Sofia university faculty of physicsДата13.09.2016
Размер64.49 Kb.
ТипЛекции

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1164

БУЛ. "ДЖЕЙМЗ БАУЧЪР" 5

ТЕЛ.: +359 2 622 446

ФАКС: + 359 2 962 5276, ТЕЛЕКС: 23296 SUKO BG
SOFIA UNIVERSITY

FACULTY OF PHYSICS

1164 SOFIA, BULGARIA

5 JAMES BOURCHIER ВLVD.

ТEL.: +359 2 622 446

FAX: +359 2 962 5276, TELEX: 23 296 SUKO BG


Утвърдена с Протокол на ФС N: …../ ……..

Декан:

/доц. д-р Д. Мърваков/

УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР

ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: ФИЗИКА

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: МАГИСТЪР, програма НАНООПТОЕЛЕКТРОНИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

КРЕДИТИ (ECTS): 5.5

КАТЕДРА: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ФМИ

ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятията:

Семестър:

Хорариум-часа/
седмично:


Хорариум-часа
Общо:

Лекции


II

1

15

Семинарни упражнения


Практически упражнения

II

3

45

Общо часа:
4

60

Форма на контрол:

ИЗПИТ
А. АНОТАЦИЯ

Този изборен курс е предназначен за студентите с интереси в области като математическа икономика, електронна търговия, биоинформатиката, физиката, както и за тези, които се интересуват от основата на компютърните изчисления, символните пресмятания и др. Едната цел на курса е студентите да придобият умения за работа със стандартно използвани продукти като MS Excel и MS Powerpoint, запознавайки се също така със стандартни формати за предаване на данни като portable document format и postscript. Специално внимание ще бъде обърнато на системата, нейните специализирани средства за символна обработка, оптимизация, статистика, размита логика, решаване на уравнения, компютърна симулация, анимация. Разглежда се и връзката между MS Excel и MATLAB, посредством Excelink ‘AddIns’. Разглеждат се решенията на фирмата Autodesk в системите за проектиране и графичен дизайн (AutoCAD) и ГИС (Map3D), както и други ГИС (ArcView) и графичната система Adobe Photoshop. Изпитът се състои от курсова работа за решаване с разгледаните инструментални средства на приложна задача, свързана с финансов, икономически, строителен, биохимически, физически или друг интересен от приложна гледна точка проблем.Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:
Тема, вид на занятието:

Брой часове

Лекции

1.

Приложен софтуер – предназначение, типове, най-известни пакети приложни програми.

3

2.

MS OFFice – компоненти, обмен на данни.

1

3.

MS Exel – типове данни, адресация на клетки, графика.

1

4.

MS Exel – решаване на уравнения и оптимизация (GoalSeek, Solver).

1

5.

Продукти на Mathworks Inc – Mathlab, Simulink, допълнителни средства към MS Exel (AddIns), Excellink AddIns.

3

6.

Създаване на скриптове и функции. Компилатор.

2

7.

Компютърна анимация – формати, софтуер. Създаване на анимация чрез Mathlab, Toolbox за символни пресмятания, моделиране на движението на обект по зададена траектория.

2

8.

CAD и GIS софтуер. Продукти на AutoDesk и ESRI – AutoCad, Map3D, ArcView.

2

Общо:

15


Практически упражнения

1.

Създаване на презенатция с MS Powerpoint.

1

2.

MS Exel – типове данни, адресация на клетки, графика.

3

3.

MS Exel – решаване на уравнения и оптимизация (GoalSeek, Solver).

3

4.

Макроси в MS Exel. VBA.

4

5

Продукти на Mathworks Inc – Mathlab, Simulink, допълнителни средства към MS Exel (AddIns), Excellink AddIns.

2

6.

Mathlab – работа със системата, графика, вход/изход, файлови формати, функции.

6

7.

Създаване на скриптове и функции. Компилатор.

2

8.

Mathlab – работа с бази от данни (MS Access, MySQL и др.) Биоинформатичен Toolbox – достъп до банки генетични данни.

4

9.

Mathlab – създаване на GUI.

4

10.

Оптимизиация с Mathlab, финансов Toolbox, решаване на диференциални уравнения.

5

11.

Компютърна анимация – формати, софтуер. Създаване на анимация чрез Mathlab, Toolbox за символни пресмятания, моделиране на движението на обект по зададена траектория.

5

12.

Adobe Photoshop – работа с графични изображения.

3

13

CAD и GIS софтуер. Продукти на AutoDesk и ESRI – AutoCad, Map3D, ArcView.

3

Общо

45
Общо: лекции + практукум

60

В. Формата на контрол е: изпит
Изпитът се състои от курсова работа за решаване с разгледаните инструментални средства на приложна задача, свързана с финансов, икономически, строителен, биохимически, физически или друг интересен от приложна гледна точка проблем.

Г. Основна литература:


1. А. Ангелов, Електронни таблици, АЦИО, София 1999

2. В.Г. Потемкин, MATLAB 5.x – 1 и 2 ч., Диалог Мифи, Москва 19993. www.mathworks.com, www.autodesk.com

Съставил програмата:Дата: 2.03.2006 г. /доц. Антоний Попов/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница