Списък на фондовете на тда враца бивш партиен архивстраница5/11
Дата20.07.2018
Размер1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1951 – 1956

4

429 Б

Първична партийна организация - с. Градешница

1945 – 1951

9

430 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Градешница

1951 – 1971

20

431 Б

Първична партийна организация при територията - с. Градешница

1952 – 1967

10

432 Б

Първична партийна организация - с. Добруша

1944 – 1950

10

433 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Добруша

1950 – 1962

20

434 Б

Първична партийна организация при територията - с. Галатин

1951 – 1984

19

435 Б

Първична партийна организация - с. Селановци

1945 – 1950

19

436 Б

Първична партийна организация при Първо ТКЗС - с. Селановци

1950 – 1958

14

437 Б

Първична партийна организация при Второ ТКЗС - с. Селановци

1950 – 1958

17

438 Б

Първична партийна организация при Трето ТКЗС - с. Селановци

1950 – 1955

12

439 Б

Първична партийна организация при Четвърто ТКЗС - с. Селановци

1950 – 1957

14

440 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Селановци

1959 – 1979

55

441 Б

Първична партийна организация при територията - с. Селановци

1951 – 1964

21

442 Б

Първична партийна организация при учителите - с. Селановци

1956 – 1962

8

443 Б

Първична партийна организация - с. Софрониево

1944 – 1950

13

444 Б

Първична партийна организация при Първо ТКЗС - с. Софрониево

1950 – 1955

13

445 Б

Първична партийна организация при Второ ТКЗС - с. Софрониево

1950 – 1955

12

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

446 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Софрониево

1956 – 1971

8

447 Б

Първична партийна организация при територията - с. Софрониево

1951 – 1959

14

448 Б

Първична партийна организация при ОСП "Комбинат" - с. Софрониево

1947 – 1949

4

449 Б

Първична партийна организация при ДЗС - с. Софрониево

1947 – 1961

17

450 Б

Първична партийна организация - с. Синьо бърдо

1944 – 1964

14

451 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Синьо бърдо

1951 – 1955

7

452 Б

Първична партийна организация при територията - с. Синьо бърдо

1951 – 1957

6

453 Б

Първична партийна организация - с. Соколаре

1945 – 1951

12

454 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Соколаре

1951 – 1982

41

455 Б

Първична партийна организация при територията - с. Соколаре

1951 – 1964

17

456 Б

Първична партийна организация - с. Комарево

1944 – 1963

20

457 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Комарево

1951 – 1956

12

458 Б

Първична партийна организация при територията - с. Комарево

1951 – 1956

11

459 Б

Първична партийна организация - с. Тишевица

1944 – 1950

8

460 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Тишевица

1950 – 1971

24

461 Б

Първична партийна организация при територията - с. Тишевица

1950 – 1955

9

462 Б

Първична партийна организация - с. Вировско

1944 – 1949

10

463 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Вировско

1949 – 1961

16

464 Б

Първична партийна организация - с. Горно Пещене

1944 – 1950

11

465 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Горно Пещене

1950 – 1961

29

466 Б

Първична партийна организация при територията - с. Горно Пещене

1951 – 1958

12

467 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Типченица

1951 – 1965

12

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

468 Б

Първична партийна организация - с. Люти дол

1945 – 1955

12

469 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Люти дол

1956 – 1961

7

470 Б

Първична партийна организация - с. Търнава

1944 – 1951

10

471 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Търнава

1949 – 1979

55

472 Б

Първична партийна организация при ж.п.гара - с. Търнава

1950 – 1962

10

473 Б

Първична партийна организация при територията - с. Търнава

1949 – 1963

23

474 Б

Първична партийна организация при учителите - с. Търнава

1956 – 1961

8

475 Б

Първична партийна организация - с. Бърдарски геран

1944 – 1954

14

476 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Бърдарски геран

1951 – 1985

64

477 Б

Първична партийна организация при учителите - с. Бърдарски геран

1956 – 1964

9

478 Б

Първична партийна организация при територията - с. Бърдарски геран

1951 – 1964

19

479 Б

Първична партийна организация при ЕСО - Оряхово

1959 – 1963

5

481 Б

Първична партийна организация при Селкооп - с. Крушовица

1962 – 1964

2

482 Б

Първична партийна организация при ТПК - с. Крушовица

1962 – 1965

1

483 Б

Първична партийна организация при учителите - с. Крушовица

1956 – 1964

5

484 Б

Първична партийна организация - с. Хайредин

1944 – 1951

15

485 Б

Първична партийна организация при Първо ТКЗС - с. Хайредин

1947 – 1950

4

486 Б

Първична партийна организация при Второ ТКЗС - с. Хайредин

1949 – 1951

3

487 Б

Първична партийна организация при Трето ТКЗС - с. Хайредин

1947 – 1949

2

488 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Хайредин

1947 – 1974

45

489 Б

Първична партийна организация при територията - с. Хайредин

1951 – 1964

21

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

490 Б

Първична партийна организация при учителите - с. Хайредин

1952 – 1968

14

491 Б

Първична партийна организация при МТС - с. Хайредин

1949 – 1961

21

492 Б

Политотдел при МТС - с. Хайредин

1952

1

493 Б

Първична партийна организация - с. Ботево

1944 – 1951

19

494 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Ботево

1947 – 1970

26

495 Б

Първична партийна организация при ГНС - Оряхово

1951 – 1963

14

496 Б

Първична партийна организация при ПК - с. Селановци

1963 – 1970

11

497 Б

Първична партийна организация при учителите - с. Кунино

1953 – 1963

13

498 Б

Първична партийна организация - с. Търнак

1945 – 1950

7

499 Б

Първична партийна организация при ДАП - Бяла Слатина

1960 – 1963

4

500 Б

Първична партийна организация при ДПЗХ "Балкан" - Бяла Слатина

1953 – 1963

15

501 Б

Първична партийна организация при Болницата - Бяла Слатина

1946 – 1963

34

502 Б

Първична партийна организация при ДСП "Винпром" - Бяла Слатина

1953 – 1963

12

503 Б

Първична партийна организация при ГНС - Бяла Слатина

1945 – 1963

30

504 Б

Първична партийна организация при ГТП "Градска търговия" - Бяла Слатина

1951 – 1964

18

505 Б

ХVІ първична партийна организация - Кнежа

1947 – 1951

4

506 Б

ХVІІ първична партийна организация при Института по агротехника - Кнежа

1951 – 1954

2

507 Б

ХVІІІ първична партийна организация - Кнежа

1949 – 1955

5

508 Б

Първична партийна организация при VІІ ТКЗС - Кнежа

1950 – 1955

7

510 Б

Втора териториална първична партийна организация - Кнежа

1954 – 1961

7

511 Б

Първична партийна организация при ДИП "Подем" - Бяла Слатина

1952 – 1971

29

512 Б

Първична партийна организация при ДИП "Девети септември" - Бяла Слатина

1945 – 1988

69

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

513 Б

Първична партийна организация при ДЗС - Бяла Слатина

1951 – 1963

17

514 Б

Първична партийна организация при ДИП "Стоманен зъб" - Бяла Слатина

1951, 1952

3

516 Б

Първична партийна организация при БНБ - Оряхово

1956 – 1963

8

517 Б

Първична партийна организация при Електроснабдяване - Бяла Слатина

1957 – 1970

19

518 Б

Първична партийна организация при ж.п.гара - Бяла Слатина

1946 – 1963

16

519 Б

Първична партийна организация при Единна строителна организация - Бяла Слатина

1957 – 1963

8

520 Б

Първична партийна организация при ГСП "Комунални услуги" - Бяла Слатина

1956 – 1963

9

521 Б

Първична партийна организация при МТС - Бяла Слатина

1948 – 1957

17

522 Б

Първична партийна организация при ДИП "Пионер" - Бяла Слатина

1949 – 1990

129

524 Б

Първична партийна организация при Околийски комитет на БКП - Оряхово

1951 – 1957

8

525 Б

Първична партийна организация при Пионерски дом - Оряхово

1956, 1957

2

526 Б

Общински комитет на БКП - с. Бърдарски геран

1964 – 1968,

1975 – 197916

527 Б

Първична партийна организация при Месокомбинат - Бяла Слатина

1953 – 1968

16

528 Б

Първична партийна организация при Млекопреработване - Бяла Слатина

1959 – 1985

29

529 Б

Първична партийна организация при малцинството - Бяла Слатина

1948 – 1956

10

530 Б

Първична партийна организация при Народен съд - Бяла Слатина

1951 – 1963
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница