Списък на фондовете на тда враца бивш партиен архивстраница10/11
Дата20.07.2018
Размер1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1966 – 1978

12

970 Б

Първична партийна организация при Завод за ремонт на металорежещи машини (ЗРММ) - Враца

1968 – 1983

18

971 Б

Съвет на секретарите на общинските партийни комитети (ОПК) при Аграрно-промишлен комплекс (АПК) "Дунав" - Оряхово

1970 – 1975

6

972 Б

Първична партийна организация при Завод за преградни панели - гр. Криводол

1970 – 1989

20

973 Б

Съвет на секретарите на общинските партийни комитети (ОПК) при Аграрно-промишлен комплекс (АПК) "Ботуня" - Враца

1970 – 1975

7

974 Б

Градски комитет на БКП - гр. Козлодуй

1970 – 1979

27

975 Б

Общостроителен комитет на БКП при АЕЦ - Козлодуй

1970 – 1980

28

976 Б

Първична партийна организация при Държавен дървообработващ завод - Оряхово

1970 – 1979

13

977 Б

Съвет на секретарите на общинските партийни комитети (ОПК) при Аграрно-промишлен комплекс (АПК) "Скът" - Бяла Слатина

1971 – 1975

6

978 Б

Съвет на секретарите на общинските партийни комитети (ОПК) при Аграрно-промишлен комплекс (АПК) "Огоста" - с. Хайредин

1971 – 1979

11

979 Б

Съвет на секретарите на ДКМС при Аграрно-промишлен комплекс (АПК) "Скът" - Бяла Слатина

1971 – 1976

10

980 Б

Съвет на секретарите на ДКМС при Аграрно-промишлен комплекс (АПК) "Огоста" - с. Хайредин

1970 – 1975

10

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

981 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - гр. Роман

1971 – 1984

23

982 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Рогозен

1956 – 1978

11

983 Б

Градски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - гр. Кнежа

1959 – 1978

31

984 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Софрониево

1959 – 1979

17

985 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Бутан

1959 – 1978

9

986 Б

Градски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - гр. Оряхово

1970 – 1978

20

987 Б

Заводски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) при Завод за ремонт на металорежещи машини - Враца

1970 – 1975

3

988 Б

Първична партийна организация при Гимназия с преподаване на френски език - гр. Враца

1972 – 1983

13

989 Б

Заводски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) при ДИП "Й. Лютибродски" - Враца

1959 – 1974

4

990 Б

Заводски комитет на Българска комунистическа партия (БКП) при "Плодове и зеленчуци" на АПК "Искър" - гр. Мездра

1970 – 1975

7

991 Б

Първична партийна организация при Математическа гимназия "Акад. Ив. Ценов" - гр. Враца

1972 – 1983

13

992 Б

Заводски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) при ДСО "Промишлено строителство" - Враца

1971 – 1974

6

993 Б

Заводски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) при Завод за медицинско оборудване (ЗМО) "Дружба" - Враца

1964 – 1974

14

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

994 Б

Заводски комитет на БКП при Чугунолеярен завод "Веслец" - Враца

1968 – 1990

72

995 Б

Заводски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) при Държавен памукотекстилен завод "Станке Димитров" - гр. Мездра

1952 – 1954,

1973 – 19749

996 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Тишевица

1959 – 1978

16

997 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Хайредин

1969 – 1983

26

998 Б

Заводски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) при Химически комбинат - Враца

1969 – 1980

19

1000 Б

Заводски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) при Електрокарен завод "Г. Генов" - Враца

1971 – 1980

7

1001 Б

Съвет на секретарите на ДКМС при Аграрно-промишлен комплекс (АПК) "Ботуня" - Враца

1971 – 1974

4

1002 Б

Градски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - гр. Криводол

1970 – 1978

13

1003 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Малорад

1965 – 1978

17

1004 Б

Градски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - гр. Козлодуй

1969 – 1979

20

1005 Б

Първична партийна организация при Гимназия с преподаване на руски език - гр. Мездра

1970 – 1984

19

1006 Б

Заводски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) при Минно-металургичен комбинат (ММК) "Г. Димитров" - гара Елисейна

1953, 1954,

1970 – 1985
28

1007 Б

Общоруднически комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) при рудник "Плакалница" на ММК "Г. Димитров" - гара Елисейна

1970 – 1976

6

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

1008 Б

Заводски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) при Фабрика "Девети септември" - гр. Бяла Слатина

1960 – 1976

22

1009 Б

Заводски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) при Машиностроителен завод "Дунав" - гр. Оряхово

1970 – 1977

5

1010 Б

Учрежденски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) при Окръжен народен съвет - Враца

1974 – 1976

4

1011 Б

Заводски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) при Текстилен комбинат "Вратица" - Враца

1963 – 1980

25

1012 Б

Заводски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) при Държавна печатница "В. Александров" - Враца

1973 – 1976

7

1013 Б

Възлов комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) при ж.п.възел - гр. Мездра

1969 – 1976

17

1014 Б

Заводски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) при Завод "Пионер" - гр. Бяла Слатина

1973 – 1976

5

1015 Б

Заводски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) при Държавен циментов комбинат "Вилхем Пик" - с. Бели извор

1959 – 1975

31

1016 Б

Градски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - гр. Мездра

1951 – 1954,

1971 – 1979
22

1017 Б

Първична партийна организация при Завод за резервни части и нестандартно оборудване - Оряхово

1974 – 1977

5

1018 Б

Градски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - гр. Бяла Слатина

1971 – 1979

14

1019 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Бреница

1972 – 1979

9

1020 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Попица

1959,

1966 – 197817

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

1021 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Голямо Пещене

1978

1

1022 Б

Общински комитет на Българска комунистическа партия (БКП) - с. Хърлец

1976 – 1979

6

1023 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Алтимир

1959,

1972 – 19787

1024 Б

Общински комитет на Българска комунистическа партия (БКП) - с. Голямо Пещене

1977 – 1979

5

1025 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Селановци

1966 – 1978

9

1026 Б

Общостопански комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Селановци

1973 – 1977

3

1027 Б

Общински комитет на Българска комунистическа партия (БКП) - с. Лесура

1976 – 1978

4

1028 Б

Общински комитет на Българска комунистическа партия (БКП) - с. Тлачене

1976 – 1979

6

1029 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Зверино

1959,

1970 – 1979
17

1030 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Краводер

1959 – 1978

17

1031 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Михайлово

1971 – 1979

4

1032 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Търнак

1976 – 1978

8

1033 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Остров

1959 – 1978

17

1034 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Борован

1962, 1968,

1973 – 198920

1035 Б

Общински комитет на Българска комунистическа партия (БКП) - с. Липница

1976 – 1979

5

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

1036 Б

Градски комитет на Българска комунистическа партия (БКП) - гр. Роман

1975 – 1979

16

1037 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Галатин

1959 – 1978

21

1038 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Девене

1973 – 1978

8

1039 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Лик

1959, 1978

2

1040 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Горна Бешовица

1959, 1978

2

1042 Б

Градски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - гр. Роман

1974 – 1979

11

1043 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Бърдарски геран

1976 – 1978

8

1044 Б

Градски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - гр. Мизия

1971 – 1979

15

1045 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Крушовица

1971 – 1978

7

1046 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Кунино

1965 – 1979

14

1047 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Баница

1959 – 1977

19

1048 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Синьо бърдо

1976 – 1979

5

1049 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Тлачене

1976 – 1979

6

1050 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Ракево

1959 – 1979

10

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

1051 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Галиче

1959,

1973 – 197812

1052 Б

Общински комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - с. Манастирище

1975 – 1979

8

1053 Б

Заводски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) при Целулозно-хартиен комбинат (ЦХК) - гр. Мизия

1974 – 1978,

1983 – 19859

1054 Б

Първична партийна организация при Баритни мини - с. Зверино

1951 – 1958

6

1055 Б

Първична партийна организация при Фабрика "Коноп" - с. Руска бяла
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница