Списък на фондовете на тда враца епоха „К”страница3/5
Дата06.02.2018
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

340К

Народно начално училище „Отец Паисий” – с. Кнежа, Врачанско

1910 – 1950

5

341К

Училищно настоятелство – с. Галатин, Врачанско

1925 – 1934

13

342К

Народно начално училище „Отец Паисий” – с. Уровене, Врачанско

1918 – 1946

49

343К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Лиляче, Врачанско1889 – 1947

73

344К

Народно начално училище „Васил Кънчов” – с. Моравица, Врачанско

1893 – 1948

8

345К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Оходен, Врачанско1934 – 1961

5

346К

Народно основно училище „Княз Борис I”-

с. Джурилово, Врачанско1885 – 1944

147

347К

Народно начално училище „Отец Паисий” – с. Долни Вадин, Врачанско

1939 – 1944

2

348К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Люти дол, Врачанско1911 – 1947

8

349К

Народно начално училище „Отец Паисий” – с. Брусен, Врачанско

1898 – 1948

17

350К

Народна прогимназия „Доктор Петър Берон” – с. Търнак, Врачанско

1921 – 1944

97

351К

Народно основно училище „Христо Ботев”- с. Типченица, Врачанско

1888 – 1948

197

352К

Стопанско и тъкачно училище – Враца

1913 – 1946

49

353К

Селско общинско управление – с. Търнак, Врачанско

1906 – 1945

90

354К

Кредитна кооперация „Успех” – с. Чирен, Врачанско

1938 – 1942

1

355К

Селско общинско управление – с. Три кладенци, Врачанско

1920 – 1941

13

356К

Народно читалище „Просвета” – с. Буковец, Врачанско

1930 – 1944

26

357К

Народно основно училище „Васил Левски”- с. Градешница, Врачанско

1911 – 1936

14

358К

Народно основно училище „Кирил и Методий”-

с. Кнежа, Врачанско1908 – 1935

9

359К

Реална гимназия „ Неофит Рилски” – Кнежа

1922 – 1946

18

360К

Народно читалище „Просвета” – с. Ребърково, Врачанско

1925 – 1958

3

361К

Народно начално училище „Свети Иван Рилски” – с. Бистрец, Врачанско

1928 – 1946

13

362К

Църковно настоятелство при църква „Света Троица” – с. Лиляче, Врачанско

1934 – 1948

3

363К

Църковно настоятелство при църква „Свети Атанасий” – с. Галатин, Врачанско

1936 – 1948

7

364К

Църковно настоятелство при църква „Света Параскева” – с. Три кладенци, Врачанско

1937 – 1948

10

365К

Църковно настоятелство при църква „Свети В.М. Георги” – Мездра


1924 – 1949

2

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

366К

Църковно настоятелство при църква „Свети Архангел” – с. Крета, Врачанско

1884 – 1949

13

367К

Църковно настоятелство при църква „Света Троица” – с. Криводол, Врачанско

1920 – 1947

31

368К

Народно читалище „Христо Ботев” – с. Комарево, Врачанско

1926 – 1945

55

369К

Църковно настоятелство при църква „Света Параскева” – с. Осен, Врачанско

1901 – 1948

5

370К

Църковно настоятелство при църква „Свети Апостоли Петър и Павел” – с. Девене, Врачанско

1893 – 1940

35

371К

Църковно настоятелство при църква „Света Параскева” – с. Камено поле, Врачанско

1925 – 1949

2

372К

Църковно настоятелство при църква „Света Параскева” – с. Драшан, Врачанско

1923 – 1948

1

373К

Църковно настоятелство при църква „Успение Богородично” – с. Лесура, Врачанско

1939 – 1948

10

374К

Църковно настоятелство при църква „Свети Николай” – с. Борован, Врачанско

1943 – 1950

1

375К

Църковно настоятелство при църква „Свети Архангел Михаил” – с. Буковец, Врачанско

1931 – 1948

18

376К

Църковно настоятелство при църква „Света Богородица” – с. Тлачене, Врачанско

1899 – 1948

49

378К

Църковно настоятелство при църква „Свети Николай” – с. Кунино, Врачанско

1926 – 1949

5

379К

Църковно настоятелство при църква „Света Параскева” – с. Роман, Врачанско

1934 – 1949

4

380К

Църковно настоятелство при църква „Свети Лука” – с. Радовене, Врачанско

1940 – 1949

2

381К

Врачанска митрополия - Враца

1880 - 1944

817

382К

Църковно настоятелство при църква „Свети Дванадесет апостоли” – Враца

1919 – 1948

30

383К

Църковно настоятелство при църква „Свети Царей” – Враца

1895 – 1948

10

384К

Църковно настоятелство – с. Згориград, Врачанско

1936 – 1949

2

385К

Църковно настоятелство при църква „Свето Възнесение” – Враца

1921 – 1948

28

386К

Църковно настоятелство при църква „Свети Безсребърници” – с. Враняк, Врачанско

1900 – 1942

34

387К

Девическа гимназия „Кирил и Методий” – Бяла Слатина

1911 – 1947

69

388К

Мъжка гимназия „Княз Симеон Търновски” – Бяла Слатина

1907 – 1946

179

389К

Църковно настоятелство при църква „Свети Николай” – Враца

1888 – 1948

1

390К

Църковно настоятелство при църква „Свети Кирил и Методий” – с. Косталево, Врачанско


1906 – 1949

4

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

391К

Църковно настоятелство при църква „Света Троица” – с. Бели извор, Врачанско

1912 – 1948

5

392К

Църковно настоятелство – с. Власатица, Врачанско

1910 – 1948

9

393К

Църковно настоятелство – с. Бистрец, Врачанско

1922 – 1948

7

394К

Църковно настоятелство – с. Кулата, Врачанско

1924 – 1948

4

395К

Църковно настоятелство – с. Нефела, Врачанско

1924 – 1948

4

396К

Църковно настоятелство при църква „Света Параскева” – с. Попица, Врачанско

1904 – 1948

28

397К

Църква „Света Параскева” – Бяла Слатина

1931 – 1942

4

398К

Църковно настоятелство при църква „Свети Архангел Михаил” – с. Комарево, Врачанско

1944 – 1948

2

399К

Църковно настоятелство при църква „Света Троица” – с. Кнежа, Врачанско

1909 – 1948

12

400К

Църковно настоятелство при църква „Свети Архангел Михаил” – с. Търнак, Врачанско

1912 – 1948

25

401K

Църковно настоятелство при църква „Свети Кирил и Методий” – с. Добролево, Врачанско

1903 – 1949

7

402К

Църковно настоятелство – с. Сираково, Врачанско

1922 – 1949

4

403К

Църковно настоятелство при църква „Свети Архангел” – с. Върбешница, Врачанско

1920 – 1948

6

404К

Църковно настоятелство при църква „Света Параскева” – с. Алтимир, Врачанско

1904 – 1951

25

405К

Църковно настоятелство при църква „Възнесение” – с. Бреница, Врачанско

1940 – 1948

9

406К

Църковно настоятелство – с. Лазарово, Врачанско

1941 – 1948

8

409К

Църковно настоятелство при църква „Свети Архангел” – с. Тишевица, Врачанско

1896 – 1949

36

410К

Църковно настоятелство при църква „Свети Георги” – с. Вировско, Врачанско

1890 – 1952

60

411К

Църковно настоятелство при църква „Свети Константин и Елена” – с. Върбешница, Врачанско

1930 – 1948

12

412К

Църковно настоятелство при църква „Света Троица” – с. Крушовица, Врачанско

1931 – 1944

5

413К

Църковно настоятелство при църква „Света Параскева” – с. Селановци, Врачанско

1924 – 1949

8

414К

Църковно настоятелство при църква „Света Троица” – с. Лесковец, Врачанско

1931 – 1942

11

415К

Църковно настоятелство при църква „Свети Георги” – Оряхово

1924 – 1941

9

416К

Църковно настоятелство при църква „Света Богородица” – Оряхово

1911 – 1947

7

417К

Църковно настоятелство при църква „Света Троица” – с. Гложене, Врачанско


1919 – 1948

7

418К

Църковно настоятелство при църква „Успение Пресвета Богородица” – с. Хърлец, Врачанско


1943 – 1948

10

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

419К

Църковно настоятелство при църква „Свето Възнесение” – с. Бутан, Врачанско

1884 – 1937

8

420К

Църковно настоятелство при църква „Свето Възнесение” – с. Букьовци, Врачанско

1930 – 1940

8

422К

Църковно настоятелство при църква „Света Богородица” – с. Малорад, Врачанско

1923 – 1935

2

423К

Църковно настоятелство при църква „Света Параскева” – с. Нивянин, Врачанско

1936 – 1943

1

424К

Църковно настоятелство при църква „Свети Николай” – с. Караш, Врачанско

1890 – 1948

125

425К

Църковно настоятелство при църква „Свети Апостоли Петър и Павел” – с. Хубавене, Врачанско

1899 – 1948

18

426К

Църковно настоятелство при църква „Света Троица” – с. Остров, Врачанско

1909 – 1948

13

428К

Народно основно училище „Цар Освободител”- с. Крива Бара, Врачанско

1887 – 1943

7

429К

Народно основно училище „Отец Паисий”- с. Остров, Врачанско

1942 – 1948

2

430К

Народно основно училище „Христо Ботев”- с. Остров, Врачанско

1897 – 1948

18

431K

Народно начално училище „Христо Ботев”- с. Мало Пещене, Врачанско

1930 – 1955

26

432К

Народно основно училище „Кирил и Методий”- с. Лесковец, Врачанско

1896 – 1959

15

433К

Народно начално училище „Тодор Каблешков”- с. Оселна, Врачанско

1929 – 1944

25

434К

Народно основно училище „Христо Ботев”- с. Фурен, Врачанско

1887 – 1945

23

435К

Народно основно училище „Княз Симеон Търновски”- с. Царевец, Врачанско

1884 – 1953

16

436К

Народно основно училище „Христо Ботев”- с. Върбица, Врачанско

1893 – 1945

71

437К

Църковно настоятелство при църква „Свети Апостол и Евангелист Лука” – с. Търнава, Врачанско

1934 – 1948

15

439К

Народно читалище „Пробуда” – с. Софрониево, Врачанско

1927 – 1945

19

440К

Църковно настоятелство при църква „Свети Свети Кирил и Методий” – с. Рогозен, Врачанско

1899 – 1948

22

441К

Народно читалище „Борба” – Кнежа

1896 – 1944

17

442К

Народно читалище „Искра” – с. Синьо бърдо, Врачанско

1919 – 1944

10

443К

Пълна смесена гимназия „Христо Ботев” – Оряхово

1890 – 1947

163

444К

Смесена прогимназия „Христо Ботев” – Оряхово

1905 – 1944

23

445К

Народно начално училище „Отец Паисий” – Оряхово

1900 – 1953

26

446К

Селско общинско управление – с. Рогозен, Врачанско

1897 – 1945

139

447К

Народно начално училище „Кирил и Методий”-Оряхово

1913 – 1934

2
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница