Списък на фондовете на тда враца епоха „К”страница5/5
Дата06.02.2018
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

567К

Третостепенна окръжна болница - Кнежа, Врачанско

1925 – 1945

32

568К

Селско общинско управление- с. Камено поле, Врачанско

1921 – 1943

55

569К

Народно читалище „Напредък” – с. Търнава, Врачанско

1929 – 1940

4

570К

Народно основно училище „Цани Гинчев”-Бяла Слатина, Врачанско

1893 – 1944

30

571К

Кредитна кооперация „Напредък” – с. Галиче, Врачанско

1929 – 1945

4

572К

Здравна служба – с. Царевец, Врачанско

1914 – 1948

15

573К

Селско общинско управление- с. Галатин, Врачанско

1884 – 1944

197

574К

Здравна служба – с. Рогозен, Врачанско

1940 – 1953

33

575К

Здравна служба – с. Зверино, Врачанско

1939 – 1944

44

576К

Народно начално училище „Кирил и Методий”-с. Селановци, Врачанско

1889 – 1900

14

577К

Народно основно училище „Христо Ботев”- с. Селановци, Врачанско

1897 – 1947

14

578К

Здравна служба – с. Краводер, Врачанско

1920 – 1953

8

579К

Здравна служба – с. Камено поле, Врачанско

1919 – 1944

99

580К

Кредитна кооперация „Напредък” – Оряхово

1917 – 1944

40

581К

Селско общинско управление - с. Габаре, Врачанско

1929 – 1948

53

582К

Кредитна кооперация „Зора” – с. Габаре, Врачанско

1924 – 1952

25

583К

Здравна служба – с. Попица, Врачанско

1938 – 1944

5

584К

Кредитна кооперация „Медна” – с. Елисейна, Врачанско

1929 – 1949

9

585К

Народно начално училище „Кирил и Методий”-с. Борован, Врачанско

1913 – 1944

50

586К

Здравна служба – с. Баница, Врачанско

1935 – 1944

3

587К

Кредитна кооперация „Напредък”-с. Ребърково, Врачанско

1912 – 1951

9

588К

Кредитна кооперация „Подкрепа”-с. Галатин, Врачанско

1934 – 1944

2

589К

Здравна служба – с. Горна Кремена, Врачанско

1933 – 1945

24

590К

Здравна служба – с. Горна Бешовица, Врачанско

1922 – 1944

23

591К

Здравна служба – с. Козлодуй, Врачанско

1921 – 1943

8

592К

Кредитна кооперация „Плуг”-с. Бързина, Врачанско

1936 – 1944

5

593К

Здравна служба – с. Голямо Пещене, Врачанско

1928 – 1945

17

594К

Народно начално училище „Княз Симеон”-с. Крета, Врачанско

1884 – 1957

7

595К

Пощенска телеграфна и телефонна станция – с. Козлодуй, Врачанско

1891 – 1934

8

596К

Околийски съд – Кнежа

1941 – 1944

13

597К

Кредитна кооперация „Напредък”- Кнежа

1907 – 1948

55

598К

Здравна служба – с. Остров, Врачанско

1934 – 1943

28

599К

Народно начално училище „Христо Ботев”-с. Люти брод, Врачанско


1892 – 1960

44

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

600К

Кредитна кооперация „Братство”- с. Радовене, Врачанско

1908 – 1944

24

602К

Кредитна кооперация „Съгласие”- с. Осен, Врачанско

1943 – 1948

1

603К

Кредитна кооперация „Прогрес”- с. Уровене, Врачанско

1934 – 1951

3

604К

Кредитна кооперация „Надежда”- с. Голямо Бабино, Врачанско

1935 – 1953

2

605К

Кредитна кооперация „Златен плуг”- с. Криводол, Врачанско

1939 – 1943

5

606К

Народно начално училище „Петко Рачов Славейков”- с. Гложене, Врачанско

1885 – 1959

133

607К

Здравна служба – с. Криводол, Врачанско

1904 – 1945

21

608К

Кредитна кооперация „Златен плуг”- с. Девене, Врачанско

1921 – 1947

17

609К

Кредитна кооперация „Съгласие”- с. Тишевица, Врачанско

1927 – 1944

8

610К

Кредитна кооперация „Земеделска пробуда”- с. Вировско, Врачанско

1906 – 1941

10

611К

Кредитна кооперация „Подем”- с. Горно Пещене, Врачанско

1929 – 1944

6

612К

Кредитна кооперация „Солидарност”- с. Гложене, Врачанско

1932 – 1944

14

613К

Народно начално училище „Васил Левски”- с. Селановци, Врачанско

1931 – 1949

12

614К

Селско общинско управление - с. Долна Гноеница (Михайлово), Врачанско

1943 – 1944

11

615К

Кредитна кооперация „Пчела”- с. Типченица, Врачанско

1907 – 1946

6

616K

Народна прогимназия „Христо Ботев” – с. Бреница, Врачанско

1908 – 1944

116

617K

Колекция „Македоно – Одринско опълчение”

1901 – 1940

5

618K

Народно читалище „Заря” – с. Бутан, Врачанско

1911 – 1956

9

619K

Кредитна кооперация „Пробуда”- с. Крушовица, Врачанско

1920 – 1945

6

620К

Общоградски комитет по отпразнуване петдесет годишнината от смъртта на Христо Ботев – Враца

1926 – 1926

6

621К

Кредитна кооперация - с. Моравица, Врачанско

1932 – 1950

6

622К

Ученолюбиво дружество – „Развитие” - Враца

1884 – 1955

27

623К

Кредитна кооперация „Подкрепа”- с. Косталево, Врачанско

1923 – 1964

8

624К

Кредитна кооперация „Единство”- с. Синьо бърдо, Врачанско

1905 – 1948

17

625К

Селско общинско управление – с. Хайредин, Врачанско

1903 – 1948

34

627К

Селско общинско управление – с. Типченица, Врачанско


1890 – 1944

50

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

628К

Допълнително земеделско училище – с. Девене, Врачанско

1912 – 1946

26

629К

Районен кооперативен съюз – Оряхово

1939 – 1947

4

630К

Народно начално училище „Кирил и Методий”- с. Хайредин, Врачанско

1897 – 1927

13

631К

Народно начално училище „Отец Паисй”- с. Хайредин, Врачанско

1926 – 1943

15

632К

Народна прогимназия „Васил Априлов” – с. Хайредин, Врачанско

1910 – 1949

40

633К

Училищно настоятелство – с . Хайредин, Врачанско

1911 – 1944

13

634К

Популярна банка – Бяла Слатина

1920 – 1947

20

635К

Акционерно дружество „Перла” - Кнежа

1941 – 1952

8

636К

Околийска ветеринарна служба - Враца

1925 – 1948

129

637К

Лалов, Тодор Тихолов

1900 – 1965

102

638К

Народно читалище „Просвета”- с. Галиче, Врачанско

1926 – 1945

24

639К

Селско общинско управление – с. Липница, Врачанско

1908 – 1944

42

640К

Трудово кооперативно земеделско стопанство- с. Баурене, Врачанско

1936 – 1948

26

641К

Областна реквизиционна комисия - Враца

1939 – 1947

27

642К

Околийска реквизиционна комисия - Враца

1915 – 1947

10

643К

Тъкачна фабрика „Миков и Стоев” – Бяла Слатина

1934 – 1946

8

644К

Околийски медицински лекар - Враца

1910 – 1944

13

645К

Мирово съдилище - Кнежа

1903 – 1943

32

646К

Училищно настоятелство – Враца

1900 – 1944

17

647К

Янкулов, Иван

1888 – 1946

35

648К

Колекция „Регистри за гражданско състояние от Врачански окръг”

1893 – 1935

59

649К

Селско общинско управление – с. Лазарово, Врачанско

1921 – 1927

5

650К

Народна прогимназия „Отец Паисий” – с. Борован, Врачанско

1919 – 1950

17

651К

Селско общинско управление – с. Нивянин, Врачанско

1890 – 1948

15

652К

Селско общинско управление – с. Бърдарски геран, Врачанско

1903 – 1948

66

653К

Селско общинско управление – с. Тлачене, Врачанско

1901 – 1944

31

654К

Краев, Димитър Ничев

1888 – 1939

29

655К

Народно читалище „Надежда” – Оряхово

1880 – 1945

35

656К

Кредитна кооперация „Подем” – с. Долна Кремена, Врачанско

1930 – 1952

4

657К

Бояджиев, Лазар Цочев

1922 – 1938

21

658К

Тричков, Радослав Кузманов

1906 – 1974

6

659К

Околийска училищна инспекция - Враца

1918 – 1948

7

660К

Окръжна комисия по трудово - поземлена собственост – Враца

1921 – 1936

7

661К

Кредитна кооперация „Развитие” – с. Камено поле, Врачанско

1924 – 1952

4

662К

Еврейска община – Бяла Слатина

1943 – 1944

4

663К

Газдов, Цветко Андров

1904 – 1939

21

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

664К

Кредитна кооперация „Пчела” – с. Горна Кремена, Врачанско

1919 – 1953

7

665К

Кредитна кооперация „Развитие” – с. Селановци, Врачанско

1907 – 1945

17

666К

Кредитна кооперация „Светлина– с. Лик, Врачанско

1914 – 1944

14

667К

Кредитна кооперация „Орач” – с. Остров, Врачанско

1922 – 1930

2

668К

Кредитна кооперация „Свобода” – с. Хърлец, Врачанско

1909 – 1944

1

669К

Кредитна кооперация „Земеделец” – с. Царевец, Врачанско

1919 – 1945

6

670К

Кредитна кооперация „Единство” – с. Малорад, Врачанско

1919 – 1948

9

671К

Кредитна кооперация „Защита– с. Еница, Врачанско

1911 – 1947

8

672К

Кредитна кооперация „Съгласие” – с. Лесура, Врачанско

1932 – 1944

3

673К

Кредитна кооперация „Земеделски другар” – с. Лазарово, Врачанско

1908 – 1940

3

674К

Кредитна кооперация „Помощ” – с. Хайредин, Врачанско

1909 – 1944

11

675К

Кредитна кооперация „Възраждане” – с. Баурене, Врачанско

1936 – 1940

2

676К

Кредитна кооперация „Ботуня” – с. Добруша, Врачанско

1933 – 1944

2

677К

Народно читалище ”Нов живот” – с. Соколаре , Врачанско

1920 – 1945

15

678К

Народно читалище ”Просвета” – с. Крушовица, Врачанско

1924 – 1944

9

679К

Народно читалище ”Зора” – с. Габаре, Врачанско

1904 – 1950

7

680К

Народно читалище ”Светлина” – с. Баница, Врачанско

1924 – 1945

31

681К

Районна станция на съобщенията – Бяла Слатина

1904 – 1942

9

682К

Народно читалище ”Напредък” – с. Попица, Врачанско

1897 – 1948

4

683К

Народно основно училище „Климент Охридски” – с. Чирен, Врачанско

1854 – 1978

18

684К

Народно основно училище „Христо Ботев” – с. Косталево, Врачанско

1890 – 1962

31

685К

Книжарница, печатница и книговезница „С-ие”-ДОО - Оряхово

1931 – 1980

18

686К

Народно читалище ”Просвета” – с. Хайредин, Врачанско

1909 – 1945

6

687К

Пчеларско дружество „Акация” – с. Алтимир, Врачанско

1930 – 1944

12

688К

Областна горска инспекция – Враца

1892 – 1943

18

689К

Народно читалище ”Пчелин” – с. Караш, Врачанско

1909 – 1945

27

690К

Селско общинско управление – с. Хубавене, Врачанско

1932 – 1933

3

691К

Селско общинско управление – с. Караш, Врачанско

1895 – 1943

19

692К

Народно читалище „Развитие” – с. Босилеград (Димитрово), Врачанско

1933 – 1945

3

Фонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.

693К

Народно читалище ”Просвета” – с. Камено поле, Врачанско

1925 – 1944

5

694К

Народно читалище ”Съзнание” – с. Долна Гноеница (Михайлово), Врачанско

1923 – 1943

5

695К

Народно читалище ”Пробуда” – с. Добролево, Врачанско

1926 – 1945

8

696К

Народно читалище ”Пробуда” – с. Върбица, Врачанско

1927 – 1950

7

697К

Околийска земеделско – стопанска задруга – Враца

1938 – 1948

6

698К

Дружество „Инвалид” – Мездра

1938 – 1947

9

699К

Селско общинско управление – с. Бутан, Врачанско

1900 – 1938

9

700К

Църковно настоятелство при църква „Свети Архангел” – с. Крапец, Врачанско

1929 – 1948

2

701К

Народна прогимназия „Христо Ботев” – с. Галиче, Врачанско

1923 – 1947

6
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница