Списък на фондовете на тда враца бивш партиен архивстраница7/11
Дата20.07.2018
Размер1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1948 – 1964

23

641 Б

Първична партийна организация - с. Дърманци

1944 – 1958

10

642 Б

Първична партийна организация при ДИП "Искър" - с. Черепиш

1949 – 1958

10

643 Б

Първична партийна организация при ж.п.гара - с. Черепиш

1948 – 1961

13

644 Б

Първична партийна организация при ж.п.гара - с. Елисейна

1955 – 1957

3

645 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - Оряхово

1950 – 1962

15

646 Б

Първична партийна организация - с. Лютиброд

1945 – 1950

10

647 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Лютиброд

1951 – 1958

10

648 Б

Първична партийна организация при територията - с. Лютиброд

1950 – 1955

7

649 Б

Първична партийна организация при ж.п.гара - с. Лютиброд

1958 – 1968

5

650 Б

Първична партийна организация - с. Ребърково

1944 – 1955

9

651 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Ребърково

1951 – 1961

6

652 Б

Първична партийна организация при територията - с. Ребърково

1951 – 1956

5

653 Б

Първична партийна организация при ж.п.гара - с. Ребърково

1946 - 1961

4

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

654 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Крапец

1951 – 1964

10

655 Б

Първична партийна организация - с. Крапец

1948 – 1958

6

656 Б

Първична партийна организация при Каменна промишленост - с. Горна Кремена

1951 – 1961

8

657 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Горна Кремена

1950 – 1963

17

658 Б

Първична партийна организация при територията - с. Горна Кремена

1951 – 1963

16

659 Б

Първична партийна организация при територията - с. Руска бяла

1952 – 1955

4

660 Б

Първична партийна организация - с. Руска бяла

1944 – 1950

7

661 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Руска бяла

1951 – 1963

20

662 Б

Първична партийна организация - с. Крета

1946 – 1964

16

663 Б

Първична партийна организация - с. Боденец

1946 – 1956

6

664 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Боденец

1950 – 1964

13

665 Б

Първична партийна организация - с. Брусен

1946 – 1951

10

666 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Брусен

1950 – 1964

21

674 Б

Районен комитет на БРП /к/ - гр. Кнежа

1946 – 1948

12

675 Б

Първична партийна организация при Машинотракторна станция - гр. Кнежа

1949 – 1961

24

676 Б

Първична партийна организация при Политодела при МТС - гр. Кнежа

1951 – 1953

3

677 Б

Първична партийна организация при Второ ТКЗС - гр. Кнежа

1947 – 1958

19

678 Б

Първична партийна организация при Първо ТКЗС - гр. Кнежа

1947 – 1958

17

680 Б

Първична партийна организация при Шесто ТКЗС - гр. Кнежа

1950 – 1955

10

681 Б

Първична партийна организация при Четвърто ТКЗС - гр. Кнежа

1948 – 1958

17

682 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - гр. Кнежа

1950 – 1980

135

683 Б

Първична партийна организация при ОУ "В. Коларов" - гр. Кнежа

1953 – 1984

37

684 Б

Първична партийна организация при ОУ "Кирил и Методий" - гр. Кнежа

1946 – 1964

19

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

685 Б

Първична партийна организация при ОУ "В. Левски" - гр. Кнежа

1955 – 1963

10

686 Б

Първична партийна организация при Градски народен съвет - гр. Кнежа

1946 – 1963

21

687 Б

Първична партийна организация при Наркооп- гр. Кнежа

1953 – 1964

14

688 Б

Първична партийна организация при ТПК "Д. Благоев" - гр. Кнежа

1948 – 1983

41

689 Б

Първична партийна организация при Институт по царевицата - гр. Кнежа

1950 – 1983

37

690 Б

Първична партийна организация при Селскостопански техникум "М. Боев" - гр. Кнежа

1950 – 1974

34

691 Б

Първична партийна организация при Пощата - гр. Кнежа

1947 – 1963

21

692 Б

Първична партийна организация при "Зърнени храни" - гр. Кнежа

1962 – 1964

4

693 Б

Първа учрежденска първична партийна организация - гр. Кнежа

1952 – 1964

10

694 Б

Първична партийна организация при Болницата - гр. Кнежа

1957 – 1963

7

695 Б

Първична партийна организация при БНБ - гр. Кнежа

1954 – 1963

10

696 Б

Първична партийна организация при ж.п.гара - гр. Кнежа

1947 – 1963

22

697 Б

Първична партийна организация при ДИП "А. Вихровски" - гр. Кнежа

1950 – 1972

31

698 Б

Първа териториална първична партийна организация - гр. Кнежа

1945 – 1961

61

699 Б

Пета първична партийна организация - гр. Кнежа

1945 – 1954

13

700 Б

Девета първична партийна организация - гр. Кнежа

1945 – 1954

12

701 Б

Първична партийна организация при ДИП "Й. Лютибродски" - гр. Враца

1947 – 1979

110

702 Б

Първична партийна организация при ДИП "Дъб" - гр. Враца

1948 – 1987

38

703 Б

Първична партийна организация при ДИП "Г. Генов" - гр. Враца

1945 – 1990

102

704 Б

Първична партийна организация при ДИП "Втори юни" - гр. Враца

1958 – 1988

39

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

705 Б

Първична партийна организация при Фабрика "Околчица" - гр. Враца

1947 – 1958

20

706 Б

Първична партийна организация при Винпром- гр. Враца

1951 – 1963

14

707 Б

Първична партийна организация при Държавен месокомбинат - гр. Враца

1949 – 1980

36

708 Б

Първична партийна организация при Млекопреработване - гр. Враца

1959 – 1983

34

709 Б

Заводски партиен комитет при Държавен текстилен комбинат - гр. Враца

1961 – 1985

127

710 Б

Първична партийна организация при Държавна печатница- гр. Враца

1945 – 1970

25

711 Б

Първична партийна организация при Промкомбинат "Вратцата" - гр. Враца

1951 – 1962

16

712 Б

Първична партийна организация при Единна строителна организация - Управление - гр. Враца

1958 – 1970

13

713 Б

Първична партийна организация при Държавно автомобилно предпреиятие - гр. Враца

1951 – 1990

70

714 Б

Първична партийна организация при ХVІІ-та секция - гр. Враца

1946 – 1983

40

715 Б

Първична партийна организация при ж.п. гара - гр. Враца

1945 – 1963

16

716 Б

Първична партийна организация при Околийска поща- гр. Враца

1953 – 1958

7

717 Б

Първична партийна организация при Окръжна поща - гр. Враца

1948 – 1958

8

718 Б

Първична партийна организация при Печатни произведения - гр. Враца

1952 – 1990

40

719 Б

Първична партийна организация при "Наркооп" - гр. Враца

1951 – 1963

12

720 Б

Първична партийна организация при ОТП "Топливо" - гр. Враца

1950 – 1963

13

721 Б

Първична партийна организация при ДСП "Вторични суровини" - гр. Враца

1951 – 1963

9

722 Б

Първична партийна организация при ОУ "Сортови семена" - гр. Враца

1957 – 1964

5

723 Б

Първична партийна организация при ДСП "Петрол" - гр. Враца

1952 – 1963

13

724 Б

Първична партийна организация при Окръжен кооперативен съюз - гр. Враца

1955 – 1990

43

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

725 Б

Първична партийна организация при Окръжно аптечно управление - гр. Враца

1951 – 1983

38

726 Б

Първична партийна организация при ДСП "Балкантурист" - гр. Враца

1958 – 1962

6

727 Б

Първична партийна организация при ОУ "Местна търговия"- гр. Враца

1955 – 1957

3

728 Б

Първична партийна организация при Окръжна болница - гр. Враца

1946 – 1984

84

729 Б

Първична партийна организация при Окръжно пътно управление - гр. Враца

1950 – 1963

20

730 Б

Първична партийна организация при Енергообединение - гр. Враца

1945 – 1963

14

731 Б

Първична партийна организация при ДСК - гр. Враца

1952 – 1963

14

732 Б

Първична партийна организация при ДП "Кинефикация" - гр. Враца

1953 – 1971

15

733 Б

Първична партийна организация при Драматичен театър - гр. Враца

1949 – 1971

19

734 Б

Първична партийна организация при Окръжна прокуратура - гр. Враца

1957 – 1961

7

735 Б

Първична партийна организация при ДП “Фотография” - гр. Враца

1956 – 1964

10

736 Б

Първична партийна организация при Окръжен тубдиспансер - гр. Враца

1955 – 1963

12

737 Б

Първична партийна организация при Държавен застрахователен институт - гр. Враца

1951 – 1962

12

738 Б

Първична партийна организация при Поделение 1224 - гр. Враца

1952 – 1967

22

739 Б

Първична партийна организация при Редакцията на вестник "Отечествен зов" - гр. Враца

1953 – 1985

41

742 Б

Първична партийна организация при Държавно горско стопанство - гр. Враца

1947 – 1963

17

743 Б

Първична партийна организация при Окръжен съвет на профсъюзите - гр. Враца

1952 – 1963

20

744 Б

Първична партийна организация при Окръжен комитет на ДСНМ - гр. Враца

1950 – 1957

7

745 Б

Първична партийна организация при Градски комитет на БКП - гр. Враца

1954 – 1958

4

746 Б

Първична партийна организация при Окръжен комитет на ДОСО - гр. Враца

1952 – 1963
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница