичат на бой” (Откр. 9:7-9).

Нямам обяснение какво означава всеки един от тези детайли. По- скоро мисля, че те се отнасят за историческото тълкувание, както и периода от пет месеца – 150г.Как ще се яви Сатана?


Сатана никога не се явява пред хората като Сатана. Винаги е с маска. Каква маска ще използва, когато се яви според предсказанието в петата тръба?

Библията не казва, но мисля, че едно разумно предположение за времето, в което живеем, ще ни даде известна насока.

Ако първите четири тръби наистина унищожат световната екология, както вече предположих, тогава светът отчаяно ще търси отговори. Помислите си за ужаса на едно семейство, което наблюдава как къщата им изгаря. След като четирите тръби са “прозвучали”, целият свят ще бъзе обзет от ужас поради страшното опустошение, което предстои. Човешките, които същества осъзнават, че оцеляването на човечеството е застрашено, ще търсят някакво разрешение, някакъв път или изход от отчайващото си положение.

Нещо повече. Очаквам, че земните обитатели веднага ще признаят бедствието, опустошило планетата, за Божие наказание и ще се обърнат към религиозните си водачи за духовно разрешение. Икуменизмът ще се осъществи в глобален мащаб. Дори арабите и израелците ще постигнат мир! Но какво разрешение могат да предложат религиозните водачи?!

Идва Сатана. Той и ангелите му ще твърдят, че идват от друга част на нашата галактика или дори, че са от друга галактика във вселената. С твърдението си, че са напреднал вид, който е превъзмогнал подобни проблеми, те предлагат своята “помощ”. Тази помощ ще бъде както духовна, така и физическа и разбира се целият свят ще търси духовни отговори.

Този сценарий съвпада идеално с културата, в която живеем днес. Телевизията ни залива с измислени програми за космоса и извънземните, а научната общност вече от три десетилетия изследва космическото пространство с радио телескопи с надеждата да намери някаква следа от разумно послание от други части на вселената.

Сатана ще бъде крайно наивен, ако не се възползва от тази възможност да измами човечеството. Личното ми убеждение е, че той е този, който дава насоките на телевизионните сценаристи и учените с цел да ги използва, когато настъпи подходящото време. Той е внедрил идеята за НЛО.

Причината, поради която учените все още не са установили връзка с “извънземните” е много проста. Досега Бог не е позволявал на Сатана и ангелите му да избягат от бездната. На тях все още не им е разрешено да контактуват директно с човечеството. Но ако тълкуването ни на Откр. 9 гл. е правилно, в близко време Сатана ще бъде освободен, след което ще последват поредицата страшни природни бедствия, опустошаващи планетата. Тогава научните лаборатории, разположени по цял свят, ще представят “доказателства” за контакт с извънземните.


В заключение:

Ж.Ис., гл.34:

По-старият Брат на човечеството стои до вечния трон. Наблюдава всяка душа, която се обръща към Него като към Спасител. Знае от опит какви са слабостите на хората, какви са нуждите и къде се крие силата на изкушенията; “защото Той бе във всичко изкушаван като нас, но пак остана без грях”. Наблюдава те, Божие чадо, изпълнено със страх. Изкушаван ли си? Той ще те избави. Слаб ли си? Ще ти даде сила. Невеж ли си? Ще те просвети. Наранен ли си? Ще те излекува. Господ “изброява числото на звездите” и въпреки това “изцелява съкрушените в сърце и превързва скърбите им” (Пс. 147:4,3). “Дойдете при Мене” е Неговата покана. Каквито и да са вашите вълнения и изпитания, представете случая си на Бога. Духът ви ще бъде подкрепен, за да може да издържи. Пред вас ще се открие път за освобождаване от смущенията и трудностите. Колкото по-слаби и безпомощни знаете, че сте, толкова по-силни ще станете чрез Неговата сила. Колкото по-тежко е бремето, толкова по-блажена е почивката, когато го прехвърлите върху Този, Който ще го понесе. Покоят, предлаган от Христос, зависи от условия, но те са ясно определени. Такива, че всеки може да ги изпълнява. Той просто ни казва как можем да получим Неговия покой.”


Вземете Моето иго върху си”, апелира Исус. Игото, т. е. хомотът, е средство за работа. Добитъкът се впряга в хомот и този хомот е необходим, за да може да работи ефективно. С този пример Христос ни учи, че сме призовани да служим през целия си живот. Ние трябва да понесем върху себе си игото на Христос, за да бъдем Негови съработници.

Игото, което ни обвързва със службата за Бога, е Божият закон. Великият закон на любовта, разкрит в Едем, провъзгласен на Синай, а в Новия завет изписан в сърцата, е законът, който свързва човека с Божията воля. Ако бяхме оставени да следваме собствените си наклонности, да ходим там, накъдето ни насочват нашите желания, бихме попаднали в редиците на Сатана и бихме приели качествата му. Затова Бог иска да се придържаме към Неговата воля, която е възвишена, величава и облагородяваща. Желае да поемем задължението да служим с търпение и мъдрост. Самият Той, когато бе сред човечеството, понесе хомота на делото. Христос изрече думите: “Драго Ми е, Боже Мой, да изпълнявам Твоята воля; да! Законът Ти е дълбоко в сърцето Ми” (Пс. 40:8). “Защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е пратил” (Йоан 6:38). Любовта към Бога, стремежът да се защити Неговата слава и любовта към падналото човечество доведоха Исус на Земята, за да страда и умре. Това бяха чувствата, които ръководеха живота Му. Той препоръчва и ние да възприемем тези принципи. Ж.Ис.,гл.34:

Има мнозина, чиито сърца страдат под товар от грижи, тъй като се опитват да достигнат стандартите на света. Те са избрали да му служат, приели са неговата суета, възприели са неговите обичаи. Така техният характер се опетнява и животът им излинява. За да задоволят своите амбиции и светски прищевки, нараняват съвестта си и се натоварват с допълнителния товар на угризенията. Продължителното безпокойство изтощава жизнените сили. Нашият Господ изисква от хората да отхвърлят ярема на робството. Той ги поканва да приемат Неговото иго. Исус казва: “Моето иго е благо и Моето бреме е леко.” Препоръчва им да търсят първо Божието царство и Неговата правда и обещава, че всички неща, необходими за тях в този живот, ще им се добавят. Безпокойството е сляпо и не може да надникне в бъдещето, а Исус вижда края от самото начало. За всяка трудност Той има средства, които да донесат облекчение. Небесният ни Отец има хиляди начини да се погрижи за нас, но ние не знаем нищо за тях. Онези, които приемат да поставят службата за Бога и Неговия авторитет над всичко, ще открият как затрудненията изчезват и нозете им застават на прав път.”
Научете се от Мене - каза Исус, - защото Съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.” Ние трябва да влезем в училището на Христос, за да се научим от Него на кротост и смирение. Изкуплението е процесът, чрез който душата се подготвя за Небето. Такава подготовка означава опознаване на Христос; означава освобождаване от идеи, навици и обичаи, които са били придобити в училището на княза на тъмнината. Душата трябва да бъде освободена от всичко, което се противопоставя на верността към Бога.

В сърцето на Христос, където царуваше съвършена хармония с Бога, имаше съвършен мир. Никога не се възгордяваше от шумното одобрение, нито се отчайваше от укори и неуспехи. Макар и изправен пред най-голямо противопоставяне и жестоко отношение, Той запазваше Своята решителност. Но мнозина, които твърдят, че са Негови последователи, са с неспокоен и угрижен дух, защото се страхуват да се доверят на Бога. Не Му се предават изцяло, тъй като не искат да приемат последствията от такова пълно себепредаване. Ако не сторят това, те няма да могат да намерят мир.Пс.62:1-12 Амин!

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница