Списък на фондовете на тда враца бивш партиен архивстраница8/11
Дата20.07.2018
Размер1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
14

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

747 Б

Първична партийна организация при Окръжен съвет на БЧК - гр. Враца

1956 – 1963

8

748 Б

Първична партийна организация при Окръжен комитет на ОФ - гр. Враца

1958 – 1962

5

749 Б

Първична партийна организация при Окръжен комитет на БКП - гр. Враца

1951 – 1987

24

751 Б

Първична партийна организация при Градски народен съвет - гр. Враца

1946 – 1988

44

752 Б

Първична партийна организация при Опитна станция по бубарство - гр. Враца

1951 – 1963

17

753 Б

Първична партийна организация при Противочумен институт - гр. Враца

1949 – 1983

46

754 Б

Първична партийна организация при ГСП "Комунални услуги" - гр. Враца

1952 – 1962

11

755 Б

Първична партийна организация при Детски ясли - гр. Враца

1956 – 1963

8

756 Б

Първична партийна организация при училище "Септемврийци" - гр. Враца

1954 – 1959

7

757 Б

Първична партийна организация при ОУ "Софроний Врачански" - гр. Враца

1950 – 1961

16

758 Б

Първична партийна организация при ОУ "Христо Ботев" - гр. Враца

1955 – 1963

12

759 Б

Първична партийна организация при БНБ - гр. Враца

1945 – 1983

35

760 Б

Първична партийна организация при училище "В. Кънчев" - гр. Враца

1953 – 1963

12

761 Б

Първична партийна организация при училище "Хр. Смирненски" - гр. Враца

1960, 1961

2

762 Б

Първична партийна организация при училище "Д. Благоев" - гр. Враца

1957 – 1963

9

763 Б

Първична партийна организация при ПГ "Хр. Ботев"- гр. Враца

1945 – 1988

51

764 Б

Първична партийна организация при Втора гимназия "К. Тричков" - гр. Враца

1948 – 1963

16

766 Б

Първична партийна организация при Техникум по облекло - гр. Враца

1956 – 1963

9

767 Б

Първична партийна организация при Медицински техникум - гр. Враца

1953 – 1961

9

768 Б

Първична партийна организация при Селскостопански техникум - гр. Враца

1956 – 1961

6

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

769 Б

Първична партийна организация при Техникум по текстил - гр. Враца

1949 – 1985

41

770 Б

Първична партийна организация при Строителен техникум “Г.С.Раковски” - гр. Враца

1950 – 1985

23

771 Б

Първична партийна организация при Вечерна гимназия - гр. Враца

1955 – 1957

3

772 Б

Първична партийна организация при ДЗС "Хр. Ботев"- гр. Враца

1947 – 1975

119

773 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Косталево

1951 – 1956

4

774 Б

Първична партийна организация - с. Косталево

1948 – 1960

8

775 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Нефела

1951 – 1958

9

776 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Мраморен

1951 – 1962

14

777 Б

Първична партийна организация при територията - с. Мраморен

1952 – 1958

7

778 Б

Първична партийна организация - с. Мраморен

1945 – 1950

9

779 Б

Първична партийна организация при Първа секция - Враца

1945 – 1983

25

780 Б

Първична партийна организация при Втора секция - Враца

1946 – 1963

18

781 Б

Първична партийна организация при Трета секция - Враца

1945 – 1963

18

782 Б

Първична партийна организация при Четвърта секция - Враца

1946 – 1962

17

783 Б

Първична партийна организация при Пета секция - Враца

1947 – 1962

22

784 Б

Първична партийна организация при Шеста секция - Враца

1947 – 1963

16

785 Б

Първична партийна организация при Седма секция - Враца

1947 – 1961

16

786 Б

Първична партийна организация при Осма секция - Враца

1949 – 1963

8

789 Б

Първична партийна организация при Учителски институт – Враца


1949 – 1983

36

790 Б

Първична партийна организация при Околийско пътно управление – Враца


1945 – 1954

6

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

791 Б

Първична партийна организация при Окръжно и Околийско пълномощничества при МДХП - Враца

1951 – 1976

7

793 Б

Първична партийна организация при Окръжен съвет на българо-съветските дружества - Враца

1954, 1955

2

794 Б

Първична партийна организация при Промкомбинат "Строителни материали" - Враца

1961

1

795 Б

Първична партийна организация при Окръжно управление на съобщенията - Враца

1953 – 1983

39

796 Б

Първична партийна организация при Районна осеменителна станция - Враца

1962, 1963

2

797 Б

Първична партийна организация при Практическо селскостопанско училище по бубарство и птицевъдство - Враца

1957, 1958

2

798 Б

Първична партийна организация при Околийски народен съвет - Враца

1949 – 1959

11

799 Б

Първична партийна организация при Държавно снабдяване - Враца

1951 – 1953

3

800 Б

Първична партийна организация при Областно данъчно и акцизно управление - Враца

1945, 1946

2

801 Б

Първична партийна организация при ДИП "Глиган" - Враца

1947 – 1958

12

802 Б

Първична партийна организация при Адвокатска колегия- Враца

1952 – 1958

7

803 Б

Първична партийна организация при Материално-техническо снабдяване - Враца

1954 – 1963

10

804 Б

Първична партийна организация при Окръжен съвет на БСФС - Враца

1961 – 1974

13

805 Б

Първична партийна организация при ДДЮ "Ас. Златаров" - Враца

1954 – 1958

5

806 Б

Първична партийна организация при Педагогическо училище - Враца

1950 – 1959

9

808 Б

Първична партийна организация при ДСО "Стройгрупи" - Враца

1951 – 1953

5

811 Б

Първична партийна организация при Геопланпроект - Враца

1955 – 1963

8

813 Б

Първична партийна организация при ДПЗХ "Балкан" - Враца

1951 – 1965

14

815 Б

Първична партийна организация при Единна проектантска организация - Враца

1958 – 1963

8

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

816 Б

Първична партийна организация при Машинотракторна станция - Враца

1949 – 1963

16

817 Б

Първична партийна организация при Окръжен съюз на ТПК - Враца

1951 – 1958

8

818 Б

Първична партийна организация при ГТП "Здрава храна" - Враца

1954 – 1983

21

819 Б

Първична партийна организация при ГПП "Хлебна промишленост" - Враца

1962, 1963

2

820 Б

Първична партийна организация при Партийна школа - Враца

1951, 1952

2

821 Б

Първична партийна организация при ДСП "Земснаб" - Враца

1950 – 1953

4

822 Б

Първична партийна организация при Пионерски дом - Враца

1962, 1963

2

823 Б

Първична партийна организация при Държавно строително обединение - Враца

1949 – 1971

46

824 Б

Първична партийна организация при Държавна атомобилна инспекция - Враца

1961 – 1963

3

825 Б

Първична партийна организация при ж.п. ремонтен участък - Враца

1955 – 1958

3

826 Б

Първична партийна организация при ГСП "Жилфонд" - Враца

1953 – 1961

8

827 Б

Първична партийна организация при ДИП "Варници" - Враца

1951

1

829 Б

Първична партийна организация при Стопанско управление "Водстрой" - Враца

1963 – 1983

23

830 Б

Първична партийна организация при Тракторно-ремонтна база на ТКЗС - Кнежа

1962 – 1974

17

831 Б

Първична партийна организация при читалище "Развитие"- Враца

1951 – 1957

7

832 Б

Първична партийна организация при Нармаг - Враца

1948 – 1957

11

833 Б

Първична партийна организация при Интендантство - Враца

1945 – 1954

4

834 Б

Първична партийна организация при Държавен завод за добитък - Враца

1948 – 1953

6

835 Б

Първична партийна организация при Фабрика "Г. Димитров" - Враца

1945 – 1952

10

836 Б

Първична партийна организация при Фабрика "Атлаз" - Враца

1946 – 1948

3

837 Б

Общински комитет на БКП - с. Добролево

1964 – 1979

18

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

838 Б

Първична партийна организация при Държавно земеделско стопанство - с. Остров

1949 – 1970

27

840 Б

Първична партийна организация при Строителна ж.п.секция - Враца

1949 – 1952

4

844 Б

Първична партийна организация при служба 1100 - Враца

1954 – 1957

4

845 Б

Първична партийна организация при Кантора "Трудови резерви" - Враца

1953 – 1955

3

846 Б

Първична партийна организация при територията - с. Челопек

1953, 1954

2

847 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Челопек

1953 – 1962

12

848 Б

Общостроителен партиен комитет при ДСУ "Гражданско строителство" - Враца

1968 – 1989

94

849 Б

Първична партийна организация при Сградостроителна школа - Враца

1955 – 1958

3

850 Б

Първична партийна организация при Практическо промишлено училище - Враца

1950 – 1957

7

852 Б

Първична партийна организация при ж.п.гара - с. Бели извор

1956 – 1958

3

853 Б

Първична партийна организация при Окръжно търговско предприятие - Враца

1959 – 1963

15

854 Б

Първична партийна организация при Областна дирекция - Враца

1944 – 1947

4

856 Б

Първична партийна организация при Областна служба по земеделието - Враца

1945, 1946

2

858 Б

Заводски партиен комитет при Трудово-производителна кооперация "Хр. Ботев" - Враца

1948 – 1983

109

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница