Списък на фондовете на тда враца бивш партиен архивстраница9/11
Дата20.07.2018
Размер1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
859 Б

Първична партийна организация при Обществени осигуровки - Враца

1945 – 1952

7

860 Б

Първична партийна организация при съдебните учреждения - Враца

1945 – 1983

40

861 Б

Първична партийна организация при Пернос-превоз - Враца

1954 – 1963

7

862 Б

Първична партийна организация при Градска търговия - Враца

1948 – 1983

39

863 Б

Първична партийна организация при Областна стопанска камара - Враца

1945 – 1948

1

865 Б

Първична партийна организация при Промкомбинат "Металообработване" - Враца

1956 – 1958

2

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

867 Б

Първична партийна организация при Климатично училище - Враца

1953, 1954

1

868 Б

Първична партийна организация при основните училища - Враца

1950 – 1953

4

869 Б

Първична партийна организация при Базово начално училище - Враца

1956, 1957

2

870 Б

Първична партийна организация при Техникум по механотехника "Н.Й.Вапцаров" - Враца

1950 – 1984

39

871 Б

Първична партийна организация при Техникум по дървообработване - Враца

1950 – 1954

5

873 Б

Първична партийна организация - с. Лютаджик

1951 – 1959

9

874 Б

Първична партийна организация - с. Власатица

1946 – 1951

5

875 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Власатица

1952 – 1958

8

876 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - район Череша

1951 – 1957

4

877 Б

Първична партийна организация при територията - с. Бели извор

1951 – 1963

11

878 Б

Първична партийна организация - с. Бели извор

1948 – 1950

3

879 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Бели извор

1947 – 1958

10

880 Б

Първична партийна организация - с. Згориград

1948 – 1957

8

881 Б

Първична партийна организация при територията - с. Згориград

1953 – 1962

6

882 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Згориград

1953 – 1959

7

883 Б

Първична партийна организация - с. Веслец

1945 – 1957

24

884 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Бистрец

1951 – 1958

10

885 Б

Първична партийна организация при територията - с. Бистрец

1950 – 1960

8

886 Б

Първична партийна организация - с. Кулата

1946 – 1953

6

887 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Кулата

1951 – 1958

8

889 Б

Първична партийна организация - район Череша

1945 – 1949

5

890 Б

Учрежденски партиен комитет при Окръжен народен съвет - Враца

1946 – 1984

190

891 Б

Първична партийна организация - с. Паволче

1947 – 1962

20

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

893 Б

Първична партийна организация при ТКЗС "Д. Благоев" - Враца

1950 – 1958

9

894 Б

Първична партийна организация - с. Челопек

1946 – 1950

5

896 Б

Първична партийна организация при Районна ветеринарна станция - Враца

1946 – 1963

13

898 Б

Първична партийна организация при "Спецторг" - Враца

1951 – 1955

5

899 Б

Районен комитет на БКП - гр. Мездра

1944 – 1950

17

900 Б

Партиен комитет при ж.п.възел - Мездра

1951 – 1990

68

901 Б

Първична партийна организация при територията - с. Лесковец

1951 – 1954

4

902 Б

Първична партийна организация - с. Лесковец

1944 – 1950

12

903 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Лесковец

1950 – 1961

18

904 Б

Първична партийна организация при Околийски народен съвет - Оряхово

1949 – 1958

13

905 Б

Първична партийна организация при Окръжно търговско предприятие - Оряхово

1959 – 1964

6

907 Б

Първична партийна организация при Районен кооперативен съюз - Оряхово

1950 – 1958

11

908 Б

Първична партийна организация при Окръжен кооперативен съюз - Оряхово

1963 – 1970

5

909 Б

Първична партийна организация при квартал "Д. Благоев" - Оряхово

1945 – 1963

31

910 Б

Първична партийна организация при квартал "Ст. Димитров" - Оряхово

1948 – 1966

19

911 Б

Първична партийна организация при квартал "В. Воденичарски" – Оряхово

1945 – 1963

26

912 Б

Първична партийна организация при квартал "Христо Икономов" - Оряхово

1948 – 1963

8

913 Б

Първична партийна организация при квартал "Петър Спасич" - Оряхово

1945 – 1963

18

914 Б

Първична партийна организация при квартал "Хр. Ботев" - Оряхово

1948 – 1963

11

915 Б

Десета първична партийна организация - Кнежа

1946 – 1955

11

916 Б

Тринадесета първична партийна организация - Кнежа

1947 – 1951

2

917 Б

Петнадесета първична партийна организация - Кнежа

1955

1

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

918 Б

Първична партийна организация при Завод за изпълнителни механизми "Ф. Козовски" - Кнежа

1966 – 1980

33

919 Б

Първична партийна организация при Консервна фабрика - Кнежа

1960 – 1969

14

920 Б

Първична партийна организация при Промкомбинат - Кнежа

1966 – 1971

10

922 Б

Първична партийна организация - с. Горна Кремена

1944 – 1950

10

923 Б

Първична партийна организация при ТКЗС - с. Долна Кремена

1949 – 1964

25

924 Б

Първична партийна организация при територията - с. Долна Кремена

1946 – 1958

16

925 Б

Общински комитет на БКП - с. Лазарово

1966 – 1979

22

926 Б

Първична партийна организация при учителите - Криводол

1953 – 1971

12

927 Б

Първична партийна организация при Завод за медицинско обзавеждане "Дружба" - Враца

1964 – 1983

21

928 Б

Първична партийна организация при Завод за царевица - Кнежа

1962 – 1965

4

934 Б

Първична партийна организация при ДИП "Мадара" - Оряхово

1965 – 1980

18

935 Б

Първична партийна организация при СПТУ по индустриална химия - Враца

1966 – 1971

5

936 Б

Първична партийна организация при ДСО "Булгарплод" - Враца

1964 – 1983

23

937 Б

Заводски партиен комитет при Химически комбинат – Враца

1967 – 1990

125

938 Б

Първична партийна организация при Управлението на Завод за химическо машиностроене - Враца

1967 – 1970

3

939 Б

Първична партийна организация при Завод за строителна техника и нестандартно оборудване - Бяла Слатина

1964 – 1975

19

940 Б

Първична партийна организация при Машиностроителен завод "Гарант" - Бяла Слатина

1965 – 1984

25

941 Б

Първична партийна организация при Държавна напоителна система - Бяла Слатина

1954,

1965 – 198321

942 Б

Първична партийна организация при целодневна детска градина - Враца

1963 – 1971

8

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

943 Б

Първична партийна организация при Машиностроителен завод "Искър" - Мездра

1966 – 1990

39

944 Б

Първична партийна организация при Нефт и газ - с. Чирен

1965 – 1984

27

945 Б

Градски комитет на БКП - гр. Криводол

1970 – 1979

31

946 Б

Градски комитет на БКП - гр. Мизия

1970 – 1979

25

948 Б

Първична партийна организация при ДИП "Резервни части" - Враца

1963 – 1983

22

949 Б

Общински комитет на БКП - с. Еница

1965 – 1975

10

950 Б

Първична партийна организация при ДП "Ботуня" - Криводол

1966 – 1984

20

951 Б

Първична партийна организация при Държавно семепроизводно стопанство - с. Лазарово

1966 – 1980

10

952 Б

Първична партийна организация при Машиностроителен завод "Изгрев" - Оряхово

1964 – 1988

28

953 Б

Градски комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - Враца

1946 – 1979

162

954 Б

Областен комитет на Работнически младежки съюз (РМС) - Враца

1944 – 1947

33

955 Б

Окръжен комитет на Димитровски комунистически младежки съюз (ДКМС) - Враца

1929 – 1944,

1949 – 1987386

956 Б

Околийски комитет на Димитровски съюз на народната младеж (ДСНМ) - Бяла Слатина

1946 – 1959

20

957 Б

Околийски комитет на Димитровски съюз на народната младеж (ДСНМ) - Враца

1945 – 1959

86

958 Б

Околийски комитет на Димитровски съюз на народната младеж (ДСНМ) - Оряхово

1947 – 1958

56

959 Б

Сбирка от документи на ремсови дружества във Врачански окръг

1944 – 1947

85

960 Б

Стопански партиен комитет при ТКЗС "Оряхово-1" - Оряхово

1970 – 1971

3

961 Б

Районен комитет на БКП при АПК "Искър" - гр. Мездра

1970 – 1976

22

962 Б

Първична партийна организация при Фуражен завод - Враца

1967 – 1983

20

963 Б

Първична партийна организация при Завод "Иван Бонов" - Кнежа

1968 – 1983

27

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

964 Б

Първична партийна организация при Свеникомплекс - Кнежа

1969 – 1976

10

965 Б

Първична партийна организация при Зеленчукоконсервен комплекс - Кнежа

1970 – 1974

10

966 Б

Първична партийна организация при овцефермата на ТКЗС - Кнежа

1959 – 1971

18

967 Б

Общостопански партиен комитет при Държавно земеделско стопанство (ДЗС) - Мездра

1965 – 1971

9

968 Б

Първична партийна организация при Държавно предприятие (ДП) "Първи май" - Бяла Слатина

1971 – 1985

14

969 Б

Първична партийна организация при Фуражен завод - Мизия
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница