Съобщение за медиите Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в есДата31.03.2017
Размер40.9 Kb.Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕСCOR/12/26

Брюксел, 27 април 2012 г.Председателят на Европейския съвет ще обсъди с представители на местните власти политиките на ЕС за растеж и работни места на пленарната сесия на КР

На майската пленарна сесия ще бъдат разгледани ключови становища
за бъдещето на политиките в областта на сближаването, селското стопанство и рибарството

„Конфронтацията между държавите членки на последния Съвет по общи въпроси потвърждава опасенията на европейските региони и градове за нарастващата популярност на недалновидните призиви за съкращения и строги икономии. Този подход излага на риск способността на ЕС да стимулира растежа и създаването на работни места, ефективността на политиката на сближаване и изпълнението на целите на стратегията „Европа 2020“, заяви председателят на Комитета на регионите (КР) Мерчедес Бресо. По тази причина, отбеляза тя, „дискусията с участието на председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпой и изтъкнати областни управители, кметове и представители на местната власт по време на майската пленарна сесия ще предостави уникалната възможност да се обърне внимание на нуждите на милиони граждани, които очакват от ЕС да застане на тяхна страна в борбата с настоящата криза“.Пленарната сесия ще се проведе в сградата на Европейския парламент в Брюксел на 3 и 4 май.

След разискването с председателя на Европейския съвет, посветено на икономическата ситуация и програмата за растеж, членовете на КР ще обсъдят и приемат няколко ключови становища относно политиката на сближаване, селското стопанство, рибарството и транспорта.

КР ще изложи позицията си относно новия регламент за структурните фондове в следните четири становища, които ще бъдат обсъдени и гласувани от членовете на 3 май:


  • становище относно общоприложимите разпоредби за фондовете от Общата стратегическа рамка (докладчик Катюша Марини (Италия/ПЕС), председател на регион Умбрия);

  • становище относно Регламента за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) (докладчик Михаел Шнайдер (Германия/ЕНП), държавен секретар и пълномощен представител на федерална провинция Саксония-Анхалт пред германското федерално правителство);

  • становище относно новите правила за Европейския социален фонд (ЕСФ) (докладчик Константинос Симицис (Гърция/ПЕС), кмет на град Кавала);

  • становище относно Предложението за регламент за Кохезионния фонд (докладчик Ромео Ставараке (Румъния/АЛДЕ), кмет на Бакъу).

Сред основните теми, които ще бъдат обсъдени, са нововъведената категория „региони в преход“, определянето на задължителни прагове за отпускането на средства, степента на гъвкавост при планирането и управлението на фондовете, и ролята на регионите и градовете в процеса на изготвяне и прилагане на оперативните програми и договорите за партньорство.

Дневният ред за 4 май включва становището за реформата на Общата политика в областта на рибарството, което разглежда въпроса за устойчивия риболов в Европа, както и опазването на морската околна среда. Миечислав Струк (Полша/ЕНП) ще представи становището си по темата, в което се обръща внимание на някои от основните дебати около реформата – дългосрочно управление на рибните запаси с цел гарантиране на устойчиви нива, въвеждане на прехвърляеми риболовни концесии, намаляване на изхвърлянията, подпомагане на аквакултурите и организация на общия пазар.Реформата на Общата селскостопанска политика, която има за цел да повиши конкурентоспособността и устойчивостта на селското стопанство, като в същото време гарантира производството на качествени храни и опазването на околната среда, също ще бъде една от основните точки в дневния ред на пленарната сесия на 4 май. Докладчикът на КР Рене Сушон (Франция/ПЕС), председател на Регионалния съвет на Оверн, ще настоява за приемането на амбициозен подход, който да гарантира пълноценно интегриране на териториалното измерение, което отразява реалните социални, екологични и местни специфики на селското стопанство.

Допълнителна информация:

  • Дневен ред на пленарната сесия

  • Програма за медиите по време на пленарната сесия

Разискванията ще бъдат предавани на живо на уебсайта www.cor.europa.eu на 3 май, четвъртък, от 15,00 ч., и на 4 май, петък, от 9,00 ч.

Уебсайт на КР: www.cor.europa.eu

Комитет на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави членки на ЕС е да привличат за участие представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета относно политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.За повече информация можете да се свържете с:

Пиерлуиджи Бода

тел.: +32 (0)2 282 2461

мобилен телефон: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Натали Вандел

Тел.: +32 (0)2 282 2499

Мобилен тел.: +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Дейвид Френч

Тел.: +32 (0)2 282 2535

мобилен телефон: +32 (0)473 854 759

david.french@cor.europa.eu

За да прочетете предишни съобщения за медиите, натиснете тук.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница