Съобщение за медиите Асамблея на регионалните и местните власти в есДата25.07.2016
Размер48.45 Kb.Съобщение за медиите

Асамблея на регионалните и местните власти в ЕСCOR/10/62

Брюксел, 30 септември 2010 г.Околната среда, политиката в областта на сближаването и цифровите технологии в центъра на вниманието на пленарната сесия на КР

Как действията на местно и регионално равнище в областта на околната среда, изменението на климата, политиката в областта на сближаването и широколентовият интернет могат да се превърнат в движеща сила за интелигентна, устойчива и приобщаваща стратегия „Европа 2020“? Този въпрос ще бъде в дневния ред на пленарната сесия на Комитета на регионите (КР), която ще се проведе от 4 до 6 октомври 2010 г. в Брюксел. Провеждана успоредно с ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ и 8-ата Европейската седмица на регионите и градовете, пленарната сесия предоставя възможност на кметове, общински съветници и членове на регионални асамблеи да обсъдят своите предложения и искания с основните лица и органи в ЕС, отговарящи за вземането на решения.

Една от основните теми в програмата на ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ще бъде околната среда. КР ще бъде домакин на две прояви, които изтъкват важната роля на местните и регионалните власти в тази област. На 4 октомври, комисарят по околната среда Янез Поточник ще изрази подкрепата си за становището на докладчика на КР Пола Бейкър (Великобритания/АЛДЕ) относно ролята на местните и регионалните власти в бъдещата политика в областта на околната среда. На другия ден комисарят за действия в областта на климата Кони Хедегард ще присъства на подписването на споразумение между КР и Конференцията на кметовете на САЩ, с което местните власти от двете страни на Атлантическия океан се договарят да обменят своите знания и опит в намаляването на емисиите.

Основното споразумение, подписано от председателят на КР Мерчедес Бресо и председателят на Конференцията на кметовете Елизабет Кауц цели да сближи опита на Споразумението между кметовете на САЩ за опазване на климата и на Конвента на кметовете на ЕС. В него се подчертава волята на местните и регионалните власти да постигнат напредък посредством конкретни действия, въпреки провала на националните правителства при постигането на споразумение в Копенхаген. Това ясно послание до комисар Кони Хедегард и другите участници в следващия кръг преговори за климата в Канкун през ноември и декември ще бъде също така основа на нова резолюция на КР, която ще бъде приета на пленарната сесия на 6 октомври.

По време на ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ организирани от председателя на КР Мерчедес Бресо и комисаря по регионална политика Йоханес Хан ще бъдат показани стотици примери за успешни проекти, финансирани от ЕС в регионите. Изтичането на сегашната схема за финансиране на политиката на сближаване през 2013 г. и приемането на амбициозните цели за растеж във връзка с стратегията „Европа 2020 г.“ породиха дебат за бъдещето на политиката на сближаване. В подготовката на следващия кръг преговори на министрите на държавите-членки белгийското председателство отправи искане към Комитета на регионите да определи връзката между политиката на сближаване и новите цели на стратегията „Европа 2020 г.“. На 5 октомври членовете на КР ще приемат становище по този въпрос, подготвено от Михаел Шнайдер (Германия/EНП), държавен секретар по федерални и европейски въпроси на федерална провинция Саксония-Анхалт.

КР подчертава нарастващата степен на недоволство от използването на БВП като основен показател за измерване на икономическото състояние: да бъдат създадени нови показатели, които да измерват по по-логичен начин просперитета, благосъстоянието и качеството на живот в Европа. Сред тези показатели следва да се отразява по-специално устойчивото развитие. Това е посланието на Vicente Álvarez Areces, министър-председател на автономна област Астурия, Испания (ES/ПЕС) и докладчик за КР относно „Измерване на напредъка – отвъд БВП.“

В много от държавите-членки регионите и градовете са основни доставчици на социални услуги и услуги от общ интерес като електроснабдяване, обществен транспорт и образование. На 6 октомври, сряда, членовете на КР ще обсъдят специфичното естество на социалните услуги с Лорет Онкелинкс, заместник министър-председател на Белгия и представител на председателството на Съвета на ЕС.

Извличането на максимални икономически и социалните ползи от информационните технологии е целта на „Европейската програма в областта на цифровите технологии“, представена от Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия. От предоставянето на широколентов достъп до интернет в селските райони на достъпна цена до осигуряването на онлайн услуги за гражданите този въпрос се отнася до някои от основните правомощия на местните и регионалните власти. Становището на Комитета относно тези планове е изготвено от Марку Маркула (Финландия/ЕНП), член на градския съвет на Еспо и ще бъде обсъдено с комисаря на 6 октомври.

Информация на


  • вашия език относно дневния ред на пленарната сесия,

  • становищата, които ще бъдат приети,

  • основните събития по време на пленарната сесия

  • медийната програма на ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ може да бъде намерена тук.

Разискванията ще бъдат излъчвани по Интернет на адрес www.cor.europa.eu

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Комитет на регионите

Комитетът на регионите е Асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави-членки е да включат представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета по политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.За повече информация моля, свържете се с:

Майкъл Алфонс

тел. : +32 (0)2 546 85 59

michael.alfons@cor.europa.eu

Атенаис Казалис дьо Фондус

тел. :+ 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Крис Джоунс

тел. : 32 (0)2 546 87 51

christopher.jones@cor.europa.eu

За да прочетете предишни съобщения за медиите, натиснете тук.
Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница