Списък на фондовете на тда враца бивш партиен архивстраница6/11
Дата20.07.2018
Размер1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

13

531 Б

Първична партийна организация при Наркооп - Бяла Слатина

1953 – 1962

12

532 Б

Първична партийна организация при Околийски комитет на БКП - Бяла Слатина

1950 – 1958

10

533 Б

Първична партийна организация при Окръжно търговско предприятие - Бяла Слатина

1950 – 1963

16

534 Б

Първична партийна организация при ОТПК "Първи май" - Бяла Слатина

1951 – 1971

29

535 Б

Първична партийна организация при Околийски народен съвет - Бяла Слатина

1950 – 1958

16

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

536 Б

Първична партийна организация при БНБ, ДСК, ДЗИ и БИБ - Бяла Слатина

1948 – 1963

9

537 Б

Първична партийна организация при Стопанска кооперативна банка - Бяла Слатина

1951

2

538 Б

Първична партийна организация при Пощата - Бяла Слатина

1945 – 1963

24

539 Б

Първична партийна организация при Пансион за ударници - Бяла Слатина

1951 – 1957

12

541 Б

Първична партийна организация при Промкомбината - Бяла Слатина

1951 – 1970

30

542 Б

Първична партийна организация при ДП "Пренос - превоз" - Бяла Слатина

1946 – 1950,

1959 – 196411

543 Б

Първична партийна организация при ДСП "Петрол" - Бяла Слатина

1956 – 1964

9

544 Б

Първична партийна организация при Ремонтно-техническа станция - Бяла Слатина

1957 – 1967

11

545 Б

Първична партийна организация при Районен кооперативен съюз - Бяла Слатина

1951 – 1957

12

546 Б

Първична партийна организация при СПУ "Хр. Ботев" - Оряхово

1954 – 1977

25

547 Б

Първична партийна организация при ТКЗС "Прогрес" - Бяла Слатина

1950 – 1956

9

548 Б

Първична партийна организация при ТКЗС № 3 - Бяла Слатина

1950 – 1957

9

549 Б

Първична партийна организация при ТКЗС "Златия" - Бяла Слатина

1957, 1958

2

550 Б

Първа териториална първична партийна организация - Бяла Слатина

1945 – 1963

25

551 Б

Втора териториална първична партийна организация - Бяла Слатина

1945 – 1963

12

552 Б

Трета териториална първична партийна организация - Бяла Слатина

1945 – 1951

7

553 Б

Шеста териториална първична партийна организация - Бяла Слатина

1945 – 1948

1

554 Б

Пета териториална първична партийна организация - Бяла Слатина

1945 – 1954

18

555 Б

Първична партийна организация при учителите - Оряхово

1946 – 1953

8

556 Б

Първична партийна организация при ТКЗС "Път към комунизма" - Бяла Слатина

1958 – 1963

14

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

557 Б

Първична партийна организация при училище "Ц. Гинчев" - Бяла Слатина

1955 – 1963

9

558 Б

Първична партийна организация при училище "Хр. Ботев" - Бяла Слатина

1954 – 1963

6

559 Б

Първична партийна организация при Помощно училище "Вела Пискова" - Бяла Слатина

1959 – 1964

6

560 Б

Първична партийна организация при НУ "Кирил и Методий" - Оряхово

1956 – 1963

7

561 Б

Първична партийна организация при ІІ-ро Средно училище - Бяла Слатина

1951 – 1957

9

562 Б

Първична партийна организация при Гимназия "В. Левски" - Бяла Слатина

1955 – 1984

30

563 Б

Първична партийна организация при училище "Кл. Охридски" - Бяла Слатина

1957 – 1963

7

564 Б

Първична партийна организация при Машинотракторно училище - Бяла Слатина

1952 – 1957

7

565 Б

Първична партийна организация при ТМЕСС "Н. Й. Вапцаров" - Бяла Слатина

1954 – 1988

32

566 Б

Първична партийна организация при ДИП "Текстилни влакна" - Бяла Слатина

1950 – 1970

29

567 Б

Първична партийна организация при територията - с. Търнак

1951 – 1963

18

568 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Търнак

1949 – 1970

30

569 Б

Първична партийна организация при учителите - с. Търнак

1949 – 1958

8

570 Б

Общински комитет на БКП - с. Търнак

1948 – 1979

13

571 Б

Първична партийна организация при учителите - с. Михайлово

1956 – 1964

9

572 Б

Първична партийна организация при територията - с. Бързина

1954 – 1964

6

573 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Царевец

1947 – 1961

24

574 Б

Първична партийна организация при Каменни кариери - с. Царевец

1951 – 1955

8

575 Б

Първична партийна организация при територията - с. Царевец

1951 – 1955

9

576 Б

Първична партийна организация - с. Старо село

1946 – 1951

8

577 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Старо село

1951 – 1961

20

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

578 Б

Първична партийна организация при територията - с. Старо село

1951 – 1958

10

579 Б

Първична партийна организация при учителите - с. Царевец

1956 – 1958

3

590 Б

Първична партийна организация при ТПК "Д. Петров" - Мездра

1945 – 1964

29

592 Б

Първична партийна организация при Окръжно търговско предприятие - Мездра

1952 – 1961

10

593 Б

Първична партийна организация при Пощата - Мездра

1950 – 1964

16

594 Б

Първична партийна организация при ДП "Пренос-превоз" - Мездра

1954 – 1961

9

595 Б

Първична партийна организация при Промкомбинат - Мездра

1952 – 1978

33

596 Б

Първична партийна организация при ПТУ по текстил - Мездра

1950 – 1959

10

597 Б

Първична партийна организация при Наркооп - Мездра

1959 – 1964

12

599 Б

Първична партийна организация при ж.п. гара - Мездра

1948 – 1984

95

600 Б

Първична партийна организация при Горско стопанство - Мездра

1952 – 1970

21

601 Б

Първична партийна организация при Единна строителна организация - Мездра

1959 – 1961

3

602 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - Мездра

1952 – 1964

13

603 Б

Първична партийна организация при БНБ и ДСК - Мездра

1950 – 1964

19

604 Б

Първична партийна организация при ДСП "Винпром" - Мездра

1950 – 1964

7

605 Б

Първична партийна организация при Болницата - Мездра

1959 – 1963

5

606 Б

Първична партийна организация при Пивоварна фабрика "Леденика" - Мездра

1949 – 1990

38

607 Б

Първична партийна организация при ІІ-ра териториална организация - Мездра

1961 – 1964

4

608 Б

Първична партийна организация при Електромонтажен район - Мездра

1951 – 1970

21

609 Б

Първична партийна организация при VІ-та електрическа секция - Мездра

1951 – 1964

14

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

610 Б

Първична партийна организация при Електропроизводство - Мездра

1948 – 1983

60

611 Б

Първична партийна организация при Държавна керамична фабрика - Мездра

1950 – 1984

41

613 Б

Първична партийна организация при ГТП "Градска търговия" - Мездра

1951 – 1963

14

614 Б

Първична партийна организация при ДП "Зърнени храни" - Мездра

1952 – 1977

28

615 Б

Първична партийна организация при ДСП "Млекопреработване" - Мездра

1959 – 1964

6

616 Б

Първична партийна организация при Машинотракторна станция - Мездра

1953 – 1963

17

617 Б

Първична партийна организация при Средно политехническо училище - Мездра

1946 – 1983

45

618 Б

Първична партийна организация при Основно училище - Мездра

1958 – 1963

4

619 Б

Първична партийна организация при Народен съд - Мездра

1949 – 1965

17

620 Б

Първична партийна организация при Завод "Иван Кинов" - Мездра

1950 – 1990

50

621 Б

Първична партийна организация при Машинотракторно училище - Мездра

1951 – 1974

24

622 Б

Първична партийна организация при Филмова база - Мездра

1953 – 1990

51

623 Б

Първична партийна организация при "Ресторанти и спални вагони" - Мездра

1961 – 1964

3

624 Б

Първична партийна организация при Градски народен съвет - Мездра

1946 – 1964

19

625 Б

Първична партийна организация при Комунални услуги - Мездра

1957 – 1964

7

626 Б

Заводски партиен комитет при ДПТЗ "Ст. Димитров" - Мездра

1945 – 1988

128

627 Б

Първична партийна организация при І-ва териториална организация - Мездра

1952 – 1964

14

628 Б

Първична партийна организация при Кино "В. Коларов" - Мездра

1962 – 1964

3

630 Б

Първична партийна организация при Прогимназия - Мездра

1962 – 1965

2

631 Б

Първична партийна организация при Целодневна детска градина - Мездра

1955 – 1964

10

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

632 Б

Първична партийна организация при Държавно автомобилно предприятие - Мездра

1960 – 1964

1

633 Б

Първична партийна организация - с. Моравица

1944 – 1951

10

634 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Моравица

1951 – 1964

13

635 Б

Първична партийна организация при територията - с. Моравица

1953 – 1956

5

636 Б

Първична партийна организация - с. Върбешница

1946 – 1950

9

637 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Върбешница

1950 – 1965

18

638 Б

Първична партийна организация при Каменни кариери - с. Върбешница

1950 – 1958

7

639 Б

Първична партийна организация при територията - с. Върбешница

1951 – 1958

7

640 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Дърманци
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница