След Чобанов, и бизнесът подкрепи Бареков за ктб


Телекомите са готови да инвестират 624 млн. лвстраница2/3
Дата01.08.2018
Размер0.72 Mb.
1   2   3

Телекомите са готови да инвестират 624 млн. лв.

20 юли 2014, 20:01Въпреки рекордния спад за бизнеса в България през 2013 г. операторите планират ръст на вложенията си за 2014 г.


Все по-малко приходи и все повече инвестиции - това са двете най-общи тенденции на текомуникационния пазар в България за 2014 г., видни от годишния доклад за състоянието на сектора за 2013 г., подготвен от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Документът принципно се чака ежегодно като един от малкото меродавни източници на обобщена информация за индустрията в страната. Според анализа, публикуван на интернет страницата на регулатора, общите инвестиции на компаниите от бизнеса в България за 2014 г. ще бъдат 624 млн. лв. Това е първото увеличение на сумата от три години - за 2013 г. тя е била 524 млн. лв., което е с 4% под тази за предходната година.

Безспорно най-голямо вложение в бранша се очаква да направи "Глобул", чийто нов собственик Telenor предприе цялостна подмяна на мрежата. Макар общата стойност на проекта да е близо 300 млн. евро, не е ясно на практика каква част от него ще бъде реализирана тази година. Около 200 млн. лв. пък са планираните инвестиции на "Мобилтел" за 2014 г. Операторите влагат средства основно за въвеждане на нови технологии в мрежите си.


Другите тенденции за индустрията, валидни както за световния, така и за местния пазар, са увеличаване на дела на мобилния достъп до интернет, намаляване на значението на приходите от пренос на глас и консолидация (в някои сегменти на пазара).

Рекорд със знака минус

2013 е годината с рекорден спад в индустрията на телекомуникациите като цяло в България - 8.4%, какъвто не е имало за последните пет години. Общият обем на приходите в сектора за изминалата година е 2.544 млрд. лв. (3.3% от БВП на страната), като това число се базира на данни, подадени в регулатора от 862 дружества. Общо за последните пет години телекомуникационните компании са изгубили 23.6% от общите си приходи, а само за 2013 г. числото нето е 234.6 млн. лв. Най-много спрямо предишните години падат приходите от фиксирани и мобилни гласови услуги и линии под наем. Растящите сегменти като пакетни услуги и пренос на данни пък са се увеличили с по-малък процент спрямо предходната година. С други думи, движещите сили на индустрията нямат достатъчно ускорение все още, за да компенсират потъването на традиционните й източници на постъпления заради конкуренцията и регулациите.

По-внимателно вглеждане в данните от доклада на КРС показва, че огромен принос в спада на приходите в сектора има намаляването на цените за терминиране на трафик в мобилни мрежи (тарифите на едро, по които мобилните оператори се разплащат помежду си за повиквания между абонатите си). Техните нива бяха намалени драстично на няколко стъпки от секторния регулатор по настояване на Европейската комисия, където пък имаше натиск в тази посока от чуждестранни телекоми. Така тарифите на едро бяха не само рязко намалени, но и се изравниха независимо от произхода на трафика - цените станаха еднакви за повикване от български и външен оператор. Именно последното удари особено силно резултатите на българските компании и на практика спести разходи на чуждестранните такива. По данни на КРС, ако през 2012 г. делът на сегмента "взаимно свързване", където влизат така наречените нива за терминиране на трафик в мобилни мрежи, от общите приходи на сектора е бил 11.5%, то за 2013 г. той вече е 5.4%.

Още по-ясно се вижда орязването при данните за разпределението на приходите от мобилни услуги: ако за 2012 г. от взаимно свързване са идвали 23.1% от парите на операторите, то през 2013 г. този процент е 10.5. При това разпределение на гласови услуги се падат всяка година все по-малко от приходите на компаниите. На практика обаче това не е точно така, защото пък расте делът на перото "инсталационни такси, абонаменти и еднократни плащания". С други думи, все повече стойността на платените минути разговор пада, но пък растат парите, платени за пакети с включени минути. Въпреки очакванията, че с намаляването на тарифите на едро ще спре "затварянето на трафик" в мрежите на мобилните оператори, това не се случва - по данни на КРС, получени от самите доставчици на услугите, над 82% от изходящия трафик на мобилните мрежи е вътре в самата мрежа (хората се обаждат предимно на номера от същата мрежа, която използват и те).

При подреждането на мобилните оператори помежду им изненади няма, предвид че тенденцията е видна и от финансовите резултати на компаниите за 2013 г. и първото тримесечие на 2014 г.: "Мобилтел" губи пазарен дял основно от БТК и съвсем малко от "Глобул", който като цяло запазва позициите си.

Продължава да расте като приходи пазарът на телевизионни услуги, показват още данните на КРС. През 2013 г. обемът на пазарния сегмент "Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми" е 257.55 млн. лв. и бележи ръст спрямо 2012 г. от 9.5%. Растат почти всички подниши в доставката на телевизия с изключение на една -  самостоятелно предлаганата услуга кабелна телевизия, тоест домакинствата все повече ползват платена доставка на тв канали в пакет с нещо друго. Очевидно поне на този етап агресивно и скъпо рекламираната цифровизация на безплатния ефир изобщо не повлия на платените оператори, а и такава тенденция не се очертава предвид липсата на интерес от създатели на съдържание към достъп до платените за тях

мултиплекси.
Ръст има и в сегмента "пренос на данни и достъп до интернет". За 2013 г. приходите в тази ниша са 364.5 млн. лв., или с 5.1% повече спрямо 2012 г. Продължава да расте броят на абонатите, ползващи оптична инфраструктура, което води и до увеличаване на процента потребители с връзка със скорост от 30 до 99 Mbps, тоест качеството на използваната услуга продължава да се покачва.
Светът: Африка и мобилен интернет

В световен мащаб източниците на растеж за сектора са два: мобилният трафик на данни и Африка.


По данни на ITU (Международния съюз по телекомуникации) абонатите на мобилни услуги през 2013 г. са почти толкова, колкото световното население (близо 6.8 млрд. абонати при 7.1 млрд. души на планетата), пише в доклада на КРС, където са цитирани данни от съюза. Тенденцията за увеличаване броя на абонатите на мобилни гласови услуги в световен мащаб се дължи основно на пазара в развиващите се страни, където за последните пет години (2009 – 2013 г.) е отчетен ръст от 59%.  Проникването на мобилни услуги в тези страни от 58% през 2009 г. е достигнало 88% в края на 2013 г. В страните от Африка например средното проникване на услуги е 65.9%, а в държавите от азиатско-тихоокеанския регион - 86.4%. Най-наситен е пазарът в Европа - 137% проникване.

Що се отнася до интернета, през 2013 г. потребителите му са над 2.7 млрд., което представлява 37.9% от световното население. В развиващите се страни този процент е 29.9, докато в развитите – 75.7. Страните от Европа отново отчитат най-висока степен на проникване на услугата - 73.1%, следвани от страните от Северна и Латинска Америка - 61.8%. Най-ниска степен на процент от населението, ползващ световната мрежа, има в Африка – 16.8%. По данни на ITU увеличението на потребителите на интернет през 2013 г. спрямо 2012 г. е 8% и то се дължи предимно на развиващите се страни и отново на Африка, където ръстът спрямо 2012 г. е 18.3%.

Основен фактор за развитието на телекомуникациите в световен мащаб продължава да бъде мобилният широколентов достъп. Доказателство за това е отчетеният ръст на броя на абонатите с 24.3%, което в абсолютно изражение представлява увеличение с 377 млн. души. Според данни на ITU нарастването на този сегмент от пазара е следствие от увеличения брой абонати спрямо 2012 г. както в развиващите се страни (с 36.6%), така и в развитите (с 13.4%). Абонатите на мобилен широколентов интернет продължават да са в пъти (2.9) повече от тези на фиксиран широколентов достъп. Най-голямо относително увеличение на броя на абонатите на мобилен широколентов достъп за периода 2012 – 2013 г. има отново в държавите от Африка (с 14.7%), а най-незначително - в Европа (с 3.07%).Надежда за ръст

Въпреки че пазарът на телеком услуги в световен мащаб все още не се е възстановил, очакванията за 2014 г. все пак са за слабо нарастване на приходите. Прогнозата на Gartner Inc. за 2014 г. предвижда увеличение на постъпленията от телекомуникационни услуги в рамките на 1.2% спрямо 2013 г., като се очаква те да достигнат 1.65 трилиона щатски долара.


В своя доклад за пазара на информационно-комуникационните технологии за 2013 г. и 2014 г. Европейската обсерватория за информационни технологии (ЕОИТ) предвижда растеж в телекомуникационния сектор в рамките на 4.5% през 2014 г. спрямо 2013 г., като в голямата си част това е следствие от развитието на предлаганите мобилни услуги.

Прогнозата на аналитичната компания Ovum за разпределението на приходите от телеком услуги в света в средносрочен план (до 2018 г.) все още дава превес на гласовите услуги пред тези по доставка на широколентов достъп до интернет – 804 млрд. срещу 568 млрд. щатски долара. Въпреки това проучванията на повечето аналитични компании са съсредоточени в голяма степен именно върху очакваното развитие на достъпа до интернет. В своя доклад по темата ITU прогнозира, че проникването на този тип услуги до 2015 г. ще бъде 45% в световен мащаб, като в развиващите се страни то ще е в рамките на 37%

.

Според Broadbandtrends мобилният широколентов достъп до интернет чрез LTE технологията остава най-голямата заплаха за достъпа чрез фиксирани мрежи. Това важи най-вече за развиващите се пазари, където проникването на фиксиран достъп до


интернет е ниско и предлаганите скорости на мобилния интернет и съответните ценови равнища са съпоставими с тези на фиксирания.

Според данни от доклада на Световната GSM асоциация (GSMA) се очаква ръст с бързи темпове в броя на потребителите на мобилни услуги и съответно на генерирания трафик на данни. Прогнозата е, че броят на SIM картите ще достигне 7.4 млрд. през 2014 г. и 9.2 млрд. към края на 2020 г. Пак според GSMA броят абонати на мобилен широколентов достъп до интернет от 2.2 млрд. през 2013 г. ще достигне 5.9 млрд. през 2020 г. GSMA предвижда, че броят на LTE мрежите от 256 в края на 2013 г. ще нарасне през 2017 г. до над 500 в 128 държави по света.http://www.segabg.com/article.php?id=708818
Днес решават как ще се разпределят 5.5 млрд. евро за фермерите
21 юли 2014
Как ще се разпределят близо 5.5 милиарда евро, предназначени за директни плащания в селското стопанство за периода 2014-2020 година, ще обсъждат днес с министъра на земеделието Димитър Греков асоциациите от сектора. През миналата седмица агробизнесът възрази срещу начина, по който земеделското министерство решава как ще се разпределят парите. В общо становище няколко от браншовите организации оспориха предложените от агроминистерството схеми и настояха за сериозни корекции в тях.

Преди дни за обществено обсъждане беше пусната концепция за прилагането на директните плащания след 2015 г. Според Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), Българска асоциация "Биопродукти" (БАБ), Асоциацията на младите фермери, Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели (НСМСФП) и Асоциацията на българските животновъди документът е предложение единствено на земеделското министерство. Асоциациите в сектора подчертаха, че е недопустимо чиновници, които не са стъпвали на полето, да коват стратегии за години напред. До 1 август страната ни трябва да заяви пред Брюксел как ще се харчат европарите за земеделие. Преди това обаче проектът трябва да е одобрен и от Министерския съвет. Реално до крайния срок остават по-малко от 10 дни, а се очаква животът на сегашното правителство да е още по-кратък.

Според вижданията на земеделското министерство, отразени в концепцията, от догодина плащанията за фермерите, които получават над 150 хиляди евро на година, ще бъдат "орязвани" с по 5% за сумата над тази граница. Субсидиите, които прехвърлят 300 хиляди евро, ще се намаляват с 10%. Според изчисленията на агроведомството това ще засегне между 216 и 346 фермери. В същото време се предвиждат допълнителни стимули за най-малките стопани. Субсидията за първите 300 декара например ще бъде с 15 лева по-голяма от тази, която ще се плаща за площи над тази граница. Освен това земеделците, обработващи до 50 декара, ще имат право да вземат единична субсидия до 1250 евро.
http://bnr.bg/post/100439929/v-silistra-10-ot-targovcite-ne-izdavat-kasovi-belejki
В Силистра 10% от търговците не издават касови бележки
публикувано на 19.07.14 в 09:37
Всеки десети търговец в Силистра не издава касови бележки. Това показват резултатите от проверките на данъчните инспектори в търговски обекти в района.  От 18 търговски обекта, сред които хранителни магазини, магазини за дрехи и питейни заведения, само в 2 търговците не са издали касови бележки, отчитат данъчните инспектори. На нарушителите са съставени актове. Размерът на санкцията за неиздаване на касова бележка за юридическите лица е от 500 до 2 000 лева, а при повторно нарушение до 4 000 лева. 
Освен за отчитането на реалните обороти, регистрацията на трудовите договори и плащането на дължимите данъчни и осигурителни задължения към НАП инспекторите следят и за спазването на работното време. Констатирани са случаи с хора, назначени на 4-часов работен ден, които работят по 8 и повече часа. От НАП припомнят, че при проверките служителите винаги се легитимират със служебни карти, а глобите не се плащат в брой на проверяващия, а само с банков превод. 

http://www.standartnews.com/biznes/semeyniyat_biznes_se_poveryava_na_menidzhari-246899.html
Семейният бизнес се поверява на мениджъри
от Валерия Стойкова | Бизнес
Малките семейни фирми бяха първите лястовици на пазарната икономика още преди 1989 г. Благодарение на семейния бизнес много семейства и до днес се справят с предизвикателствата на кризите и прехода. У нас има и сдружения на семейния бизнес. Преди време на посещение в България бяха представители на успешни семейни фирми в Европа, сред които и д-р Гордиън Гуденус, съдружник в един от най-старите фамилни трезори във Виена - банка "Гутман".

Проучване показва, че при трето поколение една 10% от компаниите запазват собственика

Частните семейни компании са основата на икономиката във всяка европейска страна. Централна и Източна Европа пък е в уникална позиция, защото през последното десетилетие се наблюдава смяна на поколенията и младите излизат напред. Ще успеят ли наследниците да се справят с предизвикателствата на семейния бизнес и кои са основните постулати, които трябва да следват?

"Направихме голямо проучване сред компаниите в Източна и Западна Европа. То показва, че при третото поколение едва 10% от компаниите остават семейни. В тези случаи се прави така, че собствеността да остане в семейството, но се наемат професионални мениджъри, които я управляват", казва д-р Гордиън Гуденус, съдружник в семейната банка "Гутман". Той дава пример със своя бизнес. Фамилия Гутман притежава 80% от капитала на банката, но не управлява. За това си има мениджъри, управителен съвет, които движат бизнеса и вземат оперативните решения. Семейството участва в надзорния съвет, който дава общата насока на бизнеса. Така бизнесът е семейна собственост, но реално управлението е от специалисти, обяснява д-р Гуденус.

Историята на банка "Гутман" е показателна за развитието на семейния бизнес в Европа. Тя е бутикова финансова институция, която се занимава с дългосрочно управление на активи. Главният й офис е във Виена. Банката е на българския пазар от 10 години, казва Величка Христова, директор "Частни клиенти". Тя е завършила специалност "Бизнес администрация" с фокус "Семеен бизнес" в бизнес университета INSEAD. За това десетилетие банката е изградила собствена клиентска мрежа. Има клон в Чехия и представителство в Унгария, където се извършва само инвестиционно консултиране.

Банката е основана през 1922 г. от семейство Гутман. Фамилията е имала индустриален бизнес из цялата Австро-Унгарска империя. Търгувала е с метали и суровини. Когато се разпада империята, притежаваните от Гутман мини и имения са останали извън границите на Австрия. Затова фамилията е принудена да създаде финансова институция - нещо като клирингова къща, която да ги управлява и финансира. Така банката е създадена, за да обслужва личния бизнес на семейството. По време на Втората световна война Гутман напускат Виена и банката престава да работи. Възобновява дейността си през 1954 г. Лицензът се купува от семейство Кахане, което е сред водещите индустриални фамилии в Европа. Основната им дейност е производство на лимонтузу, в което са на второ място в света. Сближават се с няколко застрахователни компании и пенсионни фондове, които по това време са пълни с пари, но няма къде да ги инвестират. Банката започва да играе ролята на инвестиционен посредник, какъвто е и до днес. В момента управлява около 17 млрд. евро активи, а капиталът й е около 40 млн.

"Основната дейност на банката всъщност се основава на доверието - клиентите ни доверяват парите си", казва Христова. Тя признава, че да се работи за семейна компания е много по-различно, отколкото за която и да било друга. В случая реално собственикът не участва в управлението на банката, а само в надзорния съвет. Фамилията има дял от 80%, 20% са на партньорите, повечето от които са дългогодишни служители. С притежаването на акции те са станали част от семейния бизнес. Такова дългосрочно участие не е характерно за други несемейни бизнеси. Затова и логото на банката, което беше сменено преди няколко години, гласи: "Парите. Как да ги запазим" - наблягайки на дългосрочната перспектива на бизнеса.Правим всичко с мисъл за наследниците

Д-р Гордиън Гуденус, съдружник в банка "Гутман"

Има много добри фактори, които отличават семейния бизнес. Дългосрочният хоризонт - това е основният елемент, който на първо място е характерен за този бизнес. Клиентите ни са хора, които са станали състоятелни именно защото са създали свой семеен бизнес и са успели да го развият в бъдещето. Те мислят дългосрочно. Като семейна компания мислим как да развием бизнеса и да го предадем на следващите поколения. Ние като сериозна компания също сме дългосрочно ориентирани, не гледаме към следващото тримесечие, а далеч в бъдещето. Частното банкиране е нещо много специфично, въпреки че с него се злоупотребява -всяка банка твърди, че има частно банкиране. То не е конвенциално банкиране, не е продукт, който сме направили и го продаваме на клиентите, нещо като прет-а-порте. Ние правим всичко по мярка на клиентите си.

Не назначавайте децата веднага при вас

"Преди да назначите наследника си в семейната фирма, оставете го да поработи от 3 до 5 години на подобна позиция в друга компания. Ако за това време не получи поне едно повишение, по-добре наемете външен мениджър. Научете децата за връзката между усилие и възнаграждение. Така те ще се знаят да ценят парите. Ако не схванат тази връзка, винаги ще имат финансови проблеми". Това съветва Дейвид Борк в своята "Малка книжка на семейния бизнес". Съветът, както и книжката, са много ценни, тъй като в България няма почти никакъв опит в това отношение, а няма и от къде да се прочете. Борк съветва още да не се смесват безогледно семейството и работата във фирмата. Нужно е да се определят точни граници и най-важната от тях е членовете на фамилията да не се бъркат в неща и дейности, от които не разбират и не носят отговорност за тях. Не трябва да се говори за работа по време на семейни празници, вечери и други събирания. Много е важно да се спазва принципа: "Само един носи шапката", казва още авторът. Според него родителите не трябва да отстраняват всички препятствия пред детето, защото така пречат на неговото развитие. "Научете децата да решават проблемите и на други полезни умения, и след това се отстранете от пътя им", съветва Дейвид Борк. Те трябва да знаят, че притежаването на компания е свързано с много голяма отговорност. Не трябва да се допуска конкуренция между членовете на семейството, които работят в общия бизнес, защото това ще го съсипе, е друг съвет от книжката.http://www.classa.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/item/326047-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-1,7-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0#.U8zNJvl_um8

Агробизнесът получава 1,7 млн. лв. за реклама на 4 продукта в чужбина
Това са череши, вино, яйца и кашкавал
18.07.2014
Агробизнесът у нас получава 1,7 млн. лева за реклама на наши продукти в чужбина по линия на схемата „Промоционални програми". Плащанията са междинни и се разпределят между четири асоциации, съобщиха от Фонд "Земеделие". Те ще получат субсидията си благодарение на спешните мерки, предприети от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие" Атанас Добрев за възстановяване на нормалния работен процес в институцията и изплащане на всички забавени средства към земеделските производители.


Първият промоционален проект е на Националния съюз на градинарите в България и е свързан с популяризирането на пресни череши в Русия. Промоцията се извършва чрез реклама в електронни, социални и печатни медии. Предвидени са средства за участия в изложения и панаири, продуктови презентации, аудиосъобщения в метрото в Москва и др. По него ще бъдат преведени малко над 340 хил. лева, след като бенефициенът вече е изпълнил част от заложените дейности.
Вторият проект е на Регионалната лозаро-винарска камара „Тракия", който промотиране на българско вино в Русия и Китай. Финансовата помощ по него се дава за реклама в електронни и печатни медии, PR кампании, посещения на производствени бази и др. Голяма част от средствата ще послужат и за участие на изложения в Москва, Хонг Конг и Шанхай за провеждане на дегустации, както и за провеждането на информационни кампании за потенциалните потребители в различни изби, хотели и ресторанти. За него ДФ „Земеделие" отпуска 340 хил. лева.
Третият проект е за промоция на български яйца и се реализира от Асоциацията на земеделските производители в България. Средствата по него ще бъдат изразходвани за изготвянето на информационни и рекламни материали, за участие на Световния ден на яйцето в Румъния и Гърция, както и участия в различни семинари и кулинарни изложби. По проекта е отпуснато и финансиране за заснемането на филм за производството на яйца. Настоящото плащане по него е за над половин милион лева за промоция на български яйца.


Последният проект е на Асоциацията на млекопреработвателите в България. Промоционалните дейности в него са свързани с участия в международни изложения и панаири в Австралия и Обединените Арабски емирства. В проекта са включени PR събития, заснемане и излъчването на TV спот, информационни и рекламни материали, организиране на семинари и др. За него ДФ „Земеделие" ще отпусне малко над 420 хил. лева за популяризирането на българските млечни продукти.

http://www.classa.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/item/326110-%D1%87%D0%B5%D0%B7-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-884-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%8E%D0%BB%D0%B8#.U8zNC_l_um8
ЧЕЗ инвестира 884 хил. лева в Западна България през юли
20.07.2014
„ЧЕЗ Разпределение България" АД инвестира 884 хиляди лева в рехабилитация и модернизиране на електроразпределителната мрежа на Западна България през юли. На територията на град София ще започне реализацията на 16 инвестиционни обекта на обща стойност 366 хиляди лева. В Югозападна България ще стартират проекти за 148 хиляди лева, а в Северозападна България - за близо 370 хиляди лева.


От стъпването си на българския пазар до края на 2013 г. ЧЕЗ е вложила 728 млн. лева за поддържане и развитие на електроразпределителната мрежа на територията на Западна България. Благодарение на реализираните инвестиции бяха подменени една трета от мрежите, или близо 20 000 км, бяха присъединени 70 000 нови клиенти, което намали наполовина броя на непланираните прекъсвания и времето за възстановяване на електрозахранването.


http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4199698
НЕК със загуба от 142,2 млн. лева за 2013 г.
18.07.2014 16:05
Националната електрическа компания е завършила миналата година със загуба от 142,2 млн. лева, показва годишният финансов отчет на НЕК, цитиран от Mediapool.bg.

Загубата е с 43% по-голяма в сравнение с 2012 г.

От НЕК обясняват лошия резултат и влошеното финансово състояние с договорите за изкупуване на скъпата продукция на ВЕИ-централите и ТЕЦ "Марица-изток" 1 и 3.

Кредитите на компанията надхвърлят милиард, като от тях 723 млн. лв. са към Българския енергиен холдинг (БЕХ), изразходени за изкупуване на ток.

Общо дълговете на НЕК са 2,7 млрд. лв.

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4202952
Българският еврокомисар ясен чак на есен

20.07.2014 21:18 | България


Името на новия български еврокомисар ще стане ясно чак през септември или октомври, научи "Труд" от 2 различни източника. Причината за това забавяне са предстоящите вътрешни избори, след които ще стане ясно новото разпределение на политическите сили у нас, както и патовата ситуация на върха на ЕС.

По всичко личи, че кандидатурата на България за комисар ще е на външния ни министър Кристиан Вигенин.

В БСП очакват името му да бъде обявено до сряда от правителството. В левицата обаче смятат, че служебното правителство ще оттегли предложението.

Според външния министър вече е ясно, че Кристалина Георгиева няма шансове да стане за върховен представител по външните работи на ЕС. Вигенин потвърди, че името му е едно от тези, които се обсъждат в рамките на БСП за кандидатура за еврокомисар, но подчерта, че решението по този въпрос е на правителството и в голяма степен на премиера.


Следващото заседание на върха на ЕС, което е на 30 август, пак ще се фокусира върху избора на трите най-важни длъжности в съюза - шеф на Европейския съвет, на еврозоната и върховен представител. Селекцията за всички останали еврокомисари в Брюксел очевидно ще остане за есента.


http://www.standartnews.com/biznes/rumaniya_shte_iznasya_balgarskoto_zhito-246914.html
Румъния ще изнася българското жито
20.07.14
от Юлияна Узаничева Виржиния Георгиева | Бизнес
Голяма част от българското жито тази година се очаква да бъде изнесено през Румъния. Причината е, че северната ни съседка спечели търг за доставка на пшеница в Египет. Нашата страна не успя да се класира в търга за доставка на жито за африканската държава. Житото от Добруджа обаче много лесно и удобно може да бъде изкупено от румънски търговци, да се натовари на кораби в пристанището на Констанца и да отпътува за Египет, казват представители на бранша. Те припомнят, че тази година не е първата, в която родното жито ще се изнася като румънско. Подобно беше положението и миналата година. Тогава българската пшеница беше доста по-евтина от зърното в Черноморския регион. Търговците използваха това и изкупиха големи количества евтино и качествено родно жито, което изнесоха през Румъния на доста по-високи цени, припомнят производителите. Тази година отрано страната ни опита да направи всичко възможно, за да не допусне същата ситуация и да осигури възможност на родните производители и търговци да продават директно в Египет на по-добри цени. "Със съжаление трябва да се отбележи, че въпреки положените усилия от страна на Национална служба по зърното и посолството в Египет не успяхме да финализираме въпроса за регистрация на българската пшеница в Египет и участието на български търговци в търговете, организирани от GASC", каза шефът на НСЗ д-р Злати Златев.

Освен цените, на които ще реализират стоката си, стопаните са притеснени и за качеството на зърното. Според Стилиян Стоянов от асоциацията на зърнопроизводителите ще се наложи и сушене на житото, което допълнително оскъпява продукцията. В момента почти няма търговия, казват производителите и допълват, че търговци предлагат цена от 300 лв. за тон зърно франко пристанище. По-евтино от очакванията на стопаните се търгува и рапицата - според маслеността й цената варира от 600 до 630 лв. за тон, също франко пристанище. Земеделските стопани са притеснени и заради досегашната работа на фонд "Земеделие", която наложи смяна на ръководството му. "Има проекти на колеги, които отлежават една година, без нищо да се е случило. Все още не се приемат ваучерите за гориво и докато започнем да работим с тях, ще минат поне два месеца. Цялата ситуация е изключително трудна. Затова Националната асоциация на зърнопроизводителите настоява за спешна среща с премиера", каза Стилиян Стоянов.

"За всеки производител, който е инвестирал значителни средства и време в добива на тонове зърно, а сетне вижда как пред очите му част от зърното се похабява или цената му пада поради не добро съхранение, е истинска драма. Това може да се избегне, ако се спазва разработената и утвърдена от Национална служба по зърното Инструкция за съхранението на зърно", каза шефът на службата д-р Злати Златев. Той обясни, че общият капацитет на всички складови вместимости в страната е 12 143 087 тона. Наличната складова база е напълно достатъчна за съхранение на зърното, произведено в страната.

През април и май периодичните проверки, извършени от експертите към Главна дирекция "Зърно и зърнени продукти", бяха насочени освен към изпълнението на изискванията на Закона за съхранение и търговия със зърно и към установяване готовността на лицензираните публични складове за зърно, регистрираните зърнохранилища и другите обекти за съхранение, за приемането и съхранението на произведената продукция от реколта 2014 г. Съгласно утвърдения годишен инспекционен план за проверки до настоящия момент експертите са извършили 238 броя проверки на публични складове и зърнохранилища и 533 броя проверки на други обекти за съхранение на зърно, разказа д-р Златев. Извършените проверки не са установили и в НСЗ няма постъпили сигнали за нанесени щети в складовете за съхранение на зърно в резултат на обилните непрекъснати валежи в последно време. Проверките показват, че лицензираните като публични складове за зърно, регистрираните зърнохранилища, складовете към мелнични, маслодобивни и фуражни предприятия, т.е. обекти, които се намират под постоянен контрол от страна на НСЗ и чиято дейност зависи от качественото съхранение на зърното, са в постоянна готовност за приемане на зърно. Всички мероприятия, касаещи профилактиката и поддръжката на вместимостите и обслужващата ги техника, се извършват по предварително разработен и приет график. По отношение на технико-технологичната и санитарна профилактика складовете механично се почистват, извършва се профилактика на активната вентилация, на системите за дистанционен термоконтрол, на оборудването за приемане и обслужване на съхранението на зърно - автовезни, редлери, елеватори, зърнопочистващи машини, увери д-р Златев. При необходимост се ремонтират покриви, врати, прозорци. Зърнобазите имат сключени договори с оторизирани фирми за контрол, профилактика и маркировка на автовезните и оборудването на лабораториите, допълни той.

В резултат на лошите метеорологични условия се очаква стойностите на влагата на добито зърно да е доста над стандартната. През тази година, усилията на ръководствата на всички складови бази, които разполагат със зърносушилни, е до началото на кампанията те да бъдат приведени в пълна готовност.

Имаме шанс да продадем много зърно зад граница

Половината от ечемика е идеален за качествена бира, казва д-р Злати Златев

Пороите удавиха надеждите на фермерите за богати добиви през тази година. Докъде стигна жътвата и какъв хляб можем да очакваме от новото жито, попитахме изпълнителния директор на Националната служба по зърното д-р Злати Златев.

- Д-р Златев, как върви жътвата на ечемика и пшеницата?

- В края на май 2014 г. предвид метеорологичните условия и развитието на растенията (ечемик и пшеница), имахме очаквания за по-рано започване на жътвата в сравнение с предходните години. В резултат на последващо трайно влошаване на времето - постоянни и обилни валежи, жътвата започна трудно и върви тежко. От една страна, високата влага (почвена и атмосферна) не дава възможност техниката да влезе в блоковете, от друга страна, влагата е причина за забавяне развитието на растенията и узряването на зърното, за полягането на посевите, за развитието на множество болести в последния етап от развитието на растенията.

- Какви са очакванията за добивите тази година?

- През тази реколтна година засетите площи с ечемик възлизат на 2 045 541 дка, спрямо 1 949 239 дка през предходната година. До момента са пожънати 88,06% от площите. Общото производство към момента възлиза на 723 589 тона, при среден добив 402 кг/дка. За сравнение през предходната година средният добив е бил 345,8 кг/дка, а общото производство е било в размер на 661 932 тона. На основание посочените цифри няма място за безпокойство по отношение количеството на добития ечемик.

При пшеницата жътвата е приключила едва за 25,55% от общо заетите площи с пшеница - 11 723 911 дка. За сравнение с предходната година площта, заета с пшеница, е възлизала на 11 896 717 дка. Към момента средният добив е 427 кг/дка, при 376 кг/дка за предходната година. Нашите очаквания са, че количеството ще бъде под нивото на предходната година, която беше рекордна с прибраното 5,4 млн. тона зърно. Въпреки това производството на пшеница ще надхвърли 4,5 млн. тона, количество напълно достатъчно да задоволи нуждите на населението в страната (за изхранване на населението и производство на фураж за животните). Налични ще са значителни количества за реализиране на износ и вътреобщностни доставки.

- Как се отразиха пороите върху качеството на зърното?

- За поредна година НСЗ извършва т. нар. представително окачествяване, при което взема проби от добитото зърно и ги анализира за установяване на качествените му показатели.

Към настоящия момент са взети и анализирани проби от 27,39% от добития до момента ечемик. Стойностите на показателите се движат в широки граници: влагата варира от 10% до 17%, като 19% от анализираните проби са с влага над максимално допустимата при съхранение - 14%, т.е. високата влажност на въздуха и на почвата до момента се е отразила съществено върху този показател. Само за сравнение за предходната реколтна година над допустимите стойности за влага са били само 0,78%, а за реколтна 2012 г. - 1,8%. Хектолитровата маса е в диапазона от 50,7% до 72%, като референтната стойност на хектолитъра, при която се изкупува ечемикът като пивоварен, е 67 kg/100 dm3. Към настоящия момент преобладават партидите с хектолитрова маса по-ниска от оптималната. Показателят, който е определящ за нуждите на пивоварната индустрия е т. нар. белтъчно съдържание, което през тази година се движи в диапазона на 8,8-15,1%, при референтна стойност макс. 12%. До настоящия момент 53% от анализираните проби са с оптимално белтъчно съдържание. Показателят зависи от прилаганата агротехника и от метериологичните условия. Характерно е, че във влажни и прохладни години показателят се движи в оптимални граници. В резултат на падналите валежи има покълване на зърната на класа, което към настоящия момент е установено, че е минимално - около 1% от анализираните проби.

Твърде рано е да се даде прогноза за качеството на пшеницата, в момента стойностите на показателите на анализираните проби варират в широки граници: влага - 10,2-14.1%; хектолитрова маса - 71-83,6%. Трябва да се има предвид, че тя се намира в корелационна връзка с добива на брашно. На всяко понижение на обемното тегло с 11-12 гр/литър рандеманът намалява с 0,78%. Хектолитровото тегло на зърното е в обратна зависимост от влагата, при влажност над 14% хактолитровото тегло се намалява с около 1 пункт на всеки процент влага. Добив на мокър глутен - 17-30% и отпускане на глутена - 4-14 мм. Процентът на покълналите зърна към момента е в ниски граници. Покълването се отразява на т. нар. показател число на падане, който характеризира наличието на ензимна активност в зърното. Средната стойност на показателя "число на падане" към момента е 247,9 сек, при минимална стойност 200 сек. И оптимални стойности от 220 до 270 сек. Едва 7,14% от анализираните до момента проби са със стойност по-ниска от 200 сек. При ниска амилазна активност съзряването на замесеното тесто е забавено, ферментацията му е продължителна, хлябът е с по-малък обем.

- Как се развиват царевицата и слънчогледът и какви са очакваните добиви от тези култури?

- По отношение състоянието на царевицата и слънчогледа е твърде рано да се дават каквито и да били прогнози. Обективното състояние към момента е, че посевите се развиват нормално, Добре влагозапасени са, което в предходни години се явява проблем през летните месеци. В резултат на падналите порои и градушки има голям процент пропаднали площи. Трудно е да се каже в какъв размер са, предвид факта, че в момента се извършват обследвания на пропадналите площи въз основа на подадените молби пред Областните дирекции "Земеделие".

- Ще се наложи ли внос на пшеница тази година?

- Потреблението на пшеница в страната за предходната реколтна година възлиза на 1 692 хил. т. (в т.ч. - за производство на брашно, на фураж и отделено за семена). През предходната година количествата пшеница, напуснали страната в посока ЕС, възлизат на 2 497 хил. т, а износът за трети страни възлиза на 1 311 хил. т. Следователно очакваните количества добита пшеница от реколта 2014 г. ще са напълно достатъчни за задоволяване както на вътрешните потребности, така и за свободна търговия.

- За кои страни и какви количества пшеница се очаква да изнасяме?
- Не разполагаме с данни какви количества пшеница и за кои страни предстои да бъдат изнесени от страната. Това е въпрос, който се регулира от пазара. През последните години основна дестинация за пшеницата са страните от ЕС - близо 66%. При ечемика основното направление, където се реализира, са страни извън ЕС - близо 75%.

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4202774
Обявяват над 8000 работни места следващата седмица
20.07.2014 18:33
Над 8 хил. нови работни места ще бъдат обявени в началото на предстоящата седмица. Обявите ще бъдат изнесена в бюрата по труда в страната. Незаети позиции има в сектор „Транспорт“ и този на услугите. Това каза директорът на Агенцията по заетостта Асен Ангелов пред БНР.
„В превоза на пътници, превоз на товари, международни и национален транспорт има нужда от работници. Има индикации, че трудно се намират шофьори, но пък за сметка на това постоянно има свободни работни места при добри условия на труд и заплащане“, обясни Ангелов.
По думите му от началото на годината служителите в Бюрата по труда са съдействали на повече от 23 хил. безработни младежи на възраст до 29 години да си намерят работа. Други 5 хил. от същата категория са ангажирани в програми, финансирани с европейски средства и пари от бюджета.
"От началото на 2014 г. младежката безработица е намаляла с 10 хил. души“, добави Ангелов.
В рамките на кампанията „Не давай заето – бъди зает“ на Агенцията по заетостта талантливи млади хора рисуваха графити на Бюрото по труда за район "Възраждане" в София, разказа Ангелов.
Целта на инициативата е да бъдат мотивирани повече млади хора да търсят възможности за работа и развитие.
По данни на Министерството на труда и социалната политика броят на регистрираните в бюрата по труда българи на възраст до 29 г. е намалял от началото на годината. По думите на зам.-министъра на труда и социалната политика Росица Янкова близо 20 хил. младежи са намерили работа на първичния пазар на труда, а над 7 хил. са били включени в програми и схеми за заетост, чиракуване и стажуване.
Статистиката на Евростат отразява същата тенденция на намаляване на младежката безработица в България. Последно публикуваните данни от април месец отчитат, че равнището на младежка безработица в страната е 27,2%, което е с 1,9% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Все още обаче остават голям брой младежи без работа, през април 2014 г. те са били 56 хиляди.

http://www.duma.bg/node/81910
21. Юли 2014
Намаляват парите за заетост на хора с увреждания
Рязко намаляват средствата по националната програма "Заетост на хората с увреждания",

съобщи Елка Тодорова от Националното сдружение на хората с увреждания. По думите й рестриктивната политика започва още през 2010 г., когато и по Националния план, и по Националната програма за обучение и заетост на хората с увреждания се намаляват средствата за новосключени договори за работодателите. През 2014 г. по тази програма са наети едва 100 души. У нас лицата с увреждания в трудоспособна възраст са 200 хиляди. Едва 14 500 от тях са регистрирани в бюрата по труда. Демотивацията им се дължи и на това, че в повечето случаи работодателите освобождават наетия за 2 години човек, когато приключи подкрепата от държавата за него в рамките на минималната работна заплата.


От Националното сдружение на хората с увреждания смятат още, че поне 600 човека с увреждания всяка година трябва да бъдат наемани на работа. У нас липсва и специализирано посредничество за наемане на работа, с индивидуален подход според заболяването на човека, потребностите и квалификацията му, категорични са от неправителствения сектор, твърди Тодорова.http://bnr.bg/post/100439961/zapochna-stroitelstvoto-na-pata-kam-novia-propuskatelen-punkt-na-balgaro-srabskata-granica
Започна строителството на пътя към новия пропускателен пункт на българо-сръбската граница
19.07.14 в 11:49 / 268 преглеждания
Край Белоградчишкото село Салаш започва изграждане на път към границата със Сърбия, където ще бъде открит нов пропускателен пункт. Началото на строителството ще бъде обявено на провеждащия се край прохода „Кадъ боаз” международен събор. На церемонията ще присъства председателят на Народното събрание Михаил Миков, министърът на регионалното развитие Десилава Терзиеваи председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Стефан Чайков, както и представители на правителството на Сърбия. 
За пътя към граничния пункт са осигурени близо 3 000 000 лева по публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развите на регионите". Изграждането на пътя на българска територия реално вече е започнало, съобщи областният управител на Видин Кръстьо СпасовПроектът започва от началото на с. Салаш, преминава през цялото село и след селото до границата с Република Сърбия, около 4 километра е ново строителство. Срокът, който са поели изпълнителите е 163 дни. Те, обаче са си направили график да го изпълнят за около 4 месеца.

Около 300 метра е участъкът от пътя, който трябва да бъде изграден на сръбска територия. Споразумението за нов граничен пункт между България при Салаш - Ново корито е от 2007-ма година. Всяка година границата се отваря за международния събор, който се провежда при прохода "Кадъ боаз". 
http://www.duma.bg/node/81899
Влизат ли Западните Балкани в дневния ред на ЕС?

Как страните от този "барутен погреб" да се отърсят от стари зависимости и чужди вмешателства, за да изградят бъдеще за региона

21. Юли 2014
Новият председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер изрази становище, че поредно разширяване на ЕС в посока Западни Балкани през следващите 5 години не е реалистично очакване. А именно на европейската интеграция на Западните Балкани бе посветена традиционната (9-а поред) среща "Хърватия форум 2014" в Дубровник. По стечение на обстоятелствата обсъждането на текущото състояние на този процес, както и призивите за по-динамична програма на Брюксел за разширяването на ЕС към този регион се проведе точно в периода на назначаване на нова ЕК, посочването на нов върховен представител на ЕС за външна политика и сигурност, както и на нов президент на Европейския съвет - макар че евролидерите да не успяха да се договорят за номинациите за тези постове. Форумът бе открит от президента на Хърватска Иво Йосипович, реч произнесе премиерът Зоран Миланович, участваха настоящият комисар по разширяването Щефан Фюле, както и външните министри на Хърватия Веста Пусич, на Сърбия Ивица Дачич, Златко Лагумджия на БиХ, Никола Попоски на Македония, на Косово Енвер Ходжай, албанският външен министър Дитмир Бушати, румънският Титус Корльцян, Мирослав Лайчак - дипломат номер 1 на Словакия, на Унгария Тибор Наврашич, на Италия Федерика Могерини (силно подкрепяна от премиера Ренци като кандидат за поста на баронеса Аштън), на Холандия Франс Тимерманс, на Швеция Карл Билд, както и нашият външен министър Кристиан Вигенин. В Дубровник бяха и ръководителят на делегацията на ЕС за БиХ Петер Сьоренсен, върховният представител за БиХ Валентин Инцко, както и журналисти, като например Тим Джуда от "Икономист", научни работници в съответната област, НПО и т.н. Преди да посети Скопие като част от европейската си обиколка, на форума присъства и Виктория Нюланд, помощник-държавен секретар на САЩ.
И докато Ивица Дачич, някак изненадващо, но съвсем в духа на сръбската външна политика от последните няколко години, изразява остро осъждане за бомбите над Дубровник по време на войната от 90-те години на миналия век, експертите бързат да определят, че точно тези думи показват колко различни са отношенията в Западните Балкани днес, колко различен е светът като цяло, колко промени са настъпили и как времето на извиненията сякаш е отминало. Останали са проблемите и неудовлетворението на народите от ситуацията в региона - социална, етнорелигиозна, в областта на сигурността, външния натиск, последиците от икономическата криза, несправедливите приватизации, масовата безработица и т.н. Останало е убеждението, че
членството в ЕС ще ги извади от статуквото
и ще способства да се решат въпросите. Има голяма доза истина в подобни очаквания. Стига управляващите в отделните страни да са в състояние и сами да се справят. Дачич например е убеден и не го крие в изказването си в Дубровник, че присъединяването към ЕС става все по-сложно и тежко, че страните членки се държат понякога менторски и често настояват за постигане на стандарти, които те самите не са покрили, че "Вие, които идвате от Брюксел, трябва да знаете, че тук не е място за експерименти". Но Сърбия ще бъде готова за членство до 2018 г., което е стратегическият избор за страната му. Самото приемане е политическо решение, което не бива да става за сметка на отношенията на Белград с Русия. Все пак и сега членки на ЕС поддържат добри отношения с Москва, нали?

Наблюдателите говорят за откровен тон и приятелска атмосфера на форума, определяйки някои изказвания като особено открояващи се. Като това на косовския външен министър Енвер Ходжай, който призовава за по-динамична и практична програма спрямо Балканите, за изграждане на култура на надеждата за страните от региона, независимо че "ЕС свива влиянието си в глобален план". Според него, "ако ЕС има изобщо някакъв успех във външната си политика през последните четири години, това е диалогът Белград-Прищина", който "има регионално измерение". В прав текст външният министър на Косово твърди, че те са решили да влязат в диалог с Белград не само заради Косово, но и заради етническите проблеми в Босна и Херцеговина, както и заради проблема с името между Скопие и Атина. Интересно, но няма яснота как е обяснил протестите в Прищина и подготовката за изпращането на автобуси с косовари в Скопие във връзка с масовите протести след решението на македонски съд по делото "Монструм". Доживотните присъди на шестима албанци по това дело са за извършено убийство на 5-ма рибари-македонци край Скопие през 2012 г. Протестите са европейска практика и право, но нищо европейско няма в паленето на македонското знаме, в издигането на лозунги "Скопие е сърцето на Албания", "Един народ, една мечта", "Велика Албания" и в подкрепата чрез насилие на братята-албанци от Македония. Всъщност ситуацията с предизвиканите чрез фейсбук протести на етническите албанци в различни градове на Македония, където има компактни маси от това население с мюсюлманско вероизповедание, е особено обезпокоителна. Случва се в момент на политическа криза, когато опозицията в лицето на СДСМ бойкотира дейността на парламента поради несъгласие с резултатите от парламентарните избори, определени като нечестни, когато се водят преговори с управляващите от ВМРО-ДПМНЕ за изход от ситуацията, когато има възможност за продължаване на конструктивен диалог след летните месеци. В същото време реформите в страната буксуват. Убийство - присъда, искрата е запалена.Значи
огънят просто тлее
Огън, който има път и към албанците в Албания и Косово, анонсирали подкрепата си като всеалбански протест. Мирише на религиозен радикализъм и дава поводи да се правят аналогии със събития в Близкия изток. И без това информациите за присъствието на македонски граждани от албански произход в боевете в Сирия на страната на крайни ислямистки групировки са в основата на изводи за наличие на "спящ" религиозен екстремизъм. В същото време бързата реакция на лица като Хамди Ндрецай, известен като командир Пантера от АНО (Армията за национално освобождение), с призив "да се хвърлят униформите на фашистката държава" от страна на етническите албанци, защото "започва скоро албанската революция" наливат масло в огъня на етнорелигиозно напрежение с непредсказуеми последствия. Македонските медии са пълни със съобщения с тревожен характер и за все нови и нови албански формации, които заплашват
Македония. Кой има интерес от такова развитие на ситуацията? Реакцията на премиера на Албания, Еди Рама, предизвика и съответен отговор на македонския премиер Груевски, защото посочването на неспазване на Охридския договор като причина за протестите, както и искането за международна помощ са преценени в Скопие като намеса във вътрешните работи. На албанския посланик в Скопие е връчена протестна нота. Впрочем и на косовския. Емоционално Груевски е посъветвал Еди Рама да посети местата в Албания, където живеят македонци, и да ги сравни с тези, където албанците живеят в Македония. Остава ние да се разберем със Скопие какви са всъщност "македонците", които преживяват на територията на днешна Албания. Балкани! Странно е все пак защо протестиращите албанци в квартал Чаир, Скопие, около Бит пазар или Яяпашинската джамия са веели знамена на САЩ и Саудитска Арабия. В началото на протестите дори се е викало "Аллах е велик". С албанските знамена в Тетовска Македония май вече всички са свикнали, но днес
виковете за Велика Албания и
разгорещената албанска риторика
нажежават обстановката и вещаят несигурност. Включително и за целия регион. Може би затова западните посланици се разшетаха в Скопие и водят разговори с представители на различните партии с презумцията да потушат конфликта. Май много ще му дойде на Запада в един момент и Близкият изток, и Ирак, и Украйна, и Газа, и Балканите, и... Отново въпрос за интересите на онези зад завесите и кои са те всъщност. Сигнали има, някои успяват и да ги разчетат. А Сулейман Реджели, глава на ислямската религиозна общност в Македония, съобщава за чужди знамена с арабски текстове, които "не отговарят на държавата, нацията и религията". Да се говори само за албански национализъм, за демонстрация на милитаризъм и радикализъм явно не е цялата истина. Все пак президентът на Косово Атифете Яхяга осъди паленето на македонското знаме в Прищина, а някои електронни издания в Скопие твърдят, че информации в София и Белград относно тези събития само подпомагат дестабилизирането на страната. Един вид пропагандистко информиране. За такива случаи народът казва "от болната на здравата глава", но дали това ще потуши конфликтите в сложната обстановка?

Няма обстойна информация дали тези събития са били обект на дискусиите на "Хърватия форум 2014". И каква може да е ролята, отношението и действията на ЕС като цяло при такива събития. Но едва ли министър Вигенин е пропуснал в своя разговор в Дубровник с македонския министър Попоски да обсъди и тази ситуация при съседите. Независимо че отношенията между нашите две страни се приемат за добросъседски, те всъщност са и доста променливи, белязани с недоверие и понякога медийна вражда, подклаждана от определени сили със стари интереси. Нищо ново под общото ни небе. Официални срещи не липсват, словесно винаги сме подкрепяли Македония в стремежа й към европейска интеграция, но трудно пробиваме на македонския пазар и още по-трудно успяваме да реализираме например построяването на коридор 8 - стара, още от времето на Царство България, мечта. Знаем си и кой е пречил през годините за тази жп връзка между нас. Министър Вигенин е успял да внесе в МС постановление за финансиране на 2 проекта в Македония, единият от които е в град Щип. Става въпрос за мост над р. Отиня за около 30 хил. евро (!), който да осигури преминаването на пешеходци над реката в самия център на града. Друг е въпросът, че този проект е бил от години даден на българска фирма за реализация, пък тя нещо не е свършила работата, както трябва и когато трябва. Както се казва, "по-добре късно, отколкото никога". Ние си имаме нерешени въпроси с Македония, предимно исторически, имаме си нашите условия за твърдата ни подкрепа за приобщаването й към ЕС като настояваме за подписването на Договор за добросъседство и трудно приемаме дразненето с присвояването на наша история и наши исторически личности от страна на малката ни съседка. Дори и да приемем, че идеята е да се създава идентичност с цел оцеляване, не можем да се съгласим това да става за наша сметка. Настъпи мълчание и във връзка с идеята да честваме заедно Илинден и личностите, които са свързани с тази дата. Не е ясно Груевски дали наистина има намерения да придвижи процеса по подписване на този договор, чиято основа е поставена още през 1999 г. с подписана декларация.


На "Хърватия форум 2014" Виктория Нюланд каза във връзка с Македония и спора за името с Гърция нещо в смисъл, че ако имаме европейската мечта и споделяме европейски ценности, тогава трябва да се инвестира в тях и да се забрави за стари оплаквания и оправдания. Представител на САЩ говори за европейски ценности и мечти... С тези думи може и да се съгласим. Но от
исторически опит се знае, че
на Балканите повече се говори, отколкото се действа
А понякога действията са деструктивни. Както е с последните протести в Македония. Дали ще са под лозунга "Македония за македонците" или "Скопие е на албанците", те провокират мнения за срутване на държавата и просто блокират европейския й път. Така, както е блокиран на този етап пътят и на Босна и Херцеговина, независимо от силната подкрепа на Хърватска. Хърватската дипломация дори е повече от неуморна за реализация на идеята си да се направи изключение в евроинтеграционния процес, за да бъде приета БиХ при "занижени критерии за присъединяване". Все пак много хървати живеят в БиХ, а и границата между двете страни е дълга. Всеки иска спокойни съседи, което не е характерно за Босна, особено след масовите социални протести в началото на годината. Да не говорим за сложната конструкция на тази държава и още по-сложните етнорелигиозни отношения. Още по-тревожно става след поредното скандално изказване на турския премиер Ердоган, че 100 млн. турци ще защитят бошняците, ако някой ги засегне. Реакциите на Република Сръбска в БиХ, както и на Белград са красноречиви, а обясненията на привиканите турски посланици там са объркващи. Интересно какво би казала по въпроса г-жа Нюланд? Защото външният министър на Косово е призовал в Дубровник Гърция, България и Румъния да направят повече за региона. Дали България може да прави за Македония това, което се опитва Хърватска за БиХ? Колко дълго може да протяга ръка, за да се изгради нов тип сътрудничество с европейски измерения? В Дубровник министър Вигенин е призовал Балканите да спрат да произвеждат история, а да създават бъдеще за региона. Въпросът е как да стане на практика и как страните от този "барутен погреб" да се отърсят от стари зависимости и чужди вмешателства като това на Ердоган. Дали наистина инфраструктурните връзки, жп линии, газови интерконектори, инвестиции и т.н. ще са достатъчни, за да се постигне европейската мечта? Но при всички случаи такива проекти ще доведат до икономическо развитие и социална перспектива на гражданите, а оттам до стабилност и сигурност в региона крачките са малки. Ще утихнат ли по този начин етнорелигиозните проблеми и манипулирането на хората от външни сили? Именно затова е необходим ЕС в такива сложни ситуации, защото е доказал, че изграждането на общност с цел постигане на мир, просперитет и роля в глобалната политика си е заслужавало усилията. А Балканите винаги са си били в Европа, независимо от незавидната им историческа съдба и наследено мултикултурно население.


http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4202573
Новият британски министър на външните работи би подкрепил излизане на Великобритания от ЕС
20.07.2014 16:49; 
Назначеният преди по-малко от седмица за външен министър и ексминистър на отбраната Филип Хамънд обяви, че би подкрепил излизане на Великобритания от Европейския съюз освен ако Брюксел не върне на Лондон определени правомощия, съобщава AFP.
Хамънд заяви, че без промени е връзката в отношенията между Великобритания и ЕС. Той очаква, че страната ще подкрепи излизане от Съюза на референдум, който премиера Дейвид Камерън обеща да се проведе през 2017 г., ако консерваторите спечелят изборите.
„Ако няма никаква промяна по начина, по който се управлява, няма промяна в баланса на компетенции между страните в ЕС, това не е Европа, която може да работи за Великобритания в бъдеще”, заяви Хамънд.


http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/07/20/2347017_evropa_i_finlandiia_reagiraha_ostro_na_sukrashteniiata/
Европа и Финландия реагираха остро на съкращенията на Microsoft
20 юли 2014, 14:23, 1025 прочитания
Най-голямата оптимизация на софтуерния гигант ще засегне основно служителите на мобилното звено на Nokia в скандинавската страна
Политици и синдикати във Финландия реагираха гневно и изразиха смущение след новината, че Microsoft ще съкрати 18 хил. души, по-голямата част от които ще са от мобилното звено на Nokia, което софтуерният гигант придоби през изминалата година за 5.4 млрд. евро. Загриженост беше обявена и от Европейската комисия в четвъртък, когато бяха разкрити детайлите по плана на компанията от Редмънд да оптимизира персонала си. Най-засегната от тях в Европа е Финландия, като в малката по население скандинавска държава ще бъдат съкратени 1100 души.

Финландският премиер Александър Стъб обяви, че е знаел за намеренията на Microsoft, но е научил детайлите едва в четвъртък, след като бившият изпълнителен директор на Nokia и настоящ вицепрезидент на софтуерния гигант Стивън Елоп му ги е съобщил в телефонен разговор.
 
Разбити надежди

 
Стъб коментира, че съкращенията за него са "много, много трудни от човешка гледна точка". Финландските политици обявиха, че се чувстват предадени, защото при обявяването на сделката между Microsoft и Nokia е било съобщено, че служителите на мобилното звено на местната компания няма да бъдат редуцирани. През септември 2013 г., когато беше обявена сделката, тогавашният изпълнителен директор Стив Балмър разпространи имейл до служителите, с което намеква, че не се планират промени във финландските звена.

"Няма значителни планове да преместваме хора при интеграцията на новото звено, затова очаквам екипите на Nokia да запазят географското си разположение", пише тогава Балмър.
Това е разтълкувано от политици, синдикати и служители като сигнал, че няма да се правят

Промени.

"Може да се каже, че бяхме предадени", коментира новоизбраният министър на финансите във Финландия Анти Рине, цитирана от Wall Street Journal. През последните месеци се носеха слухове за съкращения и че се подготвят действия в тази посока, затова и новината не е изненадваща за финландските власти. Това, което ги шокира, е в обема и във факта, че цяло подразделение ще бъде затворено. Премиерът Стъб допълни, че правителството няма да може да създаде нови работни места, които да компенсират съкратените служители. Вместо това държавата ще се опита да насърчи създаването на нови бизнеси и привличането на други компании в страната.

 
Ефектът върху фините


 
Във Финландия Microsoft разполага с 4700 души, които бяха част от мобилното звено на Nokia. Компанията планира да затвори развойния център в Оулу с персонал от 500 души, който пише софтуер за бюджетните телефони. Министърът по труда Лаури Ихалайнен обяви, че основната отговорност за ситуацията е изцяло на Microsoft. "Разбира се, че правителството ще направи възможното от икономическа и човешка гледна точка", обяви Ихалайнен, цитиран от Financial Times. Министърът е и бивш профсъюзен лидер.

 

Nokia беше основен двигател за заетостта и развитието на Финландия през последните десетилетия. През 2007 г. компанията разполагаше с близо 25 хил. служители в страната, която има население от 5.5 млн. души. След обявените съкращения бившето й мобилно звено заедно с това, което остана от Nokia (производство на мрежово оборудване, развойна дейност и онлайн услуги), ще разполагат с общ персонал от 10 хил. души. Така в рамките на десетилетие от работния пазар на Финландия отпадат 15 хил. добре платени специалисти от сектора.


 
Европейската комисия в защита


 
Загриженост изрази и еврокомисарят по заетостта Ласло Андор, който обяви, че дълбоко съжалява за последиците от това решение върху живота на засегнатите, техните семейства и районите, в които те живеят и работят. Преструктурирането на дружествата заради възхода на технологиите е нещо нормално, но би следвало да се извършва по отговорен към обществото начин, добавя той. Андор допълва, че подобни действия следва да бъдат предприемани на основата на преговори и съобразно законодателството.

Андор призовава съкратените от Microsoft служители да преминат курсове за преквалификация, за да могат да намерят нова работа възможно най-скоро. Той отбелязва, че правителствата в държавите със съкратени служители от дружеството могат да разчитат на помощ от ЕС за своята преквалификация.

http://www.investor.bg/sasht/337/a/tri-prichini-da-investirate-v-amerikanski-akcii,175727/


Каталог: resources -> pdfboard
pdfboard -> Бтпп в медийното пространство
pdfboard -> Бтпп в медийното пространство
pdfboard -> Лекция на тема: "Отношенията между ес и Япония: дипломация, политика и икономика"
pdfboard -> Бтпп в медийното пространство
pdfboard -> Бтпп в медийното пространство
pdfboard -> Бтпп в медийното пространство 03-05. 03. 2012
pdfboard -> Бтпп за представяне на услугите и опита си по европейски проекти. Г-н Хоакин Гомес, търговски директор на aimen technology Centre направи кратка презентация на технологичния център и обсъди областите на потенциално сътрудничество с г-н Цветан


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница