Списък на фондовете на тда враца епоха „К”страница2/5
Дата06.02.2018
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

222К

Акционерно дружество „Верига” – София

1932 – 1947

38

223К

Девическа гимназия „Козма Тричков” – Враца

1898 – 1950

144

224К

Народно основно училище „Васил Левски” –

с. Лесура, Врачанско1911 – 1941

10

225К

Селско общинско управление – с. Баница, Врачанско

1909 – 1944

129

226К

Селско общинско управление – с. Търнава, Врачанско

1898 – 1945

70

227К

Областна хигиенна лаборатория - Враца

1925 – 1950

34

228К

Селско общинско управление – с. Букьовци, Врачанско

1908 – 1948

58

229К

Александров, Никола

1900 – 1930

18

230К

Селско общинско управление – с. Остров, Врачанско

1893 – 1944

136

231К

Народно основно училище „Васил Левски” –

с. Кунино, Врачанско1888 – 1944

53

232К

Административнo лесничейство - Враца

1900 – 1944

39

233К

Селско общинско управление – с. Галиче, Врачанско

1897 – 1946

62

234К

Селско общинско управление – с. Джурилово (Нивянин), Врачанско

1933 – 1943

26

236К

Трифонов, Върбан Цолов

1875 - 1946

15

237К

Съюз на химиците в България – клон Враца

1924 – 1940

5

238К

Популярна банка – с. Криводол, Врачанско

1925 – 1946

25

239К

Противомаларична подстанция – Оряхово

1936 – 1944

1

240К

Кредитна кооперация „Съгласие” – с. Бели извор, Врачанско

1934 – 1944

3

241К

Дружество „Орловец” – Враца

1942 – 1947

7

242К

Народно основно училище „Васил Кънчов” – Враца

1937 – 1947

29

243К

Участъкова здравна служба – с. Джурилово (Нивянин), Врачанско

1937 – 1943

50

244К

Народно основно училище „Цанко Церковски”-

с. Малорад, Врачанско1920 – 1944

49

245К

Народно начално училище „Кирил и Методий”-

с. Малорад, Врачанско1887 – 1943

137

246К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Хубавене, Врачанско1879 – 1924

52

247К

Пощенска телеграфна и телефонна станция – с. Голямо Пещене, Врачанско

1911 – 1944

13

248К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Добролево, Врачанско1885 – 1943

173

249К

Селско общинско управление – с. Малорад, Врачанско

1918 – 1944

72

250К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Курново, Врачанско1892 – 1944

53

251К

Пощенска телеграфна и телефонна станция – с. Галиче, Врачанско

1915 – 1934

2

252К

Пощенска телеграфна и телефонна станция – с. Тлачене, Врачанско


1918 – 1943

58

253К

Здравен пункт при фабрика „Коноп” – с. Руска Бяла, Врачанско


1935 – 1940

4

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

254К

Пощенска телеграфна и телефонна станция – с. Роман, Врачанско

1930 – 1943

15

255К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Драшан, Врачанско1897 – 1943

43

256К

Участъкова здравна служба – с. Кунино, Врачанско

1938 – 1943

8

257К

Участъкова здравна служба – с. Софрониево, Врачанско

1928 – 1952

52

258К

Народно основно училище „Отец Паисий”-

с. Софрониево, Врачанско1886 – 1943

228

260К

Българска кооперативна банка – с. Роман, Врачанско

1936 – 1944

4

262К

Земеделско стопанска задруга – с. Остров, Врачанско

1936 – 1950

36

263К

Народно основно училище „Софроний Врачански”- с. Комарево, Врачанско

1924 – 1943

6

264К

Селско общинско управление – с. Комарево, Врачанско

1943 – 1943

3

265К

Народно начално училище „Отец Паисий”-

с. Търнава, Врачанско1885 – 1944

53

266К

Народна прогимназия „Княз Симеон Търновски” – с. Търнава, Врачанско

1892 – 1954

46

267К

Народно първоначално училище „Кирил и Методий”- с. Търнава, Врачанско

1925 – 1943

29

268К

Народно основно училище „Христо Ботев”-

с. Горни Вадин, Врачанско1936 – 1944

17

269К

Селско общинско управление – с. Горни Вадин, Врачанско

1909 – 1943

112

270К

Участъкова здравна служба – с. Горни Вадин, Врачанско

1923 – 1947

18

271К

Народно основно училище „Христо Ботев”- с. Челопек, Врачанско

1890 – 1945

7

272К

Селско общинско управление – с. Буковец, Врачанско

1900 – 1942

39

273К

Народно начално училище „Околчица”- с. Паволче, Врачанско

1918 – 1956

14

274К

Българска народна банка – клон Мездра

1924 – 1948

15

275К

Железничарска взаимоспомагателна кооперативна и спестовна каса – Мездра

1935 – 1953

61

276К

Народна търговска банка – Акционерно дружество – Мездра

1929 – 1948

12

277К

Народно читалище „Съзнание” – с. Девене, Врачанско

1926 – 1944

40

278К

Народно основно училище „Христо Ботев”-с. Струпец, Врачанско

1902 – 1948

24

279К

Селско общинско управление – с. Фурен, Врачанско

1926 – 1956

16

280К

Народно основно училище „Климент Охридски”- с. Лик, Врачанско

1895 – 1944

100

281К

Народно начално училище „Христо Ботев”-

Бяла Слатина1907 – 1945

23

283К

Непълна реална гимназия – с. Борован, Врачанско


1923 – 1925

29

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

284К

Народно основно училище „Христо Ботев”-

с. Згориград, Врачанско1892 – 1921

20

285К

Народно основно училище „Васил Левски”-

с. Пудрия, Врачанско1897 – 1940

2

286К

Училищно настоятелство – с. Пудрия, Врачанско

1931 – 1934

1

287К

Народно основно училище „Климент Охридски”- с. Синьо бърдо, Врачанско

1915 – 1965

56

288К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Три кладенци, Врачанско1900 – 1925

23

289К

Селско общинско управление – с. Девене, Врачанско

1921 – 1946

20

290К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Девене, Врачанско1919 – 1944

31

291К

Здравна служба – с. Еница, Врачанско

1922 – 1944

72

292К

Околийски съд – Мездра

1939 – 1952

78

293К

Народно основно училище „Софроний Врачански”- Враца

1923 – 1948

29

294К

Българска земеделска и кооперативна банка – Бяла Слатина

1887 – 1946

55

295К

Народно начално училище „Митрополит Константин”- Враца

1896 – 1947

31

296К

Народно начално училище „Христо Ботев”- с. Рогозен, Врачанско

1897 – 1943

19

297К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Власатица, Врачанско1904 – 1925

5

298К

Народно основно училище „Васил Левски”-

Кнежа


1932 – 1943

7

299К

Коневъдно дружество „Сокол” – с. Соколаре, Врачанско

1933 – 1945

3

300К

Селско общинско управление – с. Чирен, Врачанско

1933 – 1944

11

301К

Народно начално училище „Христо Ботев”- Кнежа

1910 – 1933

10

302К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Враняк, Врачанско1886 – 1943

74

303К

Народно основно училище „Васил Левски”- с. Еница, Врачанско

1904 – 1945

46

304К

Народно основно училище „Иван Вазов”- с. Буковец, Врачанско

1893 – 1944

210

306К

Народно основно училище „Отец Паисий”-

с. Голямо Пещене, Врачанско1920 – 1947

30

307К

Народно основно училище „Хаджи Димитър”-

с. Елисейна, Врачанско1925 – 1940

2

309К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Бели извор, Врачанско1897 – 1941

30

310К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Бъркачево, Врачанско1917 – 1948

27

311К

Народно основно училище „Княз Борис I”-

с. Игнатица, Врачанско
1898 – 1944

5

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

312К

Народно основно училище „Княз Симеон Търновски”- с. Роман, Врачанско

1911 – 1944

96

313К

Народно основно училище „Иван Вазов”- с. Главаци, Врачанско

1892 – 1943

56

314К

Училищно настоятелство – с. Главаци, Врачанско

1921 – 1934

18

316К

Народно начално училище „Отец Паисий” – с. Крапец, Врачанско

1903 – 1944

7

317К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Попица, Врачанско1912 – 1949

133

318К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Соколаре, Врачанско1895 – 1944

120

319К

Училищно настоятелство – с. Соколаре, Врачанско

1918 – 1935

39

320К

Народно основно училище „Христо Ботев”- с. Долна Бешовица, Врачанско

1884 – 1953

9

321К

Народно основно училище „Отец Паисий” – с. Горна Кремена, Врачанско

1894 – 1947

21

322К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Краводер, Врачанско1919 – 1944

19

323К

Училищно настоятелство – с. Краводер, Врачанско

1913 – 1943

14

324К

Народно начално училище „Христо Ботев”- с. Боденец, Врачанско

1910 – 1944

26

327К

Народно основно училище „Христо Ботев”- с. Върбешница, Врачанско

1890 – 1950

16

328К

Народно основно училище „Христо Ботев”- с. Вировско, Врачанско

1894 – 1943

101

329К

Народно основно училище „Христо Ботев”- с. Горно Пещене, Врачанско

1894 – 1946

10

330К

Народно основно училище „Христо Ботев”- с. Голямо Бабино, Врачанско

1923 – 1944

6

331К

Кредитна кооперация „Съгласие” – с. Търнак, Врачанско

1932 - 1934

3

332К

Общинска аптека – Бяла Слатина

1932 – 1944

14

333К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Добруша, Врачанско1917 – 1948

18

334К

Народно основно училище „Климент Охридски”- с. Долна Кремена, Врачанско

1893 – 1950

111

335К

Народно начално училище „Христо Ботев”- с. Дупляк (Ботуня), Врачанско

1892 – 1943


16

336К

Народно начално училище „Кирил и Методий”-

с. Ребърково, Врачанско1893 – 1944

112

337К

Народно основно училище „Свети Климент Охридски”- с. Тишевица, Врачанско

1890 – 1945

76

338К

Народно начално училище „Георги Сава Раковски”- с. Търнак, Врачанско

1885 – 1951

125

339К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Галатин, Врачанско
1891 – 1944

180
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница